Saltar al contingut principal

Informació i comunicacions. Principals resultats. Per branques

Informació i comunicacions. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Edició Cinema i vídeo; enregistrament de so Ràdio i TV Tele- comunicacions
Empreses (nombre) 2.184 1.794 211 1.205
Establiments (nombre) 2.270 1.882 242 1.449
Persones ocupades (nombre) 12.609 7.051 5.078 8.886
Ingressos d'explotació 1.968.537 1.544.562 471.053 5.305.632
Volum de negoci 1.876.456 1.452.985 193.219 4.723.672
Treballs realitzats per a l'actiu 12.677 27.866 547 79.079
Subvencions a l'explotació 12.470 46.711 270.387 425.782
Resta d'ingressos d'explotació 66.933 17.000 6.899 77.099
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 5.602,00 1.892,00 23,00 -1.587,00
Variació existències productes acabats i en curs 8.147 4.609 -1.600 1.751
Despeses d'explotació 1.880.346 1.467.588 539.308 4.484.615
Consum de mercaderies 248.859 589.647 3.344 543.460
Consum de primeres matèries i altres proveïments 129.556 43.373 68.709 543.935
Treballs realitzats per altres empreses 266.786 207.368 27.481 1.166.081
Despeses de personal 541.530 227.992 271.085 495.122
Sous i salaris 430.550 184.498 213.086 387.209
Càrregues socials i altres despeses de personal 110.980 43.494 57.999 107.913
Despeses en serveis exteriors 588.926 255.609 139.845 998.977
Dotacions per a amortitzacions 73.149 137.723 25.009 595.512
Resta de despeses d'explotació 31.540 5.876 3.834 141.529
Inversió bruta en actius materials 15.818 18.406 11.023 286.291
Inversió bruta en actius intangibles 76.952 107.264 12.026 64.936
Resultat de l'exercici 56.075 79.814 -22.871 423.645
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Informació i comunicacions. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Serveis tecnologies informació Serveis d'informació Total
Empreses (nombre) 10.026 1.192 16.612
Establiments (nombre) 10.245 1.241 17.329
Persones ocupades (nombre) 56.952 6.388 96.964
Ingressos d'explotació 6.383.869 579.093 16.252.746
Volum de negoci 6.180.777 557.531 14.984.641
Treballs realitzats per a l'actiu 126.261 9.670 256.101
Subvencions a l'explotació 19.499 5.668 780.517
Resta d'ingressos d'explotació 57.333 6.224 231.488
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 1.534 785 8.249
Variació existències productes acabats i en curs -75.940 -182 -63.215
Despeses d'explotació 5.901.502 533.907 14.807.267
Consum de mercaderies 205.326 14.413 1.605.048
Consum de primeres matèries i altres proveïments 387.297 30.499 1.203.370
Treballs realitzats per altres empreses 825.836,00 45.776,00 2.539.328
Despeses de personal 2.353.451 238.560 4.127.739
Sous i salaris 1.863.405 187.208 3.265.956
Càrregues socials i altres despeses de personal 490.046 51.351 861.783
Despeses en serveis exteriors 1.801.000 169.529 3.953.887
Dotacions per a amortitzacions 288.049 28.064 1.147.506
Resta de despeses d'explotació 40.544 7.066 230.389
Inversió bruta en actius materials 114.161 7.714 453.413
Inversió bruta en actius intangibles 422.277 10.169 693.624
Resultat de l'exercici 114.819 23.332 674.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/957