Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant durant l'any 2012 diferents activitats envers el perfeccionament professional del personal estadístic i els usuaris d'informació estadística, amb un volum xifrat en 3.697,5 assistents-hora, de les quals el 73,6% correspon a seminaris i cursos d'organització pròpia, el 19% a sessions tècniques organitzades per l'Idescat i el 7,4% a visites col·lectives. El 35,9% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 64,1% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

Del total de l'oferta formativa 2012, que enguany han estat sempre activitats en règim obert, el 60,68% s'ha adreçat a col·lectius específics i el 39,32% restant s'ha orientat al públic en general. Des del punt de vista operatiu, el programa de formació inclou múltiples modalitats formatives a fi d'atendre diferents àmbits temàtics i destinataris, de manera que l'oferta 2012 ha comprès l'organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris, la coorganització o suport a activitats alienes, les visites col·lectives a la seu de l'Idescat i les estades en pràctiques tutelades per l'Idescat.

En relació amb les activitats formatives sota el format de cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins, durant l'any 2012 l'Idescat ha concertat estades en pràctiques amb la Universitat Pompeu Fabra —llicenciatura de ciències del treball (180 hores)—, la Universitat Autònoma de Barcelona —Postgrau de correcció i qualitat lingüística (100 hores)—, —Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (240 hores)—, —llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (100 hores)—, la Universitat Politècnica de Catalunya —Màster en Estadística i Investigació Operativa (500 hores)— i llicenciatura en ciències tècniques i estadístiques (400 hores), amb un total de 1.520 hores anuals tutelades per personal de l'Idescat.

D'altra banda, s'han actualitzat els convenis marc de cooperació educativa d'acord amb la nova normativa estatal que regula les pràctiques acadèmiques externes, amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Grau d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

A partir de l'any 2012 s'ha posat en marxa una avaluació sistemàtica dels cursos i seminaris en règim obert, i la satisfacció global per part dels seus assistents s'ha situat en una mitjana de 8,2 (sobre 10).

Nombre, hores lectives i assistents a activitats de formació en procediments estadístics, segons tipus d'activitat. 2012
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques 1122,0351
Cursos i seminaris 8143,0168
Cooperació educativa (estades) 61.520,0:
Sessions adreçades al sector educatiu 710,5183
Total 321.695,5702
Evolució del programa de formació en procediments estadístics. Anys 2010–2012
Tipus d'activitat Hores de formació Assistents per hora
2012
sessions tècniques 22,0702,0
cursos i seminaris 143,02.721,0
visites col·lectives a l'Idescat 10,5275,0
subtotal 175,53.698,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 1.520,0:
Total 1.695,5:
2011
sessions tècniques 27,0799,0
cursos i seminaris 87,51.547,0
visites col·lectives a l'Idescat 7,5165,0
subtotal 122,02.500,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 867,5:
Total 989,5:
2010
sessions tècniques 37,51.202,5
cursos i seminaris 226,02.909,0
visites col·lectives a l'Idescat 16,5338,5
subtotal 280,04.450,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 955,0:
Total 1.235,0:

Seminaris generals

Curs d'estadística aplicada. Projectes

Col·laboració: Organització pròpia

Destinataris: Personal del Departament d'Economia i Coneixement

Ponents:

 • Núria Brunsó (Idescat)
 • Yan Hong Chen (Idescat)

Seminari sobre la panoràmica actual de les fonts estadístiques a Catalunya

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat que utilitza habitualment informació estadística.

Ponents:

 • Enric Ripoll (Idescat)
 • Manel Falguera (Idescat)
 • Dolors Olivares (Idescat)
 • Marta Masats (Idescat)
 • Cristina Rovira (Idescat)

Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Destinataris: Personal tècnic i administratiu del Servei d'Ocupació de Catalunya que s'ocupa del tractament i/o anàlisi de la informació quantitativa i que elabora presentacions de la seva gestió o activitat.

Ponents:

 • Núria Brunsó (Idescat)
 • Yan Hong Chen (Idescat)

Curs d'estadística aplicada. Projectes

Col·laboració: Organització pròpia

Destinataris: Personal del Departament d'Economia i Coneixement

Ponents:

 • Núria Brunsó (Idescat)
 • Yan Hong Chen (Idescat)

Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Destinataris: Personal tècnic i administratiu del Departament d'Empresa i Ocupació que s'ocupa del tractament i/o anàlisi de la informació quantitativa i que elabora presentacions de la seva gestió o activitat.

Ponents:

 • Enric Ripoll (Idescat)
 • Josep Maria Martínez (Idescat)
 • Yan Hong Chen (Idescat)

Seminaris específics

Seminari sobre fonts estadístiques longitudinals basades en demografia: el cas del Registre de la població d'Andalusia

Ponents:

 • Francisco Viciana. Institut d'Estadística i Cartografia d'Andalusia (IECA)

Taller sobre tècniques de protecció de dades tabulars (macrodades)

Ponents:

 • Jordi Castro. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Seminari sobre integració de dades: record linkage i fusió de dades

Ponents:

 • N. Cibella. Institut Nacional d'Estadística d'Itàlia (ISTAT)
 • T. Tuoto. Institut Nacional d'Estadística d'Itàlia (ISTAT)
 • Tomàs Aluja. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Josep Daunis. Universitat de Girona (UdG)

Sessions tècniques 2012

Comptabilitat satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005

Data: 02.03.2012

Ponents:

 • Jordi Roca. Universitat de Barcelona (UB)
 • Mònica Serrano. Universitat de Barcelona (UB)

Mètodes de control de la revelació estadística en la difusió de microdades exhaustives sobre establiments

Data: 27.04.2012

Ponents:

 • Josep Maria Mateo. Universitat Rovira i Virgili (URV)

Estimacions de població estacional. Metodologia

Data: 04.05.2012

Ponents:

 • Josep Anton Sánchez (Idescat)
 • Antoni Pérez (Idescat)

Pimes, innovació i internacionalització: noves eines d'anàlisi i propostes

Data: 18.05.12

Ponents:

 • Enrique López. Universitat de Barcelona (UB)
 • Elisabeth Motellón. Universitat de Barcelona (UB)
 • Jordi Suriñach. Universitat de Barcelona (UB)
 • ACC1Ó

L'esperança de vida de la població de Catalunya. Anàlisi i projecció

Data: 25.05.2012

Ponents:

 • Armand Blanes. Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

El desarrollo de la estadística municipal en España: técnicas y métodos estadísticos

Data: 22.06.2012

Ponents:

 • Juan Manuel Rodríguez Póo. Institut Càntabre d'Estadística (ICANE)

Sessió sobre l'enriquiment de l'Enquesta de Salut a partir de l'Examen de Salut per fusió de dades

Data: 06.07.2012

Ponents:

 • Tomàs Aluja. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Josep Daunis. Universitat de Girona (UdG)

La mostra contínua de vides laborals. Una explotació per a Catalunya

Data: 21.09.2012

Ponents:

 • Pau Miret. Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
 • Miquel Trobat (Idescat)

El projecte tècnic del Marc Input-Output de Catalunya 2011

Data: 28.09.2012

Ponents:

 • Jesús Muñoz (Idescat)
 • Cristina Rovira (Idescat)

Escriure per al lloc web de l'Idescat

Data: 19.10.2012

Ponents:

 • Xavier Badosa (Idescat)

Reorientació d'objectius, metodologia i primers resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011

Data: 16.11.2012

Ponents:

 • Lara Navarro. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
 • Sergio Porcel. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Administrative Registers, Survey System Design and Quality Assessment

Data: 19.11.2012

Ponents:

 • Anders Wallgren. Institut d'Estadística de Suècia
 • Britt Wallgren. Institut d'Estadística de Suècia
Col·laboracions de l'Idescat en l'edició d'Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Any 2012
Títol Mes Número
Clima i meteorologia Gener 50
Usos del temps Abril 51
Estadístiques de medicaments Juliol 52
Estadístiques hipotecàries Novembre 53

8.2. Jornades d'Extensió Estadística

L'Idescat, en col·laboració amb la Societat Catalana d'Estadística, ha posat en marxa la primera de les Jornades d'Extensió Estadística adreçades a professionals d'àmbits diversos, on entendre i interpretar l'estadística pot tenir un paper important a l'hora de donar un valor afegit a la informació que ofereixen. Aquestes jornades neixen amb l'ànim de ser un nou canal de difusió permanent. Amb aquest objectiu, l'Idescat té previst programar noves jornades dirigides a diferents col·lectius de professionals. Amb aquesta acció l'Idescat vol donar eines per facilitar aquesta lectura, ampliar la mirada a les possibilitats de les noves tecnologies i recollir la visió dels professionals sobre els problemes de la comunicació estadística adreçada al gran públic.

Jornades d'Extensió Estadística per a Periodistes

La primera Jornada, presentada pel conseller Andreu Mas-Colell, s'ha celebrat el dia 18 de maig del 2012 i s'ha adreçat als professionals dels mitjans de comunicació que comparteixen la dificultat d'explicar la complexa realitat actual, farcida de números, índexs, percentatges i dades difícils d'interpretar. Durant les cinc hores de durada s'han tractat diferents aspectes de l'estadística: els paranys del llenguatge estadístic, on és la informació estadística i com llegir-la correctament, els gràfics en la comunicació estadística i el nou periodisme de dades.

Ponents:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat. Professor d'estadística de la Universitat Pompeu Fabra
 • Xavier López, estadístic responsable d'operacions de l'Idescat. Secretari de la Societat Catalana d'Estadística
 • Michael Greenacre, professor d'estadística de la Universitat Pompeu Fabra
 • Carlos Alonso, periodista i especialista en comunicació en línia. Ponent a media140. Cofundador del BCN Medialab

Organitzat per: Idescat

Lloc: Sala d'actes. Idescat

Dates: 18 de maig del 2012

Règim: restringit

Places: 50

Hores lectives: 5

8.3. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

III Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (08.06.2012)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

X Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la UAB (5.10.2012)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

XII Dia de l'Estadística 2011

Col·laboració: Servei d'Estadística de la UAB (5.10.2012)

Objectiu: Ser un punt de reunió de professors, estudiants i professionals vinculats a l'estadística.

Revista "Índice. Revista de Estadística y Sociedad"

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar per part de l'Idescat la col·laboració editorial des de l'any 2003 amb la revista, publicant quatre monografies durant l'any 2012 sobre fonts estadístiques oficials.

Ponències i presentacions

Standards for statistical data dissemination: a wish list

Data: 12–14.03.2012

Esdeveniment: OECD Statistical Information System Collaboration Community (SIS-CC) Workshop in Paris

Lloc: París

Ponents: Xavier Badosa

Past and present of census commuting data in Catalonia/Spain: the 2011 Population Census

Data: 16.03.2012

Esdeveniment: Presentació al SHANTI grup (Survey Harmonisation with New Technologies Improvement), Transport and Urban Development, COST Action TU0804, de la European Science Foundation

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (Barcelona)

Ponents:

 • Frederic Udina
 • Mireia Farré
 • Montserrat Navarro
 • Eulàlia Oller

Multivariate Approach to Small Area Estimation: Towards and Area-Level Index of TIC

Data: 17–20.04.2012

Esdeveniment: VII Jornadas de Estadística Pública

Lloc: Madrid

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Maribel García
 • Marcos Pardal

Indicadores de confianza empresarial y panel de opinión de actualidad. Un caso particular: el clima empresarial de Cataluña

Data: 17–20.04.2012

Esdeveniment: SEIO 2012 XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa

Lloc: Madrid

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Maribel García
 • Marcos Pardal

High-dimensional random geometric graphs and their clique number

Data: 20.04.2012

Esdeveniment:SEIO 2012 XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa

Lloc: Madrid

Ponents:

 • F. Udina
 • L. Devroye
 • A. György
 • G. Lugosi

Projectes de recerca promoguts per l'Idescat : indicadors estratègics 2020 i aplicacions web de recollida de dades

Data: 25.04.2012

Esdeveniment: V Jornades MET-MEIO

Lloc: Universitat Politècnica de Catalunya (FME)

Ponents:

 • Josep Jiménez
 • Enric Ripoll

La difusión estadística y la apertura de datos: un viaje de ida y vuelta

Data: 22.06.2012

Esdeveniment: Máster en Estadística Pública de la Universidad de Sevilla

Lloc: Universidad de Sevilla

Ponents: Xavier Badosa

Links and Widgets: the Fabric of the Web

Data: 20.09.2012

Esdeveniment: Opening contribution to the Task force for the strategic project on the development and use of common ESS tools and services for dissemination

Lloc: Eurostat, Luxemburg

Ponents: Xavier Badosa

Marc input-output i impactes macroeconòmics

Data: 23–24.10.2012

Esdeveniment: Sessió sobre impactes macroeconòmics

Lloc: Idescat

Ponents:

 • Jesús Muñoz
 • Sergio Plaza

"De quines eines disposem avui a Catalunya per a l'anàlisi sistemàtica de la realitat social?"

Data: 25.10.2012

Esdeveniment: Debat "El valor social de la recerca". 10 anys del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya

Lloc: Fundació Jaume Bofill

Ponents: Marta Masats

Millores en el sistema d'indicadors de conjuntura econòmica en els serveis

Data: 8.11.2012

Esdeveniment: Treball Final de Màster de Susana Santiago (MEIO 2012)

Ponents:

 • Enric Ripoll (ponent)
 • Jordi Galter (codirector)
 • Xavier López (codirector)

Articles

La web educativa del Instituto de Estadística de Cataluña

Data: gener-març 2012

Publicació: Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas

Autors:

 • Josep Jiménez
 • Eduard Suñé
 • Lourdes Alonso

La encuesta del uso del tiempo de Cataluña 2010-2011: un instrumento para medir la calidad de vida

Data: abril del 2012

Publicació: Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Autors:

 • Clara Torras
 • Eulàlia Oller
 • Marta Masats

El explorador de datos Google

Data: 2012

Publicació: IECA. Información Estadística y Cartográfica de Andalucía (núm. 2)

Autors:

 • Xavier Badosa

¿Tenemos calidad de vida?

Data: 22.4.2012

Publicació: La Vanguardia

Autors:

 • Frederic Udina

Enriching a Large Scale Survey from a Representative Sample by Data Fusion: Models and Validation

Data: desembre del 2012

Publicació: Dins el llibre "Survey Data Collection and Integration". Editorial Springer

Autors:

 • Tomàs Aluja
 • Josep Daunis
 • Yan Hong Chen

Entrevistes

Entrevistat: Frederic Udina, director de l'Idescat

Data: 30 de gener del 2012

Publicació: Programa "Àgora" de TV3

Entrevistador: Xavier Bosch

8.4. Web educatiu

L'any 2012 ha estat el tercer any de funcionament del web aprenestadistica dirigit als alumnes de secundària, amb un increment de 757 usuaris registrats. Destaca, d'altra banda, la finalització de l'apartat dirigit als estudiants de primària.

Dins d'aquest marc i en matèria de foment de l'aprenentatge de l'estadística, s'ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, que permetrà una major promoció d'aquest recurs i avançar en el nou web dirigit a primària que actualment està en fase de pilotatge.

Indicadors d'ús del web educatiu de secundària
2010 2011 2012
Nombre de visites 38.17735.16524.053
Nombre d'usuaris registrats 1.6253.6114.711
Nombre d'activitats realitzades per usuaris registrats 3.4154.1692.074
Activitats promocionals del web educatiu
Data
IV Jornades de didàctica de les matemàtiques de les comarques meridionals 21 de gener del 2012
Programa de Formació Científica i Matemàtica 27 de novembre del 2012