Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Empreses (nombre) 3.404 1.091 2.513
Establiments (nombre) 3.607 1.315 2.865
Persones ocupades (nombre) 9.480 51.521 10.607
Ingressos d'explotació 2.071.306 1.414.032 3.180.358
Volum de negoci 1.991.660 1.405.472 3.103.966
Treballs realitzats per a l'actiu 9.669 736 2.880
Subvencions a l'explotació 7.447 3.721 13.214
Resta d'ingressos d'explotació 62.530 4.103 60.298
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 11.675 -103 479
Variació existències productes acabats i en curs 3.735 67 456
Despeses d'explotació 1.828.697 1.353.618 3.082.191
Consum de mercaderies 215.616 2.604 1.608.673
Consum de primeres matèries i altres proveïments 288.425 4.878 12.396
Treballs realitzats per altres empreses 140.310 16.225 690.804
Despeses de personal 257.209 1.206.114 310.892
Sous i salaris 201.696 910.371 246.761
Càrregues socials i altres despeses de personal 55.513 295.744 64.130
Despeses en serveis exteriors 522.276 114.791 401.372
Dotacions per a amortitzacions 421.779 5.162 23.343
Resta de despeses d'explotació -16.918 3.844 34.712
Inversió bruta en actius materials 777.054 4.560 12.063
Inversió bruta en actius intangibles 4.331 1.575 12.215
Resultat de l'exercici 152.658 31.257 74.012
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Empreses (nombre) 532 7.196 18.741 33.478
Establiments (nombre) 585 8.054 18.323 34.748
Persones ocupades (nombre) 18.885 115.764 73.137 279.395
Ingressos d'explotació 685.378 3.055.229 4.270.298 14.676.601
Volum de negoci 661.841 2.945.393 3.967.457 14.075.789
Treballs realitzats per a l'actiu 11.474 2.004 2.179 28.942
Subvencions a l'explotació 1.707 79.059 110.652 215.800
Resta d'ingressos d'explotació 10.356 28.773 190.010 356.071
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 670 75.839 31.412 119.973
Variació existències productes acabats i en curs 1.426 840 12.548 19.071
Despeses d'explotació 658.580 2.678.104 3.815.865 13.417.056
Consum de mercaderies 5.563 20.371 225.706 2.078.533
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.541 205.438 240.933 804.611
Treballs realitzats per altres empreses 29.726 184.562 571.382 1.633.009
Despeses de personal 448.718 1.826.829 1.466.618 5.516.380
Sous i salaris 338.702 1.392.445 1.131.595 4.221.569
Càrregues socials i altres despeses de personal 110.016 434.384 335.024 1.294.811
Despeses en serveis exteriors 82.860 362.695 1.152.857 2.636.851
Dotacions per a amortitzacions 18.662 56.008 108.900 633.853
Resta de despeses d'explotació 20.510 22.202 49.470 113.819
Inversió bruta en actius materials 7.117 46.843 129.103 976.740
Inversió bruta en actius intangibles 379 3.158 59.469 81.126
Resultat de l'exercici 7.760 51.965 324.512 642.164
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/965