Saltar al contingut principal

Índex de taules: Destinació geogràfica de les vendes. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Vendes a Espanya 5.006.651 3.999.336 5.150.358
Vendes a la resta de la Unió Europea 263.024 183.483 209.752
Vendes a la resta del món 192.151 136.170 148.438
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.010.760 8.452.239 9.243.333
Vendes a Espanya 5.713.292 6.013.219 6.328.433
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.678.101 1.656.576 2.066.662
Vendes a la resta del món 619.367 782.444 848.239
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.137.426 3.507.017 3.550.532
Vendes a Espanya 2.712.825 2.330.945 2.434.772
Vendes a la resta de la Unió Europea 986.862 888.936 815.148
Vendes a la resta del món 437.740 287.136 300.613
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 909.416 888.647 908.304
Vendes a Espanya 838.402 805.134 820.643
Vendes a la resta de la Unió Europea 53.593 66.339 70.937
Vendes a la resta del món 17.421 17.174 16.724
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.600.060 1.673.499 1.775.921
Vendes a Espanya 1.388.748 1.474.704 1.570.096
Vendes a la resta de la Unió Europea 157.136 155.590 154.814
Vendes a la resta del món 54.176 43.206 51.012
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.369.201 2.413.232 2.262.652
Vendes a Espanya 1.556.491 1.708.834 1.614.599
Vendes a la resta de la Unió Europea 554.243 461.518 424.329
Vendes a la resta del món 258.467 242.880 223.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.740.791 2.583.769 2.738.288
Vendes a Espanya 2.314.156 2.132.669 2.289.494
Vendes a la resta de la Unió Europea 288.404 292.331 281.607
Vendes a la resta del món 138.231 158.769 167.187
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.263.808 3.892.619 4.460.891
Vendes a Espanya 2.851.695 3.202.882 3.516.458
Vendes a la resta de la Unió Europea 291.510 323.915 541.462
Vendes a la resta del món 120.604 365.823 402.971
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.973.143 1.920.092 1.971.524
Vendes a Espanya 1.533.425 1.499.808 1.496.414
Vendes a la resta de la Unió Europea 268.309 301.281 263.232
Vendes a la resta del món 171.409 119.002 211.879
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 995.103 957.155 1.028.039
Vendes a Espanya 910.740 883.412 905.849
Vendes a la resta de la Unió Europea 63.151 56.701 87.847
Vendes a la resta del món 21.211 17.042 34.344
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 470.177 455.701 444.241
Vendes a Espanya 227.715 209.040 171.814
Vendes a la resta de la Unió Europea 178.391 186.733 219.288
Vendes a la resta del món 64.071 59.927 53.139
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 448.268 507.505 554.546
Vendes a Espanya 261.114 246.608 280.181
Vendes a la resta de la Unió Europea 112.650 166.831 178.768
Vendes a la resta del món 74.504 94.066 95.597
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.065 344.585 380.210
Vendes a Espanya 249.121 286.086 319.004
Vendes a la resta de la Unió Europea 27.787 48.127 51.061
Vendes a la resta del món 7.158 10.372 10.145
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 615.993 616.284 696.894
Vendes a Espanya 398.682 381.454 416.784
Vendes a la resta de la Unió Europea 167.287 178.546 194.340
Vendes a la resta del món 50.023 56.284 85.770
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 765.250 767.735 790.746
Vendes a Espanya 354.143 344.724 399.869
Vendes a la resta de la Unió Europea 312.961 324.438 285.666
Vendes a la resta del món 98.146 98.573 105.211
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.600.063 1.579.718 1.316.164
Vendes a Espanya 1.269.944 1.290.689 1.009.044
Vendes a la resta de la Unió Europea 199.725 191.077 221.501
Vendes a la resta del món 130.395 97.953 85.619
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 531.010 468.610 526.963
Vendes a Espanya 200.144 135.625 148.411
Vendes a la resta de la Unió Europea 272.962 288.183 328.875
Vendes a la resta del món 57.904 44.802 49.676
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 323.677 318.743 382.852
Vendes a Espanya 225.008 243.936 309.761
Vendes a la resta de la Unió Europea 51.124 52.722 51.923
Vendes a la resta del món 47.545 22.086 21.167
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 507.846 468.211 519.775
Vendes a Espanya 399.346 372.427 410.491
Vendes a la resta de la Unió Europea 81.226 80.657 90.470
Vendes a la resta del món 27.274 15.127 18.814
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.084.678 1.073.575 1.142.502
Vendes a Espanya 485.736 464.337 473.581
Vendes a la resta de la Unió Europea 376.905 360.364 387.188
Vendes a la resta del món 222.036 248.874 281.732
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.582.760 2.576.974 2.765.489
Vendes a Espanya 2.148.554 2.083.400 2.294.591
Vendes a la resta de la Unió Europea 342.111 369.110 394.390
Vendes a la resta del món 92.095 124.464 76.508
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.783.717 1.747.364 1.656.003
Vendes a Espanya 1.373.603 1.396.568 1.311.032
Vendes a la resta de la Unió Europea 296.862 264.738 256.591
Vendes a la resta del món 113.252 86.057 88.381
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 10.120.854 9.823.678 10.774.177
Vendes a Espanya 5.887.123 5.582.321 6.271.045
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.769.994 2.735.426 2.985.282
Vendes a la resta del món 1.463.737 1.505.931 1.517.851
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.061.443 1.105.397 1.164.220
Vendes a Espanya 673.595 697.027 711.163
Vendes a la resta de la Unió Europea 251.037 275.876 305.851
Vendes a la resta del món 136.812 132.495 147.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.895.157 3.858.879 3.591.115
Vendes a Espanya 2.043.445 2.060.912 1.650.593
Vendes a la resta de la Unió Europea 923.622 792.067 816.023
Vendes a la resta del món 928.091 1.005.901 1.124.500
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.179.946 2.042.521 2.028.096
Vendes a Espanya 1.174.124 1.116.650 1.061.554
Vendes a la resta de la Unió Europea 561.370 496.059 463.194
Vendes a la resta del món 444.452 429.812 503.348
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.419.271 1.566.153 1.527.328
Vendes a Espanya 297.976 334.252 308.508
Vendes a la resta de la Unió Europea 744.735 810.435 790.025
Vendes a la resta del món 376.560 421.466 428.795
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.093.405 5.059.350 4.727.563
Vendes a Espanya 3.129.365 3.104.174 2.781.051
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.335.645 1.322.392 1.337.817
Vendes a la resta del món 628.394 632.785 608.694
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 361.438 341.590 360.022
Vendes a Espanya 139.241 147.355 151.705
Vendes a la resta de la Unió Europea 174.275 157.946 157.152
Vendes a la resta del món 47.922 36.288 51.165
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.654.889 4.352.261 4.566.081
Vendes a Espanya 3.033.351 2.782.359 2.849.145
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.273.806 1.207.838 1.334.933
Vendes a la resta del món 347.732 362.064 382.002
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 652.988 637.940 660.040
Vendes a Espanya 481.882 456.987 477.033
Vendes a la resta de la Unió Europea 131.356 145.717 147.555
Vendes a la resta del món 39.750 35.236 35.452
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 462.533 540.417 567.372
Vendes a Espanya 274.589 339.136 356.710
Vendes a la resta de la Unió Europea 112.412 114.936 119.851
Vendes a la resta del món 75.532 86.345 90.811
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 752.088 797.038 885.178
Vendes a Espanya 589.957 638.315 735.934
Vendes a la resta de la Unió Europea 95.204 79.771 91.487
Vendes a la resta del món 66.927 78.952 57.757
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 274.149 352.791 319.579
Vendes a Espanya 177.824 238.643 217.012
Vendes a la resta de la Unió Europea 69.195 73.935 65.153
Vendes a la resta del món 27.131 40.213 37.414
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.525.965 1.411.229 1.647.301
Vendes a Espanya 787.725 726.525 911.179
Vendes a la resta de la Unió Europea 468.359 499.660 561.859
Vendes a la resta del món 269.881 185.043 174.263
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.101.688 1.926.416 2.484.637
Vendes a Espanya 1.110.003 1.122.170 1.358.244
Vendes a la resta de la Unió Europea 697.028 619.798 924.423
Vendes a la resta del món 294.657 184.448 201.970
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.928 762.663 850.166
Vendes a Espanya 433.360 529.417 595.826
Vendes a la resta de la Unió Europea 111.762 127.351 159.243
Vendes a la resta del món 95.805 105.894 95.097
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 928.298 859.443 988.736
Vendes a Espanya 769.511 703.312 833.991
Vendes a la resta de la Unió Europea 117.904 109.913 106.966
Vendes a la resta del món 40.883 46.217 47.779
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 293.872 344.171 301.145
Vendes a Espanya 157.668 194.250 198.659
Vendes a la resta de la Unió Europea 56.477 82.881 47.393
Vendes a la resta del món 79.727 67.041 55.094
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.637.406 1.900.729 2.235.206
Vendes a Espanya 1.144.670 1.311.827 1.524.594
Vendes a la resta de la Unió Europea 396.971 460.726 557.872
Vendes a la resta del món 95.764 128.175 152.740
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 435.242 452.715 694.578
Vendes a Espanya 375.118 380.585 506.966
Vendes a la resta de la Unió Europea 56.935 65.823 167.725
Vendes a la resta del món 3.188 6.306 19.887
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 966.302 831.567 1.023.125
Vendes a Espanya 732.439 635.915 849.268
Vendes a la resta de la Unió Europea 156.750 160.637 134.073
Vendes a la resta del món 77.114 35.015 39.784
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 496.127 512.522 481.730
Vendes a Espanya 349.506 351.441 330.882
Vendes a la resta de la Unió Europea 93.380 99.288 92.375
Vendes a la resta del món 53.241 61.794 58.473
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.699.478 1.558.850 1.747.293
Vendes a Espanya 1.150.773 983.518 1.213.897
Vendes a la resta de la Unió Europea 397.057 436.034 396.604
Vendes a la resta del món 151.649 139.297 136.791
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 557.767 598.213 656.419
Vendes a Espanya 361.579 380.020 368.137
Vendes a la resta de la Unió Europea 90.307 141.157 207.755
Vendes a la resta del món 105.880 77.036 80.527
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 691.956 790.282 813.375
Vendes a Espanya 360.697 345.826 367.252
Vendes a la resta de la Unió Europea 141.008 168.378 223.602
Vendes a la resta del món 190.251 276.078 222.521
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.479.489 1.419.903 1.315.091
Vendes a Espanya 703.564 695.802 686.058
Vendes a la resta de la Unió Europea 373.075 340.951 289.406
Vendes a la resta del món 402.850 383.150 339.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 478.589 594.144 607.589
Vendes a Espanya 266.007 287.672 329.953
Vendes a la resta de la Unió Europea 129.999 221.419 190.926
Vendes a la resta del món 82.584 85.053 86.709
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.516.018 1.564.948 1.735.561
Vendes a Espanya 907.216 891.651 940.751
Vendes a la resta de la Unió Europea 414.647 389.813 446.032
Vendes a la resta del món 194.156 283.485 348.778
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 832.712 712.937 741.284
Vendes a Espanya 415.613 301.834 328.847
Vendes a la resta de la Unió Europea 219.899 181.421 197.237
Vendes a la resta del món 197.200 229.682 215.199
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.615.825 1.684.042 1.829.217
Vendes a Espanya 1.014.208 1.066.094 1.104.797
Vendes a la resta de la Unió Europea 351.693 354.047 446.850
Vendes a la resta del món 249.924 263.901 277.569
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 487.950 536.071 566.063
Vendes a Espanya 244.768 271.801 276.783
Vendes a la resta de la Unió Europea 124.231 136.669 149.349
Vendes a la resta del món 118.951 127.601 139.931
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.593.298 1.900.963 2.036.657
Vendes a Espanya 652.424 735.991 778.637
Vendes a la resta de la Unió Europea 335.049 377.717 422.103
Vendes a la resta del món 605.824 787.255 835.918
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 10.102.313 10.287.103 11.357.084
Vendes a Espanya 1.745.407 1.843.132 2.137.475
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.207.532 7.360.492 7.872.188
Vendes a la resta del món 1.149.374 1.083.479 1.347.420
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.336.388 5.932.212 6.350.750
Vendes a Espanya 3.350.513 2.941.009 3.206.060
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.611.351 2.649.342 2.748.060
Vendes a la resta del món 374.525 341.861 396.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 486.987 516.881 603.262
Vendes a Espanya 248.877 216.307 280.147
Vendes a la resta de la Unió Europea 174.961 219.152 239.046
Vendes a la resta del món 63.150 81.422 84.069
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 740.990 750.488 745.815
Vendes a Espanya 568.620 570.183 526.302
Vendes a la resta de la Unió Europea 102.585 102.222 111.510
Vendes a la resta del món 69.785 78.083 108.004
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 367.991 362.580 359.359
Vendes a Espanya 223.844 214.235 229.784
Vendes a la resta de la Unió Europea 79.880 84.023 69.859
Vendes a la resta del món 64.266 64.322 59.716
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 552.665 592.676 535.617
Vendes a Espanya 315.094 322.004 310.793
Vendes a la resta de la Unió Europea 141.333 157.999 115.672
Vendes a la resta del món 96.238 112.673 109.152
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 371.561 332.288 370.342
Vendes a Espanya 261.123 245.274 250.623
Vendes a la resta de la Unió Europea 80.978 68.517 97.845
Vendes a la resta del món 29.460 18.498 21.874
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Vendes a Espanya 1.274.556 1.389.524 1.451.765
Vendes a la resta de la Unió Europea 147.387 157.047 141.905
Vendes a la resta del món 170.727 183.273 192.587
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Vendes a Espanya 13.706.265 12.522.007 13.438.243
Vendes a la resta de la Unió Europea 511.976 505.382 610.556
Vendes a la resta del món 107.465 68.493 72.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.223.480 1.300.995 1.347.412
Vendes a Espanya 1.169.598 1.231.420 1.237.825
Vendes a la resta de la Unió Europea 11.216 10.807 27.311
Vendes a la resta del món 42.667 58.767 82.276
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.482.711 2.729.335 2.698.435
Vendes a Espanya 2.341.354 2.579.134 2.523.242
Vendes a la resta de la Unió Europea 82.136 85.650 97.496
Vendes a la resta del món 59.222 64.551 77.697
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula