Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Tarragona. 1999
    Valor
Agricultura 23,0
Indústria 47,5
Construcció 37,5
Serveis 148,3
Total 256,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.