Saltar al contingut principal

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Macromagnituds. Per branques

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Activitats biblioteques, arxius museus Jocs atzar i apostes Activitats esportives, recreatives i entreteniment Total
Valor de la producció 649.715 171.434 875.729 2.678.896 4.375.774
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.539 1.618 27.745 57.900 118.802
Despeses en serveis exteriors 325.069 94.697 198.806 931.825 1.550.396
Valor afegit brut a preus de mercat 293.107 75.118 649.179 1.689.171 2.706.576
Impostos sobre la producció i els productes 4.491 1.924 202.398 22.221 231.034
Subvencions a l'explotació 136.856 87.243 43 110.599 334.741
Valor afegit brut al cost de factors 425.472 160.437 446.823 1.777.550 2.810.282
Despeses de personal 226.067 114.285 162.304 1.327.884 1.830.539
Excedent brut d'explotació 199.405 46.152 284.520 449.666 979.743
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.