Saltar al contingut principal

Índex de taules: Principals indicadors. Per branques

Indústries extractives i refinació del petroli Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 196.114 186.386 177.402
Despeses de personal per assalariat 56.096 57.253 57.896
Taxa de valor afegit 13,6 11,4 12,3
Taxa de despeses de personal 28,3 30,3 32,4
Taxa bruta d'explotació 8,8 7,0 7,2
Taxa de salarització 99,0 98,6 99,4
Taxa d'inversió 25,2 25,3 29,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 11,7 11,7 11,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 05 a 09 i 19 de la CCAE-2009.
Indústries càrnies Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 39.814 43.740 48.363
Despeses de personal per assalariat 26.775 30.431 32.014
Taxa de valor afegit 16,4 18,2 17,7
Taxa de despeses de personal 66,5 69,0 65,9
Taxa bruta d'explotació 5,1 5,2 5,7
Taxa de salarització 98,9 99,2 99,5
Taxa d'inversió 20,3 19,1 17,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 30,9 30,9 32,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 57.822 62.004 64.329
Despeses de personal per assalariat 33.271 33.107 33.261
Taxa de valor afegit 13,0 14,5 15,4
Taxa de despeses de personal 56,1 52,0 50,8
Taxa bruta d'explotació 4,6 5,4 6,1
Taxa de salarització 97,5 97,4 98,2
Taxa d'inversió 19,7 17,3 20,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 39,9 37,6 39,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 102 a 104 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes lactis Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 61.129 67.621 55.971
Despeses de personal per assalariat 47.360 43.670 46.579
Taxa de valor afegit 23,7 24,0 22,2
Taxa de despeses de personal 75,1 62,5 81,0
Taxa bruta d'explotació 5,7 8,8 4,1
Taxa de salarització 97,0 96,8 97,4
Taxa d'inversió 12,4 15,2 16,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,3 32,7 33,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 105 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 39.852 37.217 38.619
Despeses de personal per assalariat 28.338 27.447 27.538
Taxa de valor afegit 31,2 29,8 31,1
Taxa de despeses de personal 68,4 70,4 69,3
Taxa bruta d'explotació 9,7 8,7 9,5
Taxa de salarització 96,2 95,4 97,1
Taxa d'inversió 12,3 18,2 18,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 51,8 53,4 54,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 107 de la CCAE-2009.
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 67.378 91.505 77.303
Despeses de personal per assalariat 47.970 49.221 49.006
Taxa de valor afegit 23,6 25,4 24,2
Taxa de despeses de personal 70,6 53,3 62,8
Taxa bruta d'explotació 6,5 10,8 8,2
Taxa de salarització 99,2 99,1 99,1
Taxa d'inversió 25,8 14,2 16,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 40,1 42,3 43,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1081 a 1083 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes alimentaris Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 53.708 54.223 53.920
Despeses de personal per assalariat 35.251 37.111 38.250
Taxa de valor afegit 18,1 18,9 18,4
Taxa de despeses de personal 63,7 65,6 68,6
Taxa bruta d'explotació 6,2 6,2 5,5
Taxa de salarització 97,0 95,9 96,7
Taxa d'inversió 31,2 26,1 22,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 43,6 43,5 43,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 106 i les classes 1084 a 1086 i 1089 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes per a l'alimentació animal Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 104.410 91.205 137.563
Despeses de personal per assalariat 43.527 44.350 44.185
Taxa de valor afegit 8,3 8,2 10,6
Taxa de despeses de personal 41,3 48,0 31,7
Taxa bruta d'explotació 4,7 4,2 6,8
Taxa de salarització 99,1 98,6 98,8
Taxa d'inversió 22,7 20,6 17,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 28,6 29,4 28,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 109 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 68.074 60.271 61.045
Despeses de personal per assalariat 43.800 41.839 43.293
Taxa de valor afegit 24,2 21,2 22,5
Taxa de despeses de personal 59,9 66,5 67,2
Taxa bruta d'explotació 9,7 6,9 7,3
Taxa de salarització 93,1 95,8 94,7
Taxa d'inversió 13,6 22,0 22,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 27,6 28,0 27,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1101 a 1106 de la CCAE-2009.
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 87.536 86.785 79.765
Despeses de personal per assalariat 52.774 56.331 53.927
Taxa de valor afegit 23,7 24,4 23,2
Taxa de despeses de personal 59,4 64,4 67,0
Taxa bruta d'explotació 9,1 8,2 7,0
Taxa de salarització 98,5 99,3 99,0
Taxa d'inversió 47,7 18,2 28,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 25,8 27,4 28,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 1107 i la divisió 12 de la CCAE-2009.
Preparació i filatura de fibres tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 50.937 43.480 38.454
Despeses de personal per assalariat 31.125 31.506 32.816
Taxa de valor afegit 29,5 26,4 24,6
Taxa de despeses de personal 60,1 70,8 83,6
Taxa bruta d'explotació 11,7 7,7 4,0
Taxa de salarització 98,3 97,7 97,9
Taxa d'inversió 16,0 13,2 14,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 46,1 44,4 45,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 131 de la CCAE-2009.
Fabricació de teixits tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 52.418 51.520 50.262
Despeses de personal per assalariat 33.813 35.484 34.489
Taxa de valor afegit 22,4 23,7 24,1
Taxa de despeses de personal 62,9 67,5 67,1
Taxa bruta d'explotació 8,2 7,7 8,0
Taxa de salarització 97,5 98,0 97,8
Taxa d'inversió 14,2 12,0 14,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,8 47,5 47,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 132 de la CCAE-2009.
Acabament de tèxtils Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 38.912 38.625 37.001
Despeses de personal per assalariat 31.966 33.227 33.595
Taxa de valor afegit 36,2 38,7 37,9
Taxa de despeses de personal 79,7 82,9 86,8
Taxa bruta d'explotació 7,3 6,6 5,0
Taxa de salarització 97,1 96,4 95,6
Taxa d'inversió 13,6 11,4 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 35,0 31,3 36,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 133 de la CCAE-2009.
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 38.272 37.338 37.804
Despeses de personal per assalariat 30.094 29.598 32.017
Taxa de valor afegit 26,0 25,6 27,7
Taxa de despeses de personal 70,1 71,0 74,3
Taxa bruta d'explotació 7,6 7,3 6,6
Taxa de salarització 89,2 89,6 87,7
Taxa d'inversió 9,3 9,2 7,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 47,0 48,8 48,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1391 i 1392 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 53.050 53.721 52.878
Despeses de personal per assalariat 35.849 38.259 38.360
Taxa de valor afegit 28,3 27,8 28,1
Taxa de despeses de personal 66,1 69,1 70,6
Taxa bruta d'explotació 9,3 8,5 8,1
Taxa de salarització 97,8 97,0 97,4
Taxa d'inversió 11,3 10,2 13,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 44,8 43,9 44,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1393 a 1396 i 1399 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Confecció de peces de vestir Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 32.476 28.535 28.750
Despeses de personal per assalariat 26.735 27.257 29.641
Taxa de valor afegit 28,2 26,2 27,7
Taxa de despeses de personal 71,1 80,3 87,6
Taxa bruta d'explotació 8,0 5,0 3,3
Taxa de salarització 86,4 84,1 85,0
Taxa d'inversió 6,9 8,6 9,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 72,9 70,2 73,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 141 a 143 de la CCAE-2009.
Indústria del cuir i del calçat Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 41.798 47.674 42.130
Despeses de personal per assalariat 34.763 37.222 36.446
Taxa de valor afegit 25,4 25,4 25,6
Taxa de despeses de personal 79,3 74,9 83,1
Taxa bruta d'explotació 5,2 6,4 4,3
Taxa de salarització 95,4 96,0 96,1
Taxa d'inversió 9,4 11,9 16,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 62,3 63,9 62,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 15 de la CCAE-2009.
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 33.810 34.673 38.633
Despeses de personal per assalariat 30.933 30.749 33.182
Taxa de valor afegit 35,8 34,8 35,7
Taxa de despeses de personal 70,7 71,0 72,7
Taxa bruta d'explotació 10,0 9,9 9,3
Taxa de salarització 77,3 80,1 84,6
Taxa d'inversió 12,5 10,1 6,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,2 13,3 14,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les classes 1621 a 1623 de la CCAE-2009.
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 37.567 37.910 41.458
Despeses de personal per assalariat 29.933 31.108 32.638
Taxa de valor afegit 31,3 27,8 28,5
Taxa de despeses de personal 71,5 72,6 72,0
Taxa bruta d'explotació 8,7 7,5 7,9
Taxa de salarització 89,8 88,5 91,4
Taxa d'inversió 21,5 18,4 14,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,0 21,5 22,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grup 161 i les classes 1624 i 1629 de la CCAE-2009.
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 84.353 99.527 102.428
Despeses de personal per assalariat 48.386 49.633 49.446
Taxa de valor afegit 22,5 24,2 26,5
Taxa de despeses de personal 57,1 49,6 48,1
Taxa bruta d'explotació 9,5 12,3 13,7
Taxa de salarització 99,5 99,5 99,7
Taxa d'inversió 23,0 12,3 30,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,3 19,9 19,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de paper i de cartó Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 64.849 56.522 62.878
Despeses de personal per assalariat 39.405 39.360 39.562
Taxa de valor afegit 26,6 23,9 25,5
Taxa de despeses de personal 59,6 68,5 62,3
Taxa bruta d'explotació 9,8 6,8 8,7
Taxa de salarització 98,1 98,4 98,9
Taxa d'inversió 18,1 15,8 20,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 26,8 27,5 27,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 172 de la CCAE-2009.
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 39.294 42.385 41.248
Despeses de personal per assalariat 34.024 35.960 35.312
Taxa de valor afegit 36,1 37,0 36,8
Taxa de despeses de personal 77,4 76,7 76,4
Taxa bruta d'explotació 8,1 8,6 8,6
Taxa de salarització 89,4 90,4 89,3
Taxa d'inversió 13,4 12,1 10,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,1 32,4 34,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 18 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 163.861 142.871 134.538
Despeses de personal per assalariat 59.368 61.459 62.776
Taxa de valor afegit 20,6 18,1 19,0
Taxa de despeses de personal 36,1 42,8 46,5
Taxa bruta d'explotació 12,7 9,8 9,4
Taxa de salarització 99,6 99,6 99,6
Taxa d'inversió 15,2 18,4 21,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 23,3 24,3 24,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 66.324 68.609 70.212
Despeses de personal per assalariat 53.944 53.003 54.052
Taxa de valor afegit 25,3 24,6 24,9
Taxa de despeses de personal 81,2 77,0 76,6
Taxa bruta d'explotació 4,6 5,5 5,7
Taxa de salarització 99,8 99,6 99,5
Taxa d'inversió 13,6 14,3 16,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 25,3 26,3 25,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 84.086 78.883 89.341
Despeses de personal per assalariat 47.446 48.734 51.816
Taxa de valor afegit 29,0 27,2 27,7
Taxa de despeses de personal 56,1 61,3 57,5
Taxa bruta d'explotació 12,5 10,3 11,6
Taxa de salarització 99,5 99,2 99,2
Taxa d'inversió 12,8 12,5 16,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 51,2 50,9 50,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 204 de la CCAE-2009.
Fabricació altres productes químics i fibres artificials Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 93.231 97.925 101.099
Despeses de personal per assalariat 51.653 53.370 54.151
Taxa de valor afegit 26,9 28,5 29,6
Taxa de despeses de personal 55,0 54,1 53,1
Taxa bruta d'explotació 11,4 11,3 13,6
Taxa de salarització 99,4 99,3 99,2
Taxa d'inversió 11,3 9,7 9,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 37,2 36,4 37,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 205 i 206 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes farmacèutics de base Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 99.818 107.564 107.681
Despeses de personal per assalariat 58.032 59.405 58.628
Taxa de valor afegit 33,9 34,4 34,9
Taxa de despeses de personal 57,9 55,2 54,4
Taxa bruta d'explotació 14,1 15,4 15,9
Taxa de salarització 99,5 99,9 99,9
Taxa d'inversió 18,3 16,0 14,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 38,6 39,2 38,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 211 de la CCAE-2009.
Fabricació de preparats farmacèutics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 111.290 110.835 113.705
Despeses de personal per assalariat 60.718 61.202 59.882
Taxa de valor afegit 42,3 41,2 40,4
Taxa de despeses de personal 54,5 55,2 52,6
Taxa bruta d'explotació 17,8 17,1 17,8
Taxa de salarització 99,8 99,9 99,9
Taxa d'inversió 22,6 22,9 22,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 50,7 50,9 50,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 212 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de cautxú Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 59.409 61.957 58.150
Despeses de personal per assalariat 40.677 41.908 42.224
Taxa de valor afegit 39,1 39,5 38,7
Taxa de despeses de personal 67,3 66,4 71,0
Taxa bruta d'explotació 11,6 12,1 10,1
Taxa de salarització 98,2 98,1 97,8
Taxa d'inversió 11,6 9,4 20,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 30,9 29,3 30,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes de matèries plàstiques Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 63.750 64.154 65.496
Despeses de personal per assalariat 39.829 41.593 42.413
Taxa de valor afegit 28,8 27,8 28,8
Taxa de despeses de personal 61,3 63,3 63,9
Taxa bruta d'explotació 10,9 9,9 10,1
Taxa de salarització 98,1 97,7 98,6
Taxa d'inversió 17,5 17,1 17,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 32,5 31,3 31,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
Fabricació de vidre i productes de vidre Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 66.552 66.740 71.939
Despeses de personal per assalariat 40.042 41.549 43.650
Taxa de valor afegit 32,5 31,5 32,2
Taxa de despeses de personal 58,6 60,9 59,4
Taxa bruta d'explotació 13,4 12,4 13,2
Taxa de salarització 97,4 97,8 97,8
Taxa d'inversió 10,4 13,2 15,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,7 22,4 21,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
Fabricació de productes ceràmics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 67.975 80.707 81.741
Despeses de personal per assalariat 44.591 43.416 45.600
Taxa de valor afegit 35,6 38,3 38,6
Taxa de despeses de personal 62,4 51,8 53,5
Taxa bruta d'explotació 8,9 12,4 12,1
Taxa de salarització 95,1 96,2 95,8
Taxa d'inversió 13,4 13,4 14,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,7 21,9 21,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 68.375 77.607 88.348
Despeses de personal per assalariat 47.635 48.550 46.899
Taxa de valor afegit 27,8 29,4 33,4
Taxa de despeses de personal 68,3 61,1 52,0
Taxa bruta d'explotació 8,7 11,3 15,8
Taxa de salarització 98,1 97,7 98,0
Taxa d'inversió 10,7 13,7 10,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 14,3 14,1 13,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 47.226 48.704 58.672
Despeses de personal per assalariat 39.271 40.160 41.456
Taxa de valor afegit 28,6 29,7 30,3
Taxa de despeses de personal 75,0 74,8 66,6
Taxa bruta d'explotació 7,0 7,4 10,0
Taxa de salarització 90,3 90,7 94,3
Taxa d'inversió 18,1 20,2 10,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 16,1 16,1 17,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 237 i 239 de la CCAE-2009.
Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 91.930 109.844 98.462
Despeses de personal per assalariat 46.956 49.767 48.296
Taxa de valor afegit 15,9 16,7 17,2
Taxa de despeses de personal 50,4 44,9 48,5
Taxa bruta d'explotació 7,9 9,3 8,6
Taxa de salarització 98,7 99,1 98,9
Taxa d'inversió 11,1 15,1 24,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,4 11,4 11,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 241 a 243 de la CCAE-2009.
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 67.214 66.640 62.733
Despeses de personal per assalariat 41.704 42.810 43.660
Taxa de valor afegit 9,8 11,9 11,9
Taxa de despeses de personal 61,5 63,6 68,8
Taxa bruta d'explotació 3,7 4,4 3,7
Taxa de salarització 99,2 98,9 98,8
Taxa d'inversió 38,0 18,7 18,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 16,0 16,0 16,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 244 i 245 de la CCAE-2009.
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 44.178 45.100 56.162
Despeses de personal per assalariat 37.277 38.390 39.950
Taxa de valor afegit 31,7 31,9 30,8
Taxa de despeses de personal 81,6 81,3 68,7
Taxa bruta d'explotació 5,8 6,1 9,8
Taxa de salarització 96,7 95,5 96,6
Taxa d'inversió 8,7 11,8 8,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,8 12,7 14,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2511 de la CCAE-2009.
Fabricació de tancaments metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 37.825 39.174 41.180
Despeses de personal per assalariat 32.252 32.900 36.301
Taxa de valor afegit 37,3 36,1 37,6
Taxa de despeses de personal 72,2 74,5 74,9
Taxa bruta d'explotació 10,3 9,0 9,1
Taxa de salarització 84,7 88,7 85,0
Taxa d'inversió 11,0 3,6 10,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 17,5 17,1 16,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2512 de la CCAE-2009.
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 44.451 47.558 49.397
Despeses de personal per assalariat 39.503 41.870 42.854
Taxa de valor afegit 31,0 32,7 32,6
Taxa de despeses de personal 84,1 84,5 84,3
Taxa bruta d'explotació 4,9 5,1 5,2
Taxa de salarització 94,7 96,0 97,1
Taxa d'inversió 6,6 5,9 8,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 8,1 9,7 9,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 252 i 253 de la CCAE-2009.
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 60.732 59.844 60.005
Despeses de personal per assalariat 41.756 41.383 43.927
Taxa de valor afegit 21,5 21,4 22,3
Taxa de despeses de personal 67,7 68,0 71,9
Taxa bruta d'explotació 6,9 6,8 6,2
Taxa de salarització 98,5 98,3 98,2
Taxa d'inversió 17,2 19,9 23,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,4 19,9 21,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 255 de la CCAE-2009.
Tractament i revestiment de metalls Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 44.997 88.389 42.644
Despeses de personal per assalariat 42.993 43.778 46.206
Taxa de valor afegit 38,6 45,9 37,3
Taxa de despeses de personal 92,1 47,5 105,0
Taxa bruta d'explotació 2,9 22,9 -1,8
Taxa de salarització 96,4 96,0 96,9
Taxa d'inversió 55,1 7,0 79,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,4 18,5 21,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2561 de la CCAE-2009.
Enginyeria mecànica general per compte d'altri Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 50.918 49.408 50.235
Despeses de personal per assalariat 39.388 38.403 41.517
Taxa de valor afegit 46,5 41,7 46,7
Taxa de despeses de personal 71,5 73,5 77,2
Taxa bruta d'explotació 13,2 11,0 10,6
Taxa de salarització 92,4 94,5 93,5
Taxa d'inversió 14,4 16,1 13,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 18,1 15,8 17,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la classe 2562 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 47.238 46.647 45.854
Despeses de personal per assalariat 39.055 39.530 40.186
Taxa de valor afegit 47,3 39,8 44,4
Taxa de despeses de personal 74,3 76,5 80,9
Taxa bruta d'explotació 10,4 10,0 8,2
Taxa de salarització 89,8 90,3 92,3
Taxa d'inversió 9,6 12,6 9,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,7 15,6 19,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altres productes metàl·lics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 53.942 58.077 58.079
Despeses de personal per assalariat 39.390 41.632 43.310
Taxa de valor afegit 26,6 27,7 28,9
Taxa de despeses de personal 69,0 68,1 71,1
Taxa bruta d'explotació 7,9 8,5 8,3
Taxa de salarització 94,5 95,1 95,4
Taxa d'inversió 13,9 12,3 12,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 24,2 22,9 21,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 52.967 52.781 55.787
Despeses de personal per assalariat 39.932 40.788 41.697
Taxa de valor afegit 33,5 31,9 29,5
Taxa de despeses de personal 72,1 73,6 72,3
Taxa bruta d'explotació 9,4 8,4 8,0
Taxa de salarització 95,6 95,2 96,8
Taxa d'inversió 18,2 17,3 18,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 33,1 35,5 36,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 62.969 64.382 64.404
Despeses de personal per assalariat 42.926 45.155 47.857
Taxa de valor afegit 37,5 36,8 37,4
Taxa de despeses de personal 66,6 68,5 72,2
Taxa bruta d'explotació 11,7 10,7 9,4
Taxa de salarització 97,7 97,6 97,2
Taxa d'inversió 9,7 13,4 12,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 33,8 32,5 33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 64.468 66.033 68.846
Despeses de personal per assalariat 50.032 50.945 52.865
Taxa de valor afegit 33,3 33,8 34,9
Taxa de despeses de personal 76,5 76,3 75,5
Taxa bruta d'explotació 6,6 6,5 6,9
Taxa de salarització 98,6 98,9 98,3
Taxa d'inversió 44,3 8,4 26,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 29,3 30,0 31,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 271 de la CCAE-2009.
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 60.304 68.652 59.482
Despeses de personal per assalariat 39.908 41.804 42.317
Taxa de valor afegit 26,7 28,8 28,8
Taxa de despeses de personal 63,5 59,4 68,5
Taxa bruta d'explotació 9,0 11,0 8,5
Taxa de salarització 95,9 97,6 96,3
Taxa d'inversió 5,6 6,7 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 40,8 37,2 36,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 68.271 69.514 77.585
Despeses de personal per assalariat 46.339 48.432 58.212
Taxa de valor afegit 22,4 22,9 21,9
Taxa de despeses de personal 67,5 69,1 74,2
Taxa bruta d'explotació 7,0 6,7 5,5
Taxa de salarització 99,5 99,2 98,8
Taxa d'inversió 11,7 13,0 11,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 22,7 23,6 23,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 272,273 i 279 de la CCAE-2009.
Fabricació de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 55.467 59.654 59.077
Despeses de personal per assalariat 40.072 41.884 41.395
Taxa de valor afegit 27,1 27,7 28,2
Taxa de despeses de personal 71,2 69,2 69,4
Taxa bruta d'explotació 7,6 8,4 8,4
Taxa de salarització 98,5 98,5 99,0
Taxa d'inversió 13,2 4,5 6,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,4 21,9 20,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 281 de la CCAE-2009.
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 59.886 60.050 58.259
Despeses de personal per assalariat 42.225 43.997 44.442
Taxa de valor afegit 29,1 28,8 30,0
Taxa de despeses de personal 68,5 71,5 75,3
Taxa bruta d'explotació 9,0 8,1 7,4
Taxa de salarització 97,1 97,6 98,7
Taxa d'inversió 10,7 9,9 7,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 20,0 19,8 19,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 282 de la CCAE-2009.
Fabricació maquinària agrària i màquines eina Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 59.555 63.881 61.920
Despeses de personal per assalariat 38.994 41.953 42.891
Taxa de valor afegit 34,7 34,2 34,8
Taxa de despeses de personal 63,5 64,2 67,9
Taxa bruta d'explotació 12,7 12,3 11,1
Taxa de salarització 97,0 97,8 98,0
Taxa d'inversió 7,1 8,4 9,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 15,2 14,2 14,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 283 i 284 de la CCAE-2009.
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 60.255 61.545 59.473
Despeses de personal per assalariat 46.430 48.010 47.837
Taxa de valor afegit 31,5 32,3 35,2
Taxa de despeses de personal 75,1 76,7 79,6
Taxa bruta d'explotació 7,6 6,9 7,1
Taxa de salarització 97,5 98,3 98,9
Taxa d'inversió 11,5 16,4 9,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 15,9 15,5 15,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 113.858 109.261 102.708
Despeses de personal per assalariat 55.725 56.326 65.808
Taxa de valor afegit 20,2 19,4 17,7
Taxa de despeses de personal 48,8 51,4 63,8
Taxa bruta d'explotació 9,0 8,4 5,3
Taxa de salarització 99,7 99,7 99,6
Taxa d'inversió 33,1 50,2 39,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 17,9 17,8 18,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 291 i 292 de la CCAE-2009.
Fabricació de components per a vehicles de motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 66.127 68.941 71.077
Despeses de personal per assalariat 42.871 43.198 45.732
Taxa de valor afegit 22,3 22,4 22,4
Taxa de despeses de personal 64,6 62,4 64,2
Taxa bruta d'explotació 8,0 8,3 8,0
Taxa de salarització 99,6 99,6 99,7
Taxa d'inversió 18,0 12,7 15,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 31,0 31,1 30,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 293 de la CCAE-2009.
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 63.942 43.006 69.115
Despeses de personal per assalariat 45.554 48.172 47.173
Taxa de valor afegit 30,7 20,7 31,0
Taxa de despeses de personal 68,8 109,4 67,2
Taxa bruta d'explotació 9,5 -2,0 10,5
Taxa de salarització 96,6 97,7 98,5
Taxa d'inversió 8,5 9,0 8,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 20,9 19,4 20,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 30 de la CCAE-2009.
Fabricació de mobles Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 35.692 37.871 40.257
Despeses de personal per assalariat 30.675 32.401 33.246
Taxa de valor afegit 34,9 35,6 36,5
Taxa de despeses de personal 74,5 73,5 69,3
Taxa bruta d'explotació 8,8 9,3 10,9
Taxa de salarització 86,7 86,0 83,9
Taxa d'inversió 10,2 8,8 10,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 19,2 18,8 21,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 45.713 53.513 52.509
Despeses de personal per assalariat 35.935 39.161 39.691
Taxa de valor afegit 32,5 34,0 24,6
Taxa de despeses de personal 61,5 58,5 55,7
Taxa bruta d'explotació 12,5 14,1 10,7
Taxa de salarització 78,2 79,9 73,7
Taxa d'inversió 8,3 8,1 7,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 39,9 41,5 40,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 321 a 324 de la CCAE-2009.
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 49.069 48.055 49.732
Despeses de personal per assalariat 37.041 37.192 40.129
Taxa de valor afegit 46,4 43,3 45,6
Taxa de despeses de personal 65,7 68,4 70,5
Taxa bruta d'explotació 15,5 13,2 12,4
Taxa de salarització 87,0 88,4 87,3
Taxa d'inversió 16,4 21,3 19,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 54,8 53,4 51,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 325 de la CCAE-2009.
Altres indústries manufactureres diverses Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 38.823 39.920 45.069
Despeses de personal per assalariat 35.702 32.216 35.642
Taxa de valor afegit 33,0 34,8 38,3
Taxa de despeses de personal 85,2 72,9 70,5
Taxa bruta d'explotació 4,8 9,2 10,9
Taxa de salarització 92,6 90,3 89,1
Taxa d'inversió 10,7 7,1 9,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 49,9 47,4 49,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 329 de la CCAE-2009.
Reparació i instal·lació de maquinària i equips Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 47.445 46.153 46.000
Despeses de personal per assalariat 41.385 40.746 42.626
Taxa de valor afegit 40,3 41,6 39,9
Taxa de despeses de personal 77,0 77,5 81,4
Taxa bruta d'explotació 9,1 9,2 7,3
Taxa de salarització 88,3 87,8 87,8
Taxa d'inversió 7,9 7,1 6,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 12,8 12,1 13,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 331 i 332 de la CCAE-2009.
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 422.935 424.740 423.190
Despeses de personal per assalariat 83.172 91.256 85.289
Taxa de valor afegit 27,0 27,2 31,2
Taxa de despeses de personal 18,3 19,5 17,9
Taxa bruta d'explotació 13,0 12,7 15,7
Taxa de salarització 92,9 90,7 88,9
Taxa d'inversió 22,2 24,3 23,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 22,0 24,2 29,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 351 a 353 de la CCAE-2009.
Captació, potabilització i distribució d'aigua Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 103.386 103.605 138.055
Despeses de personal per assalariat 43.295 46.202 48.442
Taxa de valor afegit 43,2 42,3 45,1
Taxa de despeses de personal 41,1 43,7 34,5
Taxa bruta d'explotació 26,5 25,0 30,7
Taxa de salarització 98,1 98,0 98,4
Taxa d'inversió 16,0 15,3 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 27,0 25,9 28,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Sanejament, gestió de residus i descontaminació Catalunya. 2017-2019
2017 2018 2019
Productivitat 48.847 48.166 48.828
Despeses de personal per assalariat 35.276 36.537 36.483
Taxa de valor afegit 47,6 47,4 46,0
Taxa de despeses de personal 71,5 75,2 74,0
Taxa bruta d'explotació 13,6 12,0 12,3
Taxa de salarització 99,0 99,1 99,1
Taxa d'inversió 11,5 11,9 13,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat 21,0 20,8 22,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les divisions 37 a 39 de la CCAE-2009.

Selecció de taula