Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús. Àmbits

Usos lingüístics de la població. 2018 Població de 15 anys i més. Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús. Àmbits
Metropolità Comarques Gironines Camp de Tarragona Terres de l'Ebre Ponent Comarques Centrals Alt Pirineu i Aran Penedès Total
Membres de la llar (1) 19,7 43,4 30,4 60,9 44,9 48,7 46,6 28,2 27,2
Amistats 7,4 27,5 15,1 49,9 27,6 29,1 22,8 12,2 13,4
Veïns 9,5 35,0 16,0 55,3 32,5 39,0 34,1 16,0 16,8
Companys d'estudi (2) 11,8 37,5 19,2 42,3 32,7 35,0 30,0 .. 18,2
Companys de feina (3) 9,4 30,5 20,0 43,3 23,5 33,9 29,1 15,8 15,3
Usuaris o clients de Catalunya (4) 8,3 18,2 11,4 27,7 20,4 25,8 20,7 7,9 11,3
Petit comerç 12,6 37,7 22,1 50,3 36,9 42,9 34,7 18,7 19,9
Gran comerç 11,3 30,9 19,4 39,1 31,9 35,0 27,2 16,3 17,1
Entitats financeres 22,5 48,7 31,7 59,0 44,7 55,5 50,7 30,8 30,1
Administració local 29,8 57,9 40,5 67,7 53,0 62,2 58,0 41,5 37,9
Adm. Generalitat de Catalunya 30,9 52,8 39,1 58,2 50,3 57,3 56,5 40,7 37,4
Administració de l'Estat 15,9 30,9 21,5 34,9 27,3 34,3 30,2 20,4 20,1
Personal mèdic 19,8 43,2 28,7 45,9 40,8 50,4 40,8 25,2 26,4
Escriure missatges de mòbil 7,2 23,3 12,3 29,6 23,4 28,4 21,6 10,1 11,8
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població que té o ha tingut usuaris o clients.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/806