Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 3r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 94,2 53,8 147,9
Educació secundària 1a. etapa 488,8 357,3 846,1
Educació secundària 2a. etapa 371,4 387,2 758,7
Educació superior 786,7 784,5 1.571,2
Total 1.741,1 1.582,8 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles