Saltar al contingut principal
Total indústria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 36.343 37.921 37.868
Persones ocupades 469.163 487.912 492.622
Ingressos d'explotació 142.315.149 150.762.661 152.716.149
Volum de negoci 138.825.841 147.007.147 148.795.441
Vendes netes de productes 107.482.380 113.081.787 114.521.411
Vendes netes de mercaderies 21.462.939 23.442.810 23.497.203
Prestacions de serveis 9.880.522 10.482.550 10.776.827
Treballs realitzats per a l'actiu 593.390 746.911 819.752
Subvencions a l'explotació 332.717 333.281 471.269
Resta d'ingressos d'explotació 2.563.201 2.675.321 2.629.687
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 451.072 515.821 107.134
Variació existències productes acabats i en curs 524.859 494.262 434.657
Despeses d'explotació 135.286.068 143.898.561 145.610.931
Consum de mercaderies 15.713.514 17.463.975 17.278.158
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.488.192 68.597.009 69.289.687
Treballs realitzats per altres empreses 7.806.830 8.149.855 8.037.987
Despeses de personal 18.596.142 19.899.353 20.880.128
Sous i salaris 14.442.055 15.427.940 16.180.268
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.154.087 4.471.413 4.699.860
Despeses en serveis exteriors 20.888.581 22.524.952 22.897.848
Dotacions per a amortitzacions 4.706.414 4.983.332 5.132.116
Resta de despeses d'explotació 2.086.394 2.280.085 2.095.008
Inversió bruta en actius materials 4.833.908 5.020.405 5.297.110
Inversió bruta en actius intangibles 980.163 932.154 1.096.499
Resultat de l'exercici 6.508.501 7.239.333 7.180.384
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 198 209 203
Persones ocupades 3.432 3.484 3.478
Ingressos d'explotació 5.705.441 6.706.609 6.040.511
Volum de negoci 5.508.548 6.496.589 5.826.737
Vendes netes de productes 4.614.567 5.377.715 4.691.847
Vendes netes de mercaderies 795.451 1.008.093 1.020.484
Prestacions de serveis 98.530 110.780 114.406
Treballs realitzats per a l'actiu 24.184 19.164 10.386
Subvencions a l'explotació 11.844 14.971 41.178
Resta d'ingressos d'explotació 160.865 175.886 162.209
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 34.987 53.455 6.217
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 15.982 11.789
Despeses d'explotació 5.457.865 6.470.637 5.862.639
Consum de mercaderies 774.368 991.806 1.007.303
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.680.804 4.415.301 3.819.919
Treballs realitzats per altres empreses 14.660 27.210 17.150
Despeses de personal 190.651 196.589 200.082
Sous i salaris 142.672 147.516 146.754
Càrregues socials i altres despeses de personal 47.979 49.073 53.327
Despeses en serveis exteriors 550.498 611.842 565.338
Dotacions per a amortitzacions 162.961 169.383 170.841
Resta de despeses d'explotació 83.923 58.506 82.007
Inversió bruta en actius materials 167.428 157.785 177.824
Inversió bruta en actius intangibles 1.979 6.232 6.370
Resultat de l'exercici 240.418 208.988 172.941
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 2.984 3.499 3.384
Persones ocupades 78.438 83.351 80.272
Ingressos d'explotació 25.143.287 26.480.743 27.313.841
Volum de negoci 24.939.922 26.156.285 26.975.369
Vendes netes de productes 21.703.860 22.344.376 23.276.197
Vendes netes de mercaderies 2.344.427 2.888.424 2.957.185
Prestacions de serveis 891.635 923.485 741.987
Treballs realitzats per a l'actiu 29.021 36.272 39.249
Subvencions a l'explotació 25.656 27.222 26.513
Resta d'ingressos d'explotació 148.688 260.965 272.710
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 64.252 33.336 -1.147
Variació existències productes acabats i en curs 45.460 68.039 136.123
Despeses d'explotació 24.458.043 25.667.608 26.456.253
