Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Nivell d'instrucció
Nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudiï o no en la data de referència.

Aspectes metodològics

L'Anuari recull informació de l'Estadística de població 1996, i dels Censos 2001 i 2011. Hi ha diferències respecte a les preguntes dels estudis que es van fer als diversos censos i padrons:


Estadística de població 1996

Es considera un nivell acabat quan s'han aprovat tots els cursos que inclou el nivell esmentat i, per tant, es pot obtenir el títol o diploma corresponent. El nivell d'estudis es classifica en:

 • Sense titulació. No sap llegir ni escriure o hi té dificultats, i sense estudis (primària incompleta).
 • Primer grau. Primària o EGB 1a etapa completa.
 • Segon grau. Batxillerat elemental (general, laboral o tècnic), graduat escolar, EGB completa o ESO. Formació professional de primer grau o grau d'oficial. Formació professional de segon grau o grau de mestratge. Batxillerat Superior, BUP o COU.
 • Tercer grau. Diplomatura, llicenciatura, doctorat.

La pregunta de nivell d'instrucció fa referència a la població de 10 anys i més.


Cens de població 2001

Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell d'instrucció quan ha finalitzat i ha aprovat tots els cursos d'aquest nivell i es troba en condicions d'obtenir el títol o diploma corresponent. La seva classificació és la següent:

 • Analfabets. No sap llegir ni escriure en cap idioma.
 • Sense estudis. Nota: encara que aquesta categoria és equivalent a la d'"Estudis primaris incomplets" de la Classificació nacional d'educació (CNED), s'ha optat per mantenir la denominació a fi de facilitar la comparació amb els censos anteriors.
 • Primer grau (primaris): persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.
 • Segon grau (secundaris): ESO, EGB, Batxillerat Elemental, Batxillerat Superior, BUP, Batxillerat LOGSE, COU, PREU, FP de grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, FP de grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.
 • Tercer grau. Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècniques, tres cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, una llicenciatura, una enginyeria o el doctorat.

Els estudis completats s'investiguen per a la població de 10 anys i més.


Cens de població 2011

Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell d'instrucció quan ha finalitzat i ha aprovat tots els cursos d'aquest nivell i es troba en condicions d'obtenir el títol o diploma corresponent.

 • Analfabets. No sap llegir ni escriure en cap idioma.
 • Sense estudis. Nota: encara que aquesta categoria és equivalent a la d"Estudis primaris incomplets" de la Classificació nacional d'educació (CNED), s'ha optat per mantenir la denominació a fi de facilitar la comparació amb els censos anteriors.
 • Primer grau. Sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.
 • Segon grau. ESO, EGB, Batxillerat Elemental o té el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris, batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU, FP de grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats d'escoles oficials d'idiomes, FP de grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.
 • Tercer grau. Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster oficial universitari, especialitats mèdiques o doctorat.

S'investiga per a la població de 16 anys i més.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.


La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".