Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Barcelona. 1999
    Valor
Agricultura 26,2
Indústria 600,8
Construcció 161,7
Serveis 1.185,9
Total 1.974,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.