Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.227,6 1.123,5 2.351,1
Resta d'Espanya 203,1 170,7 373,8
Estranger 388,1 338,1 726,2
Total 1.818,8 1.632,4 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles