Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 3r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 3,2 203,1 206,3
De 25 a 34 anys 157,6 471,7 629,3
De 35 a 44 anys 533,8 392,8 926,7
De 45 a 54 anys 628,1 322,2 950,3
De 55 anys i més 418,4 193,0 611,4
Total 1.741,1 1.582,8 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles