Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Per llengües més freqüents i àmbits d'ús

Usos lingüístics de la població. 2018 Població de 15 anys i més. Per llengües més freqüents i àmbits d'ús
Només català Més català que castellà Ambdues Més castellà que català Només castellà Altres situacions Total
Membres de la llar (1) 27,2 5,6 7,8 10,1 37,7 11,6 100
Amistats 13,4 16,5 18,3 13,1 28,9 9,8 100
Veïns 16,8 14,3 17,1 10,9 37,0 3,8 100
Companys d'estudi (2) 18,2 18,1 19,1 12,9 19,9 11,7 100
Companys de feina (3) 15,3 15,1 20,2 13,2 26,0 10,3 100
Usuaris o clients de Catalunya (4) 11,3 23,7 27,7 11,8 18,4 7,2 100
Petit comerç 19,9 18,0 18,2 10,0 32,2 1,8 100
Gran comerç 17,1 15,9 18,7 11,9 34,3 2,2 100
Entitats financeres 30,1 11,6 12,4 7,0 34,8 4,2 100
Administració local 37,9 9,6 9,1 6,0 31,1 6,2 100
Adm. Generalitat de Catalunya 37,4 8,4 7,8 4,9 28,9 12,7 100
Administració de l'Estat 20,1 11,5 13,6 9,0 38,9 6,9 100
Personal mèdic 26,4 12,6 14,5 6,8 38,4 1,4 100
Escriure missatges de mòbil 11,8 11,8 13,5 10,3 32,9 19,7 100
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població que té o ha tingut usuaris o clients.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/805