Saltar al contingut principal

Comerç a l'engròs i intermediaris. Macromagnituds. Per branques

Comerç a l'engròs i intermediaris. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Matèries agràries i animals vius Aliments, begudes i tabac Articles d'ús domèstic Equips per a les TIC Altra maquinària i equips Altres tipus comerç engròs especilaitzat Comerç a l'engròs no especialitzat Intermediaris de comerç Total
Valor de la producció 598.036 5.256.909 9.191.497 1.104.949 3.052.134 5.188.892 90.478 2.084.782 26.567.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments 106.708 485.041 441.722 19.969 139.914 265.304 2.889 366.659 1.828.206
Despeses en serveis exteriors 224.832 2.468.839 4.309.541 374.542 1.010.165 2.001.662 45.358 609.834 11.044.773
Valor afegit brut a preus de mercat 266.495 2.303.029 4.440.234 710.438 1.902.055 2.921.926 42.231 1.108.289 13.694.697
Impostos sobre la producció i els productes 4.169 30.268 56.459 5.076 17.978 81.261 926 9.901 206.038
Subvencions a l'explotació 4.815 22.888 5.366 918 3.947 4.552 5 756 43.248
Valor afegit brut al cost de factors 267.142 2.295.649 4.389.140 706.280 1.888.024 2.845.218 41.310 1.099.144 13.531.907
Despeses de personal 159.032 1.538.326 2.921.815 749.483 1.297.362 1.744.141 31.178 542.865 8.984.202
Excedent brut d'explotació 108.110 757.323 1.467.325 -43.203 590.663 1.101.076 10.132 556.279 4.547.706
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/513