Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte

Població penitenciària. 2020 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Total
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 2 10 3 15
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0 0 0 0 0 0
Falsedats 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 0 0 0 0 0 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0 0 0 0 0 0
Contra la seguretat del trànsit 0 0 0 0 0 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0 0 0 0 0 0
Contra les persones 0 0 2 8 2 12
Contra la llibertat sexual 0 0 0 0 0 0
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra la llibertat i la seguretat 0 0 0 0 0 0
Contra la propietat 0 0 0 2 1 3
De la imprudència punible 0 0 0 0 0 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0 0 0 0 0 0
Faltes 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0
Delictes (nou Codi penal) 215 710 3.595 2.975 374 7.869
De l'homicidi 12 71 349 358 69 859
De les lesions 8 23 163 86 4 284
Contra la llibertat 0 8 41 35 1 85
Tortures i contra la integritat moral 0 2 9 10 1 22
Contra la llibertat sexual 9 46 256 273 67 651
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 3 7 6 2 18
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 2 5 0 7
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 1 9 5 0 15
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 168 393 1.605 1.038 81 3.285
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 22 14 36
Contra el dret dels treballadors 0 0 1 3 1 5
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 8 111 709 705 72 1.605
De les falsedats 0 1 18 37 7 63
Contra l'Administració pública 0 0 0 5 6 11
Contra l'Administració de justícia 1 4 48 44 4 101
Contra la Constitució 0 0 4 1 0 5
Contra l'ordre públic 3 14 81 51 7 156
Faltes 0 1 8 2 0 11
Violència de gènere 3 30 256 258 33 580
Altres 3 2 29 31 5 70
Total 215 710 3.597 2.985 377 7.884
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població penitenciària. 2020 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Homes
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 2 9 3 14
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0
Falsedats 0
Contra l'Administració de justícia 0
Contra la salut pública i el medi ambient 0
Contra la seguretat del trànsit 0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0
Contra les persones 2 7 2 11
Contra la llibertat sexual 0 0 0
Contra l'honor 0
Contra la llibertat i la seguretat 0
Contra la propietat 2 1 3
De la imprudència punible 0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0
Faltes 0
Altres 0
Delictes (nou Codi penal) 208 655 3.365 2.772 357 7.357
De l'homicidi 12 67 335 323 66 803
De les lesions 8 23 151 83 3 268
Contra la llibertat 0 8 40 34 1 83
Tortures i contra la integritat moral 0 2 8 9 1 20
Contra la llibertat sexual 9 46 254 271 66 646
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 3 7 6 1 17
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 2 5 0 7
Contra els drets dels ciutadans estrangers 1 8 4 13
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 165 371 1.516 959 76 3.087
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 19 13 32
Contra el dret dels treballadors 0 0 0 3 1 4
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 6 86 619 646 70 1.427
De les falsedats 0 1 17 35 7 60
Contra l'Administració pública 0 0 0 5 6 11
Contra l'Administració de justícia 0 2 46 40 3 91
Contra la Constitució 0 0 4 1 0 5
Contra l'ordre públic 3 12 75 45 5 140
Faltes 0 1 5 0 0 6
Violència de gènere 3 30 256 258 33 580
Altres 2 2 22 26 5 57
Total 208 655 3.367 2.781 360 7.371
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
Població penitenciària. 2020 Per sexe, grups d'edat i tipus de delicte. Dones
18-20 21-25 26-40 41-60 61 i més Total
Delictes (antic Codi penal) 0 0 0 1 0 1
Contra la seguretat interior de l'Estat (1) 0   0   0   0   0   0
Falsedats 0   0   0   0   0   0
Contra l'Administració de justícia 0   0   0   0   0   0
Contra la salut pública i el medi ambient 0   0   0   0   0   0
Contra la seguretat del trànsit 0   0   0   0   0   0
Dels funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec 0   0   0   0   0   0
Contra les persones 0   0   0   1 0   1
Contra la llibertat sexual 0   0   0   0   0   0
Contra l'honor 0   0   0   0   0   0
Contra la llibertat i la seguretat 0   0   0   0   0   0
Contra la propietat 0   0   0   0   0   0
De la imprudència punible 0   0   0   0   0   0
Lleis especials (contraban i defraudació) 0   0   0   0   0   0
Faltes 0   0   0   0   0   0
Altres 0   0   0   0   0   0
Delictes (nou Codi penal) 7 55 230 203 17 512
De l'homicidi 0 4 14 35 3 56
De les lesions 0 0 12 3 1 16
Contra la llibertat 0 0 1 1 0 2
Tortures i contra la integritat moral 0 0 1 1 0 2
Contra la llibertat sexual 0 0 2 2 1 5
Omissió del deure de socors 0 0 0 0 0 0
Contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat de domicili 0 0 0 0 1 1
Contra l'honor 0 0 0 0 0 0
Contra les relacions familiars 0 0 0 0 0 0
Contra els drets dels ciutadans estrangers 0 0 1 1 0 2
Contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic 3 22 89 79 5 198
Contra l'Hisenda Pública 0 0 0 3 1 4
Contra el dret dels treballadors 0 0 1 0 0 1
Contra la seguretat col·lectiva i la salut pública 2 25 90 59 2 178
De les falsedats 0 0 1 2 0 3
Contra l'Administració pública 0 0 0 0 0 0
Contra l'Administració de justícia 1 2 2 4 1 10
Contra la Constitució 0 0 0 0 0 0
Contra l'ordre públic 0 2 6 6 2 16
Faltes 0 0 3 2 0 5
Violència de gènere 0 0 0 0 0 0
Altres 1 0 7 5 0 13
Total 7 55 230 204 17 513
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos.
(1) Comprèn atemptats contra les autoritats, els agents i funcionaris públics, resistència, desobediència, desacataments, insults, injúries i amenaces.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/882