Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sit. professional / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats 1.350,4 1.360,5 2.711,0
No assalariats 294,6 222,0 516,5
Total 1.645,0 1.582,5 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles