Saltar al contingut principal

Jurisdicció penal. Jutjats penals. Províncies

Penal. Jutjats penals. 2019 Causes i executòries. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Causes
Registrades durant l'any 21.632 3.333 1.417 3.535 29.917
Resoltes per sentència 23.636 2.239 1.571 4.004 31.450
Executòries
Registrades durant l'any 10.082 4.494 2.168 4.791 21.535
Pendents a fi d'any 24.060 5.660 1.673 6.448 37.841
Font: Departament de Justícia, a partir de dades del Consell General del Poder Judicial.