Saltar al contingut principal

Informació i comunicacions. Principals resultats. Per branques

Informació i comunicacions. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Empreses (nombre) 2.250 1.719 186 1.478
Establiments (nombre) 2.363 1.783 218 1.929
Persones ocupades (nombre) 12.779 7.700 5.043 10.337
Ingressos d'explotació 1.949.045 1.831.888 481.116 5.219.914
Volum de negoci 1.851.933 1.704.072 186.891 4.814.934
Treballs realitzats per a l'actiu 13.566 31.333 541 85.176
Subvencions a l'explotació 12.713 71.870 284.318 249.187
Resta d'ingressos d'explotació 70.834 24.612 9.366 70.617
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 19.384,00 1.553,00 -102,00 -1.648,00
Variació existències productes acabats i en curs -1.086 1.971 2.376 -206
Despeses d'explotació 1.861.912 1.701.371 562.349 4.470.938
Consum de mercaderies 264.708 732.412 2.731 548.438
Consum de primeres matèries i altres proveïments 115.241 65.787 61.804 624.266
Treballs realitzats per altres empreses 254.834 211.345 20.689 979.369
Despeses de personal 543.773 263.637 294.947 580.554
Sous i salaris 433.933 214.060 236.331 462.681
Càrregues socials i altres despeses de personal 109.840 49.577 58.616 117.873
Despeses en serveis exteriors 560.079 305.768 152.030 1.028.978
Dotacions per a amortitzacions 72.214 113.584 28.140 591.363
Resta de despeses d'explotació 51.064 8.836 2.009 117.969
Inversió bruta en actius materials 11.228 18.103 12.651 283.825
Inversió bruta en actius intangibles 56.817 50.924 18.490 33.355
Resultat de l'exercici 57.929 109.365 -29.790 359.201
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Informació i comunicacions. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Empreses (nombre) 10.525 959 17.117
Establiments (nombre) 10.920 1.009 18.221
Persones ocupades (nombre) 61.797 6.411 104.067
Ingressos d'explotació 7.148.517 617.550 17.248.030
Volum de negoci 6.924.212 597.662 16.079.704
Treballs realitzats per a l'actiu 111.025 8.059 249.699
Subvencions a l'explotació 21.667 4.200 643.955
Resta d'ingressos d'explotació 91.615 7.629 274.672
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 8.160 -452 26.896
Variació existències productes acabats i en curs 7.420 89 10.564
Despeses d'explotació 6.902.706 439.246 15.938.522
Consum de mercaderies 221.411 17.029 1.786.730
Consum de primeres matèries i altres proveïments 452.145 25.358 1.344.601
Treballs realitzats per altres empreses 1.054.942,00 54.692,00 2.575.872
Despeses de personal 2.666.972 249.998 4.599.881
Sous i salaris 2.103.870 197.088 3.647.962
Càrregues socials i altres despeses de personal 563.102 52.909 951.918
Despeses en serveis exteriors 1.944.446 194.628 4.185.928
Dotacions per a amortitzacions 341.244 26.416 1.172.960
Resta de despeses d'explotació 221.546 -128.874 272.550
Inversió bruta en actius materials 114.854 13.015 453.676
Inversió bruta en actius intangibles 251.408 5.980 416.974
Resultat de l'exercici 17.310 175.423 689.437
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/957