Saltar al contingut principal
Total indústria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 35.376 36.298 36.343
Persones ocupades 443.493 460.124 469.163
Ingressos d'explotació 135.220.273 133.246.675 142.315.149
Volum de negoci 131.949.571 130.002.368 138.825.841
Vendes netes de productes 104.863.980 99.427.085 107.482.380
Vendes netes de mercaderies 17.526.250 20.401.841 21.462.939
Prestacions de serveis 9.559.341 10.173.441 9.880.522
Treballs realitzats per a l'actiu 592.096 541.031 593.390
Subvencions a l'explotació 334.491 306.922 332.717
Resta d'ingressos d'explotació 2.344.116 2.396.354 2.563.201
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 358.540 536.736 451.072
Variació existències productes acabats i en curs 244.083 243.993 524.859
Despeses d'explotació 129.024.582 125.852.181 135.286.068
Consum de mercaderies 12.807.127 14.357.803 15.713.514
Consum de primeres matèries i altres proveïments 63.656.904 59.166.379 65.488.192
Treballs realitzats per altres empreses 7.534.968 7.759.887 7.806.830
Despeses de personal 17.798.807 18.251.250 18.596.142
Sous i salaris 13.668.110 14.191.906 14.442.055
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.130.697 4.059.344 4.154.087
Despeses en serveis exteriors 20.303.552 19.963.271 20.888.581
Dotacions per a amortitzacions 4.472.833 4.589.114 4.706.414
Resta de despeses d'explotació 2.450.390 1.764.478 2.086.394
Inversió bruta en actius materials 4.377.989 4.790.043 4.833.908
Inversió bruta en actius intangibles 789.037 776.292 980.163
Resultat de l'exercici 4.518.118 6.883.419 6.508.501
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 196 210 198
Persones ocupades 3.323 3.656 3.432
Ingressos d'explotació 5.663.740 4.498.276 5.705.441
Volum de negoci 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Vendes netes de productes 4.478.050 3.646.963 4.614.567
Vendes netes de mercaderies 868.947 607.386 795.451
Prestacions de serveis 114.830 64.639 98.530
Treballs realitzats per a l'actiu 11.505 12.840 24.184
Subvencions a l'explotació 15.005 14.991 11.844
Resta d'ingressos d'explotació 175.404 151.457 160.865
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -75.504 139.762 34.987
Variació existències productes acabats i en curs -78.897 42.641 17.182
Despeses d'explotació 5.248.126 4.333.974 5.457.865
Consum de mercaderies 803.141 577.998 774.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.420.027 2.751.042 3.680.804
Treballs realitzats per altres empreses 15.553 11.957 14.660
Despeses de personal 195.677 216.954 190.651
Sous i salaris 146.719 165.480 142.672
Càrregues socials i altres despeses de personal 48.958 51.474 47.979
Despeses en serveis exteriors 559.427 511.670 550.498
Dotacions per a amortitzacions 263.503 157.684 162.961
Resta de despeses d'explotació -9.202 106.669 83.923
Inversió bruta en actius materials 229.402 221.249 167.428
Inversió bruta en actius intangibles 20.203 8.936 1.979
Resultat de l'exercici 236.605 168.557 240.418
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 2.550 2.702 2.984
Persones ocupades 70.600 75.340 78.438
Ingressos d'explotació 23.238.098 23.605.693 25.143.287
Volum de negoci 23.031.462 23.411.022 24.939.922
Vendes netes de productes 20.082.458 20.207.685 21.703.860
Vendes netes de mercaderies 2.255.321 2.322.581 2.344.427
Prestacions de serveis 693.683 880.756 891.635
Treballs realitzats per a l'actiu 28.070 25.218 29.021
Subvencions a l'explotació 33.283 36.247 25.656
Resta d'ingressos d'explotació 145.283 133.206 148.688
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 164.408 54.156 64.252
Variació existències productes acabats i en curs 66.149 63.908 45.460
Despeses d'explotació 22.506.971 22.798.301 24.458.043
Consum de mercaderies 1.909.611 2.067.439 2.083.720
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.717.662 13.792.640 15.147.720
Treballs realitzats per altres empreses 764.565 792.741 802.592
Despeses de personal 2.283.443 2.359.247 2.472.776
Sous i salaris 1.795.102 1.855.824 1.944.237
Càrregues socials i altres despeses de personal 488.342 503.424 528.539
Despeses en serveis exteriors 3.068.178 3.171.124 3.240.511
Dotacions per a amortitzacions 522.127 552.600 566.228
Resta de despeses d'explotació 241.384 62.509 144.497
Inversió bruta en actius materials 621.340 715.567 780.661
Inversió bruta en actius intangibles 25.656 24.152 28.277
Resultat de l'exercici 741.808 903.809 719.925
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 747 772 770
Persones ocupades 9.202 9.343 9.594
Ingressos d'explotació 3.060.442 2.978.895 3.106.759
Volum de negoci 2.968.246 2.877.247 2.999.563
Vendes netes de productes 2.493.193 2.426.625 2.580.893
Vendes netes de mercaderies 290.006 272.257 261.109
Prestacions de serveis 185.046 178.365 157.561
Treballs realitzats per a l'actiu 3.341 2.328 3.914
Subvencions a l'explotació 20.764 14.378 18.850
Resta d'ingressos d'explotació 68.092 84.942 84.432
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 26.286 -20.648 13.000
Variació existències productes acabats i en curs 27.620 -22.168 18.928
Despeses d'explotació 3.006.583 2.843.052 2.966.442
Consum de mercaderies 191.069 172.365 180.189
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.495.375 1.411.230 1.455.589
Treballs realitzats per altres empreses 22.915 21.315 17.707
Despeses de personal 410.938 414.223 420.553
Sous i salaris 318.918 326.082 321.997
Càrregues socials i altres despeses de personal 92.020 88.141 98.556
Despeses en serveis exteriors 698.143 673.890 748.484
Dotacions per a amortitzacions 135.978 115.672 122.276
Resta de despeses d'explotació 52.164 34.357 21.645
Inversió bruta en actius materials 129.203 156.312 165.569
Inversió bruta en actius intangibles 7.081 6.118 8.483
Resultat de l'exercici 68.017 115.459 103.073
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 4.283 4.390 4.366
Persones ocupades 29.740 31.023 31.550
Ingressos d'explotació 4.765.604 4.789.820 4.767.306
Volum de negoci 4.714.826 4.740.137 4.709.763
Vendes netes de productes 4.230.474 4.212.905 4.219.192
Vendes netes de mercaderies 248.870 235.052 202.962
Prestacions de serveis 235.483 292.179 287.609
Treballs realitzats per a l'actiu 4.060 8.740 10.580
Subvencions a l'explotació 4.097 3.422 3.826
Resta d'ingressos d'explotació 42.620 37.521 43.136
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 21.058 -961 7.546
Variació existències productes acabats i en curs 31.680 21.449 24.994
Despeses d'explotació 4.528.960 4.476.568 4.516.689
Consum de mercaderies 147.026 187.960 155.893
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.181.102 2.008.753 2.103.868
Treballs realitzats per altres empreses 470.967 542.172 457.110
Despeses de personal 837.259 853.672 897.204
Sous i salaris 652.000 665.901 700.816
Càrregues socials i altres despeses de personal 185.259 187.770 196.389
Despeses en serveis exteriors 750.820 750.994 776.542
Dotacions per a amortitzacions 98.684 96.730 101.482
Resta de despeses d'explotació 43.101 36.288 24.590
Inversió bruta en actius materials 104.616 122.341 124.078
Inversió bruta en actius intangibles 11.576 14.148 11.396
Resultat de l'exercici 224.176 250.998 195.736
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.719 1.762 1.696
Persones ocupades 6.940 7.302 8.103
Ingressos d'explotació 838.572 791.064 908.211
Volum de negoci 831.523 786.954 902.627
Vendes netes de productes 728.391 728.909 812.425
Vendes netes de mercaderies 37.963 24.537 42.889
Prestacions de serveis 65.169 33.508 47.313
Treballs realitzats per a l'actiu 666 -874 794
Subvencions a l'explotació 2.753 1.496 1.574
Resta d'ingressos d'explotació 3.630 3.489 3.216
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.202 7.817 2.597
Variació existències productes acabats i en curs 1.153 100 1.425
Despeses d'explotació 794.284 757.499 854.153
Consum de mercaderies 31.689 19.679 34.547
Consum de primeres matèries i altres proveïments 382.900 362.739 393.827
Treballs realitzats per altres empreses 47.020 46.834 56.185
Despeses de personal 166.611 177.553 206.234
Sous i salaris 129.703 138.391 160.341
Càrregues socials i altres despeses de personal 36.908 39.163 45.893
Despeses en serveis exteriors 129.424 122.837 132.735
Dotacions per a amortitzacions 22.428 24.184 23.767
Resta de despeses d'explotació 14.213 3.674 6.859
Inversió bruta en actius materials 24.579 44.641 47.351
Inversió bruta en actius intangibles 896 3.935 3.232
Resultat de l'exercici 40.892 24.076 45.595
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 3.434 3.465 3.318
Persones ocupades 28.789 28.856 28.478
Ingressos d'explotació 5.517.133 5.458.515 5.620.765
Volum de negoci 5.451.155 5.397.913 5.563.995
Vendes netes de productes 4.737.633 4.713.598 4.918.470
Vendes netes de mercaderies 444.544 451.642 435.385
Prestacions de serveis 268.977 232.673 210.140
Treballs realitzats per a l'actiu 7.257 11.352 4.312
Subvencions a l'explotació 7.486 6.059 5.883
Resta d'ingressos d'explotació 51.235 43.191 46.576
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.403 20.465 23.509
Variació existències productes acabats i en curs 13.463 5.645 15.651
Despeses d'explotació 5.321.961 5.201.919 5.369.997
Consum de mercaderies 360.502 329.075 334.982
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.412.182 2.358.611 2.529.395
Treballs realitzats per altres empreses 256.536 260.216 235.223
Despeses de personal 994.971 1.012.691 1.004.430
Sous i salaris 772.835 794.222 784.650
Càrregues socials i altres despeses de personal 222.136 218.469 219.780
Despeses en serveis exteriors 1.017.209 965.139 995.240
Dotacions per a amortitzacions 210.478 225.296 228.109
Resta de despeses d'explotació 70.083 50.890 42.618
Inversió bruta en actius materials 267.928 234.866 251.437
Inversió bruta en actius intangibles 13.194 14.971 8.200
Resultat de l'exercici 179.940 193.461 192.467
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries químiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 906 981 974
Persones ocupades 33.699 35.061 35.027
Ingressos d'explotació 17.606.931 17.227.264 18.029.049
Volum de negoci 17.257.401 16.830.475 17.557.608
Vendes netes de productes 14.243.178 14.240.946 14.921.104
Vendes netes de mercaderies 2.080.745 1.750.255 1.650.109
Prestacions de serveis 933.479 839.274 986.396
Treballs realitzats per a l'actiu 30.744 38.152 49.984
Subvencions a l'explotació 27.014 25.976 21.924
Resta d'ingressos d'explotació 291.772 332.660 399.533
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.977 41.420 112.380
Variació existències productes acabats i en curs -129.693 17.943 85.329
Despeses d'explotació 16.327.260 15.678.353 16.480.589
Consum de mercaderies 1.444.824 1.297.545 1.120.511
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.661.469 8.359.988 9.217.694
Treballs realitzats per altres empreses 154.292 150.335 181.286
Despeses de personal 1.827.195 1.861.769 1.860.087
Sous i salaris 1.417.436 1.453.536 1.465.126
Càrregues socials i altres despeses de personal 409.758 408.233 394.962
Despeses en serveis exteriors 3.523.349 3.447.853 3.526.328
Dotacions per a amortitzacions 412.190 448.434 453.222
Resta de despeses d'explotació 303.940 112.429 121.459
Inversió bruta en actius materials 402.340 450.412 511.796
Inversió bruta en actius intangibles 58.380 59.699 39.515
Resultat de l'exercici 963.706 1.450.477 1.392.789
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 150 152 151
Persones ocupades 20.684 21.784 21.731
Ingressos d'explotació 6.802.355 6.965.596 6.570.230
Volum de negoci 6.512.675 6.625.503 6.254.891
Vendes netes de productes 4.543.453 4.589.975 4.440.369
Vendes netes de mercaderies 1.332.672 1.352.145 1.133.322
Prestacions de serveis 636.551 683.383 681.200
Treballs realitzats per a l'actiu 23.064 34.220 28.343
Subvencions a l'explotació 4.096 5.901 5.265
Resta d'ingressos d'explotació 262.520 299.972 281.732
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 42.537 102.989 17.254
Variació existències productes acabats i en curs 52.089 1.924 10.765
Despeses d'explotació 6.175.310 6.126.101 5.854.481
Consum de mercaderies 845.897 845.420 700.947
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.933.583 1.928.401 1.844.633
Treballs realitzats per altres empreses 136.950 146.348 135.612
Despeses de personal 1.283.881 1.339.661 1.302.749
Sous i salaris 1.001.961 1.039.001 1.014.962
Càrregues socials i altres despeses de personal 281.919 300.660 287.787
Despeses en serveis exteriors 1.578.513 1.552.487 1.510.449
Dotacions per a amortitzacions 253.823 269.916 266.478
Resta de despeses d'explotació 142.663 43.867 93.613
Inversió bruta en actius materials 279.753 301.695 379.451
Inversió bruta en actius intangibles 55.160 49.440 132.651
Resultat de l'exercici 558.855 716.328 484.801
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.199 1.251 1.244
Persones ocupades 21.857 21.981 22.283
Ingressos d'explotació 5.086.141 4.750.590 4.990.251
Volum de negoci 5.016.327 4.693.851 4.926.103
Vendes netes de productes 4.518.227 4.268.766 4.497.571
Vendes netes de mercaderies 393.008 319.107 320.603
Prestacions de serveis 105.092 105.977 107.928
Treballs realitzats per a l'actiu 8.897 7.086 6.711
Subvencions a l'explotació 6.064 5.549 3.838
Resta d'ingressos d'explotació 54.853 44.105 53.599
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 11.465 12.158 25.855
Variació existències productes acabats i en curs 6.982 -5.100 38.176
Despeses d'explotació 4.706.588 4.365.983 4.663.689
Consum de mercaderies 313.442 248.923 242.062
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.240.976 2.101.932 2.302.667
Treballs realitzats per altres empreses 229.507 203.188 220.416
Despeses de personal 849.262 839.669 872.791
Sous i salaris 661.413 658.268 683.445
Càrregues socials i altres despeses de personal 187.849 181.402 189.346
Despeses en serveis exteriors 860.112 788.341 833.636
Dotacions per a amortitzacions 165.618 147.504 156.065
Resta de despeses d'explotació 47.670 36.425 36.053
Inversió bruta en actius materials 210.163 179.116 229.603
Inversió bruta en actius intangibles 9.080 12.148 9.410
Resultat de l'exercici 236.424 294.193 272.217
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.027 1.111 1.017
Persones ocupades 10.033 10.754 10.645
Ingressos d'explotació 2.225.420 2.423.580 2.527.816
Volum de negoci 2.141.758 2.328.186 2.432.169
Vendes netes de productes 1.810.138 1.888.767 1.946.199
Vendes netes de mercaderies 241.036 336.218 372.176
Prestacions de serveis 90.584 103.201 113.794
Treballs realitzats per a l'actiu 12.124 14.976 13.558
Subvencions a l'explotació 19.828 22.933 29.234
Resta d'ingressos d'explotació 51.710 57.485 52.855
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.398 47.913 18.943
Variació existències productes acabats i en curs 15.160 -2.524 6.314
Despeses d'explotació 2.185.026 2.416.109 2.507.295
Consum de mercaderies 214.551 269.610 279.822
Consum de primeres matèries i altres proveïments 766.576 805.714 858.879
Treballs realitzats per altres empreses 73.502 84.550 92.814
Despeses de personal 409.682 436.346 442.767
Sous i salaris 312.058 337.709 341.792
Càrregues socials i altres despeses de personal 97.624 98.636 100.975
Despeses en serveis exteriors 534.085 566.185 600.932
Dotacions per a amortitzacions 126.259 153.374 143.490
Resta de despeses d'explotació 60.370 100.330 88.591
Inversió bruta en actius materials 64.138 68.402 74.813
Inversió bruta en actius intangibles 18.370 16.723 7.870
Resultat de l'exercici 188.729 7.602 112.547
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Metal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 275 250 277
Persones ocupades 6.043 6.227 6.458
Ingressos d'explotació 3.647.116 3.358.632 4.148.449
Volum de negoci 3.627.653 3.337.644 4.131.939
Vendes netes de productes 3.563.785 3.283.409 4.060.836
Vendes netes de mercaderies 37.054 22.698 40.290
Prestacions de serveis 26.815 31.538 30.813
Treballs realitzats per a l'actiu 4.217 4.858 4.240
Subvencions a l'explotació 1.568 1.355 1.939
Resta d'ingressos d'explotació 13.677 14.775 10.331
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -16.060 14.059 -4.086
Variació existències productes acabats i en curs -22.722 35.582 17.649
Despeses d'explotació 3.529.748 3.235.368 4.026.335
Consum de mercaderies 24.977 21.587 33.034
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.578.397 2.325.154 3.052.095
Treballs realitzats per altres empreses 118.231 134.905 135.955
Despeses de personal 250.304 261.043 281.455
Sous i salaris 192.548 200.578 215.950
Càrregues socials i altres despeses de personal 57.755 60.466 65.505
Despeses en serveis exteriors 438.901 405.965 435.593
Dotacions per a amortitzacions 75.752 80.239 80.490
Resta de despeses d'explotació 43.186 6.475 7.713
Inversió bruta en actius materials 66.010 53.304 114.550
Inversió bruta en actius intangibles 7.528 5.802 6.431
Resultat de l'exercici 25.215 48.149 69.918
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 6.761 6.683 6.672
Persones ocupades 47.198 49.096 52.966
Ingressos d'explotació 7.181.211 7.310.533 8.406.415
Volum de negoci 7.097.652 7.222.659 8.321.979
Vendes netes de productes 6.238.735 6.194.758 7.232.981
Vendes netes de mercaderies 388.687 393.342 435.796
Prestacions de serveis 470.230 634.560 653.201
Treballs realitzats per a l'actiu 13.290 19.146 17.811
Subvencions a l'explotació 5.107 2.724 5.693
Resta d'ingressos d'explotació 65.162 66.004 60.933
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 21.811 36.315 14.477
Variació existències productes acabats i en curs 50.836 48.342 35.785
Despeses d'explotació 6.833.113 6.952.488 8.052.999
Consum de mercaderies 302.091 304.753 335.469
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.198.388 3.140.108 3.754.452
Treballs realitzats per altres empreses 514.236 568.234 635.976
Despeses de personal 1.594.747 1.717.433 1.906.627
Sous i salaris 1.234.246 1.339.055 1.486.270
Càrregues socials i altres despeses de personal 360.501 378.378 420.357
Despeses en serveis exteriors 933.593 990.797 1.123.909
Dotacions per a amortitzacions 208.966 209.647 238.429
Resta de despeses d'explotació 81.091 21.516 58.137
Inversió bruta en actius materials 297.188 399.140 382.159
Inversió bruta en actius intangibles 19.258 73.328 57.617
Resultat de l'exercici 311.258 377.033 364.639
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.335 1.322 1.325
Persones ocupades 21.110 21.942 22.356
Ingressos d'explotació 4.873.706 5.132.101 5.279.262
Volum de negoci 4.723.819 4.967.491 5.128.034
Vendes netes de productes 3.919.715 4.030.960 4.236.351
Vendes netes de mercaderies 611.624 667.517 672.929
Prestacions de serveis 192.481 269.014 218.754
Treballs realitzats per a l'actiu 24.055 26.292 25.100
Subvencions a l'explotació 3.940 6.174 4.862
Resta d'ingressos d'explotació 121.892 132.144 121.266
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 16.966 37.163 36.721
Variació existències productes acabats i en curs 143.988 -62.462 27.398
Despeses d'explotació 4.867.638 4.949.465 5.049.196
Consum de mercaderies 551.923 566.071 551.057
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.398.050 2.353.332 2.492.920
Treballs realitzats per altres empreses 151.899 164.246 178.101
Despeses de personal 926.406 975.509 977.831
Sous i salaris 713.708 762.110 757.676
Càrregues socials i altres despeses de personal 212.699 213.399 220.156
Despeses en serveis exteriors 663.440 689.820 676.751
Dotacions per a amortitzacions 116.956 125.801 135.162
Resta de despeses d'explotació 58.962 74.687 37.375
Inversió bruta en actius materials 126.342 122.250 105.546
Inversió bruta en actius intangibles 28.735 38.460 177.736
Resultat de l'exercici -345.677 68.685 139.122
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.630 1.596 1.585
Persones ocupades 24.329 25.240 25.812
Ingressos d'explotació 4.589.927 4.898.716 5.237.753
Volum de negoci 4.529.784 4.834.013 5.173.221
Vendes netes de productes 4.024.836 4.276.755 4.546.355
Vendes netes de mercaderies 290.628 365.052 383.830
Prestacions de serveis 214.321 192.206 243.037
Treballs realitzats per a l'actiu 16.977 22.933 25.314
Subvencions a l'explotació 5.717 3.022 3.859
Resta d'ingressos d'explotació 37.449 38.748 35.359
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 46.762 44.547 14.725
Variació existències productes acabats i en curs 46.292 65.622 94.177
Despeses d'explotació 4.370.698 4.696.327 5.007.246
Consum de mercaderies 189.905 302.526 284.077
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.019.307 2.177.410 2.403.867
Treballs realitzats per altres empreses 348.970 357.433 371.325
Despeses de personal 1.008.188 1.034.914 1.086.361
Sous i salaris 783.256 807.251 847.578
Càrregues socials i altres despeses de personal 224.932 227.663 238.783
Despeses en serveis exteriors 659.289 688.927 727.403
Dotacions per a amortitzacions 91.544 96.895 105.137
Resta de despeses d'explotació 53.495 38.221 29.074
Inversió bruta en actius materials 110.210 127.884 137.299
Inversió bruta en actius intangibles 23.625 33.560 29.568
Resultat de l'exercici 171.185 209.328 243.340
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 405 384 422
Persones ocupades 37.544 37.828 39.046
Ingressos d'explotació 17.328.453 17.014.329 18.670.058
Volum de negoci 16.438.701 16.219.316 17.707.834
Vendes netes de productes 14.518.323 13.705.584 14.758.439
Vendes netes de mercaderies 1.611.709 2.081.743 2.618.615
Prestacions de serveis 308.669 431.988 330.780
Treballs realitzats per a l'actiu 249.545 188.883 229.582
Subvencions a l'explotació 11.947 12.129 13.552
Resta d'ingressos d'explotació 628.260 594.002 719.090
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 63.969 33.589 14.194
Variació existències productes acabats i en curs 224 9.066 66.038
Despeses d'explotació 17.252.643 16.593.340 18.271.459
Consum de mercaderies 1.366.982 1.843.758 2.359.521
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.549.597 9.669.418 10.230.580
Treballs realitzats per altres empreses 169.055 155.113 168.871
Despeses de personal 1.882.939 1.931.378 1.892.225
Sous i salaris 1.440.869 1.516.413 1.459.513
Càrregues socials i altres despeses de personal 442.070 414.965 432.712
Despeses en serveis exteriors 2.392.427 2.127.390 2.420.000
Dotacions per a amortitzacions 534.950 559.345 714.226
Resta de despeses d'explotació 356.692 306.939 486.036
Inversió bruta en actius materials 537.214 772.303 618.586
Inversió bruta en actius intangibles 292.928 210.321 297.377
Resultat de l'exercici 64.645 1.070.451 719.617
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 171 179 174
Persones ocupades 2.808 3.060 2.889
Ingressos d'explotació 515.177 541.667 623.963
Volum de negoci 486.987 516.881 603.262
Vendes netes de productes 382.921 429.969 506.924
Vendes netes de mercaderies 8.957 7.192 8.959
Prestacions de serveis 95.110 79.719 87.379
Treballs realitzats per a l'actiu 3.157 3.116 2.591
Subvencions a l'explotació 341 472 395
Resta d'ingressos d'explotació 24.692 21.199 17.714
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.229 5.048 29.602
Variació existències productes acabats i en curs 794 14.010 -14.885
Despeses d'explotació 485.462 544.903 573.795
Consum de mercaderies 7.763 6.734 6.638
Consum de primeres matèries i altres proveïments 200.238 252.111 258.166
Treballs realitzats per altres empreses 55.337 41.886 51.410
Despeses de personal 114.589 123.420 127.151
Sous i salaris 86.171 92.220 95.518
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.419 31.200 31.633
Despeses en serveis exteriors 91.758 93.684 106.543
Dotacions per a amortitzacions 9.663 11.938 10.283
Resta de despeses d'explotació 6.114 15.131 13.604
Inversió bruta en actius materials 58.963 15.896 12.176
Inversió bruta en actius intangibles 3.653 3.476 3.601
Resultat de l'exercici 16.575 13.207 15.285
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 3.800 3.748 3.590
Persones ocupades 18.411 18.618 17.778
Ingressos d'explotació 2.073.627 2.086.892 2.054.053
Volum de negoci 2.033.207 2.038.033 2.011.133
Vendes netes de productes 1.792.932 1.793.466 1.816.583
Vendes netes de mercaderies 142.910 155.885 131.199
Prestacions de serveis 97.365 88.681 63.351
Treballs realitzats per a l'actiu 14.770 14.772 16.598
Subvencions a l'explotació 4.529 10.102 4.883
Resta d'ingressos d'explotació 21.121 23.985 21.439
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 21.223 -111.689 1.379
Variació existències productes acabats i en curs 17.302 -914 16.056
Despeses d'explotació 1.939.771 1.952.585 1.935.271
Consum de mercaderies 106.368 94.715 82.647
Consum de primeres matèries i altres proveïments 727.499 763.817 795.705
Treballs realitzats per altres empreses 97.298 76.329 76.032
Despeses de personal 517.093 528.789 524.343
Sous i salaris 401.331 410.720 412.828
Càrregues socials i altres despeses de personal 115.762 118.069 111.516
Despeses en serveis exteriors 387.431 393.584 372.901
Dotacions per a amortitzacions 60.556 65.406 66.923
Resta de despeses d'explotació 43.526 29.945 16.719
Inversió bruta en actius materials 63.933 71.215 74.446
Inversió bruta en actius intangibles 11.624 34.995 13.922
Resultat de l'exercici 116.324 118.780 102.467
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 2.523 2.715 2.892
Persones ocupades 14.694 15.233 14.937
Ingressos d'explotació 1.620.364 1.753.178 1.812.489
Volum de negoci 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Vendes netes de productes 749.655 733.796 914.633
Vendes netes de mercaderies 54.905 69.220 68.540
Prestacions de serveis 788.111 926.827 803.085
Treballs realitzats per a l'actiu 2.203 1.682 1.711
Subvencions a l'explotació 1.144 1.370 667
Resta d'ingressos d'explotació 24.347 20.282 23.853
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.862 12.770 6.697
Variació existències productes acabats i en curs 896 5.197 -1.256
Despeses d'explotació 1.580.909 1.653.180 1.710.136
Consum de mercaderies 50.778 63.429 51.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments 449.057 484.018 520.022
Treballs realitzats per altres empreses 232.928 283.332 268.522
Despeses de personal 531.751 534.724 545.874
Sous i salaris 408.805 416.308 422.948
Càrregues socials i altres despeses de personal 122.946 118.415 122.926
Despeses en serveis exteriors 236.204 238.161 257.101
Dotacions per a amortitzacions 32.578 30.193 31.475
Resta de despeses d'explotació 47.613 19.323 36.050
Inversió bruta en actius materials 56.704 54.230 52.874
Inversió bruta en actius intangibles 3.645 2.876 3.418
Resultat de l'exercici 51.707 90.776 75.507
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 1.382 1.568 1.614
Persones ocupades 5.798 5.736 5.309
Ingressos d'explotació 14.655.172 13.395.965 14.396.073
Volum de negoci 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Vendes netes de productes 6.369.191 2.425.389 2.874.580
Vendes netes de mercaderies 5.981.064 8.763.284 9.324.163
Prestacions de serveis 1.975.450 1.907.209 1.922.403
Treballs realitzats per a l'actiu 81.279 52.763 53.734
Subvencions a l'explotació 96.040 76.063 76.968
Resta d'ingressos d'explotació 152.147 171.256 144.225
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -12.510 50.712 8.006
Variació existències productes acabats i en curs -26.640 911 15.747
Despeses d'explotació 13.661.084 12.357.935 13.568.401
Consum de mercaderies 3.854.966 5.052.003 5.999.228
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.474.671 1.192.065 1.539.390
Treballs realitzats per altres empreses 3.242.149 3.241.397 3.226.263
Despeses de personal 575.122 449.338 410.211
Sous i salaris 347.700 322.950 304.404
Càrregues socials i altres despeses de personal 227.422 126.388 105.807
Despeses en serveis exteriors 990.527 985.124 986.297
Dotacions per a amortitzacions 853.211 917.793 815.524
Resta de despeses d'explotació 670.437 520.216 591.489
Inversió bruta en actius materials 585.994 541.758 441.289
Inversió bruta en actius intangibles 110.668 69.436 56.448
Resultat de l'exercici 504.621 662.868 754.623
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'establiments 881 1.057 1.074
Persones ocupades 30.690 32.044 32.332
Ingressos d'explotació 3.931.085 4.265.369 4.317.517
Volum de negoci 3.706.191 4.030.329 4.045.846
Vendes netes de productes 1.438.695 1.627.859 1.880.046
Vendes netes de mercaderies 205.599 204.728 220.187
Prestacions de serveis 2.061.897 2.197.742 1.945.613
Treballs realitzats per a l'actiu 52.873 52.549 45.309
Subvencions a l'explotació 63.769 56.558 92.003
Resta d'ingressos d'explotació 108.252 125.933 134.358
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -4.537 9.150 9.033
Variació existències productes acabats i en curs 27.404 4.821 3.927
Despeses d'explotació 3.702.450 3.918.730 3.961.984
Consum de mercaderies 89.620 86.212 103.712
Consum de primeres matèries i altres proveïments 849.845 927.896 905.918
Treballs realitzats per altres empreses 433.058 477.356 480.770
Despeses de personal 1.138.748 1.182.917 1.173.821
Sous i salaris 851.330 889.887 879.334
Càrregues socials i altres despeses de personal 287.418 293.030 294.488
Despeses en serveis exteriors 790.722 799.297 866.728
Dotacions per a amortitzacions 277.568 300.465 284.686
Resta de despeses d'explotació 122.888 144.588 146.350
Inversió bruta en actius materials 141.973 137.462 162.797
Inversió bruta en actius intangibles 67.779 93.768 83.033
Resultat de l'exercici 163.113 99.182 264.417
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula