Saltar al contingut principal

Producció editorial en català. Títols registrats. Províncies

Producció editorial en català. 2013-2017 Títols registrats. Províncies
2013 2014 2015 2016 2017
Catalunya 5.107 4.820 5.601 6.225 8.062
Barcelona 4.550 4.225 4.888 5.364 7.260
Girona 157 200 190 233 331
Lleida 195 200 202 194 162
Tarragona 205 195 321 434 309
Balears 209 217 175 192 322
Comunitat Valenciana 275 522 750 1.024 650
Madrid 472 794 617 251 524
Resta de l'Estat 119 132 203 181 144
Total 6.182 6.485 7.346 7.873 9.702
Font: Departament de Cultura.
Nota: A partir de l'any 2011, no s'inclouen les reimpressions.