Saltar al contingut principal
Total indústria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 68.234 68.160 68.057
Despeses de personal per assalariat 41.951 41.377 41.288
Taxa de valor afegit 24,8 26,4 25,2
Taxa de despeses de personal 58,8 58,2 58,2
Taxa bruta d'explotació 9,4 10,1 9,6
Taxa de salarització 95,7 95,9 96,0
Taxa d'inversió 17,1 17,7 18,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,6 30,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions B a E de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 226.480 180.200 196.114
Despeses de personal per assalariat 59.682 61.055 56.096
Taxa de valor afegit 15,8 16,7 13,6
Taxa de despeses de personal 26,0 32,9 28,3
Taxa bruta d'explotació 10,2 10,2 8,8
Taxa de salarització 98,7 97,2 99,0
Taxa d'inversió 33,2 34,9 25,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 12,2 11,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries de productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 53.608 50.229 49.190
Despeses de personal per assalariat 33.088 31.850 32.147
Taxa de valor afegit 17,7 17,5 16,7
Taxa de despeses de personal 60,3 62,3 64,1
Taxa bruta d'explotació 6,5 6,1 5,6
Taxa de salarització 97,8 98,3 98,1
Taxa d'inversió 17,1 19,5 21,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,1 37,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 10 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de begudes i indústria del tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 71.407 70.450 73.387
Despeses de personal per assalariat 46.702 46.643 46.352
Taxa de valor afegit 22,8 23,8 24,1
Taxa de despeses de personal 62,5 62,9 59,7
Taxa bruta d'explotació 8,3 8,5 9,5
Taxa de salarització 95,6 95,1 94,6
Taxa d'inversió 20,7 24,7 24,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,9 27,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 11 i 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.414 42.105 40.621
Despeses de personal per assalariat 30.744 30.146 30.850
Taxa de valor afegit 26,5 28,3 27,7
Taxa de despeses de personal 68,0 65,4 70,0
Taxa bruta d'explotació 8,4 9,5 8,2
Taxa de salarització 91,6 91,3 92,2
Taxa d'inversió 9,4 10,4 10,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,7 55,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 13 a 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 35.495 32.355 35.766
Despeses de personal per assalariat 29.281 28.803 30.375
Taxa de valor afegit 30,6 30,7 33,2
Taxa de despeses de personal 67,6 75,2 71,2
Taxa bruta d'explotació 9,6 7,5 9,3
Taxa de salarització 82,0 84,4 83,8
Taxa d'inversió 10,3 20,6 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,9 17,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 16 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústria del paper i de les arts gràfiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 50.744 52.997 53.346
Despeses de personal per assalariat 37.339 37.653 37.687
Taxa de valor afegit 28,3 29,8 28,7
Taxa de despeses de personal 68,1 66,2 66,1
Taxa bruta d'explotació 8,5 9,6 9,3
Taxa de salarització 92,6 93,2 93,6
Taxa d'inversió 19,2 16,3 17,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,2 28,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 17 i 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries químiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 107.465 111.709 112.971
Despeses de personal per assalariat 54.691 53.441 53.347
Taxa de valor afegit 22,6 24,6 23,4
Taxa de despeses de personal 50,5 47,5 47,0
Taxa bruta d'explotació 10,4 12,2 11,9
Taxa de salarització 99,1 99,4 99,5
Taxa d'inversió 12,7 13,0 13,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,5 35,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 20 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 112.720 113.316 108.591
Despeses de personal per assalariat 62.120 61.544 60.087
Taxa de valor afegit 38,8 40,4 40,2
Taxa de despeses de personal 55,1 54,3 55,2
Taxa bruta d'explotació 16,1 17,0 16,9
Taxa de salarització 99,9 99,9 99,8
Taxa d'inversió 14,4 14,2 21,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,4 47,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 21 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 65.290 63.076 63.332
Despeses de personal per assalariat 39.667 38.988 39.911
Taxa de valor afegit 29,9 30,9 29,5
Taxa de despeses de personal 59,5 60,6 61,8
Taxa bruta d'explotació 11,5 11,6 10,9
Taxa de salarització 98,0 98,0 98,1
Taxa d'inversió 15,4 13,8 16,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,9 32,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 22 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 62.795 62.637 64.004
Despeses de personal per assalariat 43.413 41.924 43.351
Taxa de valor afegit 31,5 31,7 30,6
Taxa de despeses de personal 65,0 64,8 65,0
Taxa bruta d'explotació 10,3 10,2 9,8
Taxa de salarització 94,1 96,8 96,0
Taxa d'inversió 13,1 12,6 12,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,0 17,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 23 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Metal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 75.945 80.575 78.194
Despeses de personal per assalariat 42.052 42.688 44.031
Taxa de valor afegit 12,8 14,9 12,2
Taxa de despeses de personal 54,5 52,0 55,7
Taxa bruta d'explotació 5,8 7,2 5,4
Taxa de salarització 98,5 98,2 99,0
Taxa d'inversió 16,0 11,8 24,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,5 14,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 24 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.994 47.560 48.507
Despeses de personal per assalariat 36.553 37.661 38.698
Taxa de valor afegit 32,7 33,1 31,7
Taxa de despeses de personal 70,4 73,6 74,2
Taxa bruta d'explotació 9,4 8,6 8,0
Taxa de salarització 92,4 92,9 93,0
Taxa d'inversió 14,0 20,2 17,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 17,2 18,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 25 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 58.665 58.523 62.493
Despeses de personal per assalariat 45.069 45.421 44.742
Taxa de valor afegit 27,8 28,6 29,4
Taxa de despeses de personal 74,8 76,0 70,0
Taxa bruta d'explotació 6,6 6,2 8,2
Taxa de salarització 97,4 97,9 97,8
Taxa d'inversió 12,5 12,5 20,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 30,0 30,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 26 i 27 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de maquinària i equips ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 57.628 56.396 59.390
Despeses de personal per assalariat 42.331 41.881 43.190
Taxa de valor afegit 31,6 30,6 30,4
Taxa de despeses de personal 71,9 72,7 70,9
Taxa bruta d'explotació 8,7 8,0 8,6
Taxa de salarització 97,9 97,9 97,4
Taxa d'inversió 9,5 11,3 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 17,5 17,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 28 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 73.634 82.823 87.505
Despeses de personal per assalariat 50.299 51.262 48.632
Taxa de valor afegit 17,4 20,7 21,0
Taxa de despeses de personal 68,1 61,6 55,4
Taxa bruta d'explotació 5,4 7,4 8,6
Taxa de salarització 99,7 99,6 99,6
Taxa d'inversió 30,0 31,4 26,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 24,7 25,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 29 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.765 52.401 63.942
Despeses de personal per assalariat 41.875 41.828 45.554
Taxa de valor afegit 31,4 29,2 30,7
Taxa de despeses de personal 71,9 77,0 68,8
Taxa bruta d'explotació 9,2 7,1 9,5
Taxa de salarització 97,5 96,4 96,6
Taxa d'inversió 39,3 12,1 8,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,1 20,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.594 40.264 41.384
Despeses de personal per assalariat 32.780 33.275 34.063
Taxa de valor afegit 38,7 37,8 37,1
Taxa de despeses de personal 67,5 70,5 71,3
Taxa bruta d'explotació 12,2 10,8 10,5
Taxa de salarització 85,7 85,4 86,6
Taxa d'inversió 9,9 14,2 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,5 37,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 31 i 32 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.080 45.002 47.445
Despeses de personal per assalariat 41.020 40.306 41.385
Taxa de valor afegit 41,3 40,5 40,3
Taxa de despeses de personal 82,1 78,0 77,0
Taxa bruta d'explotació 7,3 8,7 9,1
Taxa de salarització 88,2 87,1 88,3
Taxa d'inversió 9,3 8,3 7,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 12,1 12,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 459.129 444.525 422.935
Despeses de personal per assalariat 105.344 82.724 83.172
Taxa de valor afegit 25,0 30,9 27,0
Taxa de despeses de personal 21,6 17,6 18,3
Taxa bruta d'explotació 14,6 16,0 13,0
Taxa de salarització 94,2 94,7 92,9
Taxa d'inversió 26,2 24,0 22,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 22,0 22,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 35 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 57.154 59.957 58.741
Despeses de personal per assalariat 37.496 37.507 36.720
Taxa de valor afegit 46,1 46,6 46,1
Taxa de despeses de personal 64,9 61,6 61,8
Taxa bruta d'explotació 16,6 18,3 17,9
Taxa de salarització 99,0 98,4 98,9
Taxa d'inversió 12,0 12,0 12,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,0 22,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 36 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de taula