Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector comerç. 2018 Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Valor de la producció 4.971.080 26.567.677 13.923.326 45.462.083 205.270.378 22,1
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.053.786 1.828.206 245.912 3.127.904 16.401.150 19,1
Despeses en serveis exteriors 1.476.871 11.044.773 5.111.053 17.632.697 75.641.871 23,3
Valor afegit brut a preus de mercat 2.440.423 13.694.697 8.566.361 24.701.481 113.227.358 21,8
Impostos sobre la producció i els productes 34.721 206.038 126.223 366.982 1.642.640 22,3
Subvencions a l'explotació 2.903 43.248 13.005 59.156 677.948 8,7
Valor afegit brut al cost de factors 2.408.605 13.531.907 8.453.143 24.393.655 112.262.666 21,7
Despeses de personal 1.474.975 8.984.202 5.628.168 16.087.345 72.117.768 22,3
Excedent brut d'explotació 933.630 4.547.706 2.824.975 8.306.311 40.144.898 20,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/510