Consum de mercaderies 2.083.720 2.422.273 2.341.868
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.147.720 15.299.104 16.200.849
Treballs realitzats per altres empreses 802.592 873.592 895.867
Despeses de personal 2.472.776 2.747.587 2.751.750
Sous i salaris 1.944.237 2.161.744 2.136.050
Càrregues socials i altres despeses de personal 528.539 585.843 615.700
Despeses en serveis exteriors 3.240.511 3.512.752 3.456.087
Dotacions per a amortitzacions 566.228 621.191 629.221
Resta de despeses d'explotació 144.497 191.109 180.609
Inversió bruta en actius materials 780.661 762.106 792.030
Inversió bruta en actius intangibles 28.277 58.494 33.728
Resultat de l'exercici 719.925 665.530 813.715
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 770 841 871
Persones ocupades 9.594 9.940 10.309
Ingressos d'explotació 3.106.759 3.244.271 3.212.899
Volum de negoci 2.999.563 3.151.553 3.114.806
Vendes netes de productes 2.580.893 2.735.944 2.670.271
Vendes netes de mercaderies 261.109 248.172 262.873
Prestacions de serveis 157.561 167.437 181.662
Treballs realitzats per a l'actiu 3.914 3.382 3.485
Subvencions a l'explotació 18.850 17.764 16.330
Resta d'ingressos d'explotació 84.432 71.572 78.279
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 13.000 1.224 -19.469
Variació existències productes acabats i en curs 18.928 -7.391 18.586
Despeses d'explotació 2.966.442 3.148.495 3.147.328
Consum de mercaderies 180.189 187.987 207.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.455.589 1.603.575 1.581.717
Treballs realitzats per altres empreses 17.707 18.916 20.020
Despeses de personal 420.553 443.396 458.535
Sous i salaris 321.997 346.024 353.498
Càrregues socials i altres despeses de personal 98.556 97.372 105.037
Despeses en serveis exteriors 748.484 734.320 720.828
Dotacions per a amortitzacions 122.276 131.104 126.518
Resta de despeses d'explotació 21.645 29.198 32.343
Inversió bruta en actius materials 165.569 130.520 159.677
Inversió bruta en actius intangibles 8.483 8.503 8.081
Resultat de l'exercici 103.073 75.619 54.114
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 4.366 4.338 4.286
Persones ocupades 31.550 32.128 32.254
Ingressos d'explotació 4.767.306 4.799.110 4.630.580
Volum de negoci 4.709.763 4.726.958 4.557.939
Vendes netes de productes 4.219.192 4.285.133 4.077.125
Vendes netes de mercaderies 202.962 188.460 217.037
Prestacions de serveis 287.609 253.365 263.776
Treballs realitzats per a l'actiu 10.580 11.796 14.526
Subvencions a l'explotació 3.826 3.878 5.150
Resta d'ingressos d'explotació 43.136 56.478 52.965
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.546 28.261 8.265
Variació existències productes acabats i en curs 24.994 35.577 14.994
Despeses d'explotació 4.516.689 4.676.043 4.571.087
Consum de mercaderies 155.893 153.345 181.227
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.103.868 2.135.853 1.989.072
Treballs realitzats per altres empreses 457.110 460.312 426.800
Despeses de personal 897.204 941.013 980.777
Sous i salaris 700.816 732.840 763.027
Càrregues socials i altres despeses de personal 196.389 208.173 217.749
Despeses en serveis exteriors 776.542 805.455 800.937
Dotacions per a amortitzacions 101.482 156.734 160.397
Resta de despeses d'explotació 24.590 23.332 31.877
Inversió bruta en actius materials 124.078 120.189 133.129
Inversió bruta en actius intangibles 11.396 12.408 14.296
Resultat de l'exercici 195.736 118.420 32.759
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.696 1.778 1.722
Persones ocupades 8.103 7.851 7.740
Ingressos d'explotació 908.211 954.447 1.023.657
Volum de negoci 902.627 948.148 1.017.033
Vendes netes de productes 812.425 845.754 902.565
Vendes netes de mercaderies 42.889 31.294 43.998
Prestacions de serveis 47.313 71.100 70.470
Treballs realitzats per a l'actiu 794 494 897
Subvencions a l'explotació 1.574 1.749 2.304
Resta d'ingressos d'explotació 3.216 4.056 3.423
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.597 -1.528 2.682
Variació existències productes acabats i en curs 1.425 3.764 5.306
Despeses d'explotació 854.153 903.237 977.101
Consum de mercaderies 34.547 24.487 36.579
Consum de primeres matèries i altres proveïments 393.827 431.697 456.023
Treballs realitzats per altres empreses 56.185 66.430 64.943
Despeses de personal 206.234 205.166 224.509
Sous i salaris 160.341 159.688 175.119
Càrregues socials i altres despeses de personal 45.893 45.478 49.390
Despeses en serveis exteriors 132.735 147.798 158.841
Dotacions per a amortitzacions 23.767 25.953 28.845
Resta de despeses d'explotació 6.859 1.705 7.361
Inversió bruta en actius materials 47.351 40.456 32.774
Inversió bruta en actius intangibles 3.232 1.182 875
Resultat de l'exercici 45.595 40.054 44.064
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 3.318 3.467 3.405
Persones ocupades 28.478 30.191 29.539
Ingressos d'explotació 5.620.765 5.980.805 5.923.568
Volum de negoci 5.563.995 5.914.586 5.853.599
Vendes netes de productes 4.918.470 5.245.699 5.269.177
Vendes netes de mercaderies 435.385 443.393 439.795
Prestacions de serveis 210.140 225.495 144.627
Treballs realitzats per a l'actiu 4.312 4.928 6.304
Subvencions a l'explotació 5.883 9.145 16.076
Resta d'ingressos d'explotació 46.576 52.145 47.590
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 23.509 14.144 -20.009
Variació existències productes acabats i en curs 15.651 18.953 15.818
Despeses d'explotació 5.369.997 5.763.983 5.658.546
Consum de mercaderies 334.982 348.685 351.198
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.529.395 2.666.208 2.632.581
Treballs realitzats per altres empreses 235.223 279.671 225.633
Despeses de personal 1.004.430 1.098.181 1.065.955
Sous i salaris 784.650 860.979 831.753
Càrregues socials i altres despeses de personal 219.780 237.201 234.202
Despeses en serveis exteriors 995.240 1.081.283 1.077.502
Dotacions per a amortitzacions 228.109 232.605 238.227
Resta de despeses d'explotació 42.618 57.351 67.450
Inversió bruta en actius materials 251.437 201.436 290.038
Inversió bruta en actius intangibles 8.200 15.576 10.545
Resultat de l'exercici 192.467 183.427 191.401
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Indústries químiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 974 1.053 1.053
Persones ocupades 35.027 36.459 37.824
Ingressos d'explotació 18.029.049 18.950.400 19.088.985
Volum de negoci 17.557.608 18.501.681 18.543.217
Vendes netes de productes 14.921.104 15.350.206 15.643.625
Vendes netes de mercaderies 1.650.109 2.120.412 1.871.998
Prestacions de serveis 986.396 1.031.063 1.027.594
Treballs realitzats per a l'actiu 49.984 63.101 83.380
Subvencions a l'explotació 21.924 28.565 59.490
Resta d'ingressos d'explotació 399.533 357.053 402.898
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 112.380 93.502 49.718
Variació existències productes acabats i en curs 85.329 78.178 -14.575
Despeses d'explotació 16.480.589 17.769.990 17.774.597
Consum de mercaderies 1.120.511 1.514.318 1.406.241
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.217.694 9.744.627 9.622.364
Treballs realitzats per altres empreses 181.286 222.033 225.377
Despeses de personal 1.860.087 1.982.336 2.127.243
Sous i salaris 1.465.126 1.537.685 1.649.542
Càrregues socials i altres despeses de personal 394.962 444.651 477.701
Despeses en serveis exteriors 3.526.328 3.680.651 3.742.753
Dotacions per a amortitzacions 453.222 474.515 506.438
Resta de despeses d'explotació 121.459 151.510 144.181
Inversió bruta en actius materials 511.796 522.498 634.355
Inversió bruta en actius intangibles 39.515 54.072 65.262
Resultat de l'exercici 1.392.789 1.058.139 1.087.693
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 151 152 154
Persones ocupades 21.731 22.461 23.587
Ingressos d'explotació 6.570.230 6.900.352 7.454.480
Volum de negoci 6.254.891 6.643.320 7.166.145
Vendes netes de productes 4.440.369 4.913.316 5.360.694
Vendes netes de mercaderies 1.133.322 1.037.510 1.033.079
Prestacions de serveis 681.200 692.494 772.373
Treballs realitzats per a l'actiu 28.343 28.486 28.172
Subvencions a l'explotació 5.265 5.709 4.807
Resta d'ingressos d'explotació 281.732 222.838 255.356
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17.254 48.994 89.042
Variació existències productes acabats i en curs 10.765 31.378 37.969
Despeses d'explotació 5.854.481 6.101.918 6.508.196
Consum de mercaderies 700.947 651.076 690.931
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.844.633 2.100.204 2.306.774
Treballs realitzats per altres empreses 135.612 118.484 181.697
Despeses de personal 1.302.749 1.363.884 1.404.575
Sous i salaris 1.014.962 1.061.431 1.092.960
Càrregues socials i altres despeses de personal 287.787 302.453 311.615
Despeses en serveis exteriors 1.510.449 1.561.541 1.627.475
Dotacions per a amortitzacions 266.478 259.676 287.696
Resta de despeses d'explotació 93.613 47.053 9.048
Inversió bruta en actius materials 379.451 479.767 463.705
Inversió bruta en actius intangibles 132.651 46.954 85.099
Resultat de l'exercici 484.801 723.610 1.104.861
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.244 1.253 1.195
Persones ocupades 22.283 23.747 23.783
Ingressos d'explotació 4.990.251 5.569.481 5.467.298
Volum de negoci 4.926.103 5.507.848 5.400.874
Vendes netes de productes 4.497.571 5.017.067 4.950.921
Vendes netes de mercaderies 320.603 397.069 336.035
Prestacions de serveis 107.928 93.712 113.918
Treballs realitzats per a l'actiu 6.711 9.328 7.007
Subvencions a l'explotació 3.838 5.444 6.117
Resta d'ingressos d'explotació 53.599 46.860 53.299
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 25.855 1.833 -2.358
Variació existències productes acabats i en curs 38.176 31.063 15.734
Despeses d'explotació 4.663.689 5.231.671 5.123.015
Consum de mercaderies 242.062 285.573 239.216
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.302.667 2.600.805 2.512.386
Treballs realitzats per altres empreses 220.416 254.856 227.395
Despeses de personal 872.791 965.853 993.531
Sous i salaris 683.445 753.692 776.433
Càrregues socials i altres despeses de personal 189.346 212.161 217.099
Despeses en serveis exteriors 833.636 923.302 947.093
Dotacions per a amortitzacions 156.065 175.229 187.013
Resta de despeses d'explotació 36.053 26.052 16.381
Inversió bruta en actius materials 229.603 240.045 235.093
Inversió bruta en actius intangibles 9.410 9.585 33.385
Resultat de l'exercici 272.217 253.768 277.344
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.017 1.035 1.022
Persones ocupades 10.645 11.254 11.534
Ingressos d'explotació 2.527.816 2.840.456 3.032.521
Volum de negoci 2.432.169 2.715.003 2.884.568
Vendes netes de productes 1.946.199 2.120.955 2.277.217
Vendes netes de mercaderies 372.176 485.580 517.808
Prestacions de serveis 113.794 108.468 89.543
Treballs realitzats per a l'actiu 13.558 17.685 18.156
Subvencions a l'explotació 29.234 44.729 65.609
Resta d'ingressos d'explotació 52.855 63.039 64.187
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.943 11.253 17.877
Variació existències productes acabats i en curs 6.314 19.151 12.213
Despeses d'explotació 2.507.295 2.724.969 2.856.875
Consum de mercaderies 279.822 317.898 315.732
Consum de primeres matèries i altres proveïments 858.879 968.763 1.021.301
Treballs realitzats per altres empreses 92.814 98.518 113.524
Despeses de personal 442.767 478.533 500.701
Sous i salaris 341.792 367.083 382.163
Càrregues socials i altres despeses de personal 100.975 111.451 118.538
Despeses en serveis exteriors 600.932 665.620 684.455
Dotacions per a amortitzacions 143.490 150.233 139.761
Resta de despeses d'explotació 88.591 45.404 81.401
Inversió bruta en actius materials 74.813 105.911 98.083
Inversió bruta en actius intangibles 7.870 6.597 13.907
Resultat de l'exercici 112.547 398.883 234.815
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Metal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 277 302 297
Persones ocupades 6.458 6.620 6.774
Ingressos d'explotació 4.148.449 3.954.820 3.774.828
Volum de negoci 4.131.939 3.940.664 3.758.088
Vendes netes de productes 4.060.836 3.852.000 3.701.099
Vendes netes de mercaderies 40.290 48.445 31.815
Prestacions de serveis 30.813 40.220 25.173
Treballs realitzats per a l'actiu 4.240 5.691 6.558
Subvencions a l'explotació 1.939 1.061 1.878
Resta d'ingressos d'explotació 10.331 7.403 8.304
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -4.086 11.849 -20.037
Variació existències productes acabats i en curs 17.649 67.748 -24.844
Despeses d'explotació 4.026.335 3.867.272 3.616.925
Consum de mercaderies 33.034 41.839 31.787
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.052.095 2.820.445 2.582.402
Treballs realitzats per altres empreses 135.955 143.931 140.832
Despeses de personal 281.455 300.313 306.651
Sous i salaris 215.950 230.855 233.966
Càrregues socials i altres despeses de personal 65.505 69.457 72.685
Despeses en serveis exteriors 435.593 446.851 454.492
Dotacions per a amortitzacions 80.490 100.182 98.536
Resta de despeses d'explotació 7.713 13.711 2.224
Inversió bruta en actius materials 114.550 82.184 105.876
Inversió bruta en actius intangibles 6.431 12.175 11.762
Resultat de l'exercici 69.918 93.421 65.467
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 6.672 6.620 6.662
Persones ocupades 52.966 54.478 52.986
Ingressos d'explotació 8.406.415 9.309.945 8.624.563
Volum de negoci 8.321.979 9.192.878 8.504.053
Vendes netes de productes 7.232.981 8.029.658 7.606.048
Vendes netes de mercaderies 435.796 412.536 365.462
Prestacions de serveis 653.201 750.684 532.543
Treballs realitzats per a l'actiu 17.811 37.912 39.872
Subvencions a l'explotació 5.693 8.546 12.827
Resta d'ingressos d'explotació 60.933 70.609 67.810
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.477 39.434 -19.709
Variació existències productes acabats i en curs 35.785 91.474 70.438
Despeses d'explotació 8.052.999 8.769.782 8.276.858
Consum de mercaderies 335.469 315.116 284.037
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.754.452 4.191.407 3.827.504
Treballs realitzats per altres empreses 635.976 701.485 679.131
Despeses de personal 1.906.627 2.010.446 2.067.028
Sous i salaris 1.486.270 1.562.492 1.608.409
Càrregues socials i altres despeses de personal 420.357 447.954 458.619
Despeses en serveis exteriors 1.123.909 1.254.360 1.194.627
Dotacions per a amortitzacions 238.429 261.771 256.955
Resta de despeses d'explotació 58.137 35.197 -32.425
Inversió bruta en actius materials 382.159 315.634 410.224
Inversió bruta en actius intangibles 57.617 31.386 111.334
Resultat de l'exercici 364.639 669.720 626.883
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.325 1.334 1.295
Persones ocupades 22.356 23.633 24.677
Ingressos d'explotació 5.279.262 5.758.332 6.267.037
Volum de negoci 5.128.034 5.609.212 6.116.602
Vendes netes de productes 4.236.351 4.684.971 5.148.564
Vendes netes de mercaderies 672.929 695.842 717.814
Prestacions de serveis 218.754 228.398 250.224
Treballs realitzats per a l'actiu 25.100 29.285 30.489
Subvencions a l'explotació 4.862 6.233 5.193
Resta d'ingressos d'explotació 121.266 113.602 114.753
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 36.721 31.463 8.337
Variació existències productes acabats i en curs 27.398 -5.035 45.858
Despeses d'explotació 5.049.196 5.546.535 6.102.207
Consum de mercaderies 551.057 624.439 635.761
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.492.920 2.666.304 3.018.706
Treballs realitzats per altres empreses 178.101 176.342 224.085
Despeses de personal 977.831 1.069.407 1.193.750
Sous i salaris 757.676 833.312 936.606
Càrregues socials i altres despeses de personal 220.156 236.095 257.144
Despeses en serveis exteriors 676.751 753.106 782.440
Dotacions per a amortitzacions 135.162 182.447 199.376
Resta de despeses d'explotació 37.375 74.489 48.089
Inversió bruta en actius materials 105.546 142.520 169.623
Inversió bruta en actius intangibles 177.736 36.801 94.920
Resultat de l'exercici 139.122 80.460 144.105
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.585 1.703 1.713
Persones ocupades 25.812 27.127 28.798
Ingressos d'explotació 5.237.753 5.709.667 5.447.079
Volum de negoci 5.173.221 5.636.406 5.362.112
Vendes netes de productes 4.546.355 4.946.763 4.899.998
Vendes netes de mercaderies 383.830 418.803 198.997
Prestacions de serveis 243.037 270.841 263.117
Treballs realitzats per a l'actiu 25.314 26.928 32.960
Subvencions a l'explotació 3.859 3.837 4.261
Resta d'ingressos d'explotació 35.359 42.496 47.746
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.725 23.536 12.726
Variació existències productes acabats i en curs 94.177 73.697 24.357
Despeses d'explotació 5.007.246 5.455.986 5.203.825
Consum de mercaderies 284.077 365.434 154.371
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.403.867 2.555.218 2.441.465
Treballs realitzats per altres empreses 371.325 407.555 364.566
Despeses de personal 1.086.361 1.197.613 1.284.788
Sous i salaris 847.578 933.131 999.466
Càrregues socials i altres despeses de personal 238.783 264.482 285.322
Despeses en serveis exteriors 727.403 788.464 793.366
Dotacions per a amortitzacions 105.137 113.626 124.281
Resta de despeses d'explotació 29.074 28.076 40.987
Inversió bruta en actius materials 137.299 158.435 111.743
Inversió bruta en actius intangibles 29.568 33.146 33.215
Resultat de l'exercici 243.340 256.965 197.645
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 422 438 405
Persones ocupades 39.046 39.074 38.845
Ingressos d'explotació 18.670.058 19.008.014 20.214.236
Volum de negoci 17.707.834 17.999.415 19.403.867
Vendes netes de productes 14.758.439 15.055.518 15.400.840
Vendes netes de mercaderies 2.618.615 2.491.070 3.581.105
Prestacions de serveis 330.780 452.827 421.922
Treballs realitzats per a l'actiu 229.582 322.111 351.056
Subvencions a l'explotació 13.552 8.159 7.883
Resta d'ingressos d'explotació 719.090 678.328 451.430
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.194 100.684 71.131
Variació existències productes acabats i en curs 66.038 -55.979 52.277
Despeses d'explotació 18.271.459 18.377.790 19.779.121
Consum de mercaderies 2.359.521 2.275.698 3.137.337
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.230.580 10.181.982 10.512.794
Treballs realitzats per altres empreses 168.871 210.878 210.519
Despeses de personal 1.892.225 1.917.521 2.133.835
Sous i salaris 1.459.513 1.486.119 1.677.792
Càrregues socials i altres despeses de personal 432.712 431.402 456.043
Despeses en serveis exteriors 2.420.000 2.793.605 3.028.568
Dotacions per a amortitzacions 714.226 680.181 667.558
Resta de despeses d'explotació 486.036 317.926 88.510
Inversió bruta en actius materials 618.586 723.630 598.403
Inversió bruta en actius intangibles 297.377 446.772 358.483
Resultat de l'exercici 719.617 610.871 397.573
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 174 168 180
Persones ocupades 2.889 2.961 2.840
Ingressos d'explotació 623.963 638.253 640.148
Volum de negoci 603.262 612.303 611.495
Vendes netes de productes 506.924 514.998 519.750
Vendes netes de mercaderies 8.959 10.759 7.046
Prestacions de serveis 87.379 86.546 84.699
Treballs realitzats per a l'actiu 2.591 2.744 2.816
Subvencions a l'explotació 395 766 988
Resta d'ingressos d'explotació 17.714 22.440 24.849
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 29.602 -2.409 -4.218
Variació existències productes acabats i en curs -14.885 -14.973 -381
Despeses d'explotació 573.795 600.073 591.549
Consum de mercaderies 6.638 8.180 6.297
Consum de primeres matèries i altres proveïments 258.166 300.882 246.153
Treballs realitzats per altres empreses 51.410 71.124 91.661
Despeses de personal 127.151 139.325 131.988
Sous i salaris 95.518 102.986 96.404
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.633 36.338 35.585
Despeses en serveis exteriors 106.543 114.599 97.643
Dotacions per a amortitzacions 10.283 13.175 15.300
Resta de despeses d'explotació 13.604 -47.212 2.508
Inversió bruta en actius materials 12.176 8.669 13.489
Inversió bruta en actius intangibles 3.601 2.793 3.433
Resultat de l'exercici 15.285 3.139 22.632
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 3.590 3.650 3.615
Persones ocupades 17.778 18.129 18.112
Ingressos d'explotació 2.054.053 2.171.389 2.410.017
Volum de negoci 2.011.133 2.141.959 2.366.668
Vendes netes de productes 1.816.583 1.941.731 2.151.239
Vendes netes de mercaderies 131.199 136.595 166.441
Prestacions de serveis 63.351 63.634 48.988
Treballs realitzats per a l'actiu 16.598 10.740 23.144
Subvencions a l'explotació 4.883 2.123 3.328
Resta d'ingressos d'explotació 21.439 16.568 16.877
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.379 18.077 5.175
Variació existències productes acabats i en curs 16.056 27.192 8.650
Despeses d'explotació 1.935.271 2.023.343 2.241.476
Consum de mercaderies 82.647 96.222 144.643
Consum de primeres matèries i altres proveïments 795.705 828.901 932.986
Treballs realitzats per altres empreses 76.032 84.910 98.634
Despeses de personal 524.343 542.836 557.593
Sous i salaris 412.828 424.997 435.917
Càrregues socials i altres despeses de personal 111.516 117.838 121.676
Despeses en serveis exteriors 372.901 398.069 413.417
Dotacions per a amortitzacions 66.923 61.739 76.742
Resta de despeses d'explotació 16.719 10.665 17.461
Inversió bruta en actius materials 74.446 84.483 89.503
Inversió bruta en actius intangibles 13.922 13.070 16.275
Resultat de l'exercici 102.467 167.510 142.989
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 2.892 3.276 3.491
Persones ocupades 14.937 17.272 18.998
Ingressos d'explotació 1.812.489 1.967.739 2.256.598
Volum de negoci 1.786.258 1.939.997 2.217.620
Vendes netes de productes 914.633 935.958 1.133.620
Vendes netes de mercaderies 68.540 53.985 75.808
Prestacions de serveis 803.085 950.054 1.008.192
Treballs realitzats per a l'actiu 1.711 3.248 4.152
Subvencions a l'explotació 667 1.078 2.287
Resta d'ingressos d'explotació 23.853 23.417 32.539
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.697 682 8.396
Variació existències productes acabats i en curs -1.256 8.364 4.773
Despeses d'explotació 1.710.136 1.849.603 2.152.569
Consum de mercaderies 51.091 55.798 68.671
Consum de primeres matèries i altres proveïments 520.022 589.332 693.770
Treballs realitzats per altres empreses 268.522 238.777 287.030
Despeses de personal 545.874 617.923 711.228
Sous i salaris 422.948 477.610 549.356
Càrregues socials i altres despeses de personal 122.926 140.313 161.871
Despeses en serveis exteriors 257.101 289.350 332.330
Dotacions per a amortitzacions 31.475 40.029 45.888
Resta de despeses d'explotació 36.050 18.394 13.653
Inversió bruta en actius materials 52.874 54.194 49.124
Inversió bruta en actius intangibles 3.418 2.162 3.101
Resultat de l'exercici 75.507 95.535 80.527
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.614 1.653 1.766
Persones ocupades 5.309 5.636 6.518
Ingressos d'explotació 14.396.073 15.585.483 14.889.423
Volum de negoci 14.121.146 15.196.464 14.456.564
Vendes netes de productes 2.874.580 3.088.210 2.966.784
Vendes netes de mercaderies 9.324.163 10.110.739 9.467.032
Prestacions de serveis 1.922.403 1.997.515 2.022.748
Treballs realitzats per a l'actiu 53.734 55.198 53.777
Subvencions a l'explotació 76.968 77.873 78.743
Resta d'ingressos d'explotació 144.225 255.947 300.338
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.006 6.379 -83.726
Variació existències productes acabats i en curs 15.747 11.337 -1.538
Despeses d'explotació 13.568.401 15.003.433 14.110.231
Consum de mercaderies 5.999.228 6.709.677 5.954.153
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.539.390 1.588.052 1.798.109
Treballs realitzats per altres empreses 3.226.263 3.191.859 2.894.012
Despeses de personal 410.211 466.651 494.173
Sous i salaris 304.404 339.068 373.165
Càrregues socials i altres despeses de personal 105.807 127.583 121.008
Despeses en serveis exteriors 986.297 1.129.418 1.076.996
Dotacions per a amortitzacions 815.524 830.495 781.268
Resta de despeses d'explotació 591.489 1.087.281 1.111.519
Inversió bruta en actius materials 441.289 517.757 514.669
Inversió bruta en actius intangibles 56.448 64.589 123.405
Resultat de l'exercici 754.623 1.066.689 1.101.043
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Nombre d'establiments 1.074 1.152 1.150
Persones ocupades 32.332 32.116 33.756
Ingressos d'explotació 4.317.517 4.232.345 5.003.880
Volum de negoci 4.045.846 3.975.878 4.658.085
Vendes netes de productes 1.880.046 1.795.816 1.873.829
Vendes netes de mercaderies 220.187 215.629 185.391
Prestacions de serveis 1.945.613 1.964.433 2.598.865
Treballs realitzats per a l'actiu 45.309 58.418 63.364
Subvencions a l'explotació 92.003 64.428 110.307
Resta d'ingressos d'explotació 134.358 133.621 172.124
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.033 1.651 -1.757
Variació existències productes acabats i en curs 3.927 -4.255 1.110
Despeses d'explotació 3.961.984 3.946.193 4.600.533
Consum de mercaderies 103.712 74.125 83.438
Consum de primeres matèries i altres proveïments 905.918 908.349 1.092.813
Treballs realitzats per altres empreses 480.770 502.973 649.110
Despeses de personal 1.173.821 1.214.780 1.291.436
Sous i salaris 879.334 908.687 961.887
Càrregues socials i altres despeses de personal 294.488 306.093 329.550
Despeses en serveis exteriors 866.728 832.567 942.658
Dotacions per a amortitzacions 284.686 303.065 391.255
Resta de despeses d'explotació 146.350 110.335 149.824
Inversió bruta en actius materials 162.797 172.185 217.748
Inversió bruta en actius intangibles 83.033 69.657 69.023
Resultat de l'exercici 264.417 468.587 387.814
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula