Saltar al contingut principal

Índex de taules: Macromagnituds. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.461.826 4.318.988 5.508.548
Variació existències productes acabats i en curs -78.897 42.641 17.182
Treballs realitzats per a l'actiu 11.505 12.840 24.184
Ingressos accessoris i altres de gestió 171.065 150.409 160.362
Consum de mercaderies 803.141 577.998 774.368
Valor de la producció 4.762.359 3.946.880 4.935.908
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.420.027 2.751.042 3.680.804
Treballs realitzats per altres empreses 15.553 11.957 14.660
Despeses en serveis exteriors 559.427 511.670 550.498
Valor afegit brut a preus de mercat 767.352 672.210 689.946
Impostos sobre la producció i els productes 29.729 28.475 28.799
Subvencions a l'explotació 15.005 14.991 11.844
Valor afegit brut a cost de factors 752.627 658.727 672.992
Despeses de personal 195.677 216.954 190.651
Excedent brut d'explotació 556.950 441.773 482.341
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústries càrnies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.010.760 8.452.239 9.243.333
Variació existències productes acabats i en curs 31.381 37.954 32.169
Treballs realitzats per a l'actiu 3.271 3.715 3.055
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.599 20.987 24.107
Consum de mercaderies 462.979 521.275 725.538
Valor de la producció 7.610.032 7.993.621 8.577.127
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.118.968 5.324.099 5.715.565
Treballs realitzats per altres empreses 319.679 365.725 416.278
Despeses en serveis exteriors 798.587 921.706 1.018.982
Valor afegit brut a preus de mercat 1.372.797 1.382.091 1.426.302
Impostos sobre la producció i els productes 22.554 28.369 23.070
Subvencions a l'explotació 10.270 11.181 6.206
Valor afegit brut a cost de factors 1.360.512 1.364.903 1.409.439
Despeses de personal 839.993 906.186 937.553
Excedent brut d'explotació 520.519 458.717 471.886
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.137.426 3.507.017 3.550.532
Variació existències productes acabats i en curs 11.636 5.568 14.642
Treballs realitzats per a l'actiu 1.212 1.345 2.339
Ingressos accessoris i altres de gestió 28.532 26.477 28.617
Consum de mercaderies 675.668 715.390 724.415
Valor de la producció 3.503.139 2.825.018 2.871.715
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.731.322 2.077.068 2.125.934
Treballs realitzats per altres empreses 35.367 41.519 41.116
Despeses en serveis exteriors 362.654 332.230 332.088
Valor afegit brut a preus de mercat 373.796 374.201 372.577
Impostos sobre la producció i els productes 7.516 6.500 6.696
Subvencions a l'explotació 9.082 9.738 8.834
Valor afegit brut a cost de factors 375.363 377.439 374.715
Despeses de personal 202.918 202.490 210.310
Excedent brut d'explotació 172.444 174.949 164.405
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 909.416 888.647 908.304
Variació existències productes acabats i en curs -682 -5.034 667
Treballs realitzats per a l'actiu 1.711 1.310 504
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.250 12.357 18.815
Consum de mercaderies 40.620 37.162 54.895
Valor de la producció 880.075 860.118 873.395
Consum de primeres matèries i altres proveïments 480.640 467.051 474.778
Treballs realitzats per altres empreses 518 956 2.204
Despeses en serveis exteriors 189.701 192.847 187.913
Valor afegit brut a preus de mercat 209.216 199.264 208.500
Impostos sobre la producció i els productes 3.824 3.037 4.488
Subvencions a l'explotació 3.842 3.719 3.296
Valor afegit brut a cost de factors 209.234 199.946 207.308
Despeses de personal 148.643 147.992 155.742
Excedent brut d'explotació 60.591 51.954 51.566
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.600.060 1.673.499 1.775.921
Variació existències productes acabats i en curs -2.969 -51 -1.590
Treballs realitzats per a l'actiu 2.335 2.894 5.356
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.036 22.431 20.458
Consum de mercaderies 102.223 93.540 62.115
Valor de la producció 1.514.239 1.605.232 1.738.030
Consum de primeres matèries i altres proveïments 584.732 656.401 739.850
Treballs realitzats per altres empreses 30.002 19.874 4.498
Despeses en serveis exteriors 402.812 436.985 446.706
Valor afegit brut a preus de mercat 496.693 491.972 546.977
Impostos sobre la producció i els productes 6.254 5.760 6.054
Subvencions a l'explotació 838 2.012 1.509
Valor afegit brut a cost de factors 491.277 488.225 542.432
Despeses de personal 317.399 335.450 370.909
Excedent brut d'explotació 173.878 152.775 171.523
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.369.201 2.413.232 2.262.652
Variació existències productes acabats i en curs 5.465 5.203 -351
Treballs realitzats per a l'actiu 1.592 2.289 3.094
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.546 17.528 20.831
Consum de mercaderies 213.812 203.466 176.685
Valor de la producció 2.178.991 2.234.784 2.109.541
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.110.155 1.169.839 1.125.369
Treballs realitzats per altres empreses 16.635 17.554 12.146
Despeses en serveis exteriors 526.858 512.886 470.131
Valor afegit brut a preus de mercat 525.342 534.505 501.894
Impostos sobre la producció i els productes 4.692 5.141 4.626
Subvencions a l'explotació 963 1.682 454
Valor afegit brut a cost de factors 521.613 531.046 497.722
Despeses de personal 326.251 339.615 351.609
Excedent brut d'explotació 195.362 191.431 146.113
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.740.791 2.583.769 2.738.288
Variació existències productes acabats i en curs 4.136 367 9.315
Treballs realitzats per a l'actiu 4.367 2.808 4.494
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.567 19.195 20.983
Consum de mercaderies 145.847 156.430 170.964
Valor de la producció 2.630.013 2.449.710 2.602.116
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.470.787 1.416.426 1.502.305
Treballs realitzats per altres empreses 203.385 175.756 199.235
Despeses en serveis exteriors 432.796 410.262 428.756
Valor afegit brut a preus de mercat 523.044 447.265 471.820
Impostos sobre la producció i els productes 4.665 5.445 5.147
Subvencions a l'explotació 3.575 2.824 3.353
Valor afegit brut a cost de factors 521.953 444.644 470.027
Despeses de personal 316.731 282.641 299.253
Excedent brut d'explotació 205.222 162.003 170.774
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.263.808 3.892.619 4.460.891
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 19.901 -9.391
Treballs realitzats per a l'actiu 13.584 10.856 10.179
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.799 12.566 13.202
Consum de mercaderies 268.462 340.176 169.107
Valor de la producció 3.039.911 3.595.766 4.305.774
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.221.057 2.681.756 3.463.920
Treballs realitzats per altres empreses 158.979 171.356 127.115
Despeses en serveis exteriors 354.770 364.209 355.933
Valor afegit brut a preus de mercat 305.105 378.446 358.806
Impostos sobre la producció i els productes 5.032 5.477 4.113
Subvencions a l'explotació 4.714 5.091 2.003
Valor afegit brut a cost de factors 304.787 378.060 356.696
Despeses de personal 131.508 144.873 147.402
Excedent brut d'explotació 173.278 233.187 209.294
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.973.143 1.920.092 1.971.524
Variació existències productes acabats i en curs 28.061 -29.240 22.443
Treballs realitzats per a l'actiu 1.814 1.085 684
Ingressos accessoris i altres de gestió 53.814 74.238 64.513
Consum de mercaderies 121.337 107.387 99.829
Valor de la producció 1.935.495 1.858.789 1.959.335
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.031.252 967.608 993.863
Treballs realitzats per altres empreses 20.592 17.516 14.858
Despeses en serveis exteriors 457.673 436.129 478.723
Valor afegit brut a preus de mercat 425.979 437.536 471.892
Impostos sobre la producció i els productes 15.933 12.276 12.487
Subvencions a l'explotació 18.637 11.977 15.426
Valor afegit brut a cost de factors 428.683 437.237 474.831
Despeses de personal 276.120 292.037 284.401
Excedent brut d'explotació 152.563 145.200 190.430
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 995.103 957.155 1.028.039
Variació existències productes acabats i en curs -441 7.071 -3.515
Treballs realitzats per a l'actiu 1.527 1.243 3.230
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.949 10.131 18.758
Consum de mercaderies 69.732 64.978 80.360
Valor de la producció 940.405 910.621 966.152
Consum de primeres matèries i altres proveïments 464.123 443.622 461.726
Treballs realitzats per altres empreses 2.323 3.799 2.849
Despeses en serveis exteriors 240.471 237.761 269.761
Valor afegit brut a preus de mercat 233.487 225.440 231.815
Impostos sobre la producció i els productes 7.211 6.870 6.007
Subvencions a l'explotació 2.126 2.401 3.424
Valor afegit brut a cost de factors 228.403 220.970 229.232
Despeses de personal 134.817 122.186 136.151
Excedent brut d'explotació 93.585 98.784 93.080
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 470.177 455.701 444.241
Variació existències productes acabats i en curs 4.718 -3.188 4.936
Treballs realitzats per a l'actiu 17 414 133
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.280 1.021 1.244
Consum de mercaderies 8.439 13.050 10.040
Valor de la producció 468.753 440.897 440.514
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.994 196.215 190.856
Treballs realitzats per altres empreses 31.840 39.727 36.599
Despeses en serveis exteriors 84.881 79.877 83.012
Valor afegit brut a preus de mercat 116.038 125.078 130.047
Impostos sobre la producció i els productes 1.626 1.484 1.466
Subvencions a l'explotació 859 491 1.252
Valor afegit brut a cost de factors 115.271 124.084 129.833
Despeses de personal 73.953 81.294 78.002
Excedent brut d'explotació 41.319 42.791 51.831
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 448.268 507.505 554.546
Variació existències productes acabats i en curs 4.228 -2.157 3.044
Treballs realitzats per a l'actiu 739 1.486 329
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.673 6.309 5.226
Consum de mercaderies 7.502 10.890 15.802
Valor de la producció 450.406 502.254 547.342
Consum de primeres matèries i altres proveïments 218.361 235.390 280.028
Treballs realitzats per altres empreses 63.933 76.914 70.975
Despeses en serveis exteriors 60.069 68.573 71.402
Valor afegit brut a preus de mercat 108.043 121.377 124.937
Impostos sobre la producció i els productes 1.727 1.974 2.406
Subvencions a l'explotació 233 240 93
Valor afegit brut a cost de factors 106.549 119.643 122.625
Despeses de personal 74.808 75.430 77.122
Excedent brut d'explotació 31.742 44.213 45.503
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.065 344.585 380.210
Variació existències productes acabats i en curs 253 545 367
Treballs realitzats per a l'actiu 56 429 528
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.166 2.317 1.447
Consum de mercaderies 1.882 20.117 4.150
Valor de la producció 285.658 327.758 378.401
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.207 85.783 124.138
Treballs realitzats per altres empreses 11.443 24.340 25.423
Despeses en serveis exteriors 79.909 88.524 90.438
Valor afegit brut a preus de mercat 116.098 129.111 138.403
Impostos sobre la producció i els productes 1.612 2.164 1.805
Subvencions a l'explotació 419 463 348
Valor afegit brut a cost de factors 114.906 127.409 136.946
Despeses de personal 87.963 97.030 109.208
Excedent brut d'explotació 26.943 30.379 27.738
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 615.993 616.284 696.894
Variació existències productes acabats i en curs 2.971 2.322 5.882
Treballs realitzats per a l'actiu 1.063 2.035 3.036
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.447 2.725 6.302
Consum de mercaderies 29.375 40.036 28.789
Valor de la producció 593.098 583.330 683.324
Consum de primeres matèries i altres proveïments 267.672 252.141 320.681
Treballs realitzats per altres empreses 66.223 68.015 66.310
Despeses en serveis exteriors 104.725 105.096 117.468
Valor afegit brut a preus de mercat 154.479 158.077 178.865
Impostos sobre la producció i els productes 1.588 1.451 1.771
Subvencions a l'explotació 670 721 537
Valor afegit brut a cost de factors 153.561 157.347 177.631
Despeses de personal 112.310 109.388 124.596
Excedent brut d'explotació 41.251 47.959 53.035
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 765.250 767.735 790.746
Variació existències productes acabats i en curs 3.883 6.807 -1.209
Treballs realitzats per a l'actiu 1.594 2.072 2.209
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.668 9.762 10.142
Consum de mercaderies 28.431 32.424 34.708
Valor de la producció 751.965 753.952 767.180
Consum de primeres matèries i altres proveïments 374.470 371.534 370.387
Treballs realitzats per altres empreses 32.899 25.612 32.566
Despeses en serveis exteriors 139.041 142.507 144.946
Valor afegit brut a preus de mercat 205.555 214.299 219.281
Impostos sobre la producció i els productes 1.861 2.039 3.257
Subvencions a l'explotació 976 705 941
Valor afegit brut a cost de factors 204.670 212.965 216.965
Despeses de personal 129.574 136.009 143.366
Excedent brut d'explotació 75.096 76.957 73.599
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.600.063 1.579.718 1.316.164
Variació existències productes acabats i en curs 14.592 16.610 4.652
Treballs realitzats per a l'actiu 272 2.287 4.266
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.846 12.715 15.470
Consum de mercaderies 63.822 70.643 48.525
Valor de la producció 1.563.951 1.540.687 1.292.027
Consum de primeres matèries i altres proveïments 728.591 632.224 534.004
Treballs realitzats per altres empreses 209.964 262.375 180.725
Despeses en serveis exteriors 225.193 209.528 208.777
Valor afegit brut a preus de mercat 400.203 436.559 368.521
Impostos sobre la producció i els productes 3.310 3.666 4.036
Subvencions a l'explotació 518 709 456
Valor afegit brut a cost de factors 397.411 433.603 364.941
Despeses de personal 265.817 258.044 259.648
Excedent brut d'explotació 131.594 175.559 105.293
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 531.010 468.610 526.963
Variació existències productes acabats i en curs 1.035 510 7.322
Treballs realitzats per a l'actiu 319 17 80
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.507 2.051 2.771
Consum de mercaderies 7.576 801 13.879
Valor de la producció 530.296 470.388 523.258
Consum de primeres matèries i altres proveïments 277.807 235.466 283.774
Treballs realitzats per altres empreses 54.664 45.188 44.513
Despeses en serveis exteriors 57.003 56.888 60.499
Valor afegit brut a preus de mercat 140.822 132.845 134.472
Impostos sobre la producció i els productes 1.963 1.780 2.010
Subvencions a l'explotació 423 93 199
Valor afegit brut a cost de factors 139.282 131.158 132.660
Despeses de personal 92.834 96.476 105.262
Excedent brut d'explotació 46.447 34.682 27.398
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 323.677 318.743 382.852
Variació existències productes acabats i en curs -275 2.165 574
Treballs realitzats per a l'actiu 171 -1.335 131
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.139 1.949 1.276
Consum de mercaderies 12.060 7.836 17.618
Valor de la producció 313.652 313.686 367.215
Consum de primeres matèries i altres proveïments 132.530 136.438 158.220
Treballs realitzats per altres empreses 27.900 26.572 26.749
Despeses en serveis exteriors 44.608 44.348 50.008
Valor afegit brut a preus de mercat 108.613 106.328 132.237
Impostos sobre la producció i els productes 987 1.307 1.102
Subvencions a l'explotació 2.160 215 244
Valor afegit brut a cost de factors 109.786 105.236 131.379
Despeses de personal 78.023 80.176 92.911
Excedent brut d'explotació 31.763 25.060 38.469
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 507.846 468.211 519.775
Variació existències productes acabats i en curs 1.429 -2.064 852
Treballs realitzats per a l'actiu 496 461 663
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.381 1.320 1.895
Consum de mercaderies 19.629 11.843 16.929
Valor de la producció 491.522 456.083 506.256
Consum de primeres matèries i altres proveïments 250.370 226.300 235.606
Treballs realitzats per altres empreses 19.119 20.262 29.436
Despeses en serveis exteriors 84.816 78.489 82.727
Valor afegit brut a preus de mercat 137.217 131.032 158.487
Impostos sobre la producció i els productes 1.254 1.285 1.372
Subvencions a l'explotació 593 1.281 1.330
Valor afegit brut a cost de factors 136.557 131.029 158.446
Despeses de personal 88.588 97.378 113.323
Excedent brut d'explotació 47.969 33.651 45.123
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.084.678 1.073.575 1.142.502
Variació existències productes acabats i en curs 15.538 4.510 -3.207
Treballs realitzats per a l'actiu 1.719 2.296 2.676
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.123 14.168 18.077
Consum de mercaderies 40.372 29.985 31.776
Valor de la producció 1.077.685 1.064.563 1.128.271
Consum de primeres matèries i altres proveïments 586.279 564.544 609.744
Treballs realitzats per altres empreses 12.994 20.097 18.225
Despeses en serveis exteriors 230.869 224.945 244.320
Valor afegit brut a preus de mercat 247.544 254.977 255.983
Impostos sobre la producció i els productes 4.944 4.739 4.928
Subvencions a l'explotació 2.629 3.043 2.879
Valor afegit brut a cost de factors 245.229 253.281 253.934
Despeses de personal 145.757 149.757 144.928
Excedent brut d'explotació 99.472 103.524 109.005
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.582.760 2.576.974 2.765.489
Variació existències productes acabats i en curs 4.292 -1.345 15.300
Treballs realitzats per a l'actiu 1.002 2.397 1.132
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.076 16.096 15.232
Consum de mercaderies 277.548 260.839 278.256
Valor de la producció 2.324.582 2.333.283 2.518.898
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.210.487 1.191.349 1.324.457
Treballs realitzats per altres empreses 58.443 58.959 59.520
Despeses en serveis exteriors 480.570 442.079 455.517
Valor afegit brut a preus de mercat 575.083 640.896 679.404
Impostos sobre la producció i els productes 9.269 9.036 9.747
Subvencions a l'explotació 3.403 1.764 1.569
Valor afegit brut a cost de factors 569.216 633.625 671.227
Despeses de personal 378.073 379.193 399.927
Excedent brut d'explotació 191.143 254.432 271.300
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.783.717 1.747.364 1.656.003
Variació existències productes acabats i en curs -6.367 2.480 3.558
Treballs realitzats per a l'actiu 4.536 6.659 503
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.058 12.522 12.495
Consum de mercaderies 42.582 38.251 24.950
Valor de la producció 1.759.363 1.730.774 1.647.610
Consum de primeres matèries i altres proveïments 615.417 602.719 595.194
Treballs realitzats per altres empreses 185.099 181.160 157.479
Despeses en serveis exteriors 305.770 298.115 295.404
Valor afegit brut a preus de mercat 653.077 648.780 599.533
Impostos sobre la producció i els productes 8.087 7.666 6.978
Subvencions a l'explotació 1.454 1.252 1.435
Valor afegit brut a cost de factors 646.444 642.366 593.990
Despeses de personal 471.142 483.741 459.575
Excedent brut d'explotació 175.302 158.625 134.415
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 10.120.854 9.823.678 10.774.177
Variació existències productes acabats i en curs -78.047 20.424 49.258
Treballs realitzats per a l'actiu 19.722 26.751 38.913
Ingressos accessoris i altres de gestió 188.103 210.804 245.020
Consum de mercaderies 831.337 819.536 758.008
Valor de la producció 9.419.295 9.262.121 10.349.360
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.527.917 5.167.835 6.105.572
Treballs realitzats per altres empreses 49.697 54.767 49.372
Despeses en serveis exteriors 2.004.951 1.947.733 2.034.298
Valor afegit brut a preus de mercat 1.836.729 2.091.787 2.160.118
Impostos sobre la producció i els productes 41.384 41.642 42.979
Subvencions a l'explotació 20.894 19.542 15.144
Valor afegit brut a cost de factors 1.816.239 2.069.686 2.132.284
Despeses de personal 733.942 787.963 769.247
Excedent brut d'explotació 1.082.298 1.281.723 1.363.037
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.061.443 1.105.397 1.164.220
Variació existències productes acabats i en curs -33.945 -5.832 12.861
Treballs realitzats per a l'actiu 2.130 2.443 3.103
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.872 35.152 35.117
Consum de mercaderies 77.717 57.062 77.477
Valor de la producció 978.784 1.080.098 1.137.824
Consum de primeres matèries i altres proveïments 530.356 601.115 632.888
Treballs realitzats per altres empreses 4.233 3.086 4.476
Despeses en serveis exteriors 179.972 195.268 207.671
Valor afegit brut a preus de mercat 264.223 280.630 292.789
Impostos sobre la producció i els productes 7.017 6.374 6.124
Subvencions a l'explotació 369 354 838
Valor afegit brut a cost de factors 257.575 274.610 287.503
Despeses de personal 189.826 202.644 233.470
Excedent brut d'explotació 67.749 71.967 54.034
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.895.157 3.858.879 3.591.115
Variació existències productes acabats i en curs -13.192 -5.968 13.841
Treballs realitzats per a l'actiu 4.148 3.749 2.313
Ingressos accessoris i altres de gestió 49.539 58.789 53.832
Consum de mercaderies 249.212 174.764 142.262
Valor de la producció 3.686.441 3.740.686 3.518.839
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.577.924 1.621.067 1.422.793
Treballs realitzats per altres empreses 82.772 77.213 111.448
Despeses en serveis exteriors 989.150 991.357 954.550
Valor afegit brut a preus de mercat 1.036.595 1.051.049 1.030.047
Impostos sobre la producció i els productes 12.912 13.331 13.432
Subvencions a l'explotació 4.289 4.101 4.201
Valor afegit brut a cost de factors 1.027.972 1.041.819 1.020.817
Despeses de personal 593.196 586.470 573.083
Excedent brut d'explotació 434.776 455.349 447.734
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.179.946 2.042.521 2.028.096
Variació existències productes acabats i en curs -4.510 9.320 9.369
Treballs realitzats per a l'actiu 4.743 5.208 5.654
Ingressos accessoris i altres de gestió 22.862 21.025 21.394
Consum de mercaderies 286.558 246.183 142.764
Valor de la producció 1.916.484 1.831.890 1.921.749
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.025.272 969.972 1.056.441
Treballs realitzats per altres empreses 17.590 15.270 15.990
Despeses en serveis exteriors 349.276 313.495 329.809
Valor afegit brut a preus de mercat 524.346 533.153 519.508
Impostos sobre la producció i els productes 6.169 4.641 4.786
Subvencions a l'explotació 1.462 1.979 1.740
Valor afegit brut a cost de factors 519.639 530.491 516.462
Despeses de personal 310.232 284.692 284.288
Excedent brut d'explotació 209.407 245.799 232.175
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.419.271 1.566.153 1.527.328
Variació existències productes acabats i en curs 48.428 7.638 -5.366
Treballs realitzats per a l'actiu 4.491 6.710 5.500
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.915 8.642 6.085
Consum de mercaderies 23.733 44.743 28.871
Valor de la producció 1.459.372 1.544.399 1.504.676
Consum de primeres matèries i altres proveïments 647.631 684.636 639.458
Treballs realitzats per altres empreses 41.857 36.480 31.733
Despeses en serveis exteriors 298.567 322.130 316.797
Valor afegit brut a preus de mercat 471.317 501.153 516.689
Impostos sobre la producció i els productes 8.246 8.348 8.956
Subvencions a l'explotació 511 1.447 2.638
Valor afegit brut a cost de factors 463.583 494.252 510.371
Despeses de personal 265.321 286.473 295.324
Excedent brut d'explotació 198.261 207.779 215.046
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.093.405 5.059.350 4.727.563
Variació existències productes acabats i en curs 3.661 -5.713 16.131
Treballs realitzats per a l'actiu 18.573 27.510 22.843
Ingressos accessoris i altres de gestió 248.903 290.270 273.840
Consum de mercaderies 822.164 800.677 672.076
Valor de la producció 4.542.378 4.570.740 4.368.301
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.285.953 1.243.766 1.205.175
Treballs realitzats per altres empreses 95.093 109.869 103.879
Despeses en serveis exteriors 1.279.946 1.230.357 1.193.652
Valor afegit brut a preus de mercat 1.881.387 1.986.749 1.865.594
Impostos sobre la producció i els productes 17.021 16.983 18.807
Subvencions a l'explotació 3.584 4.454 2.627
Valor afegit brut a cost de factors 1.867.950 1.974.220 1.849.415
Despeses de personal 1.018.559 1.053.188 1.007.425
Excedent brut d'explotació 849.391 921.032 841.990
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 361.438 341.590 360.022
Variació existències productes acabats i en curs -672 -580 -1.990
Treballs realitzats per a l'actiu 381 691 733
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.690 1.445 1.502
Consum de mercaderies 35.790 32.391 34.786
Valor de la producció 327.048 310.755 325.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments 125.562 115.118 120.847
Treballs realitzats per altres empreses 10.465 8.812 11.328
Despeses en serveis exteriors 72.873 68.061 65.160
Valor afegit brut a preus de mercat 118.148 118.765 128.146
Impostos sobre la producció i els productes 1.033 1.148 1.036
Subvencions a l'explotació 126 305 146
Valor afegit brut a cost de factors 117.241 117.921 127.257
Despeses de personal 76.018 80.628 85.602
Excedent brut d'explotació 41.223 37.294 41.655
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.654.889 4.352.261 4.566.081
Variació existències productes acabats i en curs 7.654 -4.520 40.165
Treballs realitzats per a l'actiu 8.515 6.395 5.978
Ingressos accessoris i altres de gestió 49.363 42.043 51.020
Consum de mercaderies 277.652 216.532 207.276
Valor de la producció 4.442.769 4.179.647 4.455.968
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.115.414 1.986.814 2.181.820
Treballs realitzats per altres empreses 219.042 194.376 209.087
Despeses en serveis exteriors 787.240 720.281 768.476
Valor afegit brut a preus de mercat 1.321.073 1.278.176 1.296.585
Impostos sobre la producció i els productes 17.214 14.852 16.306
Subvencions a l'explotació 5.938 5.244 3.692
Valor afegit brut a cost de factors 1.309.798 1.268.568 1.283.970
Despeses de personal 773.244 759.042 787.189
Excedent brut d'explotació 536.554 509.526 496.780
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 652.988 637.940 660.040
Variació existències productes acabats i en curs 2.474 881 2.879
Treballs realitzats per a l'actiu 1.576 2.367 2.295
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.885 14.982 14.996
Consum de mercaderies 15.243 16.159 22.231
Valor de la producció 656.679 640.011 657.978
Consum de primeres matèries i altres proveïments 291.304 271.802 274.746
Treballs realitzats per altres empreses 23.466 27.741 28.254
Despeses en serveis exteriors 144.879 134.185 141.064
Valor afegit brut a preus de mercat 197.030 206.283 213.914
Impostos sobre la producció i els productes 3.729 3.090 3.177
Subvencions a l'explotació 1.974 2.264 3.320
Valor afegit brut a cost de factors 195.275 205.457 214.056
Despeses de personal 123.816 126.672 125.454
Excedent brut d'explotació 71.459 78.785 88.603
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 462.533 540.417 567.372
Variació existències productes acabats i en curs -563 -3.108 172
Treballs realitzats per a l'actiu 9.583 11.644 10.351
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.384 19.179 17.690
Consum de mercaderies 154.658 195.339 217.655
Valor de la producció 333.279 372.792 377.930
Consum de primeres matèries i altres proveïments 80.357 104.538 104.000
Treballs realitzats per altres empreses 4.435 3.881 9.507
Despeses en serveis exteriors 108.781 121.160 127.411
Valor afegit brut a preus de mercat 139.706 143.213 137.012
Impostos sobre la producció i els productes 3.320 3.209 3.404
Subvencions a l'explotació 686 1.061 896
Valor afegit brut a cost de factors 137.072 141.065 134.504
Despeses de personal 77.235 80.996 83.949
Excedent brut d'explotació 59.837 60.069 50.555
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 752.088 797.038 885.178
Variació existències productes acabats i en curs 10.072 -2.224 4.888
Treballs realitzats per a l'actiu 965 965 866
Ingressos accessoris i altres de gestió 15.157 14.630 15.778
Consum de mercaderies 30.601 36.439 30.007
Valor de la producció 747.682 773.970 876.703
Consum de primeres matèries i altres proveïments 276.809 277.923 333.839
Treballs realitzats per altres empreses 33.675 42.976 49.034
Despeses en serveis exteriors 224.021 233.201 264.097
Valor afegit brut a preus de mercat 213.177 219.870 229.733
Impostos sobre la producció i els productes 9.187 9.146 10.978
Subvencions a l'explotació 17.116 19.523 24.938
Valor afegit brut a cost de factors 221.106 230.247 243.694
Despeses de personal 152.620 155.901 166.544
Excedent brut d'explotació 68.486 74.346 77.150
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 274.149 352.791 319.579
Variació existències productes acabats i en curs 3.177 1.928 -1.625
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 46
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.522 4.314 3.222
Consum de mercaderies 14.050 21.673 9.929
Valor de la producció 264.799 337.360 311.294
Consum de primeres matèries i altres proveïments 118.106 151.451 146.294
Treballs realitzats per altres empreses 11.926 9.951 6.020
Despeses en serveis exteriors 56.404 77.639 68.360
Valor afegit brut a preus de mercat 78.363 98.319 90.620
Impostos sobre la producció i els productes 1.829 1.555 1.665
Subvencions a l'explotació 52 85 80
Valor afegit brut a cost de factors 76.586 96.849 89.036
Despeses de personal 56.011 72.778 66.821
Excedent brut d'explotació 20.575 24.071 22.215
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.525.965 1.411.229 1.647.301
Variació existències productes acabats i en curs -18.018 5.637 15.414
Treballs realitzats per a l'actiu 65 150 57
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.367 8.849 6.654
Consum de mercaderies 10.390 7.438 8.961
Valor de la producció 1.504.990 1.418.427 1.660.466
Consum de primeres matèries i altres proveïments 954.445 875.732 1.083.689
Treballs realitzats per altres empreses 50.016 55.578 54.385
Despeses en serveis exteriors 261.051 233.900 257.333
Valor afegit brut a preus de mercat 239.477 253.217 265.059
Impostos sobre la producció i els productes 2.345 2.390 2.157
Subvencions a l'explotació 373 152 834
Valor afegit brut a cost de factors 237.505 250.979 263.736
Despeses de personal 118.557 120.408 133.025
Excedent brut d'explotació 118.948 130.571 130.712
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.101.688 1.926.416 2.484.637
Variació existències productes acabats i en curs -4.703 29.945 2.234
Treballs realitzats per a l'actiu 4.152 4.707 4.183
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.207 5.749 3.520
Consum de mercaderies 14.587 14.149 24.073
Valor de la producció 2.092.757 1.952.668 2.470.501
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.623.952 1.449.422 1.968.406
Treballs realitzats per altres empreses 68.215 79.326 81.570
Despeses en serveis exteriors 177.849 172.065 178.260
Valor afegit brut a preus de mercat 222.741 251.854 242.265
Impostos sobre la producció i els productes 2.521 2.324 2.162
Subvencions a l'explotació 1.195 1.203 1.105
Valor afegit brut a cost de factors 221.415 250.733 241.209
Despeses de personal 131.747 140.635 148.431
Excedent brut d'explotació 89.668 110.098 92.778
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.928 762.663 850.166
Variació existències productes acabats i en curs 14.539 6.343 -13.678
Treballs realitzats per a l'actiu 6.070 6.691 9.047
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.746 21.360 11.331
Consum de mercaderies 26.382 27.599 9.294
Valor de la producció 658.902 769.457 847.572
Consum de primeres matèries i altres proveïments 305.210 340.373 390.679
Treballs realitzats per altres empreses 38.720 56.243 63.366
Despeses en serveis exteriors 113.339 128.128 124.732
Valor afegit brut a preus de mercat 201.633 244.713 268.795
Impostos sobre la producció i els productes 1.718 2.096 2.242
Subvencions a l'explotació 978 409 2.072
Valor afegit brut a cost de factors 200.893 243.026 268.626
Despeses de personal 159.164 190.693 219.186
Excedent brut d'explotació 41.729 52.333 49.439
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 928.298 859.443 988.736
Variació existències productes acabats i en curs -825 615 7.348
Treballs realitzats per a l'actiu 1.052 428 347
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.618 551 2.526
Consum de mercaderies 39.889 28.293 19.927
Valor de la producció 892.254 832.744 979.031
Consum de primeres matèries i altres proveïments 371.576 327.775 410.768
Treballs realitzats per altres empreses 70.731 53.323 64.006
Despeses en serveis exteriors 118.259 127.359 135.594
Valor afegit brut a preus de mercat 331.687 324.287 368.664
Impostos sobre la producció i els productes 2.410 2.608 3.494
Subvencions a l'explotació 423 242 252
Valor afegit brut a cost de factors 329.700 321.921 365.422
Despeses de personal 227.554 217.669 263.933
Excedent brut d'explotació 102.146 104.252 101.488
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 293.872 344.171 301.145
Variació existències productes acabats i en curs -301 5.252 6.977
Treballs realitzats per a l'actiu 123 162 1.296
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.156 1.573 447
Consum de mercaderies 5.031 4.027 9.456
Valor de la producció 291.820 347.131 300.409
Consum de primeres matèries i altres proveïments 126.204 130.033 126.365
Treballs realitzats per altres empreses 33.700 79.412 44.953
Despeses en serveis exteriors 35.876 43.000 36.383
Valor afegit brut a preus de mercat 96.040 94.686 92.709
Impostos sobre la producció i els productes 820 884 742
Subvencions a l'explotació 227 38 1.095
Valor afegit brut a cost de factors 95.447 93.839 93.062
Despeses de personal 71.747 79.820 78.290
Excedent brut d'explotació 23.700 14.019 14.772
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.637.406 1.900.729 2.235.206
Variació existències productes acabats i en curs 7.029 -262 20.395
Treballs realitzats per a l'actiu 943 -305 676
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.264 14.816 12.304
Consum de mercaderies 30.421 35.208 56.823
Valor de la producció 1.629.220 1.879.770 2.211.758
Consum de primeres matèries i altres proveïments 963.290 1.085.728 1.297.165
Treballs realitzats per altres empreses 120.898 151.264 196.096
Despeses en serveis exteriors 170.791 201.397 240.377
Valor afegit brut a preus de mercat 374.242 441.382 478.120
Impostos sobre la producció i els productes 3.748 2.866 3.398
Subvencions a l'explotació 1.213 650 772
Valor afegit brut a cost de factors 371.707 439.166 475.494
Despeses de personal 252.233 302.366 321.868
Excedent brut d'explotació 119.474 136.800 153.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 435.242 452.715 694.578
Variació existències productes acabats i en curs 2.243 -1.522 -999
Treballs realitzats per a l'actiu 308 1.980 3.645
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.912 5.164 12.345
Consum de mercaderies 6.925 7.788 53.798
Valor de la producció 434.780 450.549 655.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 141.500 133.083 220.995
Treballs realitzats per altres empreses 25.180 23.852 35.575
Despeses en serveis exteriors 79.773 89.387 144.483
Valor afegit brut a preus de mercat 188.327 204.227 254.718
Impostos sobre la producció i els productes 1.463 1.985 1.763
Subvencions a l'explotació 103 157 227
Valor afegit brut a cost de factors 186.968 202.399 253.181
Despeses de personal 128.413 201.646 233.229
Excedent brut d'explotació 58.554 753 19.953
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 966.302 831.567 1.023.125
Variació existències productes acabats i en curs 11.762 21.650 8.653
Treballs realitzats per a l'actiu 218 4.738 1.414
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.552 3.027 6.009
Consum de mercaderies 8.125 8.493 17.709
Valor de la producció 972.710 852.489 1.021.493
Consum de primeres matèries i altres proveïments 337.236 247.760 299.152
Treballs realitzats per altres empreses 107.402 85.229 100.361
Despeses en serveis exteriors 122.618 112.825 144.780
Valor afegit brut a preus de mercat 405.454 406.674 477.200
Impostos sobre la producció i els productes 2.211 2.233 2.513
Subvencions a l'explotació 1.356 372 397
Valor afegit brut a cost de factors 404.598 404.814 475.084
Despeses de personal 299.928 295.178 339.580
Excedent brut d'explotació 104.670 109.636 135.504
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 496.127 512.522 481.730
Variació existències productes acabats i en curs 3.238 -2.799 668
Treballs realitzats per a l'actiu 1.311 1.616 258
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.420 5.242 6.853
Consum de mercaderies 35.027 80.288 78.324
Valor de la producció 470.069 436.293 411.186
Consum de primeres matèries i altres proveïments 177.184 136.177 122.960
Treballs realitzats per altres empreses 26.610 31.749 20.476
Despeses en serveis exteriors 65.538 72.105 71.813
Valor afegit brut a preus de mercat 200.737 196.262 195.937
Impostos sobre la producció i els productes 1.243 1.208 1.801
Subvencions a l'explotació 188 336 167
Valor afegit brut a cost de factors 199.682 195.390 194.304
Despeses de personal 139.710 141.727 144.276
Excedent brut d'explotació 59.972 53.663 50.028
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.699.478 1.558.850 1.747.293
Variació existències productes acabats i en curs 13.151 19.064 6.420
Treballs realitzats per a l'actiu 3.263 3.835 1.127
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.356 11.511 5.475
Consum de mercaderies 150.291 113.056 90.138
Valor de la producció 1.573.959 1.480.205 1.670.177
Consum de primeres matèries i altres proveïments 776.188 739.178 886.369
Treballs realitzats per altres empreses 90.994 87.163 111.142
Despeses en serveis exteriors 227.399 216.596 225.748
Valor afegit brut a preus de mercat 479.377 437.268 446.917
Impostos sobre la producció i els productes 3.791 3.362 3.589
Subvencions a l'explotació 619 519 711
Valor afegit brut a cost de factors 476.205 434.425 444.040
Despeses de personal 315.997 288.334 306.265
Excedent brut d'explotació 160.208 146.092 137.774
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 557.767 598.213 656.419
Variació existències productes acabats i en curs 532 5.136 2.215
Treballs realitzats per a l'actiu 3.209 1.668 1.425
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.115 6.382 8.218
Consum de mercaderies 21.053 14.051 12.629
Valor de la producció 547.569 597.348 655.649
Consum de primeres matèries i altres proveïments 276.826 302.552 327.091
Treballs realitzats per altres empreses 23.104 15.362 24.757
Despeses en serveis exteriors 72.049 78.351 82.990
Valor afegit brut a preus de mercat 175.590 201.083 220.811
Impostos sobre la producció i els productes 1.595 1.722 1.549
Subvencions a l'explotació 703 2.177 673
Valor afegit brut a cost de factors 174.699 201.537 219.935
Despeses de personal 130.825 155.775 158.490
Excedent brut d'explotació 43.873 45.761 61.444
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 691.956 790.282 813.375
Variació existències productes acabats i en curs 7.802 4.137 8.193
Treballs realitzats per a l'actiu 9.733 14.022 10.968
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.503 5.350 7.128
Consum de mercaderies 27.076 98.645 80.948
Valor de la producció 685.917 715.146 758.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments 276.499 270.025 305.742
Treballs realitzats per altres empreses 27.137 21.084 23.099
Despeses en serveis exteriors 120.724 146.962 145.980
Valor afegit brut a preus de mercat 261.557 277.075 283.895
Impostos sobre la producció i els productes 1.176 1.105 1.044
Subvencions a l'explotació 1.652 2.177 1.359
Valor afegit brut a cost de factors 262.032 278.147 284.210
Despeses de personal 181.761 187.174 189.274
Excedent brut d'explotació 80.272 90.974 94.936
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.479.489 1.419.903 1.315.091
Variació existències productes acabats i en curs 99.979 -72.477 2.348
Treballs realitzats per a l'actiu 2.160 970 1.490
Ingressos accessoris i altres de gestió 94.676 102.140 90.609
Consum de mercaderies 365.246 306.191 298.032
Valor de la producció 1.311.059 1.144.345 1.111.504
Consum de primeres matèries i altres proveïments 664.848 535.254 493.991
Treballs realitzats per altres empreses 61.732 88.651 76.033
Despeses en serveis exteriors 213.181 196.386 169.828
Valor afegit brut a preus de mercat 371.298 324.053 371.651
Impostos sobre la producció i els productes 4.969 2.496 2.436
Subvencions a l'explotació 1.129 1.289 1.199
Valor afegit brut a cost de factors 367.458 322.846 370.414
Despeses de personal 289.752 317.844 283.361
Excedent brut d'explotació 77.706 5.002 87.053
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 478.589 594.144 607.589
Variació existències productes acabats i en curs 9.335 9.241 -2.294
Treballs realitzats per a l'actiu 1.786 1.580 2.630
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.434 5.167 4.073
Consum de mercaderies 52.433 49.146 49.320
Valor de la producció 442.712 560.986 562.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments 228.363 304.343 309.948
Treballs realitzats per altres empreses 13.563 14.554 20.392
Despeses en serveis exteriors 79.851 89.259 82.905
Valor afegit brut a preus de mercat 120.936 152.829 149.432
Impostos sobre la producció i els productes 1.071 1.108 765
Subvencions a l'explotació 204 177 1.427
Valor afegit brut a cost de factors 120.068 151.899 150.095
Despeses de personal 79.346 92.101 95.243
Excedent brut d'explotació 40.722 59.798 54.852
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.516.018 1.564.948 1.735.561
Variació existències productes acabats i en curs 26.341 -8.499 16.936
Treballs realitzats per a l'actiu 7.166 8.053 8.588
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.565 11.412 9.854
Consum de mercaderies 86.115 98.037 110.128
Valor de la producció 1.473.975 1.477.876 1.660.811
Consum de primeres matèries i altres proveïments 951.515 941.157 1.056.148
Treballs realitzats per altres empreses 26.362 24.595 33.819
Despeses en serveis exteriors 177.636 178.861 195.047
Valor afegit brut a preus de mercat 318.462 333.263 375.797
Impostos sobre la producció i els productes 4.527 3.920 3.546
Subvencions a l'explotació 253 355 205
Valor afegit brut a cost de factors 314.187 329.698 372.456
Despeses de personal 244.723 222.615 251.464
Excedent brut d'explotació 69.465 107.083 120.992
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 832.712 712.937 741.284
Variació existències productes acabats i en curs 6.188 6.993 2.107
Treballs realitzats per a l'actiu 757 1.237 1.083
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.608 2.043 1.532
Consum de mercaderies 43.230 19.058 28.801
Valor de la producció 799.035 704.152 717.205
Consum de primeres matèries i altres proveïments 422.484 375.245 381.829
Treballs realitzats per altres empreses 32.388 30.775 38.086
Despeses en serveis exteriors 115.836 105.220 101.272
Valor afegit brut a preus de mercat 228.326 192.912 196.017
Impostos sobre la producció i els productes 1.923 1.601 1.631
Subvencions a l'explotació 411 381 170
Valor afegit brut a cost de factors 226.814 191.692 194.557
Despeses de personal 157.759 143.412 138.460
Excedent brut d'explotació 69.055 48.281 56.096
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.615.825 1.684.042 1.829.217
Variació existències productes acabats i en curs 20.459 29.899 17.635
Treballs realitzats per a l'actiu 4.940 5.843 6.947
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.432 16.026 13.745
Consum de mercaderies 86.723 61.384 72.558
Valor de la producció 1.566.934 1.674.426 1.794.985
Consum de primeres matèries i altres proveïments 749.798 828.254 909.925
Treballs realitzats per altres empreses 104.474 85.800 83.262
Despeses en serveis exteriors 232.737 260.815 276.630
Valor afegit brut a preus de mercat 479.924 499.557 525.168
Impostos sobre la producció i els productes 3.225 2.890 3.137
Subvencions a l'explotació 822 512 437
Valor afegit brut a cost de factors 477.521 497.178 522.468
Despeses de personal 344.273 346.822 357.858
Excedent brut d'explotació 133.249 150.356 164.610
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 487.950 536.071 566.063
Variació existències productes acabats i en curs 3.367 4.172 7.465
Treballs realitzats per a l'actiu 1.512 3.456 4.357
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.336 4.201 3.860
Consum de mercaderies 11.774 15.603 13.294
Valor de la producció 485.390 532.298 568.451
Consum de primeres matèries i altres proveïments 218.487 228.616 248.758
Treballs realitzats per altres empreses 38.631 48.465 46.659
Despeses en serveis exteriors 71.605 75.716 74.900
Valor afegit brut a preus de mercat 156.666 179.500 198.133
Impostos sobre la producció i els productes 1.214 1.397 1.152
Subvencions a l'explotació 843 367 392
Valor afegit brut a cost de factors 156.296 178.470 197.373
Despeses de personal 111.506 125.780 125.378
Excedent brut d'explotació 44.789 52.691 71.995
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.593.298 1.900.963 2.036.657
Variació existències productes acabats i en curs 16.278 24.558 66.970
Treballs realitzats per a l'actiu 9.769 12.396 12.927
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.359 11.713 13.572
Consum de mercaderies 48.179 206.482 169.424
Valor de la producció 1.583.526 1.743.148 1.960.702
Consum de primeres matèries i altres proveïments 628.538 745.294 863.355
Treballs realitzats per altres empreses 173.477 192.393 203.318
Despeses en serveis exteriors 239.110 247.177 274.601
Valor afegit brut a preus de mercat 542.401 558.284 619.429
Impostos sobre la producció i els productes 4.621 3.966 3.743
Subvencions a l'explotació 3.641 1.762 2.860
Valor afegit brut a cost de factors 541.421 556.079 618.545
Despeses de personal 394.650 418.901 464.664
Excedent brut d'explotació 146.771 137.178 153.881
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 10.102.313 10.287.103 11.357.084
Variació existències productes acabats i en curs -13.572 8.004 30.634
Treballs realitzats per a l'actiu 221.630 168.352 208.234
Ingressos accessoris i altres de gestió 450.409 422.798 446.217
Consum de mercaderies 1.154.770 1.641.976 2.178.348
Valor de la producció 9.606.011 9.244.282 9.863.821
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.453.673 6.047.923 6.196.535
Treballs realitzats per altres empreses 54.236 48.655 54.330
Despeses en serveis exteriors 1.559.558 1.388.870 1.614.449
Valor afegit brut a preus de mercat 1.538.543 1.758.834 1.998.509
Impostos sobre la producció i els productes 14.709 19.860 16.428
Subvencions a l'explotació 7.059 8.469 9.076
Valor afegit brut a cost de factors 1.530.893 1.747.443 1.991.157
Despeses de personal 942.012 967.915 971.733
Excedent brut d'explotació 588.881 779.529 1.019.424
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.336.388 5.932.212 6.350.750
Variació existències productes acabats i en curs 13.796 1.062 35.405
Treballs realitzats per a l'actiu 27.915 20.531 21.348
Ingressos accessoris i altres de gestió 113.416 103.558 156.897
Consum de mercaderies 212.212 201.783 181.174
Valor de la producció 6.279.302 5.855.580 6.383.226
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.095.924 3.621.495 4.034.045
Treballs realitzats per altres empreses 114.819 106.458 114.542
Despeses en serveis exteriors 832.869 738.520 805.551
Valor afegit brut a preus de mercat 1.235.691 1.389.107 1.429.088
Impostos sobre la producció i els productes 6.989 7.172 7.973
Subvencions a l'explotació 4.888 3.659 4.476
Valor afegit brut a cost de factors 1.233.590 1.385.594 1.425.591
Despeses de personal 940.927 963.463 920.492
Excedent brut d'explotació 292.663 422.131 505.099
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 486.987 516.881 603.262
Variació existències productes acabats i en curs 794 14.010 -14.885
Treballs realitzats per a l'actiu 3.157 3.116 2.591
Ingressos accessoris i altres de gestió 24.634 21.046 17.405
Consum de mercaderies 7.763 6.734 6.638
Valor de la producció 507.810 548.320 601.735
Consum de primeres matèries i altres proveïments 200.238 252.111 258.166
Treballs realitzats per altres empreses 55.337 41.886 51.410
Despeses en serveis exteriors 91.758 93.684 106.543
Valor afegit brut a preus de mercat 160.478 160.639 185.616
Impostos sobre la producció i els productes 1.426 770 1.263
Subvencions a l'explotació 341 472 395
Valor afegit brut a cost de factors 159.392 160.341 184.748
Despeses de personal 114.589 123.420 127.151
Excedent brut d'explotació 44.803 36.921 57.597
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació de mobles Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 740.990 750.488 745.815
Variació existències productes acabats i en curs 4.494 2.378 5.433
Treballs realitzats per a l'actiu 2.922 2.350 3.220
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.225 3.099 2.917
Consum de mercaderies 15.545 20.203 18.905
Valor de la producció 735.086 738.113 738.480
Consum de primeres matèries i altres proveïments 295.732 295.159 307.696
Treballs realitzats per altres empreses 45.904 38.947 35.035
Despeses en serveis exteriors 130.579 137.555 136.655
Valor afegit brut a preus de mercat 262.871 266.452 259.094
Impostos sobre la producció i els productes 2.281 2.349 1.923
Subvencions a l'explotació 488 6.640 284
Valor afegit brut a cost de factors 261.077 270.743 257.454
Despeses de personal 189.928 195.500 191.895
Excedent brut d'explotació 71.149 75.243 65.560
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 367.991 362.580 359.359
Variació existències productes acabats i en curs 2.142 -3.038 3.408
Treballs realitzats per a l'actiu 1.943 4.005 2.964
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.194 1.846 1.585
Consum de mercaderies 10.258 12.026 9.782
Valor de la producció 364.012 353.367 357.534
Consum de primeres matèries i altres proveïments 153.424 153.318 166.604
Treballs realitzats per altres empreses 28.181 17.570 21.332
Despeses en serveis exteriors 58.622 57.977 52.363
Valor afegit brut a preus de mercat 123.785 124.501 117.236
Impostos sobre la producció i els productes 1.756 1.222 925
Subvencions a l'explotació 358 451 48
Valor afegit brut a cost de factors 122.387 123.730 116.359
Despeses de personal 78.977 78.398 71.508
Excedent brut d'explotació 43.409 45.332 44.851
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 552.665 592.676 535.617
Variació existències productes acabats i en curs 7.590 -1.808 4.499
Treballs realitzats per a l'actiu 7.376 6.684 9.523
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.326 7.584 8.122
Consum de mercaderies 50.364 36.929 35.522
Valor de la producció 523.592 568.207 522.240
Consum de primeres matèries i altres proveïments 149.824 192.773 164.020
Treballs realitzats per altres empreses 12.063 8.542 10.057
Despeses en serveis exteriors 113.851 126.113 107.868
Valor afegit brut a preus de mercat 247.855 240.779 240.295
Impostos sobre la producció i els productes 1.176 2.638 1.516
Subvencions a l'explotació 3.372 2.912 3.426
Valor afegit brut a cost de factors 250.051 241.053 242.204
Despeses de personal 148.989 164.147 159.009
Excedent brut d'explotació 101.062 76.906 83.195
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 371.561 332.288 370.342
Variació existències productes acabats i en curs 3.077 1.555 2.716
Treballs realitzats per a l'actiu 2.529 1.733 891
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.953 10.923 7.710
Consum de mercaderies 30.200 25.557 18.439
Valor de la producció 356.919 320.942 363.221
Consum de primeres matèries i altres proveïments 128.519 122.567 157.385
Treballs realitzats per altres empreses 11.151 11.271 9.609
Despeses en serveis exteriors 84.379 71.939 76.015
Valor afegit brut a preus de mercat 132.870 115.165 120.212
Impostos sobre la producció i els productes 902 1.144 1.648
Subvencions a l'explotació 312 100 1.126
Valor afegit brut a cost de factors 132.280 114.120 119.690
Despeses de personal 99.198 90.744 101.932
Excedent brut d'explotació 33.082 23.376 17.758
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.592.670 1.729.844 1.786.258
Variació existències productes acabats i en curs 896 5.197 -1.256
Treballs realitzats per a l'actiu 2.203 1.682 1.711
Ingressos accessoris i altres de gestió 24.213 19.893 23.224
Consum de mercaderies 50.778 63.429 51.091
Valor de la producció 1.569.205 1.693.187 1.758.846
Consum de primeres matèries i altres proveïments 449.057 484.018 520.022
Treballs realitzats per altres empreses 232.928 283.332 268.522
Despeses en serveis exteriors 236.204 238.161 257.101
Valor afegit brut a preus de mercat 651.016 687.676 713.200
Impostos sobre la producció i els productes 4.464 3.546 5.180
Subvencions a l'explotació 1.144 1.370 667
Valor afegit brut a cost de factors 647.696 685.500 708.688
Despeses de personal 531.751 534.724 545.874
Excedent brut d'explotació 115.945 150.777 162.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 14.325.705 13.095.883 14.121.146
Variació existències productes acabats i en curs -26.640 911 15.747
Treballs realitzats per a l'actiu 81.279 52.763 53.734
Ingressos accessoris i altres de gestió 132.706 155.520 129.247
Consum de mercaderies 3.854.966 5.052.003 5.999.228
Valor de la producció 10.658.085 8.253.074 8.320.644
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.474.671 1.192.065 1.539.390
Treballs realitzats per altres empreses 3.242.149 3.241.397 3.226.263
Despeses en serveis exteriors 990.527 985.124 986.297
Valor afegit brut a preus de mercat 2.950.737 2.834.488 2.568.695
Impostos sobre la producció i els productes 384.768 360.599 400.416
Subvencions a l'explotació 96.040 76.063 76.968
Valor afegit brut a cost de factors 2.662.010 2.549.952 2.245.247
Despeses de personal 575.122 449.338 410.211
Excedent brut d'explotació 2.086.888 2.100.614 1.835.037
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.223.480 1.300.995 1.347.412
Variació existències productes acabats i en curs -26 -141 696
Treballs realitzats per a l'actiu 49.534 50.226 41.678
Ingressos accessoris i altres de gestió 34.071 31.893 45.087
Consum de mercaderies 25.435 29.378 30.350
Valor de la producció 1.281.624 1.353.594 1.404.522
Consum de primeres matèries i altres proveïments 322.318 350.912 327.752
Treballs realitzats per altres empreses 122.192 133.113 154.466
Despeses en serveis exteriors 292.582 286.504 331.951
Valor afegit brut a preus de mercat 544.532 583.065 590.353
Impostos sobre la producció i els productes 18.785 21.564 36.903
Subvencions a l'explotació 19.004 17.082 52.954
Valor afegit brut a cost de factors 544.751 578.583 606.404
Despeses de personal 242.934 252.483 249.210
Excedent brut d'explotació 301.817 326.100 357.195
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.482.711 2.729.335 2.698.435
Variació existències productes acabats i en curs 27.430 4.962 3.230
Treballs realitzats per a l'actiu 3.339 2.323 3.632
Ingressos accessoris i altres de gestió 71.825 85.646 86.155
Consum de mercaderies 64.186 56.834 73.362
Valor de la producció 2.521.120 2.765.431 2.718.090
Consum de primeres matèries i altres proveïments 527.528 576.984 578.166
Treballs realitzats per altres empreses 310.866 344.243 326.304
Despeses en serveis exteriors 498.141 512.793 534.777
Valor afegit brut a preus de mercat 1.184.586 1.331.412 1.278.844
Impostos sobre la producció i els productes 20.043 28.196 25.064
Subvencions a l'explotació 44.765 39.476 39.049
Valor afegit brut a cost de factors 1.209.309 1.342.692 1.292.829
Despeses de personal 895.814 930.434 924.612
Excedent brut d'explotació 313.494 412.258 368.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Selecció de taula