Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Empreses (nombre) 3.101 1.127 2.917
Establiments (nombre) 3.560 1.477 3.383
Persones ocupades (nombre) 10.052 57.492 11.258
Ingressos d'explotació 2.312.784 1.646.508 3.557.408
Volum de negoci 2.227.237 1.638.161 3.480.732
Treballs realitzats per a l'actiu 8.678 776 4.654
Subvencions a l'explotació 7.755 3.742 7.341
Resta d'ingressos d'explotació 69.113 3.829 64.681
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -11.562 -17 133
Variació existències productes acabats i en curs 3.044 -187 8
Despeses d'explotació 2.071.241 1.552.009 3.428.606
Consum de mercaderies 64.604 450 1.817.138
Consum de primeres matèries i altres proveïments 486.439 3.868 8.665
Treballs realitzats per altres empreses 166.104 27.731 791.549
Despeses de personal 287.500 1.383.437 321.499
Sous i salaris 225.510 1.044.628 254.617
Càrregues socials i altres despeses de personal 61.991 338.808 66.882
Despeses en serveis exteriors 579.033 125.604 422.053
Dotacions per a amortitzacions 471.454 5.071 31.722
Resta de despeses d'explotació 16.107 5.848 35.979
Inversió bruta en actius materials 461.494 17.346 8.939
Inversió bruta en actius intangibles 10.364 4.159 11.550
Resultat de l'exercici 131.350 37.804 85.651
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Empreses (nombre) 579 6.954 18.206 32.884
Establiments (nombre) 697 7.598 18.877 35.592
Persones ocupades (nombre) 21.547 120.283 75.290 295.921
Ingressos d'explotació 752.527 3.174.542 4.097.355 15.541.124
Volum de negoci 727.951 3.060.995 3.907.334 15.042.411
Treballs realitzats per a l'actiu 14.467 4.167 9.418 42.160
Subvencions a l'explotació 1.470 81.754 41.679 143.742
Resta d'ingressos d'explotació 8.639 27.625 138.925 312.812
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 172 286 -3.726 -14.713
Variació existències productes acabats i en curs 854 2.152 17.706 23.578
Despeses d'explotació 773.744 2.877.270 3.713.330 14.416.199
Consum de mercaderies 36.495 38.526 54.815 2.012.028
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.376 247.742 282.036 1.062.127
Treballs realitzats per altres empreses 41.962 184.869 543.445 1.755.659
Despeses de personal 528.668 1.934.037 1.556.550 6.011.690
Sous i salaris 398.965 1.475.216 1.215.209 4.614.145
Càrregues socials i altres despeses de personal 129.703 458.821 341.340 1.397.545
Despeses en serveis exteriors 104.141 399.589 1.156.700 2.787.120
Dotacions per a amortitzacions 17.091 54.611 128.800 708.749
Resta de despeses d'explotació 12.010 17.897 -9.016 78.826
Inversió bruta en actius materials 10.254 38.770 205.176 741.979
Inversió bruta en actius intangibles 552 3.866 61.781 92.272
Resultat de l'exercici 28.445 65.149 504.229 852.629
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/965