Saltar al contingut principal

Cinema. Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per nacionalitat de la pel·lícula

Cinema. 2015-2019 Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per nacionalitat de la pel·lícula
2015 2016 2017 2018 2019
Pel·lícules 1.214 1.189 1.182 1.182 1.246
Catalunya 135 138 126 126 129
Estat espanyol (1) 107 123 142 142 143
Unió Europea (2) 422 403 452 452 473
Estats Units 423 390 319 319 344
Resta del món 127 135 143 143 157
Sessions 743.698 739.340 731.198 731.198 706.536
Catalunya 61.883 64.476 45.919 45.919 25.579
Estat espanyol (1) 68.183 69.889 82.386 82.386 89.220
Unió Europea (2) 163.690 134.513 161.229 161.229 132.412
Estats Units 413.985 450.857 418.479 418.479 443.228
Resta del món 35.957 19.605 23.185 23.185 16.097
Espectadors 18.984.036 19.436.049 19.349.073 18.705.023 19.268.873
Catalunya 1.453.462 1.789.295 1.215.370 993.568 398.813
Estat espanyol (1) 2.026.510 1.386.574 1.630.614 1,741,863 1,949,714
Unió Europea (2) 3.113.548 2.713.774 3.012.708 3,264,535 2,357,226
Estats Units 11.745.026 13.180.579 13.109.198 12,103,258 14,224,044
Resta del món 645.490 365.827 381.183 601.799 339.076
Recaptació (milers d'euros) 121.180,0 122.947,4 122.872,5 118.327,1 121.314,6
Catalunya 9.036,1 11.171,3 7.511,3 6.145,3 2.336,0
Estat espanyol (1) 13.426,5 8.863,7 10.538,4 10.804,2 12.240,6
Unió Europea (2) 19.899,7 17.214,6 19.143,6 20.729,6 14.603,3
Estats Units 74.610,0 83.443,2 83.347,8 76.770,3 89.913,1
Resta del món 4.207,5 2.254,4 2.331,2 3.877,7 2.221,6
Font: Departament de Cultura.
(1) Estat espanyol sense Catalunya.
(2) Unió Europea sense Catalunya i Estat espanyol.
Nota: Segons la nacionalitat de la productora principal.