Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 3r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Agricultura 28,7 19,3 48,0
Indústria 349,5 233,8 583,3
Construcció 127,1 75,6 202,7
Serveis 1.235,8 1.254,1 2.489,9
Total 1.741,1 1.582,8 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles