Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 5,4 169,0 174,5
De 25 a 34 anys 168,4 444,6 613,0
De 35 a 44 anys 504,8 399,9 904,7
De 45 a 54 anys 618,0 325,5 943,5
De 55 anys i més 408,2 183,6 591,8
Total 1.704,8 1.522,7 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles