Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Mossos d'Esquadra
Policia autonòmica que forma part de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

La legislació que regula l'activitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra és força extensa i específica. Es va crear mitjançant la Llei 19/1983 i conserva la denominació històrica que tenia la policia catalana a finals del segle XVII. El Cos de Mossos d’Esquadra va ser la primera policia professional a Catalunya i va ser pionera a tot l'Estat.

El desplegament es va iniciar l'any 1994 i se'n va tenir la cobertura a tot el territori català l'any 2008.

Els Mossos d’Esquadra tenen quatre àmbits d'actuació principals: seguretat ciutadana, Administració, investigació judicial i trànsit. A més, forma part de les seves funcions protegir les autoritats i les dependències de la Generalitat de Catalunya; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia administrativa i judicial, i el trànsit interurbà.

Es presenta una taula d'efectius, per les diferents graduacions: comissari, intendent, inspector, sotsinspector, sergent, caporal i agent. El nivell territorial és l'àmbit del Pla territorial i el total de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".