Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 126,8 1.269,4 1.314,7 2.711,0
No assalariats 28,4 252,9 235,3 516,5
Total 155,2 1.522,3 1.550,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles