Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Fira
Activitat de caràcter periòdic que s'adreça principalment al públic professional. S'hi poden admetre comandes i perfer contractes de compravenda, però no s'hi poden fer vendes directes amb retirada de mercaderia durant el període en què tenen lloc. Si l'activitat de caràcter periòdic s'adreça al públic general i admet eventualment la venda directa amb retirada de mercaderia, s'anomena fira mercat. Si l'oferta exhibida és representativa de diferents sectors s'anomena fira multisectorial. Si l'oferta exhibida és representativa d'un únic sector s'anomena monogràfica o saló. Si l'activitat firal no té una periodicitat establerta s'anomena exposició o mostra.

Aspectes metodològics

Les dades de fires comarcals i de fires i salons monogràfics són d'àmbit estatal o internacional. La classificació geogràfica s'estableix si la procedència dels seus expositors representa més d'un 20% del total.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".