Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Tipus de jornada
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.338,6 476,1 2.814,7
Parcial 372,4 40,4 412,8
Total 2.711,0 516,5 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles