Saltar al contingut principal

Índex de taules: Macromagnituds. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 5.508.548 6.496.589 5.826.737
Variació existències productes acabats i en curs 17.182 15.982 11.789
Treballs realitzats per a l'actiu 24.184 19.164 10.386
Ingressos accessoris i altres de gestió 160.362 175.836 160.810
Consum de mercaderies 774.368 991.806 1.007.303
Valor de la producció 4.935.908 5.715.764 5.002.419
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.680.804 4.415.301 3.819.919
Treballs realitzats per altres empreses 14.660 27.210 17.150
Despeses en serveis exteriors 550.498 611.842 565.338
Valor afegit brut a preus de mercat 689.946 661.411 600.012
Impostos sobre la producció i els productes 28.799 27.052 24.260
Subvencions a l'explotació 11.844 14.971 41.178
Valor afegit brut a cost de factors 672.992 649.330 616.930
Despeses de personal 190.651 196.589 200.082
Excedent brut d'explotació 482.341 452.740 416.849
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries càrnies Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 9.243.333 9.526.702 9.345.236
Variació existències productes acabats i en curs 32.169 43.785 77.697
Treballs realitzats per a l'actiu 3.055 9.894 6.910
Ingressos accessoris i altres de gestió 24.107 36.130 33.740
Consum de mercaderies 725.538 825.836 567.313
Valor de la producció 8.577.127 8.790.675 8.896.271
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.715.565 5.716.162 5.914.898
Treballs realitzats per altres empreses 416.278 482.426 426.292
Despeses en serveis exteriors 1.018.982 966.713 961.270
Valor afegit brut a preus de mercat 1.426.302 1.625.373 1.593.812
Impostos sobre la producció i els productes 23.070 28.972 25.862
Subvencions a l'explotació 6.206 7.020 5.887
Valor afegit brut a cost de factors 1.409.439 1.603.421 1.573.836
Despeses de personal 937.553 1.106.164 1.036.860
Excedent brut d'explotació 471.886 497.257 536.976
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 3.550.532 3.576.146 3.541.206
Variació existències productes acabats i en curs 14.642 2.664 11.054
Treballs realitzats per a l'actiu 2.339 1.448 2.072
Ingressos accessoris i altres de gestió 28.617 39.080 38.439
Consum de mercaderies 724.415 847.737 761.012
Valor de la producció 2.871.715 2.771.601 2.831.758
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.125.934 1.976.609 1.971.270
Treballs realitzats per altres empreses 41.116 34.964 39.583
Despeses en serveis exteriors 332.088 359.249 385.680
Valor afegit brut a preus de mercat 372.577 400.779 435.225
Impostos sobre la producció i els productes 6.696 6.305 8.312
Subvencions a l'explotació 8.834 7.888 9.695
Valor afegit brut a cost de factors 374.715 402.363 436.607
Despeses de personal 210.310 209.183 221.756
Excedent brut d'explotació 164.405 193.179 214.852
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 908.304 1.039.959 932.620
Variació existències productes acabats i en curs 667 1.607 265
Treballs realitzats per a l'actiu 504 538 731
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.815 25.870 19.372
Consum de mercaderies 54.895 48.875 42.294
Valor de la producció 873.395 1.019.099 910.694
Consum de primeres matèries i altres proveïments 474.778 548.629 495.801
Treballs realitzats per altres empreses 2.204 1.054 11.911
Despeses en serveis exteriors 187.913 223.835 200.067
Valor afegit brut a preus de mercat 208.500 245.582 202.916
Impostos sobre la producció i els productes 4.488 4.312 3.937
Subvencions a l'explotació 3.296 3.772 3.172
Valor afegit brut a cost de factors 207.308 245.042 202.151
Despeses de personal 155.742 153.256 163.796
Excedent brut d'explotació 51.566 91.785 38.355
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.775.921 2.059.249 2.021.922
Variació existències productes acabats i en curs -1.590 -450 1.217
Treballs realitzats per a l'actiu 5.356 6.416 10.207
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.458 17.839 23.599
Consum de mercaderies 62.115 63.034 56.068
Valor de la producció 1.738.030 2.020.021 2.000.879
Consum de primeres matèries i altres proveïments 739.850 907.876 889.238
Treballs realitzats per altres empreses 4.498 635 560
Despeses en serveis exteriors 446.706 505.582 483.234
Valor afegit brut a preus de mercat 546.977 605.928 627.847
Impostos sobre la producció i els productes 6.054 6.123 6.027
Subvencions a l'explotació 1.509 1.493 972
Valor afegit brut a cost de factors 542.432 601.298 622.791
Despeses de personal 370.909 423.155 431.327
Excedent brut d'explotació 171.523 178.143 191.465
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.262.652 2.952.197 2.616.063
Variació existències productes acabats i en curs -351 7.704 2.372
Treballs realitzats per a l'actiu 3.094 1.823 1.038
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.831 23.238 20.564
Consum de mercaderies 176.685 291.077 242.749
Valor de la producció 2.109.541 2.693.886 2.397.287
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.125.369 1.340.631 1.205.421
Treballs realitzats per altres empreses 12.146 18.186 17.821
Despeses en serveis exteriors 470.131 645.757 589.227
Valor afegit brut a preus de mercat 501.894 689.312 584.818
Impostos sobre la producció i els productes 4.626 6.292 5.655
Subvencions a l'explotació 454 751 827
Valor afegit brut a cost de factors 497.722 683.772 579.990
Despeses de personal 351.609 364.474 364.364
Excedent brut d'explotació 146.113 319.297 215.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.738.288 2.787.919 2.981.654
Variació existències productes acabats i en curs 9.315 2.555 13.529
Treballs realitzats per a l'actiu 4.494 4.052 3.882
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.983 31.589 33.606
Consum de mercaderies 170.964 189.213 199.123
Valor de la producció 2.602.116 2.636.902 2.833.549
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.502.305 1.508.043 1.664.318
Treballs realitzats per altres empreses 199.235 196.101 185.360
Despeses en serveis exteriors 428.756 431.105 459.067
Valor afegit brut a preus de mercat 471.820 501.653 524.804
Impostos sobre la producció i els productes 5.147 5.133 4.593
Subvencions a l'explotació 3.353 2.797 2.445
Valor afegit brut a cost de factors 470.027 499.317 522.656
Despeses de personal 299.253 327.650 358.654
Excedent brut d'explotació 170.774 171.667 164.001
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.460.891 4.214.113 5.536.668
Variació existències productes acabats i en curs -9.391 10.173 29.990
Treballs realitzats per a l'actiu 10.179 12.101 14.409
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.202 84.289 98.583
Consum de mercaderies 169.107 156.501 473.310
Valor de la producció 4.305.774 4.164.175 5.206.340
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.463.920 3.301.155 4.059.903
Treballs realitzats per altres empreses 127.115 140.227 214.341
Despeses en serveis exteriors 355.933 380.511 377.544
Valor afegit brut a preus de mercat 358.806 342.282 554.552
Impostos sobre la producció i els productes 4.113 4.514 6.716
Subvencions a l'explotació 2.003 3.499 3.515
Valor afegit brut a cost de factors 356.696 341.268 551.352
Despeses de personal 147.402 163.703 174.993
Excedent brut d'explotació 209.294 177.564 376.359
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.971.524 2.082.635 2.027.771
Variació existències productes acabats i en curs 22.443 -15.475 17.137
Treballs realitzats per a l'actiu 684 1.378 2.274
Ingressos accessoris i altres de gestió 64.513 57.857 70.283
Consum de mercaderies 99.829 102.608 100.907
Valor de la producció 1.959.335 2.023.788 2.016.558
Consum de primeres matèries i altres proveïments 993.863 1.122.238 1.109.328
Treballs realitzats per altres empreses 14.858 16.112 17.303
Despeses en serveis exteriors 478.723 457.373 437.612
Valor afegit brut a preus de mercat 471.892 428.065 452.315
Impostos sobre la producció i els productes 12.487 12.854 11.960
Subvencions a l'explotació 15.426 12.964 13.050
Valor afegit brut a cost de factors 474.831 428.175 453.405
Despeses de personal 284.401 284.846 304.650
Excedent brut d'explotació 190.430 143.329 148.755
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.028.039 1.068.918 1.087.034
Variació existències productes acabats i en curs -3.515 8.083 1.449
Treballs realitzats per a l'actiu 3.230 2.004 1.211
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.758 13.337 7.292
Consum de mercaderies 80.360 85.379 106.461
Valor de la producció 966.152 1.006.963 990.525
Consum de primeres matèries i altres proveïments 461.726 481.337 472.388
Treballs realitzats per altres empreses 2.849 2.803 2.717
Despeses en serveis exteriors 269.761 276.947 283.216
Valor afegit brut a preus de mercat 231.815 245.875 232.204
Impostos sobre la producció i els productes 6.007 4.599 5.674
Subvencions a l'explotació 3.424 4.799 3.280
Valor afegit brut a cost de factors 229.232 246.076 229.810
Despeses de personal 136.151 158.550 153.885
Excedent brut d'explotació 93.080 87.526 75.925
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 444.241 464.034 432.382
Variació existències productes acabats i en curs 4.936 3.003 2.713
Treballs realitzats per a l'actiu 133 303 164
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.244 1.428 1.387
Consum de mercaderies 10.040 8.081 9.530
Valor de la producció 440.514 460.687 427.117
Consum de primeres matèries i altres proveïments 190.856 215.915 204.184
Treballs realitzats per altres empreses 36.599 30.843 31.937
Despeses en serveis exteriors 83.012 91.653 85.969
Valor afegit brut a preus de mercat 130.047 122.276 105.027
Impostos sobre la producció i els productes 1.466 1.731 1.413
Subvencions a l'explotació 1.252 1.185 1.318
Valor afegit brut a cost de factors 129.833 121.731 104.932
Despeses de personal 78.002 86.141 87.707
Excedent brut d'explotació 51.831 35.589 17.225
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 554.546 509.752 491.227
Variació existències productes acabats i en curs 3.044 5.608 8.242
Treballs realitzats per a l'actiu 329 516 717
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.226 6.039 5.931
Consum de mercaderies 15.802 10.869 9.039
Valor de la producció 547.342 511.046 497.079
Consum de primeres matèries i altres proveïments 280.028 251.087 239.636
Treballs realitzats per altres empreses 70.975 64.558 66.787
Despeses en serveis exteriors 71.402 72.954 70.076
Valor afegit brut a preus de mercat 124.937 122.448 120.580
Impostos sobre la producció i els productes 2.406 1.615 1.279
Subvencions a l'explotació 93 385 364
Valor afegit brut a cost de factors 122.625 121.219 119.665
Despeses de personal 77.122 81.798 80.335
Excedent brut d'explotació 45.503 39.421 39.330
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 380.210 362.655 371.690
Variació existències productes acabats i en curs 367 -431 304
Treballs realitzats per a l'actiu 528 683 938
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.447 2.791 2.423
Consum de mercaderies 4.150 2.467 2.546
Valor de la producció 378.401 363.232 372.810
Consum de primeres matèries i altres proveïments 124.138 111.201 111.445
Treballs realitzats per altres empreses 25.423 16.934 24.069
Despeses en serveis exteriors 90.438 92.134 94.552
Valor afegit brut a preus de mercat 138.403 142.962 142.744
Impostos sobre la producció i els productes 1.805 2.776 1.948
Subvencions a l'explotació 348 462 383
Valor afegit brut a cost de factors 136.946 140.649 141.178
Despeses de personal 109.208 116.590 122.605
Excedent brut d'explotació 27.738 24.059 18.573
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 696.894 667.685 662.238
Variació existències productes acabats i en curs 5.882 7.992 2.387
Treballs realitzats per a l'actiu 3.036 1.004 537
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.302 14.155 3.936
Consum de mercaderies 28.789 33.700 56.356
Valor de la producció 683.324 657.137 612.743
Consum de primeres matèries i altres proveïments 320.681 312.699 280.188
Treballs realitzats per altres empreses 66.310 60.492 54.567
Despeses en serveis exteriors 117.468 113.980 106.983
Valor afegit brut a preus de mercat 178.865 169.965 171.004
Impostos sobre la producció i els productes 1.771 1.582 1.436
Subvencions a l'explotació 537 162 160
Valor afegit brut a cost de factors 177.631 168.545 169.728
Despeses de personal 124.596 119.707 126.043
Excedent brut d'explotació 53.035 48.838 43.685
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 790.746 856.921 879.152
Variació existències productes acabats i en curs -1.209 9.781 3.564
Treballs realitzats per a l'actiu 2.209 2.713 2.694
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.142 11.191 11.768
Consum de mercaderies 34.708 34.975 36.625
Valor de la producció 767.180 845.630 860.552
Consum de primeres matèries i altres proveïments 370.387 420.325 426.076
Treballs realitzats per altres empreses 32.566 38.753 31.866
Despeses en serveis exteriors 144.946 149.731 159.551
Valor afegit brut a preus de mercat 219.281 236.821 243.060
Impostos sobre la producció i els productes 3.257 2.183 2.143
Subvencions a l'explotació 941 802 954
Valor afegit brut a cost de factors 216.965 235.440 241.872
Despeses de personal 143.366 162.590 170.859
Excedent brut d'explotació 73.599 72.850 71.013
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.316.164 1.238.767 1.153.673
Variació existències productes acabats i en curs 4.652 641 -1.005
Treballs realitzats per a l'actiu 4.266 6.317 9.298
Ingressos accessoris i altres de gestió 15.470 15.303 17.496
Consum de mercaderies 48.525 54.419 58.307
Valor de la producció 1.292.027 1.206.610 1.121.155
Consum de primeres matèries i altres proveïments 534.004 479.206 434.171
Treballs realitzats per altres empreses 180.725 193.787 157.949
Despeses en serveis exteriors 208.777 215.610 216.935
Valor afegit brut a preus de mercat 368.521 318.007 312.100
Impostos sobre la producció i els productes 4.036 3.078 2.756
Subvencions a l'explotació 456 730 1.751
Valor afegit brut a cost de factors 364.941 315.658 311.094
Despeses de personal 259.648 253.625 272.659
Excedent brut d'explotació 105.293 62.033 38.435
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 526.963 627.145 567.577
Variació existències productes acabats i en curs 7.322 8.983 -1.212
Treballs realitzats per a l'actiu 80 259 178
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.771 5.064 8.907
Consum de mercaderies 13.879 8.834 8.825
Valor de la producció 523.258 632.617 566.624
Consum de primeres matèries i altres proveïments 283.774 345.419 293.372
Treballs realitzats per altres empreses 44.513 54.946 59.625
Despeses en serveis exteriors 60.499 69.392 66.871
Valor afegit brut a preus de mercat 134.472 162.860 146.756
Impostos sobre la producció i els productes 2.010 2.103 1.876
Subvencions a l'explotació 199 151 221
Valor afegit brut a cost de factors 132.660 160.908 145.102
Despeses de personal 105.262 120.563 120.569
Excedent brut d'explotació 27.398 40.346 24.532
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 382.852 386.118 411.863
Variació existències productes acabats i en curs 574 194 739
Treballs realitzats per a l'actiu 131 128 109
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.276 937 1.476
Consum de mercaderies 17.618 9.675 20.755
Valor de la producció 367.215 377.701 393.432
Consum de primeres matèries i altres proveïments 158.220 153.809 155.624
Treballs realitzats per altres empreses 26.749 39.889 36.966
Despeses en serveis exteriors 50.008 51.865 59.753
Valor afegit brut a preus de mercat 132.237 132.139 141.088
Impostos sobre la producció i els productes 1.102 993 871
Subvencions a l'explotació 244 300 190
Valor afegit brut a cost de factors 131.379 131.445 140.408
Despeses de personal 92.911 93.371 102.053
Excedent brut d'explotació 38.469 38.074 38.355
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 519.775 562.030 605.170
Variació existències productes acabats i en curs 852 3.571 4.567
Treballs realitzats per a l'actiu 663 366 788
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.895 3.005 1.906
Consum de mercaderies 16.929 14.812 15.825
Valor de la producció 506.256 554.159 596.606
Consum de primeres matèries i altres proveïments 235.606 277.889 300.399
Treballs realitzats per altres empreses 29.436 26.541 27.977
Despeses en serveis exteriors 82.727 95.933 99.088
Valor afegit brut a preus de mercat 158.487 153.796 169.142
Impostos sobre la producció i els productes 1.372 1.324 1.064
Subvencions a l'explotació 1.330 1.450 2.114
Valor afegit brut a cost de factors 158.446 153.922 170.192
Despeses de personal 113.323 111.795 122.456
Excedent brut d'explotació 45.123 42.127 47.736
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.142.502 1.211.164 1.160.152
Variació existències productes acabats i en curs -3.207 7.702 7.922
Treballs realitzats per a l'actiu 2.676 2.477 2.294
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.077 18.031 19.750
Consum de mercaderies 31.776 20.125 32.102
Valor de la producció 1.128.271 1.219.248 1.158.017
Consum de primeres matèries i altres proveïments 609.744 638.983 597.259
Treballs realitzats per altres empreses 18.225 23.350 2.549
Despeses en serveis exteriors 244.320 258.860 257.772
Valor afegit brut a preus de mercat 255.983 298.055 300.437
Impostos sobre la producció i els productes 4.928 5.985 4.141
Subvencions a l'explotació 2.879 3.441 10.219
Valor afegit brut a cost de factors 253.934 295.510 306.515
Despeses de personal 144.928 146.588 147.523
Excedent brut d'explotació 109.005 148.922 158.992
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.765.489 2.805.969 2.909.249
Variació existències productes acabats i en curs 15.300 1.185 1.183
Treballs realitzats per a l'actiu 1.132 1.283 2.779
Ingressos accessoris i altres de gestió 15.232 15.308 13.443
Consum de mercaderies 278.256 300.010 290.277
Valor de la producció 2.518.898 2.523.735 2.636.377
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.324.457 1.363.803 1.389.801
Treballs realitzats per altres empreses 59.520 77.481 78.236
Despeses en serveis exteriors 455.517 474.094 490.685
Valor afegit brut a preus de mercat 679.404 608.358 677.656
Impostos sobre la producció i els productes 9.747 10.110 9.229
Subvencions a l'explotació 1.569 3.865 4.106
Valor afegit brut a cost de factors 671.227 602.113 672.533
Despeses de personal 399.927 412.694 418.691
Excedent brut d'explotació 271.300 189.418 253.842
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.656.003 1.897.453 1.784.198
Variació existències productes acabats i en curs 3.558 10.066 6.713
Treballs realitzats per a l'actiu 503 1.168 1.230
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.495 18.498 14.178
Consum de mercaderies 24.950 28.550 28.820
Valor de la producció 1.647.610 1.898.636 1.777.499
Consum de primeres matèries i altres proveïments 595.194 663.422 645.521
Treballs realitzats per altres empreses 157.479 178.840 144.849
Despeses en serveis exteriors 295.404 348.329 329.045
Valor afegit brut a preus de mercat 599.533 708.045 658.085
Impostos sobre la producció i els productes 6.978 7.604 6.035
Subvencions a l'explotació 1.435 1.840 1.750
Valor afegit brut a cost de factors 593.990 702.280 653.800
Despeses de personal 459.575 538.898 499.741
Excedent brut d'explotació 134.415 163.383 154.060
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 10.774.177 11.071.520 10.835.713
Variació existències productes acabats i en curs 49.258 35.939 -42.283
Treballs realitzats per a l'actiu 38.913 50.580 68.755
Ingressos accessoris i altres de gestió 245.020 237.616 261.352
Consum de mercaderies 758.008 895.100 1.085.757
Valor de la producció 10.349.360 10.500.556 10.037.779
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.105.572 6.391.136 5.929.175
Treballs realitzats per altres empreses 49.372 56.038 48.150
Despeses en serveis exteriors 2.034.298 2.131.810 2.166.580
Valor afegit brut a preus de mercat 2.160.118 1.921.572 1.893.875
Impostos sobre la producció i els productes 42.979 38.588 37.970
Subvencions a l'explotació 15.144 22.182 51.846
Valor afegit brut a cost de factors 2.132.284 1.905.166 1.907.750
Despeses de personal 769.247 816.044 886.931
Excedent brut d'explotació 1.363.037 1.089.123 1.020.819
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.164.220 1.305.528 1.285.026
Variació existències productes acabats i en curs 12.861 16.171 8.787
Treballs realitzats per a l'actiu 3.103 2.219 2.638
Ingressos accessoris i altres de gestió 35.117 38.615 35.444
Consum de mercaderies 77.477 99.418 75.705
Valor de la producció 1.137.824 1.263.115 1.256.191
Consum de primeres matèries i altres proveïments 632.888 726.780 710.650
Treballs realitzats per altres empreses 4.476 3.795 3.211
Despeses en serveis exteriors 207.671 215.033 223.023
Valor afegit brut a preus de mercat 292.789 317.507 319.306
Impostos sobre la producció i els productes 6.124 7.498 6.447
Subvencions a l'explotació 838 416 352
Valor afegit brut a cost de factors 287.503 310.425 313.211
Despeses de personal 233.470 238.901 239.878
Excedent brut d'explotació 54.034 71.524 73.333
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 3.591.115 3.681.479 4.265.721
Variació existències productes acabats i en curs 13.841 22.291 16.984
Treballs realitzats per a l'actiu 2.313 3.845 3.777
Ingressos accessoris i altres de gestió 53.832 47.513 69.267
Consum de mercaderies 142.262 142.585 153.288
Valor de la producció 3.518.839 3.612.543 4.202.462
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.422.793 1.511.052 1.901.421
Treballs realitzats per altres empreses 111.448 141.912 150.266
Despeses en serveis exteriors 954.550 968.256 981.003
Valor afegit brut a preus de mercat 1.030.047 991.323 1.169.772
Impostos sobre la producció i els productes 13.432 12.216 12.100
Subvencions a l'explotació 4.201 4.341 5.039
Valor afegit brut a cost de factors 1.020.817 983.448 1.162.712
Despeses de personal 573.083 602.526 669.131
Excedent brut d'explotació 447.734 380.922 493.581
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.028.096 2.443.155 2.156.756
Variació existències productes acabats i en curs 9.369 3.778 1.938
Treballs realitzats per a l'actiu 5.654 6.456 8.210
Ingressos accessoris i altres de gestió 21.394 29.197 28.546
Consum de mercaderies 142.764 377.215 91.491
Valor de la producció 1.921.749 2.105.370 2.103.959
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.056.441 1.115.659 1.081.118
Treballs realitzats per altres empreses 15.990 20.287 23.750
Despeses en serveis exteriors 329.809 365.553 372.147
Valor afegit brut a preus de mercat 519.508 603.871 626.944
Impostos sobre la producció i els productes 4.786 5.014 5.492
Subvencions a l'explotació 1.740 1.627 2.253
Valor afegit brut a cost de factors 516.462 600.484 623.706
Despeses de personal 284.288 324.865 331.303
Excedent brut d'explotació 232.175 275.619 292.403
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.527.328 1.675.940 1.728.950
Variació existències productes acabats i en curs -5.366 2.131 16.337
Treballs realitzats per a l'actiu 5.500 6.799 5.613
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.085 24.381 14.810
Consum de mercaderies 28.871 35.295 41.492
Valor de la producció 1.504.676 1.673.956 1.724.218
Consum de primeres matèries i altres proveïments 639.458 701.535 730.988
Treballs realitzats per altres empreses 31.733 41.877 44.541
Despeses en serveis exteriors 316.797 347.558 339.265
Valor afegit brut a preus de mercat 516.689 582.986 609.424
Impostos sobre la producció i els productes 8.956 9.917 9.503
Subvencions a l'explotació 2.638 2.405 2.659
Valor afegit brut a cost de factors 510.371 575.473 602.581
Despeses de personal 295.324 317.407 327.849
Excedent brut d'explotació 215.046 258.066 274.732
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.727.563 4.967.380 5.437.195
Variació existències productes acabats i en curs 16.131 29.247 21.631
Treballs realitzats per a l'actiu 22.843 21.687 22.559
Ingressos accessoris i altres de gestió 273.840 196.747 230.430
Consum de mercaderies 672.076 615.780 649.439
Valor de la producció 4.368.301 4.599.281 5.062.376
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.205.175 1.398.669 1.575.785
Treballs realitzats per altres empreses 103.879 76.607 137.157
Despeses en serveis exteriors 1.193.652 1.213.983 1.288.210
Valor afegit brut a preus de mercat 1.865.594 1.910.021 2.061.224
Impostos sobre la producció i els productes 18.807 16.788 17.670
Subvencions a l'explotació 2.627 3.304 2.147
Valor afegit brut a cost de factors 1.849.415 1.896.537 2.045.701
Despeses de personal 1.007.425 1.046.477 1.076.726
Excedent brut d'explotació 841.990 850.061 968.975
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 360.022 379.973 373.013
Variació existències productes acabats i en curs -1.990 4.271 -1.260
Treballs realitzats per a l'actiu 733 956 875
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.502 945 1.736
Consum de mercaderies 34.786 38.537 38.013
Valor de la producció 325.482 347.608 336.351
Consum de primeres matèries i altres proveïments 120.847 130.463 133.902
Treballs realitzats per altres empreses 11.328 9.526 7.608
Despeses en serveis exteriors 65.160 69.286 63.734
Valor afegit brut a preus de mercat 128.146 138.334 131.107
Impostos sobre la producció i els productes 1.036 1.191 950
Subvencions a l'explotació 146 97 105
Valor afegit brut a cost de factors 127.257 137.240 130.263
Despeses de personal 85.602 91.113 92.533
Excedent brut d'explotació 41.655 46.128 37.730
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 4.566.081 5.127.875 5.027.861
Variació existències productes acabats i en curs 40.165 26.793 16.994
Treballs realitzats per a l'actiu 5.978 8.372 6.133
Ingressos accessoris i altres de gestió 51.020 45.329 50.362
Consum de mercaderies 207.276 247.036 201.203
Valor de la producció 4.455.968 4.961.332 4.900.147
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.181.820 2.470.342 2.378.484
Treballs realitzats per altres empreses 209.087 245.330 219.787
Despeses en serveis exteriors 768.476 854.016 883.359
Valor afegit brut a preus de mercat 1.296.585 1.391.643 1.418.517
Impostos sobre la producció i els productes 16.306 15.627 13.533
Subvencions a l'explotació 3.692 5.347 6.012
Valor afegit brut a cost de factors 1.283.970 1.381.362 1.410.996
Despeses de personal 787.189 874.741 900.998
Excedent brut d'explotació 496.780 506.622 509.998
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 660.040 693.899 753.495
Variació existències productes acabats i en curs 2.879 2.950 -510
Treballs realitzats per a l'actiu 2.295 2.601 3.046
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.996 15.761 15.794
Consum de mercaderies 22.231 14.390 12.962
Valor de la producció 657.978 700.821 758.862
Consum de primeres matèries i altres proveïments 274.746 298.559 318.012
Treballs realitzats per altres empreses 28.254 30.438 30.120
Despeses en serveis exteriors 141.064 149.547 169.181
Valor afegit brut a preus de mercat 213.914 222.278 241.548
Impostos sobre la producció i els productes 3.177 3.600 3.715
Subvencions a l'explotació 3.320 1.911 6.447
Valor afegit brut a cost de factors 214.056 220.589 244.280
Despeses de personal 125.454 134.374 144.984
Excedent brut d'explotació 88.603 86.215 99.296
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 567.372 646.923 647.118
Variació existències productes acabats i en curs 172 4.220 1.566
Treballs realitzats per a l'actiu 10.351 13.294 14.048
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.690 23.597 24.671
Consum de mercaderies 217.655 254.256 252.946
Valor de la producció 377.930 433.778 434.457
Consum de primeres matèries i altres proveïments 104.000 121.202 120.478
Treballs realitzats per altres empreses 9.507 7.272 6.284
Despeses en serveis exteriors 127.411 137.701 138.416
Valor afegit brut a preus de mercat 137.012 167.604 169.278
Impostos sobre la producció i els productes 3.404 3.475 3.018
Subvencions a l'explotació 896 1.976 1.360
Valor afegit brut a cost de factors 134.504 166.104 167.620
Despeses de personal 83.949 85.980 89.594
Excedent brut d'explotació 50.555 80.125 78.026
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 885.178 1.053.540 1.093.300
Variació existències productes acabats i en curs 4.888 8.203 9.496
Treballs realitzats per a l'actiu 866 1.480 878
Ingressos accessoris i altres de gestió 15.778 18.334 15.994
Consum de mercaderies 30.007 37.843 39.567
Valor de la producció 876.703 1.043.713 1.080.101
Consum de primeres matèries i altres proveïments 333.839 398.836 413.428
Treballs realitzats per altres empreses 49.034 54.667 56.076
Despeses en serveis exteriors 264.097 312.788 298.383
Valor afegit brut a preus de mercat 229.733 277.423 312.214
Impostos sobre la producció i els productes 10.978 11.112 9.068
Subvencions a l'explotació 24.938 40.753 57.703
Valor afegit brut a cost de factors 243.694 307.065 360.849
Despeses de personal 166.544 187.732 187.771
Excedent brut d'explotació 77.150 119.332 173.078
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 319.579 320.642 390.656
Variació existències productes acabats i en curs -1.625 3.778 1.661
Treballs realitzats per a l'actiu 46 310 183
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.222 3.980 5.238
Consum de mercaderies 9.929 11.409 10.257
Valor de la producció 311.294 317.301 387.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments 146.294 150.167 169.383
Treballs realitzats per altres empreses 6.020 6.141 21.043
Despeses en serveis exteriors 68.360 65.584 78.475
Valor afegit brut a preus de mercat 90.620 95.409 118.581
Impostos sobre la producció i els productes 1.665 1.293 1.122
Subvencions a l'explotació 80 89 98
Valor afegit brut a cost de factors 89.036 94.205 117.558
Despeses de personal 66.821 70.447 78.352
Excedent brut d'explotació 22.215 23.758 39.206
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.647.301 1.859.911 1.821.863
Variació existències productes acabats i en curs 15.414 31.963 -34.419
Treballs realitzats per a l'actiu 57 ~ 1.540
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.654 4.689 4.829
Consum de mercaderies 8.961 13.629 10.137
Valor de la producció 1.660.466 1.882.934 1.783.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.083.689 1.234.343 1.129.749
Treballs realitzats per altres empreses 54.385 59.996 63.918
Despeses en serveis exteriors 257.333 271.798 282.453
Valor afegit brut a preus de mercat 265.059 316.798 307.557
Impostos sobre la producció i els productes 2.157 2.193 2.378
Subvencions a l'explotació 834 345 831
Valor afegit brut a cost de factors 263.736 314.949 306.010
Despeses de personal 133.025 141.363 148.438
Excedent brut d'explotació 130.712 173.586 157.573
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.484.637 2.080.753 1.936.224
Variació existències productes acabats i en curs 2.234 35.785 9.574
Treballs realitzats per a l'actiu 4.183 5.691 5.017
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.520 2.654 3.475
Consum de mercaderies 24.073 28.210 21.650
Valor de la producció 2.470.501 2.096.673 1.932.641
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.968.406 1.586.103 1.452.653
Treballs realitzats per altres empreses 81.570 83.936 76.914
Despeses en serveis exteriors 178.260 175.053 172.039
Valor afegit brut a preus de mercat 242.265 251.581 231.035
Impostos sobre la producció i els productes 2.162 2.232 2.088
Subvencions a l'explotació 1.105 717 1.047
Valor afegit brut a cost de factors 241.209 250.066 229.994
Despeses de personal 148.431 158.949 158.213
Excedent brut d'explotació 92.778 91.116 71.781
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 850.166 910.521 997.672
Variació existències productes acabats i en curs -13.678 7.580 -3.043
Treballs realitzats per a l'actiu 9.047 16.703 22.083
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.331 13.076 19.170
Consum de mercaderies 9.294 16.491 23.497
Valor de la producció 847.572 931.388 1.012.385
Consum de primeres matèries i altres proveïments 390.679 412.162 447.941
Treballs realitzats per altres empreses 63.366 83.186 102.669
Despeses en serveis exteriors 124.732 137.697 156.701
Valor afegit brut a preus de mercat 268.795 298.343 305.075
Impostos sobre la producció i els productes 2.242 1.656 1.466
Subvencions a l'explotació 2.072 497 7.822
Valor afegit brut a cost de factors 268.626 297.184 311.430
Despeses de personal 219.186 241.715 214.087
Excedent brut d'explotació 49.439 55.469 97.343
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 988.736 1.112.767 1.121.435
Variació existències productes acabats i en curs 7.348 11.842 2.546
Treballs realitzats per a l'actiu 347 858 942
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.526 1.445 3.107
Consum de mercaderies 19.927 33.394 39.535
Valor de la producció 979.031 1.093.518 1.088.495
Consum de primeres matèries i altres proveïments 410.768 480.085 442.089
Treballs realitzats per altres empreses 64.006 75.921 77.532
Despeses en serveis exteriors 135.594 140.664 157.884
Valor afegit brut a preus de mercat 368.664 396.848 410.989
Impostos sobre la producció i els productes 3.494 2.825 2.235
Subvencions a l'explotació 252 313 287
Valor afegit brut a cost de factors 365.422 394.336 409.040
Despeses de personal 263.933 293.852 306.463
Excedent brut d'explotació 101.488 100.484 102.577
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 301.145 334.229 362.067
Variació existències productes acabats i en curs 6.977 6.508 11.884
Treballs realitzats per a l'actiu 1.296 1.420 447
Ingressos accessoris i altres de gestió 447 448 515
Consum de mercaderies 9.456 8.423 8.056
Valor de la producció 300.409 334.183 366.857
Consum de primeres matèries i altres proveïments 126.365 131.545 157.497
Treballs realitzats per altres empreses 44.953 56.302 49.202
Despeses en serveis exteriors 36.383 37.255 39.676
Valor afegit brut a preus de mercat 92.709 109.080 120.482
Impostos sobre la producció i els productes 742 819 922
Subvencions a l'explotació 1.095 869 99
Valor afegit brut a cost de factors 93.062 109.130 119.659
Despeses de personal 78.290 92.227 100.841
Excedent brut d'explotació 14.772 16.903 18.818
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.235.206 2.360.214 2.214.151
Variació existències productes acabats i en curs 20.395 15.399 1.802
Treballs realitzats per a l'actiu 676 1.069 1.899
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.304 16.552 22.141
Consum de mercaderies 56.823 44.397 56.223
Valor de la producció 2.211.758 2.348.837 2.183.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.297.165 1.389.458 1.268.791
Treballs realitzats per altres empreses 196.096 199.477 180.618
Despeses en serveis exteriors 240.377 255.582 244.930
Valor afegit brut a preus de mercat 478.120 504.320 489.431
Impostos sobre la producció i els productes 3.398 3.246 3.163
Subvencions a l'explotació 772 1.275 1.320
Valor afegit brut a cost de factors 475.494 502.349 487.588
Despeses de personal 321.868 341.588 350.629
Excedent brut d'explotació 153.626 160.761 136.959
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 694.578 1.112.788 664.404
Variació existències productes acabats i en curs -999 2.189 2.039
Treballs realitzats per a l'actiu 3.645 13.867 6.581
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.345 24.198 10.309
Consum de mercaderies 53.798 94.222 58.109
Valor de la producció 655.771 1.058.820 625.224
Consum de primeres matèries i altres proveïments 220.995 336.762 212.348
Treballs realitzats per altres empreses 35.575 24.579 41.452
Despeses en serveis exteriors 144.483 212.319 137.883
Valor afegit brut a preus de mercat 254.718 485.160 233.540
Impostos sobre la producció i els productes 1.763 1.855 1.625
Subvencions a l'explotació 227 3.182 1.429
Valor afegit brut a cost de factors 253.181 486.487 233.345
Despeses de personal 233.229 231.217 245.076
Excedent brut d'explotació 19.953 255.269 -11.731
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.023.125 1.151.667 982.350
Variació existències productes acabats i en curs 8.653 6.260 11.095
Treballs realitzats per a l'actiu 1.414 1.525 3.363
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.009 3.253 2.032
Consum de mercaderies 17.709 17.699 18.425
Valor de la producció 1.021.493 1.145.006 980.415
Consum de primeres matèries i altres proveïments 299.152 397.483 290.979
Treballs realitzats per altres empreses 100.361 108.695 86.578
Despeses en serveis exteriors 144.780 159.851 144.229
Valor afegit brut a preus de mercat 477.200 478.976 458.629
Impostos sobre la producció i els productes 2.513 2.250 1.404
Subvencions a l'explotació 397 850 633
Valor afegit brut a cost de factors 475.084 477.576 457.858
Despeses de personal 339.580 350.919 353.626
Excedent brut d'explotació 135.504 126.657 104.232
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 481.730 409.893 379.797
Variació existències productes acabats i en curs 668 31.984 -5.891
Treballs realitzats per a l'actiu 258 852 1.102
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.853 3.126 2.303
Consum de mercaderies 78.324 9.282 12.054
Valor de la producció 411.186 436.574 365.257
Consum de primeres matèries i altres proveïments 122.960 133.156 110.794
Treballs realitzats per altres empreses 20.476 59.426 29.743
Despeses en serveis exteriors 71.813 69.539 61.637
Valor afegit brut a preus de mercat 195.937 174.452 163.082
Impostos sobre la producció i els productes 1.801 1.400 1.012
Subvencions a l'explotació 167 706 174
Valor afegit brut a cost de factors 194.304 173.758 162.244
Despeses de personal 144.276 132.915 131.216
Excedent brut d'explotació 50.028 40.843 31.028
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.747.293 1.800.798 1.782.178
Variació existències productes acabats i en curs 6.420 9.712 50.005
Treballs realitzats per a l'actiu 1.127 1.620 3.455
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.475 6.326 7.606
Consum de mercaderies 90.138 91.208 68.137
Valor de la producció 1.670.177 1.727.247 1.775.105
Consum de primeres matèries i altres proveïments 886.369 910.756 897.064
Treballs realitzats per altres empreses 111.142 93.897 111.337
Despeses en serveis exteriors 225.748 241.452 251.687
Valor afegit brut a preus de mercat 446.917 481.142 515.018
Impostos sobre la producció i els productes 3.589 3.574 2.951
Subvencions a l'explotació 711 853 1.064
Valor afegit brut a cost de factors 444.040 478.421 513.131
Despeses de personal 306.265 326.013 365.091
Excedent brut d'explotació 137.774 152.408 148.040
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 656.419 761.285 1.119.369
Variació existències productes acabats i en curs 2.215 10.687 -4.237
Treballs realitzats per a l'actiu 1.425 2.728 3.858
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.218 7.125 14.489
Consum de mercaderies 12.629 20.574 28.995
Valor de la producció 655.649 761.250 1.104.484
Consum de primeres matèries i altres proveïments 327.091 397.317 626.707
Treballs realitzats per altres empreses 24.757 20.829 19.382
Despeses en serveis exteriors 82.990 99.661 131.911
Valor afegit brut a preus de mercat 220.811 243.443 326.485
Impostos sobre la producció i els productes 1.549 1.646 1.698
Subvencions a l'explotació 673 825 723
Valor afegit brut a cost de factors 219.935 242.622 325.509
Despeses de personal 158.490 178.498 235.502
Excedent brut d'explotació 61.444 64.123 90.008
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 813.375 878.150 875.227
Variació existències productes acabats i en curs 8.193 5.899 -2.537
Treballs realitzats per a l'actiu 10.968 9.909 7.092
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.128 7.854 12.614
Consum de mercaderies 80.948 88.631 98.615
Valor de la producció 758.717 813.181 793.781
Consum de primeres matèries i altres proveïments 305.742 333.449 316.714
Treballs realitzats per altres empreses 23.099 28.419 29.849
Despeses en serveis exteriors 145.980 154.634 152.256
Valor afegit brut a preus de mercat 283.895 296.678 294.962
Impostos sobre la producció i els productes 1.044 1.094 900
Subvencions a l'explotació 1.359 3.509 2.997
Valor afegit brut a cost de factors 284.210 299.093 297.059
Despeses de personal 189.274 204.764 214.478
Excedent brut d'explotació 94.936 94.329 82.580
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.315.091 1.438.529 1.394.549
Variació existències productes acabats i en curs 2.348 -14.563 6.797
Treballs realitzats per a l'actiu 1.490 5.325 6.850
Ingressos accessoris i altres de gestió 90.609 79.080 66.788
Consum de mercaderies 298.032 339.736 349.851
Valor de la producció 1.111.504 1.168.635 1.125.134
Consum de primeres matèries i altres proveïments 493.991 505.309 425.794
Treballs realitzats per altres empreses 76.033 70.430 115.628
Despeses en serveis exteriors 169.828 196.024 180.751
Valor afegit brut a preus de mercat 371.651 396.872 402.961
Impostos sobre la producció i els productes 2.436 2.496 11.475
Subvencions a l'explotació 1.199 900 867
Valor afegit brut a cost de factors 370.414 395.277 392.353
Despeses de personal 283.361 301.480 296.221
Excedent brut d'explotació 87.053 93.796 96.132
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 607.589 665.871 569.397
Variació existències productes acabats i en curs -2.294 6.230 1.733
Treballs realitzats per a l'actiu 2.630 2.398 935
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.073 5.008 4.147
Consum de mercaderies 49.320 54.249 43.091
Valor de la producció 562.677 625.259 533.121
Consum de primeres matèries i altres proveïments 309.948 321.126 255.012
Treballs realitzats per altres empreses 20.392 22.024 22.310
Despeses en serveis exteriors 82.905 101.290 101.834
Valor afegit brut a preus de mercat 149.432 180.819 153.964
Impostos sobre la producció i els productes 765 908 852
Subvencions a l'explotació 1.427 318 172
Valor afegit brut a cost de factors 150.095 180.229 153.285
Despeses de personal 95.243 107.091 105.052
Excedent brut d'explotació 54.852 73.138 48.232
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.735.561 1.865.377 2.158.058
Variació existències productes acabats i en curs 16.936 -13.289 44.102
Treballs realitzats per a l'actiu 8.588 8.925 11.755
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.854 11.039 14.081
Consum de mercaderies 110.128 121.249 115.210
Valor de la producció 1.660.811 1.750.804 2.112.787
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.056.148 1.109.104 1.394.479
Treballs realitzats per altres empreses 33.819 34.640 36.915
Despeses en serveis exteriors 195.047 201.497 215.688
Valor afegit brut a preus de mercat 375.797 405.564 465.704
Impostos sobre la producció i els productes 3.546 4.522 4.256
Subvencions a l'explotació 205 682 434
Valor afegit brut a cost de factors 372.456 401.724 461.882
Despeses de personal 251.464 277.573 342.497
Excedent brut d'explotació 120.992 124.150 119.385
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 741.284 804.897 802.954
Variació existències productes acabats i en curs 2.107 3.953 -1.796
Treballs realitzats per a l'actiu 1.083 450 922
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.532 2.172 1.800
Consum de mercaderies 28.801 22.206 22.831
Valor de la producció 717.205 789.266 781.049
Consum de primeres matèries i altres proveïments 381.829 424.966 407.428
Treballs realitzats per altres empreses 38.086 40.147 43.363
Despeses en serveis exteriors 101.272 104.101 108.831
Valor afegit brut a preus de mercat 196.017 220.052 221.427
Impostos sobre la producció i els productes 1.631 1.621 1.753
Subvencions a l'explotació 170 285 255
Valor afegit brut a cost de factors 194.557 218.717 219.929
Despeses de personal 138.460 151.291 152.616
Excedent brut d'explotació 56.096 67.425 67.312
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.829.217 1.982.166 2.029.065
Variació existències productes acabats i en curs 17.635 20.333 9.526
Treballs realitzats per a l'actiu 6.947 9.001 10.290
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.745 19.881 23.930
Consum de mercaderies 72.558 66.021 57.582
Valor de la producció 1.794.985 1.965.360 2.015.229
Consum de primeres matèries i altres proveïments 909.925 984.707 990.277
Treballs realitzats per altres empreses 83.262 107.867 97.959
Despeses en serveis exteriors 276.630 303.752 321.048
Valor afegit brut a preus de mercat 525.168 569.035 605.946
Impostos sobre la producció i els productes 3.137 2.991 2.407
Subvencions a l'explotació 437 894 867
Valor afegit brut a cost de factors 522.468 566.938 604.406
Despeses de personal 357.858 405.514 455.255
Excedent brut d'explotació 164.610 161.424 149.150
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 566.063 634.311 629.093
Variació existències productes acabats i en curs 7.465 9.472 5.141
Treballs realitzats per a l'actiu 4.357 3.087 2.378
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.860 3.106 3.297
Consum de mercaderies 13.294 13.352 11.744
Valor de la producció 568.451 636.625 628.165
Consum de primeres matèries i altres proveïments 248.758 274.408 265.771
Treballs realitzats per altres empreses 46.659 60.390 61.351
Despeses en serveis exteriors 74.900 83.184 82.119
Valor afegit brut a preus de mercat 198.133 218.644 218.923
Impostos sobre la producció i els productes 1.152 1.304 1.255
Subvencions a l'explotació 392 577 653
Valor afegit brut a cost de factors 197.373 217.917 218.321
Despeses de personal 125.378 140.003 148.181
Excedent brut d'explotació 71.995 77.914 70.140
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.036.657 2.215.032 1.901.001
Variació existències productes acabats i en curs 66.970 39.938 11.486
Treballs realitzats per a l'actiu 12.927 14.389 19.370
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.572 16.778 16.854
Consum de mercaderies 169.424 263.855 62.215
Valor de la producció 1.960.702 2.022.282 1.886.496
Consum de primeres matèries i altres proveïments 863.355 871.137 777.989
Treballs realitzats per altres empreses 203.318 199.151 161.893
Despeses en serveis exteriors 274.601 297.428 281.368
Valor afegit brut a preus de mercat 619.429 654.565 665.246
Impostos sobre la producció i els productes 3.743 3.773 3.154
Subvencions a l'explotació 2.860 2.081 2.486
Valor afegit brut a cost de factors 618.545 652.874 664.578
Despeses de personal 464.664 500.804 528.735
Excedent brut d'explotació 153.881 152.070 135.843
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 11.357.084 11.440.656 12.831.715
Variació existències productes acabats i en curs 30.634 -52.155 28.300
Treballs realitzats per a l'actiu 208.234 293.275 325.895
Ingressos accessoris i altres de gestió 446.217 488.061 281.300
Consum de mercaderies 2.178.348 2.050.379 2.923.001
Valor de la producció 9.863.821 10.119.458 10.544.209
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.196.535 6.131.410 6.453.724
Treballs realitzats per altres empreses 54.330 63.993 74.693
Despeses en serveis exteriors 1.614.449 1.947.194 2.139.967
Valor afegit brut a preus de mercat 1.998.509 1.976.862 1.875.825
Impostos sobre la producció i els productes 16.428 16.068 16.831
Subvencions a l'explotació 9.076 5.089 4.660
Valor afegit brut a cost de factors 1.991.157 1.965.882 1.863.654
Despeses de personal 971.733 1.010.447 1.189.856
Excedent brut d'explotació 1.019.424 955.435 673.798
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 6.350.750 6.558.760 6.572.153
Variació existències productes acabats i en curs 35.405 -3.824 23.977
Treballs realitzats per a l'actiu 21.348 28.836 25.161
Ingressos accessoris i altres de gestió 156.897 143.692 151.140
Consum de mercaderies 181.174 225.319 214.337
Valor de la producció 6.383.226 6.502.144 6.558.094
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.034.045 4.050.572 4.059.070
Treballs realitzats per altres empreses 114.542 146.884 135.826
Despeses en serveis exteriors 805.551 846.411 888.601
Valor afegit brut a preus de mercat 1.429.088 1.458.276 1.474.598
Impostos sobre la producció i els productes 7.973 7.970 6.566
Subvencions a l'explotació 4.476 3.071 3.223
Valor afegit brut a cost de factors 1.425.591 1.453.378 1.471.255
Despeses de personal 920.492 907.074 943.979
Excedent brut d'explotació 505.099 546.304 527.276
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 603.262 612.303 611.495
Variació existències productes acabats i en curs -14.885 -14.973 -381
Treballs realitzats per a l'actiu 2.591 2.744 2.816
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.405 22.270 24.698
Consum de mercaderies 6.638 8.180 6.297
Valor de la producció 601.735 614.164 632.331
Consum de primeres matèries i altres proveïments 258.166 300.882 246.153
Treballs realitzats per altres empreses 51.410 71.124 91.661
Despeses en serveis exteriors 106.543 114.599 97.643
Valor afegit brut a preus de mercat 185.616 127.559 196.874
Impostos sobre la producció i els productes 1.263 973 1.570
Subvencions a l'explotació 395 766 988
Valor afegit brut a cost de factors 184.748 127.352 196.292
Despeses de personal 127.151 139.325 131.988
Excedent brut d'explotació 57.597 -11.972 64.304
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 745.815 852.455 836.797
Variació existències productes acabats i en curs 5.433 2.954 758
Treballs realitzats per a l'actiu 3.220 2.401 1.617
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.917 1.803 1.473
Consum de mercaderies 18.905 20.842 25.868
Valor de la producció 738.480 838.771 814.776
Consum de primeres matèries i altres proveïments 307.696 343.325 321.836
Treballs realitzats per altres empreses 35.035 41.312 50.610
Despeses en serveis exteriors 136.655 153.542 143.384
Valor afegit brut a preus de mercat 259.094 300.591 298.945
Impostos sobre la producció i els productes 1.923 2.482 1.820
Subvencions a l'explotació 284 271 431
Valor afegit brut a cost de factors 257.454 298.380 297.557
Despeses de personal 191.895 219.440 206.178
Excedent brut d'explotació 65.560 78.939 91.379
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 359.359 384.967 540.432
Variació existències productes acabats i en curs 3.408 3.600 -2.289
Treballs realitzats per a l'actiu 2.964 3.608 4.527
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.585 1.968 1.750
Consum de mercaderies 9.782 9.389 13.497
Valor de la producció 357.534 384.754 530.922
Consum de primeres matèries i altres proveïments 166.604 171.369 320.312
Treballs realitzats per altres empreses 21.332 20.831 19.426
Despeses en serveis exteriors 52.363 60.672 59.603
Valor afegit brut a preus de mercat 117.236 131.883 131.582
Impostos sobre la producció i els productes 925 1.196 1.454
Subvencions a l'explotació 48 155 245
Valor afegit brut a cost de factors 116.359 130.842 130.372
Despeses de personal 71.508 76.478 72.670
Excedent brut d'explotació 44.851 54.364 57.703
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 535.617 600.610 618.454
Variació existències productes acabats i en curs 4.499 13.461 8.642
Treballs realitzats per a l'actiu 9.523 3.705 15.771
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.122 7.767 8.435
Consum de mercaderies 35.522 47.018 83.916
Valor de la producció 522.240 578.526 567.386
Consum de primeres matèries i altres proveïments 164.020 191.248 152.648
Treballs realitzats per altres empreses 10.057 13.920 17.443
Despeses en serveis exteriors 107.868 122.073 138.456
Valor afegit brut a preus de mercat 240.295 251.285 258.839
Impostos sobre la producció i els productes 1.516 1.124 1.175
Subvencions a l'explotació 3.426 561 1.059
Valor afegit brut a cost de factors 242.204 250.722 258.722
Despeses de personal 159.009 171.612 182.295
Excedent brut d'explotació 83.195 79.111 76.427
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 370.342 303.926 370.985
Variació existències productes acabats i en curs 2.716 7.177 1.539
Treballs realitzats per a l'actiu 891 1.026 1.229
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.710 3.652 5.133
Consum de mercaderies 18.439 18.973 21.362
Valor de la producció 363.221 296.807 357.525
Consum de primeres matèries i altres proveïments 157.385 122.960 138.190
Treballs realitzats per altres empreses 9.609 8.847 11.155
Despeses en serveis exteriors 76.015 61.782 71.974
Valor afegit brut a preus de mercat 120.212 103.218 136.206
Impostos sobre la producció i els productes 1.648 1.047 984
Subvencions a l'explotació 1.126 1.136 1.593
Valor afegit brut a cost de factors 119.690 103.308 136.816
Despeses de personal 101.932 75.306 96.451
Excedent brut d'explotació 17.758 28.002 40.365
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.786.258 1.939.997 2.217.620
Variació existències productes acabats i en curs -1.256 8.364 4.773
Treballs realitzats per a l'actiu 1.711 3.248 4.152
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.224 22.748 30.675
Consum de mercaderies 51.091 55.798 68.671
Valor de la producció 1.758.846 1.918.559 2.188.550
Consum de primeres matèries i altres proveïments 520.022 589.332 693.770
Treballs realitzats per altres empreses 268.522 238.777 287.030
Despeses en serveis exteriors 257.101 289.350 332.330
Valor afegit brut a preus de mercat 713.200 801.099 875.421
Impostos sobre la producció i els productes 5.180 5.013 3.774
Subvencions a l'explotació 667 1.078 2.287
Valor afegit brut a cost de factors 708.688 797.164 873.933
Despeses de personal 545.874 617.923 711.228
Excedent brut d'explotació 162.813 179.241 162.706
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 14.121.146 15.196.464 14.456.564
Variació existències productes acabats i en curs 15.747 11.337 -1.538
Treballs realitzats per a l'actiu 53.734 55.198 53.777
Ingressos accessoris i altres de gestió 129.247 241.157 281.135
Consum de mercaderies 5.999.228 6.709.677 5.954.153
Valor de la producció 8.320.644 8.794.479 8.835.785
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.539.390 1.588.052 1.798.109
Treballs realitzats per altres empreses 3.226.263 3.191.859 2.894.012
Despeses en serveis exteriors 986.297 1.129.418 1.076.996
Valor afegit brut a preus de mercat 2.568.695 2.885.150 3.066.667
Impostos sobre la producció i els productes 400.416 569.020 387.212
Subvencions a l'explotació 76.968 77.873 78.743
Valor afegit brut a cost de factors 2.245.247 2.394.003 2.758.198
Despeses de personal 410.211 466.651 494.173
Excedent brut d'explotació 1.835.037 1.927.353 2.264.025
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 1.347.412 1.341.248 1.817.242
Variació existències productes acabats i en curs 696 -1.597 813
Treballs realitzats per a l'actiu 41.678 55.314 60.770
Ingressos accessoris i altres de gestió 45.087 37.422 45.493
Consum de mercaderies 30.350 27.022 38.651
Valor de la producció 1.404.522 1.405.365 1.885.667
Consum de primeres matèries i altres proveïments 327.752 354.552 534.566
Treballs realitzats per altres empreses 154.466 157.297 218.264
Despeses en serveis exteriors 331.951 295.426 316.668
Valor afegit brut a preus de mercat 590.353 598.090 816.168
Impostos sobre la producció i els productes 36.903 22.675 24.503
Subvencions a l'explotació 52.954 19.321 59.364
Valor afegit brut a cost de factors 606.404 594.736 851.028
Despeses de personal 249.210 259.935 293.841
Excedent brut d'explotació 357.195 334.801 557.187
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Volum de negoci 2.698.435 2.634.630 2.840.844
Variació existències productes acabats i en curs 3.230 -2.658 297
Treballs realitzats per a l'actiu 3.632 3.104 2.595
Ingressos accessoris i altres de gestió 86.155 92.751 131.728
Consum de mercaderies 73.362 47.103 44.787
Valor de la producció 2.718.090 2.680.724 2.930.676
Consum de primeres matèries i altres proveïments 578.166 553.797 558.247
Treballs realitzats per altres empreses 326.304 345.676 430.846
Despeses en serveis exteriors 534.777 537.141 625.990
Valor afegit brut a preus de mercat 1.278.844 1.244.110 1.315.594
Impostos sobre la producció i els productes 25.064 18.788 19.309
Subvencions a l'explotació 39.049 45.107 50.943
Valor afegit brut a cost de factors 1.292.829 1.270.429 1.347.228
Despeses de personal 924.612 954.845 997.595
Excedent brut d'explotació 368.218 315.584 349.633
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula