Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Comerç engròs fruites i hortalisses
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Comerç engròs begudes
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Comerç engròs tèxtils
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Comerç engròs productes farmacèutics
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Comerç engròs màquines eina
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Comerç engròs fusta i materials construcció
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Comerç engròs productes químics
Comerç engròs altres productes semielaborats
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall fruites i hortalisses
Comerç detall carn i productes carnis
Comerç detall peix i marisc
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Comerç detall begudes i productes de tabac
Comerç detall altres productes alimentaris
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Comerç detall tèxtils
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Comerç detall peces de vestir
Comerç detall calçat i articles cuir
Comerç detall productes farmacèutics
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall per correspondència i per Internet
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Dipòsit i emmagatzematge
Activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Càmpings i altres tipus allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats
Establiments de begudes
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Edició programes informàtics
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions per cable
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Activitats jurídiques
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Anàlisis i assajos tècnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Activitats de disseny especialitzat
Activitats de fotografia
Activitats de traducció i d'interpretació
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Activitats veterinàries
Lloguer vehicles de motor
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Activitats de neteja
Activitats de jardineria
Activitats administratives i auxiliars oficina
Activitats de centres d'atenció telefònica
Organització convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Reparació efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat66.31969.813
Despeses de personal per assalariat38.65037.725
Taxa de valor afegit54,150,7
Taxa de despeses de personal53,749,5
Taxa bruta d'explotació4,75,1
Taxa de salarització92,191,5
Taxa d'inversió10,47,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat26.76425.844
Despeses de personal per assalariat27.66426.655
Taxa de valor afegit35,736,5
Taxa de despeses de personal76,778,8
Taxa bruta d'explotació7,97,4
Taxa de salarització74,276,4
Taxa d'inversió6,56,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat46.68050.533
Despeses de personal per assalariat34.98033.332
Taxa de valor afegit62,466,5
Taxa de despeses de personal67,160,9
Taxa bruta d'explotació5,87,1
Taxa de salarització89,592,3
Taxa d'inversió5,19,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat34.05438.325
Despeses de personal per assalariat28.91029.799
Taxa de valor afegit46,151,6
Taxa de despeses de personal68,559,3
Taxa bruta d'explotació4,55,3
Taxa de salarització80,776,3
Taxa d'inversió4,24,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat52.77834.191
Despeses de personal per assalariat59.79955.292
Taxa de valor afegit70,659,0
Taxa de despeses de personal39,343,3
Taxa bruta d'explotació41,133,1
Taxa de salarització34,726,8
Taxa d'inversió5,27,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat40.30444.881
Despeses de personal per assalariat47.62059.394
Taxa de valor afegit65,556,5
Taxa de despeses de personal55,553,9
Taxa bruta d'explotació28,226,4
Taxa de salarització47,040,8
Taxa d'inversió4,14,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat48.09753.973
Despeses de personal per assalariat39.04040.811
Taxa de valor afegit59,761,7
Taxa de despeses de personal43,938,5
Taxa bruta d'explotació35,038,2
Taxa de salarització54,151,0
Taxa d'inversió7,25,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat38.65643.161
Despeses de personal per assalariat32.81935.152
Taxa de valor afegit59,854,3
Taxa de despeses de personal45,840,8
Taxa bruta d'explotació31,229,2
Taxa de salarització54,050,1
Taxa d'inversió2,74,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat58.99954.698
Despeses de personal per assalariat52.54754.079
Taxa de valor afegit67,060,5
Taxa de despeses de personal50,450,7
Taxa bruta d'explotació31,828,4
Taxa de salarització56,651,3
Taxa d'inversió1,02,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat56.29763.676
Despeses de personal per assalariat33.54034.572
Taxa de valor afegit46,049,8
Taxa de despeses de personal51,747,1
Taxa bruta d'explotació2,84,0
Taxa de salarització86,886,8
Taxa d'inversió15,711,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat39.79651.022
Despeses de personal per assalariat28.18131.791
Taxa de valor afegit47,840,1
Taxa de despeses de personal56,753,9
Taxa bruta d'explotació2,82,7
Taxa de salarització80,186,5
Taxa d'inversió11,48,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat36.59446.259
Despeses de personal per assalariat24.66125.902
Taxa de valor afegit48,450,5
Taxa de despeses de personal64,455,1
Taxa bruta d'explotació4,15,0
Taxa de salarització95,698,4
Taxa d'inversió34,910,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.96541.841
Despeses de personal per assalariat30.91929.821
Taxa de valor afegit43,034,9
Taxa de despeses de personal67,164,3
Taxa bruta d'explotació2,52,3
Taxa de salarització91,090,3
Taxa d'inversió8,920,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat56.83958.855
Despeses de personal per assalariat36.66136.877
Taxa de valor afegit47,340,7
Taxa de despeses de personal59,755,8
Taxa bruta d'explotació5,96,1
Taxa de salarització92,589,1
Taxa d'inversió12,217,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat68.29364.336
Despeses de personal per assalariat43.02340.285
Taxa de valor afegit43,945,8
Taxa de despeses de personal58,858,5
Taxa bruta d'explotació3,64,3
Taxa de salarització93,393,5
Taxa d'inversió6,79,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat51.85948.712
Despeses de personal per assalariat37.39036.691
Taxa de valor afegit42,839,3
Taxa de despeses de personal64,268,9
Taxa bruta d'explotació4,73,6
Taxa de salarització89,191,5
Taxa d'inversió12,77,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat39.15438.070
Despeses de personal per assalariat32.71129.534
Taxa de valor afegit54,254,0
Taxa de despeses de personal76,070,8
Taxa bruta d'explotació2,83,1
Taxa de salarització90,991,2
Taxa d'inversió8,17,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat40.73648.574
Despeses de personal per assalariat31.23134.691
Taxa de valor afegit47,050,9
Taxa de despeses de personal69,963,5
Taxa bruta d'explotació4,45,6
Taxa de salarització91,288,9
Taxa d'inversió6,86,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat47.48335.057
Despeses de personal per assalariat32.80332.173
Taxa de valor afegit33,628,7
Taxa de despeses de personal63,284,5
Taxa bruta d'explotació6,02,1
Taxa de salarització91,592,1
Taxa d'inversió15,435,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat54.95750.893
Despeses de personal per assalariat45.17840.833
Taxa de valor afegit44,140,2
Taxa de despeses de personal72,467,2
Taxa bruta d'explotació3,23,2
Taxa de salarització88,183,7
Taxa d'inversió6,56,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat45.95248.373
Despeses de personal per assalariat40.51441.205
Taxa de valor afegit53,164,0
Taxa de despeses de personal71,164,4
Taxa bruta d'explotació5,07,8
Taxa de salarització80,775,6
Taxa d'inversió10,19,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat54.42161.149
Despeses de personal per assalariat39.25535.879
Taxa de valor afegit41,244,9
Taxa de despeses de personal62,654,2
Taxa bruta d'explotació6,48,2
Taxa de salarització86,792,4
Taxa d'inversió8,710,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat92.95792.164
Despeses de personal per assalariat63.43962.973
Taxa de valor afegit53,654,1
Taxa de despeses de personal67,066,9
Taxa bruta d'explotació6,26,0
Taxa de salarització98,197,9
Taxa d'inversió7,510,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat45.38447.088
Despeses de personal per assalariat36.10135.924
Taxa de valor afegit50,647,8
Taxa de despeses de personal69,166,5
Taxa bruta d'explotació5,45,1
Taxa de salarització86,987,1
Taxa d'inversió12,110,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat55.44349.857
Despeses de personal per assalariat43.96452.220
Taxa de valor afegit63,860,5
Taxa de despeses de personal77,2102,3
Taxa bruta d'explotació2,4-0,2
Taxa de salarització97,497,6
Taxa d'inversió5,34,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat49.68653.477
Despeses de personal per assalariat44.65143.837
Taxa de valor afegit62,162,6
Taxa de despeses de personal87,581,0
Taxa bruta d'explotació2,03,3
Taxa de salarització97,498,8
Taxa d'inversió5,65,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat47.49658.864
Despeses de personal per assalariat36.73439.133
Taxa de valor afegit66,866,6
Taxa de despeses de personal72,663,1
Taxa bruta d'explotació5,17,5
Taxa de salarització93,995,0
Taxa d'inversió14,96,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines eina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat57.24262.551
Despeses de personal per assalariat46.51648.270
Taxa de valor afegit62,359,6
Taxa de despeses de personal73,371,0
Taxa bruta d'explotació5,15,4
Taxa de salarització90,292,0
Taxa d'inversió3,49,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat60.88661.275
Despeses de personal per assalariat40.98646.047
Taxa de valor afegit60,859,8
Taxa de despeses de personal63,768,7
Taxa bruta d'explotació8,36,5
Taxa de salarització94,691,4
Taxa d'inversió14,715,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat38.00745.563
Despeses de personal per assalariat37.81836.868
Taxa de valor afegit63,262,7
Taxa de despeses de personal94,575,7
Taxa bruta d'explotació1,36,0
Taxa de salarització94,993,5
Taxa d'inversió8,38,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat60.71065.512
Despeses de personal per assalariat43.19446.203
Taxa de valor afegit62,461,2
Taxa de despeses de personal66,265,9
Taxa bruta d'explotació7,06,8
Taxa de salarització93,093,5
Taxa d'inversió7,36,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat151.648168.087
Despeses de personal per assalariat52.11150.283
Taxa de valor afegit33,438,9
Taxa de despeses de personal31,928,7
Taxa bruta d'explotació1,82,3
Taxa de salarització92,895,9
Taxa d'inversió14,213,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat45.84760.660
Despeses de personal per assalariat39.54940.830
Taxa de valor afegit53,559,9
Taxa de despeses de personal81,765,7
Taxa bruta d'explotació1,74,4
Taxa de salarització94,797,6
Taxa d'inversió9,818,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fusta i materials construcció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.58746.554
Despeses de personal per assalariat33.11332.787
Taxa de valor afegit58,859,7
Taxa de despeses de personal71,962,3
Taxa bruta d'explotació5,26,3
Taxa de salarització90,388,5
Taxa d'inversió11,617,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.16244.362
Despeses de personal per assalariat36.79639.477
Taxa de valor afegit58,659,6
Taxa de despeses de personal82,784,3
Taxa bruta d'explotació3,22,8
Taxa de salarització92,594,8
Taxa d'inversió10,69,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes químics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat98.520102.049
Despeses de personal per assalariat57.45455.077
Taxa de valor afegit57,256,3
Taxa de despeses de personal55,252,0
Taxa bruta d'explotació5,96,3
Taxa de salarització94,796,3
Taxa d'inversió6,711,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres productes semielaborats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat59.77872.390
Despeses de personal per assalariat37.59445.772
Taxa de valor afegit55,750,3
Taxa de despeses de personal58,959,2
Taxa bruta d'explotació4,94,9
Taxa de salarització93,793,7
Taxa d'inversió4,09,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat40.05637.166
Despeses de personal per assalariat29.73929.231
Taxa de valor afegit50,148,9
Taxa de despeses de personal66,068,3
Taxa bruta d'explotació3,73,6
Taxa de salarització88,986,9
Taxa d'inversió24,813,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat28.37318.792
Despeses de personal per assalariat23.34626.804
Taxa de valor afegit54,640,9
Taxa de despeses de personal52,488,1
Taxa bruta d'explotació11,01,3
Taxa de salarització63,761,8
Taxa d'inversió5,110,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat32.16430.669
Despeses de personal per assalariat23.69722.749
Taxa de valor afegit64,163,6
Taxa de despeses de personal67,368,8
Taxa bruta d'explotació5,65,2
Taxa de salarització91,492,7
Taxa d'inversió11,99,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat36.74534.971
Despeses de personal per assalariat27.76626.303
Taxa de valor afegit59,060,6
Taxa de despeses de personal67,367,2
Taxa bruta d'explotació7,17,1
Taxa de salarització89,189,3
Taxa d'inversió8,76,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.08217.462
Despeses de personal per assalariat18.30815.894
Taxa de valor afegit70,769,3
Taxa de despeses de personal64,056,8
Taxa bruta d'explotació8,18,6
Taxa de salarització66,762,4
Taxa d'inversió4,67,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carn i productes carnis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.91816.313
Despeses de personal per assalariat17.78115.663
Taxa de valor afegit73,771,6
Taxa de despeses de personal61,569,8
Taxa bruta d'explotació11,18,3
Taxa de salarització68,972,7
Taxa d'inversió4,24,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall peix i marisc
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.74915.881
Despeses de personal per assalariat16.42014.318
Taxa de valor afegit71,574,4
Taxa de despeses de personal55,751,3
Taxa bruta d'explotació8,59,3
Taxa de salarització60,356,9
Taxa d'inversió1,712,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.89016.092
Despeses de personal per assalariat18.15117.337
Taxa de valor afegit60,359,1
Taxa de despeses de personal73,078,4
Taxa bruta d'explotació10,88,2
Taxa de salarització71,972,8
Taxa d'inversió4,05,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall begudes i productes de tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat33.07523.767
Despeses de personal per assalariat18.43016.630
Taxa de valor afegit79,169,9
Taxa de despeses de personal33,845,5
Taxa bruta d'explotació5,24,3
Taxa de salarització60,765,0
Taxa d'inversió3,910,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres productes alimentaris
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat15.65513.351
Despeses de personal per assalariat16.29816.073
Taxa de valor afegit61,754,6
Taxa de despeses de personal68,772,1
Taxa bruta d'explotació6,95,0
Taxa de salarització66,059,9
Taxa d'inversió7,511,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat37.82936.872
Despeses de personal per assalariat27.22725.574
Taxa de valor afegit61,158,8
Taxa de despeses de personal69,668,1
Taxa bruta d'explotació3,13,2
Taxa de salarització96,698,2
Taxa d'inversió7,88,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat25.75325.683
Despeses de personal per assalariat23.80522.213
Taxa de valor afegit61,261,3
Taxa de despeses de personal70,867,3
Taxa bruta d'explotació7,27,5
Taxa de salarització76,677,8
Taxa d'inversió5,78,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat20.77022.714
Despeses de personal per assalariat21.51424.389
Taxa de valor afegit57,755,5
Taxa de despeses de personal86,185,5
Taxa bruta d'explotació2,22,2
Taxa de salarització83,179,6
Taxa d'inversió6,17,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.45217.170
Despeses de personal per assalariat20.71918.924
Taxa de valor afegit62,663,4
Taxa de despeses de personal60,163,8
Taxa bruta d'explotació12,110,5
Taxa de salarització50,657,9
Taxa d'inversió3,59,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat23.71425.827
Despeses de personal per assalariat24.06525.271
Taxa de valor afegit59,961,8
Taxa de despeses de personal72,575,7
Taxa bruta d'explotació6,05,6
Taxa de salarització71,477,4
Taxa d'inversió7,05,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat25.51024.400
Despeses de personal per assalariat21.62620.692
Taxa de valor afegit56,454,9
Taxa de despeses de personal66,861,4
Taxa bruta d'explotació7,68,3
Taxa de salarització78,872,5
Taxa d'inversió6,87,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.26919.795
Despeses de personal per assalariat20.58819.650
Taxa de valor afegit66,766,5
Taxa de despeses de personal56,462,2
Taxa bruta d'explotació9,48,5
Taxa de salarització58,362,6
Taxa d'inversió4,04,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall peces de vestir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat30.05023.807
Despeses de personal per assalariat22.40019.783
Taxa de valor afegit54,153,2
Taxa de despeses de personal58,466,0
Taxa bruta d'explotació9,98,2
Taxa de salarització78,379,4
Taxa d'inversió14,116,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.94522.392
Despeses de personal per assalariat19.17619.923
Taxa de valor afegit54,949,7
Taxa de despeses de personal71,575,9
Taxa bruta d'explotació7,15,4
Taxa de salarització81,985,3
Taxa d'inversió6,120,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat43.18340.264
Despeses de personal per assalariat29.32424.245
Taxa de valor afegit78,979,6
Taxa de despeses de personal52,147,6
Taxa bruta d'explotació11,513,9
Taxa de salarització76,779,0
Taxa d'inversió1,82,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat23.43722.686
Despeses de personal per assalariat26.73227.218
Taxa de valor afegit55,661,7
Taxa de despeses de personal76,879,8
Taxa bruta d'explotació6,15,8
Taxa de salarització67,366,5
Taxa d'inversió6,97,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat24.89320.779
Despeses de personal per assalariat22.07318.808
Taxa de valor afegit59,455,9
Taxa de despeses de personal79,375,7
Taxa bruta d'explotació4,75,2
Taxa de salarització89,483,6
Taxa d'inversió4,27,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat9.8599.321
Despeses de personal per assalariat10.48812.039
Taxa de valor afegit71,261,1
Taxa de despeses de personal21,225,8
Taxa bruta d'explotació25,818,2
Taxa de salarització19,920,0
Taxa d'inversió0,52,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall per correspondència i per Internet
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat33.97035.877
Despeses de personal per assalariat32.29536.251
Taxa de valor afegit40,741,3
Taxa de despeses de personal76,481,8
Taxa bruta d'explotació3,12,6
Taxa de salarització80,481,0
Taxa d'inversió7,113,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat38.22535.655
Despeses de personal per assalariat28.64828.894
Taxa de valor afegit56,955,8
Taxa de despeses de personal62,865,7
Taxa bruta d'explotació9,39,1
Taxa de salarització83,881,1
Taxa d'inversió18,718,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.18243.708
Despeses de personal per assalariat39.75238.572
Taxa de valor afegit89,589,0
Taxa de despeses de personal65,161,5
Taxa bruta d'explotació30,632,7
Taxa de salarització67,569,6
Taxa d'inversió20,617,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat43.46840.556
Despeses de personal per assalariat32.64331.281
Taxa de valor afegit54,850,0
Taxa de despeses de personal48,050,3
Taxa bruta d'explotació20,017,1
Taxa de salarització63,965,2
Taxa d'inversió16,713,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat77.83085.021
Despeses de personal per assalariat30.73431.105
Taxa de valor afegit41,743,0
Taxa de despeses de personal36,829,9
Taxa bruta d'explotació23,722,5
Taxa de salarització93,281,7
Taxa d'inversió2,33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat87.57386.995
Despeses de personal per assalariat57.76261.113
Taxa de valor afegit18,317,4
Taxa de despeses de personal65,670,0
Taxa bruta d'explotació6,45,3
Taxa de salarització99,499,7
Taxa d'inversió47,12,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Dipòsit i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat69.25166.323
Despeses de personal per assalariat36.13537.533
Taxa de valor afegit52,352,1
Taxa de despeses de personal51,355,4
Taxa bruta d'explotació20,618,9
Taxa de salarització98,497,9
Taxa d'inversió15,426,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat78.87579.041
Despeses de personal per assalariat43.55342.015
Taxa de valor afegit65,962,2
Taxa de despeses de personal53,351,5
Taxa bruta d'explotació15,916,8
Taxa de salarització96,597,0
Taxa d'inversió17,814,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat24.14525.245
Despeses de personal per assalariat25.95424.855
Taxa de valor afegit67,868,4
Taxa de despeses de personal101,991,7
Taxa bruta d'explotació-0,93,3
Taxa de salarització94,893,1
Taxa d'inversió4,85,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hotels i allotjaments similars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat44.92844.677
Despeses de personal per assalariat27.94926.543
Taxa de valor afegit49,450,2
Taxa de despeses de personal60,958,0
Taxa bruta d'explotació19,020,3
Taxa de salarització97,897,7
Taxa d'inversió11,016,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat25.58729.155
Despeses de personal per assalariat21.64023.098
Taxa de valor afegit44,743,3
Taxa de despeses de personal61,658,6
Taxa bruta d'explotació16,116,7
Taxa de salarització72,974,0
Taxa d'inversió23,919,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Càmpings i altres tipus allotjaments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat47.20045.480
Despeses de personal per assalariat25.80624.251
Taxa de valor afegit54,053,8
Taxa de despeses de personal52,351,3
Taxa bruta d'explotació25,625,5
Taxa de salarització95,696,2
Taxa d'inversió16,424,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Restaurants i establiments de menjars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat22.16920.244
Despeses de personal per assalariat21.01019.349
Taxa de valor afegit40,940,8
Taxa de despeses de personal81,083,8
Taxa bruta d'explotació7,76,6
Taxa de salarització85,587,6
Taxa d'inversió7,810,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Provisió de menjars preparats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.48118.451
Despeses de personal per assalariat18.41716.820
Taxa de valor afegit48,047,6
Taxa de despeses de personal86,384,5
Taxa bruta d'explotació6,57,3
Taxa de salarització91,392,7
Taxa d'inversió4,53,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Establiments de begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat15.76513.746
Despeses de personal per assalariat17.19114.884
