Saltar al contingut principal

Destinació geogràfica de les vendes. Per branques

Índex de taules: Destinació geogràfica de les vendes. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.508.548 6.496.589 5.826.737
Vendes a Espanya 5.150.358 6.173.828 5.526.496
Vendes a la resta de la Unió Europea 209.752 207.676 206.148
Vendes a la resta del món 148.438 115.085 94.093
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries càrnies Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 9.243.333 9.526.702 9.345.236
Vendes a Espanya 6.328.433 6.801.703 6.283.210
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.066.662 1.747.977 1.874.685
Vendes a la resta del món 848.239 977.022 1.187.340
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 3.550.532 3.576.146 3.541.206
Vendes a Espanya 2.434.772 2.431.247 2.426.214
Vendes a la resta de la Unió Europea 815.148 796.872 716.671
Vendes a la resta del món 300.613 348.027 398.320
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 908.304 1.039.959 932.620
Vendes a Espanya 820.643 938.303 844.253
Vendes a la resta de la Unió Europea 70.937 77.431 69.201
Vendes a la resta del món 16.724 24.225 19.166
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.775.921 2.059.249 2.021.922
Vendes a Espanya 1.570.096 1.853.190 1.804.614
Vendes a la resta de la Unió Europea 154.814 152.889 169.083
Vendes a la resta del món 51.012 53.170 48.226
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.262.652 2.952.197 2.616.063
Vendes a Espanya 1.614.599 2.086.210 1.724.831
Vendes a la resta de la Unió Europea 424.329 575.404 637.001
Vendes a la resta del món 223.723 290.583 254.231
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.738.288 2.787.919 2.981.654
Vendes a Espanya 2.289.494 2.349.006 2.432.283
Vendes a la resta de la Unió Europea 281.607 272.375 311.382
Vendes a la resta del món 167.187 166.539 237.989
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.460.891 4.214.113 5.536.668
Vendes a Espanya 3.516.458 3.506.503 4.174.875
Vendes a la resta de la Unió Europea 541.462 503.728 1.069.961
Vendes a la resta del món 402.971 203.882 291.831
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.971.524 2.082.635 2.027.771
Vendes a Espanya 1.496.414 1.563.183 1.488.224
Vendes a la resta de la Unió Europea 263.232 264.539 293.756
Vendes a la resta del món 211.879 254.912 245.791
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.028.039 1.068.918 1.087.034
Vendes a Espanya 905.849 926.412 922.077
Vendes a la resta de la Unió Europea 87.847 108.634 118.708
Vendes a la resta del món 34.344 33.872 46.249
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 444.241 464.034 432.382
Vendes a Espanya 171.814 194.030 185.858
Vendes a la resta de la Unió Europea 219.288 207.519 184.486
Vendes a la resta del món 53.139 62.485 62.038
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 554.546 509.752 491.227
Vendes a Espanya 280.181 283.747 278.973
Vendes a la resta de la Unió Europea 178.768 153.527 139.943
Vendes a la resta del món 95.597 72.478 72.311
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 380.210 362.655 371.690
Vendes a Espanya 319.004 303.625 303.340
Vendes a la resta de la Unió Europea 51.061 50.176 60.741
Vendes a la resta del món 10.145 8.853 7.609
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 696.894 667.685 662.238
Vendes a Espanya 416.784 414.449 396.064
Vendes a la resta de la Unió Europea 194.340 175.790 164.181
Vendes a la resta del món 85.770 77.446 101.993
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 790.746 856.921 879.152
Vendes a Espanya 399.869 408.439 412.388
Vendes a la resta de la Unió Europea 285.666 339.276 350.119
Vendes a la resta del món 105.211 109.206 116.645
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.316.164 1.238.767 1.153.673
Vendes a Espanya 1.009.044 981.941 841.283
Vendes a la resta de la Unió Europea 221.501 182.567 193.643
Vendes a la resta del món 85.619 74.259 118.747
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 526.963 627.145 567.577
Vendes a Espanya 148.411 222.629 183.632
Vendes a la resta de la Unió Europea 328.875 370.843 356.091
Vendes a la resta del món 49.676 33.673 27.854
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 382.852 386.118 411.863
Vendes a Espanya 309.761 305.678 327.903
Vendes a la resta de la Unió Europea 51.923 51.891 49.718
Vendes a la resta del món 21.167 28.549 34.242
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 519.775 562.030 605.170
Vendes a Espanya 410.491 451.645 479.368
Vendes a la resta de la Unió Europea 90.470 87.743 100.917
Vendes a la resta del món 18.814 22.642 24.885
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.142.502 1.211.164 1.160.152
Vendes a Espanya 473.581 509.030 469.939
Vendes a la resta de la Unió Europea 387.188 420.503 389.060
Vendes a la resta del món 281.732 281.631 301.154
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.765.489 2.805.969 2.909.249
Vendes a Espanya 2.294.591 2.331.526 2.383.785
Vendes a la resta de la Unió Europea 394.390 392.055 429.770
Vendes a la resta del món 76.508 82.389 95.694
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.656.003 1.897.453 1.784.198
Vendes a Espanya 1.311.032 1.514.228 1.413.225
Vendes a la resta de la Unió Europea 256.591 297.962 295.269
Vendes a la resta del món 88.381 85.263 75.704
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 10.774.177 11.071.520 10.835.713
Vendes a Espanya 6.271.045 6.717.666 6.605.198
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.985.282 2.958.658 2.741.804
Vendes a la resta del món 1.517.851 1.395.197 1.488.711
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.164.220 1.305.528 1.285.026
Vendes a Espanya 711.163 787.150 758.994
Vendes a la resta de la Unió Europea 305.851 340.578 367.229
Vendes a la resta del món 147.207 177.799 158.804
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 3.591.115 3.681.479 4.265.721
Vendes a Espanya 1.650.593 1.763.086 2.071.319
Vendes a la resta de la Unió Europea 816.023 790.710 1.139.571
Vendes a la resta del món 1.124.500 1.127.683 1.054.831
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.028.096 2.443.155 2.156.756
Vendes a Espanya 1.061.554 1.387.175 1.066.241
Vendes a la resta de la Unió Europea 463.194 542.452 547.885
Vendes a la resta del món 503.348 513.528 542.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.527.328 1.675.940 1.728.950
Vendes a Espanya 308.508 387.427 384.840
Vendes a la resta de la Unió Europea 790.025 838.615 863.139
Vendes a la resta del món 428.795 449.898 480.971
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.727.563 4.967.380 5.437.195
Vendes a Espanya 2.781.051 2.791.980 3.108.166
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.337.817 1.424.386 1.546.249
Vendes a la resta del món 608.694 751.014 782.780
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 360.022 379.973 373.013
Vendes a Espanya 151.705 165.776 164.999
Vendes a la resta de la Unió Europea 157.152 166.892 162.060
Vendes a la resta del món 51.165 47.306 45.955
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.566.081 5.127.875 5.027.861
Vendes a Espanya 2.849.145 3.315.351 3.140.725
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.334.933 1.426.888 1.471.752
Vendes a la resta del món 382.002 385.636 415.384
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 660.040 693.899 753.495
Vendes a Espanya 477.033 490.574 556.740
Vendes a la resta de la Unió Europea 147.555 168.618 156.920
Vendes a la resta del món 35.452 34.706 39.835
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 567.372 646.923 647.118
Vendes a Espanya 356.710 427.417 436.243
Vendes a la resta de la Unió Europea 119.851 127.059 87.086
Vendes a la resta del món 90.811 92.447 123.788
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 885.178 1.053.540 1.093.300
Vendes a Espanya 735.934 880.743 934.674
Vendes a la resta de la Unió Europea 91.487 93.694 88.118
Vendes a la resta del món 57.757 79.103 70.508
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 319.579 320.642 390.656
Vendes a Espanya 217.012 231.773 276.034
Vendes a la resta de la Unió Europea 65.153 67.345 88.800
Vendes a la resta del món 37.414 21.524 25.823
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.647.301 1.859.911 1.821.863
Vendes a Espanya 911.179 1.067.931 1.022.183
Vendes a la resta de la Unió Europea 561.859 617.245 597.081
Vendes a la resta del món 174.263 174.736 202.599
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.484.637 2.080.753 1.936.224
Vendes a Espanya 1.358.244 1.087.948 1.005.116
Vendes a la resta de la Unió Europea 924.423 791.479 738.394
Vendes a la resta del món 201.970 201.326 192.715
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 850.166 910.521 997.672
Vendes a Espanya 595.826 646.253 637.945
Vendes a la resta de la Unió Europea 159.243 182.078 233.420
Vendes a la resta del món 95.097 82.190 126.307
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 988.736 1.112.767 1.121.435
Vendes a Espanya 833.991 952.043 973.182
Vendes a la resta de la Unió Europea 106.966 115.593 109.631
Vendes a la resta del món 47.779 45.131 38.621
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 301.145 334.229 362.067
Vendes a Espanya 198.659 233.849 266.069
Vendes a la resta de la Unió Europea 47.393 48.582 47.754
Vendes a la resta del món 55.094 51.799 48.243
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.235.206 2.360.214 2.214.151
Vendes a Espanya 1.524.594 1.499.840 1.400.463
Vendes a la resta de la Unió Europea 557.872 651.912 624.434
Vendes a la resta del món 152.740 208.462 189.254
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 694.578 1.112.788 664.404
Vendes a Espanya 506.966 772.728 462.904
Vendes a la resta de la Unió Europea 167.725 293.915 149.948
Vendes a la resta del món 19.887 46.145 51.552
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.023.125 1.151.667 982.350
Vendes a Espanya 849.268 873.576 754.031
Vendes a la resta de la Unió Europea 134.073 208.002 163.871
Vendes a la resta del món 39.784 70.089 64.448
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 481.730 409.893 379.797
Vendes a Espanya 330.882 303.239 283.904
Vendes a la resta de la Unió Europea 92.375 70.790 64.520
Vendes a la resta del món 58.473 35.864 31.373
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.747.293 1.800.798 1.782.178
Vendes a Espanya 1.213.897 1.257.999 1.185.834
Vendes a la resta de la Unió Europea 396.604 400.169 436.829
Vendes a la resta del món 136.791 142.630 159.515
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 656.419 761.285 1.119.369
Vendes a Espanya 368.137 431.061 488.548
Vendes a la resta de la Unió Europea 207.755 232.396 501.035
Vendes a la resta del món 80.527 97.828 129.786
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 813.375 878.150 875.227
Vendes a Espanya 367.252 401.717 403.390
Vendes a la resta de la Unió Europea 223.602 219.236 219.275
Vendes a la resta del món 222.521 257.197 252.562
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.315.091 1.438.529 1.394.549
Vendes a Espanya 686.058 738.606 716.605
Vendes a la resta de la Unió Europea 289.406 358.511 361.693
Vendes a la resta del món 339.626 341.412 316.251
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 607.589 665.871 569.397
Vendes a Espanya 329.953 357.313 365.237
Vendes a la resta de la Unió Europea 190.926 206.536 113.145
Vendes a la resta del món 86.709 102.021 91.015
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.735.561 1.865.377 2.158.058
Vendes a Espanya 940.751 1.169.892 1.328.496
Vendes a la resta de la Unió Europea 446.032 419.998 517.938
Vendes a la resta del món 348.778 275.487 311.624
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 741.284 804.897 802.954
Vendes a Espanya 328.847 412.558 394.079
Vendes a la resta de la Unió Europea 197.237 197.134 193.529
Vendes a la resta del món 215.199 195.205 215.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.829.217 1.982.166 2.029.065
Vendes a Espanya 1.104.797 1.164.595 1.069.110
Vendes a la resta de la Unió Europea 446.850 529.169 642.332
Vendes a la resta del món 277.569 288.402 317.623
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 566.063 634.311 629.093
Vendes a Espanya 276.783 318.405 265.663
Vendes a la resta de la Unió Europea 149.349 153.776 186.737
Vendes a la resta del món 139.931 162.130 176.693
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.036.657 2.215.032 1.901.001
Vendes a Espanya 778.637 937.630 921.292
Vendes a la resta de la Unió Europea 422.103 454.363 409.628
Vendes a la resta del món 835.918 823.039 570.080
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 11.357.084 11.440.656 12.831.715
Vendes a Espanya 2.137.475 2.324.382 2.324.797
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.872.188 7.462.215 7.504.000
Vendes a la resta del món 1.347.420 1.654.059 3.002.917
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 6.350.750 6.558.760 6.572.153
Vendes a Espanya 3.206.060 3.267.968 3.419.220
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.748.060 2.857.981 2.611.694
Vendes a la resta del món 396.630 432.811 541.238
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 603.262 612.303 611.495
Vendes a Espanya 280.147 220.607 275.669
Vendes a la resta de la Unió Europea 239.046 255.237 211.156
Vendes a la resta del món 84.069 136.459 124.670
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 745.815 852.455 836.797
Vendes a Espanya 526.302 648.088 619.311
Vendes a la resta de la Unió Europea 111.510 116.344 122.869
Vendes a la resta del món 108.004 88.023 94.617
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 359.359 384.967 540.432
Vendes a Espanya 229.784 235.670 257.293
Vendes a la resta de la Unió Europea 69.859 79.574 229.557
Vendes a la resta del món 59.716 69.723 53.583
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 535.617 600.610 618.454
Vendes a Espanya 310.793 344.443 351.941
Vendes a la resta de la Unió Europea 115.672 135.430 138.804
Vendes a la resta del món 109.152 120.737 127.710
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 370.342 303.926 370.985
Vendes a Espanya 250.623 239.578 248.483
Vendes a la resta de la Unió Europea 97.845 44.348 88.680
Vendes a la resta del món 21.874 20.001 33.822
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.786.258 1.939.997 2.217.620
Vendes a Espanya 1.451.765 1.651.719 1.935.934
Vendes a la resta de la Unió Europea 141.905 127.533 124.076
Vendes a la resta del món 192.587 160.745 157.611
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 14.121.146 15.196.464 14.456.564
Vendes a Espanya 13.438.243 14.363.751 13.617.290
Vendes a la resta de la Unió Europea 610.556 783.511 796.123
Vendes a la resta del món 72.346 49.202 43.151
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.347.412 1.341.248 1.817.242
Vendes a Espanya 1.237.825 1.250.771 1.609.500
Vendes a la resta de la Unió Europea 27.311 25.948 27.997
Vendes a la resta del món 82.276 64.529 179.745
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.698.435 2.634.630 2.840.844
Vendes a Espanya 2.523.242 2.465.109 2.675.814
Vendes a la resta de la Unió Europea 97.496 98.965 106.961
Vendes a la resta del món 77.697 70.556 58.069
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula