Saltar al contingut principal

Personal de les administracions públiques catalanes. Per tipus d'administració i vinculació

Personal de les administracions públiques catalanes. 2019 Per tipus d'administració i vinculació
Generalitat de Catalunya (1) Administració local (2) Universitats Ens parlamentaris i org. independents Total
Funcionaris 100.931 26.466 7.489 321 135.207
Interins 58.580 8.560 1.239 120 68.499
Laborals indefinits 38.697 36.704 5.239 93 80.733
Laborals temporals 16.288 10.150 1.894 29 28.361
Alts càrrecs 189 0     0     2 191
Eventuals 155 621 0     59 835
Associats 0     0     9.773 0     9.773
Altres directius (3) 544 504 237 30 1.315
Total 215.384 83.005 25.871 654 324.914
Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública.
(1) Inclou el sector públic.
(2) No s'hi inclouen els consorcis i fundacions.
(3) Laborals d'alta direcció i altre personal directiu.