Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Comerç engròs fruites i hortalisses
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Comerç engròs begudes
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Comerç engròs tèxtils
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Comerç engròs productes farmacèutics
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Comerç engròs màquines eina
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Comerç engròs fusta i materials construcció
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Comerç engròs productes químics
Comerç engròs altres productes semielaborats
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall fruites i hortalisses
Comerç detall carn i productes carnis
Comerç detall peix i marisc
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Comerç detall begudes i productes de tabac
Comerç detall altres productes alimentaris
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Comerç detall tèxtils
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Comerç detall peces de vestir
Comerç detall calçat i articles cuir
Comerç detall productes farmacèutics
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall per correspondència i per Internet
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Dipòsit i emmagatzematge
Activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Càmpings i altres tipus allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats
Establiments de begudes
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Edició programes informàtics
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions per cable
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Activitats jurídiques
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Anàlisis i assajos tècnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Activitats de disseny especialitzat
Activitats de fotografia
Activitats de traducció i d'interpretació
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Activitats veterinàries
Lloguer vehicles de motor
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Activitats de neteja
Activitats de jardineria
Activitats administratives i auxiliars oficina
Activitats de centres d'atenció telefònica
Organització convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Reparació efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Vendes a Espanya9.328.44110.934.792
Vendes a la resta de la Unió Europea224.249280.450
Vendes a la resta del món17.70823.036
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Vendes a Espanya1.627.8311.631.856
Vendes a la resta de la Unió Europea22.68824.411
Vendes a la resta del món2.5851.492
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Vendes a Espanya1.462.8341.685.531
Vendes a la resta de la Unió Europea233.450323.545
Vendes a la resta del món72.160151.074
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci415.681649.826
Vendes a Espanya359.216454.803
Vendes a la resta de la Unió Europea39.65697.736
Vendes a la resta del món16.80797.288
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci178.390187.818
Vendes a Espanya131.221164.153
Vendes a la resta de la Unió Europea38.28919.991
Vendes a la resta del món8.8803.673
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci211.209252.272
Vendes a Espanya146.392204.173
Vendes a la resta de la Unió Europea57.87644.456
Vendes a la resta del món6.9413.642
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci245.385241.603
Vendes a Espanya201.480222.908
Vendes a la resta de la Unió Europea34.28215.270
Vendes a la resta del món9.6233.425
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci406.421666.484
Vendes a Espanya364.972627.231
Vendes a la resta de la Unió Europea30.36032.380
Vendes a la resta del món11.0896.873
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci410.830495.104
Vendes a Espanya352.064471.016
Vendes a la resta de la Unió Europea51.45121.547
Vendes a la resta del món7.3152.541
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.445.4602.599.757
Vendes a Espanya2.257.1322.442.996
Vendes a la resta de la Unió Europea129.150111.926
Vendes a la resta del món59.17844.834
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.300.2981.569.274
Vendes a Espanya1.088.7591.299.322
Vendes a la resta de la Unió Europea165.801132.150
Vendes a la resta del món45.738137.802
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.383.3485.332.593
Vendes a Espanya3.557.7444.271.197
Vendes a la resta de la Unió Europea681.217774.130
Vendes a la resta del món144.387287.265
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.189.7843.600.552
Vendes a Espanya2.459.9082.794.715
Vendes a la resta de la Unió Europea483.445485.536
Vendes a la resta del món246.431320.300
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.975.4433.162.711
Vendes a Espanya2.697.6962.924.240
Vendes a la resta de la Unió Europea187.193165.038
Vendes a la resta del món90.55373.434
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.932.9711.615.042
Vendes a Espanya1.812.8271.503.987
Vendes a la resta de la Unió Europea85.10888.596
Vendes a la resta del món35.03622.458
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.094.7303.359.215
Vendes a Espanya2.816.2452.951.499
Vendes a la resta de la Unió Europea125.430270.056
Vendes a la resta del món153.054137.661
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.242.9993.825.347
Vendes a Espanya3.017.0283.626.304
Vendes a la resta de la Unió Europea111.105159.524
Vendes a la resta del món114.86539.519
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.131.9781.187.191
Vendes a Espanya846.426931.677
Vendes a la resta de la Unió Europea180.940159.150
Vendes a la resta del món104.61296.365
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.646.0573.228.105
Vendes a Espanya2.067.5911.945.982
Vendes a la resta de la Unió Europea934.989759.124
Vendes a la resta del món643.477523.000
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.035.9242.289.194
Vendes a Espanya1.646.8031.896.407
Vendes a la resta de la Unió Europea230.239267.357
Vendes a la resta del món158.881125.430
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci663.275590.824
Vendes a Espanya574.956504.663
Vendes a la resta de la Unió Europea57.30456.465
Vendes a la resta del món31.01529.696
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.396.0081.535.048
Vendes a Espanya1.093.3281.174.343
Vendes a la resta de la Unió Europea165.037211.337
Vendes a la resta del món137.642149.367
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.759.5099.311.168
Vendes a Espanya7.877.2928.357.697
Vendes a la resta de la Unió Europea519.232664.945
Vendes a la resta del món362.985288.526
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.617.5864.468.968
Vendes a Espanya2.958.7653.737.935
Vendes a la resta de la Unió Europea463.265546.570
Vendes a la resta del món195.555184.463
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.349.1703.183.153
Vendes a Espanya2.886.9742.123.692
Vendes a la resta de la Unió Europea375.689950.017
Vendes a la resta del món86.507109.445
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.947.0592.025.580
Vendes a Espanya1.761.4401.812.032
Vendes a la resta de la Unió Europea122.350148.613
Vendes a la resta del món63.26964.936
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci437.401581.422
Vendes a Espanya404.514550.064
Vendes a la resta de la Unió Europea23.67223.986
Vendes a la resta del món9.2157.372
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines eina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci827.8121.012.655
Vendes a Espanya710.340843.243
Vendes a la resta de la Unió Europea93.72987.341
Vendes a la resta del món23.74382.071
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci428.641493.031
Vendes a Espanya299.801339.528
Vendes a la resta de la Unió Europea54.15458.741
Vendes a la resta del món74.68594.762
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci464.924514.225
Vendes a Espanya440.882486.439
Vendes a la resta de la Unió Europea15.43619.409
Vendes a la resta del món8.6078.377
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci6.240.1646.298.856
Vendes a Espanya5.335.3435.316.589
Vendes a la resta de la Unió Europea599.209679.215
Vendes a la resta del món305.612303.052
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci7.060.2858.654.837
Vendes a Espanya6.678.4198.007.212
Vendes a la resta de la Unió Europea177.229436.279
Vendes a la resta del món204.637211.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.972.0501.802.741
Vendes a Espanya1.585.1971.507.070
Vendes a la resta de la Unió Europea274.481225.509
Vendes a la resta del món112.37270.162
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fusta i materials construcció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.575.7992.816.776
Vendes a Espanya2.174.0832.506.082
Vendes a la resta de la Unió Europea193.345159.387
Vendes a la resta del món208.372151.307
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.952.5262.655.106
Vendes a Espanya1.796.7432.463.187
Vendes a la resta de la Unió Europea105.686129.858
Vendes a la resta del món50.09762.061
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes químics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.341.7206.556.836
Vendes a Espanya4.318.5135.268.823
Vendes a la resta de la Unió Europea640.032676.984
Vendes a la resta del món383.174611.029
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres productes semielaborats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci850.1781.004.447
Vendes a Espanya683.298797.814
Vendes a la resta de la Unió Europea105.095169.334
Vendes a la resta del món61.78537.299
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.529.9531.412.659
Vendes a Espanya1.337.6351.186.389
Vendes a la resta de la Unió Europea107.917124.542
Vendes a la resta del món84.401101.729
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci193.452314.396
Vendes a Espanya124.148269.182
Vendes a la resta de la Unió Europea37.51141.588
Vendes a la resta del món31.7923.627
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci11.835.34812.676.821
Vendes a Espanya11.833.84612.673.236
Vendes a la resta de la Unió Europea1.4612.078
Vendes a la resta del món271.507
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.462.5101.576.874
Vendes a Espanya1.307.5671.435.073
Vendes a la resta de la Unió Europea71.92165.838
Vendes a la resta del món83.02375.963
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci640.826767.052
Vendes a Espanya640.752767.038
Vendes a la resta de la Unió Europea67~
Vendes a la resta del món714
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall carn i productes carnis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.006.367881.562
Vendes a Espanya1.005.559881.184
Vendes a la resta de la Unió Europea797378
Vendes a la resta del món11~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall peix i marisc
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci404.252334.289
Vendes a Espanya404.221334.289
Vendes a la resta de la Unió Europea28~
Vendes a la resta del món3~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci837.420863.590
Vendes a Espanya837.081856.594
Vendes a la resta de la Unió Europea3363.284
Vendes a la resta del món33.712
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall begudes i productes de tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.617.4261.238.051
Vendes a Espanya1.617.2491.233.811
Vendes a la resta de la Unió Europea163.815
Vendes a la resta del món162425
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres productes alimentaris
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci479.001449.579
Vendes a Espanya470.094439.128
Vendes a la resta de la Unió Europea7.7068.619
Vendes a la resta del món1.2011.833
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Vendes a Espanya2.312.7172.384.286
Vendes a la resta de la Unió Europea25.74244.486
Vendes a la resta del món~46
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.147.7614.568.352
Vendes a Espanya3.976.7654.352.958
Vendes a la resta de la Unió Europea91.51892.172
Vendes a la resta del món79.478123.222
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci634.135783.020
Vendes a Espanya630.306770.231
Vendes a la resta de la Unió Europea2.90312.541
Vendes a la resta del món936249
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci253.547262.505
Vendes a Espanya219.232236.716
Vendes a la resta de la Unió Europea13.60212.949
Vendes a la resta del món20.71512.840
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.101.4821.166.444
Vendes a Espanya1.088.3881.159.552
Vendes a la resta de la Unió Europea9.9626.718
Vendes a la resta del món3.141174
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.267.1351.317.611
Vendes a Espanya1.263.5071.283.588
Vendes a la resta de la Unió Europea1.40526.892
Vendes a la resta del món2.2447.131
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci562.332537.878
Vendes a Espanya560.802536.600
Vendes a la resta de la Unió Europea856767
Vendes a la resta del món673511
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall peces de vestir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.859.9733.383.177
Vendes a Espanya3.080.3532.871.999
Vendes a la resta de la Unió Europea419.549292.112
Vendes a la resta del món360.072219.066
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci749.439756.724
Vendes a Espanya730.602716.551
Vendes a la resta de la Unió Europea12.19217.603
Vendes a la resta del món6.64522.569
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.272.5992.503.535
Vendes a Espanya2.270.7762.500.910
Vendes a la resta de la Unió Europea9941.152
Vendes a la resta del món8291.472
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci284.347254.893
Vendes a Espanya272.568252.051
Vendes a la resta de la Unió Europea4.1261.817
Vendes a la resta del món7.6531.025
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci530.273547.965
Vendes a Espanya511.802529.251
Vendes a la resta de la Unió Europea10.20410.571
Vendes a la resta del món8.2678.144
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci247.719338.440
Vendes a Espanya246.536338.431
Vendes a la resta de la Unió Europea1.039~
Vendes a la resta del món1448
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall per correspondència i per Internet
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci756.6011.122.002
Vendes a Espanya648.513907.098
Vendes a la resta de la Unió Europea84.604178.094
Vendes a la resta del món23.48436.810
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci525.481601.335
Vendes a Espanya520.980595.596
Vendes a la resta de la Unió Europea2.0523.092
Vendes a la resta del món2.4482.647
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.725.5491.953.835
Vendes a Espanya1.675.8621.910.027
Vendes a la resta de la Unió Europea38.99135.025
Vendes a la resta del món10.6958.784
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.839.4896.340.791
Vendes a Espanya5.142.3405.484.628
Vendes a la resta de la Unió Europea628.076767.669
Vendes a la resta del món69.07388.494
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci71.21183.542
Vendes a Espanya66.23173.335
Vendes a la resta de la Unió Europea2.4985.991
Vendes a la resta del món2.4824.216
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.498.0612.925.753
Vendes a Espanya1.248.6481.569.205
Vendes a la resta de la Unió Europea962.9471.104.043
Vendes a la resta del món286.465252.505
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Dipòsit i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci922.403872.530
Vendes a Espanya747.118716.951
Vendes a la resta de la Unió Europea128.287120.652
Vendes a la resta del món46.99834.927
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.556.1959.233.669
Vendes a Espanya7.656.5337.238.128
Vendes a la resta de la Unió Europea1.211.6791.030.406
Vendes a la resta del món687.983965.134
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci824.457994.281
Vendes a Espanya818.466972.754
Vendes a la resta de la Unió Europea4.92018.014
Vendes a la resta del món1.0713.513
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hotels i allotjaments similars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.183.1073.912.515
Vendes a Espanya2.548.7403.021.169
Vendes a la resta de la Unió Europea445.945658.402
Vendes a la resta del món188.422232.944
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci277.247398.929
Vendes a Espanya265.957380.773
Vendes a la resta de la Unió Europea9.73213.560
Vendes a la resta del món1.5584.596
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Càmpings i altres tipus allotjaments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci338.697363.292
Vendes a Espanya310.004319.558
Vendes a la resta de la Unió Europea27.50140.090
Vendes a la resta del món1.1923.644
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Restaurants i establiments de menjars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.358.2274.637.412
Vendes a Espanya4.333.2104.615.468
Vendes a la resta de la Unió Europea15.92214.294
Vendes a la resta del món9.0967.651
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Provisió de menjars preparats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.025.3231.083.637
Vendes a Espanya1.006.6561.066.201
Vendes a la resta de la Unió Europea6.0654.724
Vendes a la resta del món12.60112.712
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Establiments de begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.912.8442.598.536
Vendes a Espanya2.895.9682.591.025
Vendes a la resta de la Unió Europea12.2796.563
Vendes a la resta del món4.597947
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.588.7681.568.135
Vendes a Espanya1.330.5031.313.200
Vendes a la resta de la Unió Europea123.721120.362
Vendes a la resta del món134.556134.573
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició programes informàtics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci263.332268.130
Vendes a Espanya118.17798.509
Vendes a la resta de la Unió Europea58.43357.047
Vendes a la resta del món86.722112.574
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.504.2111.453.927
Vendes a Espanya1.387.4511.268.083
Vendes a la resta de la Unió Europea49.883121.980
Vendes a la resta del món66.89063.865
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci180.703207.633
Vendes a Espanya162.858186.822
Vendes a la resta de la Unió Europea7.79612.975
Vendes a la resta del món10.0497.836
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions per cable
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.356.9082.295.898
Vendes a Espanya2.297.6402.213.032
Vendes a la resta de la Unió Europea52.83234.172
Vendes a la resta del món6.43648.693
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.831.3051.993.282
Vendes a Espanya1.774.8271.947.905
Vendes a la resta de la Unió Europea33.05330.560
Vendes a la resta del món23.42514.817
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.082.7345.646.004
Vendes a Espanya4.195.6774.675.046
Vendes a la resta de la Unió Europea527.248565.792
Vendes a la resta del món359.810405.165
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci392.209464.674
Vendes a Espanya262.541302.992
Vendes a la resta de la Unió Europea85.58180.378
Vendes a la resta del món44.08881.304
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.914.2174.720.813
Vendes a Espanya4.846.8194.684.617
Vendes a la resta de la Unió Europea64.37330.251
Vendes a la resta del món3.0265.946
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.198.5171.315.780
Vendes a Espanya1.179.5681.277.080
Vendes a la resta de la Unió Europea15.53831.544
Vendes a la resta del món3.4117.155
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.929.0691.988.243
Vendes a Espanya1.837.4931.912.830
Vendes a la resta de la Unió Europea62.60954.121
Vendes a la resta del món28.95221.292
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.794.6022.589.184
Vendes a Espanya2.608.3582.445.237
Vendes a la resta de la Unió Europea153.533115.497
Vendes a la resta del món32.66928.450
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.631.8222.846.047
Vendes a Espanya2.170.2832.336.626
Vendes a la resta de la Unió Europea249.892266.072
Vendes a la resta del món211.594243.349
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.535.7272.974.350
Vendes a Espanya1.953.4602.419.072
Vendes a la resta de la Unió Europea222.673239.672
Vendes a la resta del món359.594315.605
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Anàlisis i assajos tècnics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci734.105834.989
Vendes a Espanya564.671646.136
Vendes a la resta de la Unió Europea117.974137.209
Vendes a la resta del món51.46051.644
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci748.203436.378
Vendes a Espanya565.506328.085
Vendes a la resta de la Unió Europea141.26582.836
Vendes a la resta del món41.43325.456
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.796.7453.543.626
Vendes a Espanya3.114.6932.893.014
Vendes a la resta de la Unió Europea321.976326.329
Vendes a la resta del món360.075324.284
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci293.648283.299
Vendes a Espanya225.382223.451
Vendes a la resta de la Unió Europea47.96146.399
Vendes a la resta del món20.30613.449
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de disseny especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci304.342253.056
Vendes a Espanya252.264230.623
Vendes a la resta de la Unió Europea34.75716.625
Vendes a la resta del món17.3255.809
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de fotografia
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci100.647115.361
Vendes a Espanya89.111107.159
Vendes a la resta de la Unió Europea6.6815.417
Vendes a la resta del món4.8582.785
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de traducció i d'interpretació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci153.310170.239
Vendes a Espanya99.821124.347
Vendes a la resta de la Unió Europea25.02617.018
Vendes a la resta del món28.46528.874
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci734.064749.983
Vendes a Espanya655.748670.021
Vendes a la resta de la Unió Europea46.43051.271
Vendes a la resta del món31.89428.691
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci170.020172.952
Vendes a Espanya164.492172.952
Vendes a la resta de la Unió Europea142~
Vendes a la resta del món5.386~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci877.477957.227
Vendes a Espanya794.087908.575
Vendes a la resta de la Unió Europea77.75944.341
Vendes a la resta del món5.6304.310
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci116.466139.960
Vendes a Espanya110.594136.636
Vendes a la resta de la Unió Europea5.0352.956
Vendes a la resta del món837368
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci865.795894.473
Vendes a Espanya819.303861.707
Vendes a la resta de la Unió Europea31.95024.265
Vendes a la resta del món14.5428.502
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.192.7741.405.472
Vendes a Espanya1.158.7221.388.836
Vendes a la resta de la Unió Europea31.47312.725
Vendes a la resta del món2.5793.911
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.746.1263.103.966
Vendes a Espanya2.062.3932.342.986
Vendes a la resta de la Unió Europea418.390435.736
Vendes a la resta del món265.376325.244
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci673.961661.841
Vendes a Espanya664.215660.272
Vendes a la resta de la Unió Europea8.6261.024
Vendes a la resta del món1.121544
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci259.761276.727
Vendes a Espanya259.218276.611
Vendes a la resta de la Unió Europea542116
Vendes a la resta del món1~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.255.6452.426.942
Vendes a Espanya2.224.3682.419.280
Vendes a la resta de la Unió Europea30.8737.336
Vendes a la resta del món405327
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci251.888241.724
Vendes a Espanya248.198240.097
Vendes a la resta de la Unió Europea2.0291.135
Vendes a la resta del món1.662492
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i auxiliars oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci414.835438.726
Vendes a Espanya372.048383.631
Vendes a la resta de la Unió Europea40.05952.694
Vendes a la resta del món2.7272.401
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de centres d'atenció telefònica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci714.570705.176
Vendes a Espanya544.762601.320
Vendes a la resta de la Unió Europea155.52291.374
Vendes a la resta del món14.28612.482
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Organització convencions i fires de mostres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci611.829571.999
Vendes a Espanya490.091453.601
Vendes a la resta de la Unió Europea66.38061.790
Vendes a la resta del món55.35856.608
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de suport a les empreses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.467.5262.251.556
Vendes a Espanya1.932.9352.142.638
Vendes a la resta de la Unió Europea330.04596.098
Vendes a la resta del món204.54612.820
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci644.819596.365
Vendes a Espanya593.448563.393
Vendes a la resta de la Unió Europea22.61718.559
Vendes a la resta del món28.75414.413
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci117.709160.486
Vendes a Espanya109.109152.731
Vendes a la resta de la Unió Europea5.0875.528
Vendes a la resta del món3.5142.228
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci975.953633.072
Vendes a Espanya975.953631.169
Vendes a la resta de la Unió Europea~1.902
Vendes a la resta del món~~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.540.7772.627.044
Vendes a Espanya2.329.6992.274.936
Vendes a la resta de la Unió Europea115.707221.961
Vendes a la resta del món95.370130.148
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci164.540211.688
Vendes a Espanya151.786198.804
Vendes a la resta de la Unió Europea12.20112.478
Vendes a la resta del món553406
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci217.777287.549
Vendes a Espanya215.483286.090
Vendes a la resta de la Unió Europea2.1731.353
Vendes a la resta del món120105
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.326.8881.187.313
Vendes a Espanya1.321.4611.179.058
Vendes a la resta de la Unió Europea4.9867.675
Vendes a la resta del món441579
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques