Saltar al contingut principal

Índex de taules: Principals indicadors. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 226.480 180.200 196.114
Despeses de personal per assalariat 59.682 61.055 56.096
Taxa de valor afegit 15,8 16,7 13,6
Taxa de despeses de personal 26,0 32,9 28,3
Taxa bruta d'explotació 10,2 10,2 8,8
Taxa de salarització 98,7 97,2 99,0
Taxa d'inversió 33,2 34,9 25,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 12,2 11,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústries càrnies Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.392 40.362 39.814
Despeses de personal per assalariat 27.123 27.074 26.775
Taxa de valor afegit 17,9 17,1 16,4
Taxa de despeses de personal 61,7 66,4 66,5
Taxa bruta d'explotació 6,5 5,4 5,1
Taxa de salarització 98,8 99,0 98,9
Taxa d'inversió 16,6 18,4 20,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 30,9 30,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 63.334 58.063 57.822
Despeses de personal per assalariat 35.138 31.901 33.271
Taxa de valor afegit 10,7 13,4 13,0
Taxa de despeses de personal 54,1 53,6 56,1
Taxa bruta d'explotació 4,2 5,0 4,6
Taxa de salarització 97,4 97,6 97,5
Taxa d'inversió 16,7 17,6 19,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 38,2 39,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 61.829 58.223 61.129
Despeses de personal per assalariat 45.804 44.066 47.360
Taxa de valor afegit 23,8 23,2 23,7
Taxa de despeses de personal 71,0 74,0 75,1
Taxa bruta d'explotació 6,7 5,8 5,7
Taxa de salarització 95,9 97,8 97,0
Taxa d'inversió 10,0 15,1 12,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,2 31,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 42.187 39.057 39.852
Despeses de personal per assalariat 28.919 27.604 28.338
Taxa de valor afegit 32,4 30,4 31,2
Taxa de despeses de personal 64,6 68,7 68,4
Taxa bruta d'explotació 10,9 9,1 9,7
Taxa de salarització 94,2 97,2 96,2
Taxa d'inversió 15,7 16,0 12,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 51,1 51,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 78.286 72.180 67.378
Despeses de personal per assalariat 49.319 46.603 47.970
Taxa de valor afegit 23,9 23,8 23,6
Taxa de despeses de personal 62,5 64,0 70,6
Taxa bruta d'explotació 8,2 7,9 6,5
Taxa de salarització 99,3 99,1 99,2
Taxa d'inversió 17,1 26,7 25,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 40,2 40,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.526 53.182 53.708
Despeses de personal per assalariat 37.440 34.850 35.251
Taxa de valor afegit 19,8 18,2 18,1
Taxa de despeses de personal 60,7 63,6 63,7
Taxa bruta d'explotació 7,5 6,3 6,2
Taxa de salarització 98,1 97,0 97,0
Taxa d'inversió 18,8 23,4 31,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,4 43,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 101.467 112.160 104.410
Despeses de personal per assalariat 44.252 43.289 43.527
Taxa de valor afegit 10,0 10,5 8,3
Taxa de despeses de personal 43,1 38,3 41,3
Taxa bruta d'explotació 5,3 6,0 4,7
Taxa de salarització 98,9 99,3 99,1
Taxa d'inversió 23,9 18,1 22,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,2 28,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 65.047 62.579 68.074
Despeses de personal per assalariat 44.404 44.649 43.800
Taxa de valor afegit 22,1 23,5 24,2
Taxa de despeses de personal 64,4 66,8 59,9
Taxa bruta d'explotació 7,7 7,6 9,7
Taxa de salarització 94,4 93,6 93,1
Taxa d'inversió 19,8 18,2 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 30,8 27,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 87.456 93.791 87.536
Despeses de personal per assalariat 52.239 52.216 52.774
Taxa de valor afegit 24,3 24,3 23,7
Taxa de despeses de personal 59,0 55,3 59,4
Taxa bruta d'explotació 9,4 10,3 9,1
Taxa de salarització 98,8 99,3 98,5
Taxa d'inversió 22,5 37,6 47,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,8 25,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 46.561 45.264 50.937
Despeses de personal per assalariat 30.303 30.321 31.125
Taxa de valor afegit 24,6 28,1 29,5
Taxa de despeses de personal 64,2 65,5 60,1
Taxa bruta d'explotació 8,8 9,4 11,7
Taxa de salarització 98,6 97,8 98,3
Taxa d'inversió 13,8 15,6 16,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 46,6 46,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.136 51.792 52.418
Despeses de personal per assalariat 32.934 33.810 33.813
Taxa de valor afegit 23,7 23,8 22,4
Taxa de despeses de personal 70,2 63,0 62,9
Taxa bruta d'explotació 7,1 8,7 8,2
Taxa de salarització 96,2 96,6 97,5
Taxa d'inversió 13,2 12,4 14,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 49,4 49,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.969 38.080 38.912
Despeses de personal per assalariat 32.007 30.435 31.966
Taxa de valor afegit 40,2 38,9 36,2
Taxa de despeses de personal 76,6 76,2 79,7
Taxa bruta d'explotació 9,5 8,8 7,3
Taxa de salarització 95,6 95,3 97,1
Taxa d'inversió 9,1 10,2 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,2 35,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 36.178 35.629 38.272
Despeses de personal per assalariat 29.483 27.795 30.094
Taxa de valor afegit 25,9 27,0 26,0
Taxa de despeses de personal 73,1 69,5 70,1
Taxa bruta d'explotació 6,7 7,8 7,6
Taxa de salarització 89,7 89,1 89,2
Taxa d'inversió 10,6 9,9 9,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,0 47,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.677 54.993 53.050
Despeses de personal per assalariat 36.745 36.328 35.849
Taxa de valor afegit 27,2 28,2 28,3
Taxa de despeses de personal 63,3 63,9 66,1
Taxa bruta d'explotació 9,8 10,0 9,3
Taxa de salarització 95,9 96,7 97,8
Taxa d'inversió 14,1 11,1 11,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,1 44,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 35.322 37.999 32.476
Despeses de personal per assalariat 27.304 26.496 26.735
Taxa de valor afegit 25,4 28,1 28,2
Taxa de despeses de personal 66,9 59,5 71,1
Taxa bruta d'explotació 8,2 11,1 8,0
Taxa de salarització 86,5 85,3 86,4
Taxa d'inversió 4,9 9,4 6,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 68,3 72,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 48.745 44.825 41.798
Despeses de personal per assalariat 34.362 34.461 34.763
Taxa de valor afegit 26,3 27,9 25,4
Taxa de despeses de personal 66,7 73,6 79,3
Taxa bruta d'explotació 8,7 7,4 5,2
Taxa de salarització 94,5 95,7 95,4
Taxa d'inversió 8,0 7,3 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 60,0 62,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 30.306 29.533 33.810
Despeses de personal per assalariat 28.510 28.690 30.933
Taxa de valor afegit 35,0 33,5 35,8
Taxa de despeses de personal 71,1 76,2 70,7
Taxa bruta d'explotació 9,8 7,9 10,0
Taxa de salarització 75,5 78,4 77,3
Taxa d'inversió 9,1 19,2 12,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 13,9 12,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.161 35.045 37.567
Despeses de personal per assalariat 29.996 28.897 29.933
Taxa de valor afegit 27,8 28,7 31,3
Taxa de despeses de personal 64,9 74,3 71,5
Taxa bruta d'explotació 9,4 7,2 8,7
Taxa de salarització 89,0 90,1 89,8
Taxa d'inversió 11,3 21,7 21,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,1 21,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 78.005 81.259 84.353
Despeses de personal per assalariat 46.492 48.208 48.386
Taxa de valor afegit 22,8 23,8 22,5
Taxa de despeses de personal 59,4 59,1 57,1
Taxa bruta d'explotació 9,2 9,6 9,5
Taxa de salarització 99,7 99,7 99,5
Taxa d'inversió 21,6 24,3 23,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,7 19,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 58.046 62.852 64.849
Despeses de personal per assalariat 39.323 38.370 39.405
Taxa de valor afegit 24,5 27,2 26,6
Taxa de despeses de personal 66,4 59,8 59,6
Taxa bruta d'explotació 7,4 9,9 9,8
Taxa de salarització 98,0 98,0 98,1
Taxa d'inversió 23,0 14,5 18,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 27,3 26,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.813 41.026 39.294
Despeses de personal per assalariat 33.901 34.786 34.024
Taxa de valor afegit 36,7 37,1 36,1
Taxa de despeses de personal 72,9 75,3 77,4
Taxa bruta d'explotació 9,8 9,1 8,1
Taxa de salarització 87,7 88,8 89,4
Taxa d'inversió 15,0 15,0 13,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,0 32,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 151.287 156.898 163.861
Despeses de personal per assalariat 61.490 59.974 59.368
Taxa de valor afegit 19,3 22,3 20,6
Taxa de despeses de personal 40,4 38,1 36,1
Taxa bruta d'explotació 10,7 13,0 12,7
Taxa de salarització 99,4 99,6 99,6
Taxa d'inversió 14,8 13,6 15,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 22,2 23,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 66.911 67.096 66.324
Despeses de personal per assalariat 49.608 49.802 53.944
Taxa de valor afegit 26,3 25,4 25,3
Taxa de despeses de personal 73,7 73,8 81,2
Taxa bruta d'explotació 6,4 6,5 4,6
Taxa de salarització 99,4 99,4 99,8
Taxa d'inversió 9,1 7,9 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 24,9 25,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 85.609 85.537 84.086
Despeses de personal per assalariat 50.007 48.462 47.446
Taxa de valor afegit 27,9 27,9 29,0
Taxa de despeses de personal 57,7 56,3 56,1
Taxa bruta d'explotació 11,2 11,8 12,5
Taxa de salarització 98,8 99,4 99,5
Taxa d'inversió 7,5 9,4 12,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 49,9 51,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 89.040 94.783 93.231
Despeses de personal per assalariat 53.634 51.494 51.653
Taxa de valor afegit 27,1 29,0 26,9
Taxa de despeses de personal 59,7 53,7 55,0
Taxa bruta d'explotació 9,6 12,0 11,4
Taxa de salarització 99,1 98,8 99,4
Taxa d'inversió 17,4 20,4 11,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,3 37,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 102.232 98.850 99.818
Despeses de personal per assalariat 58.549 57.327 58.032
Taxa de valor afegit 31,8 32,0 33,9
Taxa de despeses de personal 57,2 58,0 57,9
Taxa bruta d'explotació 14,0 13,3 14,1
Taxa de salarització 99,9 99,9 99,5
Taxa d'inversió 11,2 20,8 18,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 39,2 38,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 115.665 117.626 111.290
Despeses de personal per assalariat 63.123 62.801 60.718
Taxa de valor afegit 41,1 43,2 42,3
Taxa de despeses de personal 54,5 53,3 54,5
Taxa bruta d'explotació 16,7 18,2 17,8
Taxa de salarització 99,9 99,9 99,8
Taxa d'inversió 15,2 12,6 22,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 49,9 50,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.915 55.446 59.409
Despeses de personal per assalariat 37.516 38.692 40.677
Taxa de valor afegit 35,8 37,9 39,1
Taxa de despeses de personal 64,8 68,4 67,3
Taxa bruta d'explotació 11,4 10,9 11,6
Taxa de salarització 98,4 98,0 98,2
Taxa d'inversió 13,7 12,8 11,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,3 30,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 66.162 63.894 63.750
Despeses de personal per assalariat 39.891 39.020 39.829
Taxa de valor afegit 29,5 30,4 28,8
Taxa de despeses de personal 59,0 59,8 61,3
Taxa bruta d'explotació 11,5 11,7 10,9
Taxa de salarització 97,9 98,0 98,1
Taxa d'inversió 15,5 13,9 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,0 32,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 61.767 61.956 66.552
Despeses de personal per assalariat 40.594 39.142 40.042
Taxa de valor afegit 29,7 32,1 32,5
Taxa de despeses de personal 63,4 61,7 58,6
Taxa bruta d'explotació 10,9 12,3 13,4
Taxa de salarització 96,5 97,6 97,4
Taxa d'inversió 13,7 14,6 10,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,7 19,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 72.972 69.688 67.975
Despeses de personal per assalariat 44.202 42.158 44.591
Taxa de valor afegit 41,1 37,8 35,6
Taxa de despeses de personal 56,3 57,4 62,4
Taxa bruta d'explotació 12,9 11,1 8,9
Taxa de salarització 93,0 94,9 95,1
Taxa d'inversió 13,8 15,2 13,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 20,5 19,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 67.572 68.985 68.375
Despeses de personal per assalariat 47.375 47.527 47.635
Taxa de valor afegit 29,6 29,7 27,8
Taxa de despeses de personal 69,0 67,7 68,3
Taxa bruta d'explotació 9,1 9,3 8,7
Taxa de salarització 98,5 98,3 98,1
Taxa d'inversió 13,2 10,2 10,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,2 14,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.493 46.644 47.226
Despeses de personal per assalariat 39.506 36.935 39.271
Taxa de valor afegit 28,9 28,7 28,6
Taxa de despeses de personal 73,1 75,1 75,0
Taxa bruta d'explotació 7,5 6,8 7,0
Taxa de salarització 82,4 94,9 90,3
Taxa d'inversió 10,0 10,5 18,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 15,8 16,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 88.838 92.839 91.930
Despeses de personal per assalariat 44.975 44.928 46.956
Taxa de valor afegit 15,8 17,7 15,9
Taxa de despeses de personal 49,9 48,0 50,4
Taxa bruta d'explotació 7,8 9,3 7,9
Taxa de salarització 98,6 99,1 98,7
Taxa d'inversió 12,2 9,7 11,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 11,9 12,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 65.714 71.165 67.214
Despeses de personal per assalariat 39.728 40.941 41.704
Taxa de valor afegit 10,6 12,8 9,8
Taxa de despeses de personal 59,5 56,1 61,5
Taxa bruta d'explotació 4,3 5,7 3,7
Taxa de salarització 98,4 97,5 99,2
Taxa d'inversió 20,1 13,9 38,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 16,6 16,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.854 45.869 44.178
Despeses de personal per assalariat 36.981 38.442 37.277
Taxa de valor afegit 30,5 31,6 31,7
Taxa de despeses de personal 79,2 78,5 81,6
Taxa bruta d'explotació 6,5 6,9 5,8
Taxa de salarització 96,1 93,6 96,7
Taxa d'inversió 14,5 18,9 8,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,9 12,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 37.560 37.664 37.825
Despeses de personal per assalariat 31.138 30.390 32.252
Taxa de valor afegit 37,0 38,7 37,3
Taxa de despeses de personal 69,0 67,6 72,2
Taxa bruta d'explotació 11,0 12,1 10,3
Taxa de salarització 83,3 83,8 84,7
Taxa d'inversió 7,8 7,2 11,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,3 17,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 48.305 43.271 44.451
Despeses de personal per assalariat 38.338 38.488 39.503
Taxa de valor afegit 32,7 27,0 31,0
Taxa de despeses de personal 75,2 85,1 84,1
Taxa bruta d'explotació 8,1 4,1 4,9
Taxa de salarització 94,7 95,6 94,7
Taxa d'inversió 12,0 9,3 6,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 9,8 8,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.197 58.077 60.732
Despeses de personal per assalariat 39.032 40.452 41.756
Taxa de valor afegit 22,8 23,4 21,5
Taxa de despeses de personal 67,9 68,9 67,7
Taxa bruta d'explotació 7,3 7,2 6,9
Taxa de salarització 97,7 98,8 98,5
Taxa d'inversió 20,2 22,9 17,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 20,8 18,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.525 39.043 44.997
Despeses de personal per assalariat 34.382 40.071 42.993
Taxa de valor afegit 43,0 44,9 38,6
Taxa de despeses de personal 68,7 99,6 92,1
Taxa bruta d'explotació 13,5 0,2 2,9
Taxa de salarització 94,9 97,1 96,4
Taxa d'inversió 7,0 69,6 55,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,0 18,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.774 48.451 50.918
Despeses de personal per assalariat 37.083 38.289 39.388
Taxa de valor afegit 41,6 47,5 46,5
Taxa de despeses de personal 74,1 72,9 71,5
Taxa bruta d'explotació 10,8 13,2 13,2
Taxa de salarització 91,5 92,3 92,4
Taxa d'inversió 13,6 12,2 14,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,3 18,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 50.630 47.223 47.238
Despeses de personal per assalariat 39.146 38.025 39.055
Taxa de valor afegit 42,5 44,8 47,3
Taxa de despeses de personal 70,0 72,5 74,3
Taxa bruta d'explotació 12,1 10,5 10,4
Taxa de salarització 90,5 90,1 89,8
Taxa d'inversió 13,5 9,8 9,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,4 19,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.157 55.390 53.942
Despeses de personal per assalariat 38.111 38.638 39.390
Taxa de valor afegit 30,3 29,3 26,6
Taxa de despeses de personal 66,4 66,4 69,0
Taxa bruta d'explotació 9,4 9,4 7,9
Taxa de salarització 96,0 95,1 94,5
Taxa d'inversió 16,8 19,6 13,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,5 24,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 49.062 49.829 52.967
Despeses de personal per assalariat 39.547 40.554 39.932
Taxa de valor afegit 31,9 33,7 33,5
Taxa de despeses de personal 74,9 77,3 72,1
Taxa bruta d'explotació 7,9 7,6 9,4
Taxa de salarització 92,9 95,0 95,6
Taxa d'inversió 19,7 14,3 18,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,9 33,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 59.630 62.005 62.969
Despeses de personal per assalariat 42.796 43.025 42.926
Taxa de valor afegit 38,2 38,9 37,5
Taxa de despeses de personal 69,4 67,3 66,6
Taxa bruta d'explotació 11,6 11,5 11,7
Taxa de salarització 96,6 97,0 97,7
Taxa d'inversió 11,5 15,7 9,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,3 33,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.936 52.611 64.468
Despeses de personal per assalariat 48.533 52.154 50.032
Taxa de valor afegit 28,0 28,2 33,3
Taxa de despeses de personal 78,9 98,5 76,5
Taxa bruta d'explotació 5,3 0,4 6,6
Taxa de salarització 99,0 99,3 98,6
Taxa d'inversió 11,3 6,3 44,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,0 29,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.291 64.802 60.304
Despeses de personal per assalariat 38.525 40.250 39.908
Taxa de valor afegit 27,1 27,1 26,7
Taxa de despeses de personal 66,1 60,6 63,5
Taxa bruta d'explotació 8,5 10,1 9,0
Taxa de salarització 96,6 97,6 95,9
Taxa d'inversió 9,3 10,6 5,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 39,2 40,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 62.936 66.861 68.271
Despeses de personal per assalariat 49.235 45.405 46.339
Taxa de valor afegit 21,3 22,3 22,4
Taxa de despeses de personal 77,9 67,5 67,5
Taxa bruta d'explotació 4,6 6,8 7,0
Taxa de salarització 99,6 99,4 99,5
Taxa d'inversió 12,1 15,8 11,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,0 22,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.598 51.346 55.467
Despeses de personal per assalariat 39.760 38.662 40.072
Taxa de valor afegit 28,4 27,2 27,1
Taxa de despeses de personal 69,6 74,8 71,2
Taxa bruta d'explotació 8,3 6,8 7,6
Taxa de salarització 99,0 99,4 98,5
Taxa d'inversió 15,1 16,6 13,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,8 21,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.749 58.333 59.886
Despeses de personal per assalariat 41.292 41.761 42.225
Taxa de valor afegit 30,5 29,7 29,1
Taxa de despeses de personal 72,1 69,8 68,5
Taxa bruta d'explotació 8,2 8,9 9,0
Taxa de salarització 97,3 97,4 97,1
Taxa d'inversió 7,7 10,2 10,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 19,1 20,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.317 52.508 59.555
Despeses de personal per assalariat 40.130 38.122 38.994
Taxa de valor afegit 32,2 33,5 34,7
Taxa de despeses de personal 71,3 70,5 63,5
Taxa bruta d'explotació 9,2 9,8 12,7
Taxa de salarització 96,6 97,1 97,0
Taxa d'inversió 9,1 7,5 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 14,7 15,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.978 58.020 60.255
Despeses de personal per assalariat 45.191 44.577 46.430
Taxa de valor afegit 34,2 31,9 31,5
Taxa de despeses de personal 72,9 75,3 75,1
Taxa bruta d'explotació 9,2 7,2 7,6
Taxa de salarització 98,4 98,0 97,5
Taxa d'inversió 8,9 11,8 11,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 15,4 15,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 89.222 100.712 113.858
Despeses de personal per assalariat 55.063 56.008 55.725
Taxa de valor afegit 15,9 18,9 20,2
Taxa de despeses de personal 61,5 55,4 48,8
Taxa bruta d'explotació 5,8 7,6 9,0
Taxa de salarització 99,7 99,6 99,7
Taxa d'inversió 43,0 44,4 33,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 17,7 17,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.513 67.665 66.127
Despeses de personal per assalariat 46.289 47.239 42.871
Taxa de valor afegit 19,6 23,7 22,3
Taxa de despeses de personal 76,3 69,5 64,6
Taxa bruta d'explotació 4,6 7,1 8,0
Taxa de salarització 99,7 99,6 99,6
Taxa d'inversió 13,9 15,0 18,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 30,6 31,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.765 52.401 63.942
Despeses de personal per assalariat 41.875 41.828 45.554
Taxa de valor afegit 31,4 29,2 30,7
Taxa de despeses de personal 71,9 77,0 68,8
Taxa bruta d'explotació 9,2 7,1 9,5
Taxa de salarització 97,5 96,4 96,6
Taxa d'inversió 39,3 12,1 8,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,1 20,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació de mobles Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 33.544 35.835 35.692
Despeses de personal per assalariat 28.950 30.586 30.675
Taxa de valor afegit 35,5 36,7 34,9
Taxa de despeses de personal 72,7 72,2 74,5
Taxa bruta d'explotació 9,6 10,0 8,8
Taxa de salarització 84,3 84,6 86,7
Taxa d'inversió 5,0 7,3 10,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 20,4 19,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.000 45.500 45.713
Despeses de personal per assalariat 36.634 35.937 35.935
Taxa de valor afegit 33,6 35,0 32,5
Taxa de despeses de personal 64,5 63,4 61,5
Taxa bruta d'explotació 11,8 12,5 12,5
Taxa de salarització 82,8 80,2 78,2
Taxa d'inversió 10,6 10,0 8,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 39,9 39,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 51.506 47.357 49.069
Despeses de personal per assalariat 35.885 37.351 37.041
Taxa de valor afegit 47,8 42,4 46,4
Taxa de despeses de personal 59,6 68,1 65,7
Taxa bruta d'explotació 18,3 13,0 15,5
Taxa de salarització 85,5 86,3 87,0
Taxa d'inversió 15,5 24,9 16,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,0 54,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.740 35.074 38.823
Despeses de personal per assalariat 34.132 31.041 35.702
Taxa de valor afegit 37,1 35,6 33,0
Taxa de despeses de personal 75,0 79,5 85,2
Taxa bruta d'explotació 8,9 7,0 4,8
Taxa de salarització 91,7 89,8 92,6
Taxa d'inversió 8,3 12,2 10,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,0 49,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.080 45.002 47.445
Despeses de personal per assalariat 41.020 40.306 41.385
Taxa de valor afegit 41,3 40,5 40,3
Taxa de despeses de personal 82,1 78,0 77,0
Taxa bruta d'explotació 7,3 8,7 9,1
Taxa de salarització 88,2 87,1 88,3
Taxa d'inversió 9,3 8,3 7,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 12,1 12,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 459.129 444.525 422.935
Despeses de personal per assalariat 105.344 82.724 83.172
Taxa de valor afegit 25,0 30,9 27,0
Taxa de despeses de personal 21,6 17,6 18,3
Taxa bruta d'explotació 14,6 16,0 13,0
Taxa de salarització 94,2 94,7 92,9
Taxa d'inversió 26,2 24,0 22,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 22,0 22,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 101.203 96.404 103.386
Despeses de personal per assalariat 45.649 43.719 43.295
Taxa de valor afegit 42,5 42,7 43,2
Taxa de despeses de personal 44,6 43,6 41,1
Taxa bruta d'explotació 24,7 25,1 26,5
Taxa de salarització 98,9 96,2 98,1
Taxa d'inversió 17,8 17,1 16,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 26,4 27,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.785 51.557 48.847
Despeses de personal per assalariat 35.764 36.115 35.276
Taxa de valor afegit 48,0 48,6 47,6
Taxa de despeses de personal 74,1 69,3 71,5
Taxa bruta d'explotació 12,6 15,1 13,6
Taxa de salarització 99,0 98,9 99,0
Taxa d'inversió 9,3 9,9 11,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 19,8 21,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de taula