Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost. Per funcions

Diputacions. Pressupost. 2015-2019 Per àrees i polítiques de despesa
2015 2016 2017 2018 2019
Despeses 1.392,19 1.444,61 1.540,05 1.571,57 1.591,21
1. Serveis públics bàsics 98,94 82,79 97,02 108,02 116,05
seguretat i mobilitat ciutadana 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00
habitatge i urbanisme 44,60 27,09 43,77 43,58 40,99
benestar comunitari 0,03 0,03 0,08 4,23 3,85
medi ambient 54,31 55,65 53,04 60,21 71,21
2. Actuacions de protecció i promoció social 87,04 128,41 128,01 133,24 115,72
pensions 0,19 0,17 0,13 0,12 0,10
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 6,74 4,79 5,04 5,25 5,50
serveis socials i promoció social 66,28 104,71 82,91 87,76 86,60
foment de l'ocupació 13,83 18,74 39,93 40,12 23,52
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 232,22 244,98 276,24 292,78 279,91
sanitat 46,53 41,15 46,73 45,48 46,41
educació 73,84 88,75 97,78 102,98 75,53
cultura 94,68 99,41 107,76 120,83 130,29
esport 17,17 15,67 23,97 23,50 27,68
4. Actuacions de caràcter econòmic 167,15 180,82 197,41 214,06 230,19
agricultura, ramaderia i pesca 0,74 0,73 0,84 6,87 9,16
indústria i energia 0,01 0,02 0,17 1,18 0,66
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 43,97 53,28 56,84 61,22 71,25
transport públic 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20
infraestructures 86,03 85,35 86,55 95,59 88,62
investigació, desenvolupament i innovació 2,13 2,33 2,62 2,05 2,22
altres actuacions de caràcter econòmic 34,09 38,92 50,21 46,96 58,08
9. Actuacions de caràcter general 748,40 749,91 790,86 781,23 816,11
òrgans de govern 25,21 31,16 31,74 29,14 28,29
serveis de caràcter general 165,79 166,94 162,16 179,96 185,54
administració financera i tributària 350,49 390,88 453,86 449,61 454,80
transferències a altres administracions públiques 206,90 160,92 143,09 122,51 147,48
0. Deute públic 58,43 57,68 50,51 42,25 33,22
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa. (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/672