Taxa de valor afegit36,434,6
Taxa de despeses de personal67,564,0
Taxa bruta d'explotació11,812,6
Taxa de salarització61,959,1
Taxa d'inversió4,35,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat54.31454.786
Despeses de personal per assalariat42.90143.548
Taxa de valor afegit40,345,8
Taxa de despeses de personal72,970,9
Taxa bruta d'explotació9,010,5
Taxa de salarització92,389,2
Taxa d'inversió9,111,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició programes informàtics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat77.61960.916
Despeses de personal per assalariat60.13959.316
Taxa de valor afegit69,563,6
Taxa de despeses de personal70,784,3
Taxa bruta d'explotació17,38,5
Taxa de salarització91,386,6
Taxa d'inversió14,67,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat62.85361.851
Despeses de personal per assalariat41.67336.511
Taxa de valor afegit57,563,0
Taxa de despeses de personal56,651,8
Taxa bruta d'explotació10,414,0
Taxa de salarització85,487,7
Taxa d'inversió20,417,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat44.14146.844
Despeses de personal per assalariat57.14055.427
Taxa de valor afegit144,1134,8
Taxa de despeses de personal124,9115,5
Taxa bruta d'explotació-29,9-17,4
Taxa de salarització96,597,6
Taxa d'inversió7,85,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions per cable
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat277.011269.392
Despeses de personal per assalariat163.53196.824
Taxa de valor afegit63,568,7
Taxa de despeses de personal58,135,3
Taxa bruta d'explotació22,131,8
Taxa de salarització98,598,1
Taxa d'inversió22,825,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat122.941153.764
Despeses de personal per assalariat45.69549.647
Taxa de valor afegit47,040,3
Taxa de despeses de personal32,928,6
Taxa bruta d'explotació22,423,4
Taxa de salarització88,688,7
Taxa d'inversió17,624,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat53.12753.093
Despeses de personal per assalariat45.29846.458
Taxa de valor afegit57,056,7
Taxa de despeses de personal76,477,4
Taxa bruta d'explotació11,411,0
Taxa de salarització89,688,4
Taxa d'inversió17,919,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.40249.935
Despeses de personal per assalariat38.10639.139
Taxa de valor afegit60,063,6
Taxa de despeses de personal78,468,9
Taxa bruta d'explotació12,118,2
Taxa de salarització85,287,9
Taxa d'inversió15,86,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat91.74969.585
Despeses de personal per assalariat33.83935.846
Taxa de valor afegit65,062,1
Taxa de despeses de personal20,621,6
Taxa bruta d'explotació50,247,4
Taxa de salarització55,941,9
Taxa d'inversió36,070,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat38.69336.275
Despeses de personal per assalariat30.19726.481
Taxa de valor afegit59,056,7
Taxa de despeses de personal51,952,9
Taxa bruta d'explotació25,824,8
Taxa de salarització66,572,5
Taxa d'inversió14,422,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat47.38748.090
Despeses de personal per assalariat36.64232.928
Taxa de valor afegit67,065,8
Taxa de despeses de personal41,837,8
Taxa bruta d'explotació36,839,3
Taxa de salarització54,055,3
Taxa d'inversió2,13,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat38.81142.404
Despeses de personal per assalariat36.66038.942
Taxa de valor afegit61,564,6
Taxa de despeses de personal77,271,3
Taxa bruta d'explotació13,418,6
Taxa de salarització81,777,6
Taxa d'inversió5,24,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat75.69456.411
Despeses de personal per assalariat64.75062.610
Taxa de valor afegit57,250,9
Taxa de despeses de personal75,698,4
Taxa bruta d'explotació13,50,8
Taxa de salarització88,488,6
Taxa d'inversió8,614,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat40.57045.668
Despeses de personal per assalariat38.15439.560
Taxa de valor afegit71,768,5
Taxa de despeses de personal57,053,2
Taxa bruta d'explotació24,726,2
Taxa de salarització60,661,5
Taxa d'inversió12,56,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Anàlisis i assajos tècnics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat45.36941.289
Despeses de personal per assalariat37.65537.708
Taxa de valor afegit72,461,4
Taxa de despeses de personal73,381,1
Taxa bruta d'explotació17,910,4
Taxa de salarització88,388,8
Taxa d'inversió4,44,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat49.15643.740
Despeses de personal per assalariat41.32339.212
Taxa de valor afegit85,9134,7
Taxa de despeses de personal78,182,6
Taxa bruta d'explotació20,024,0
Taxa de salarització92,992,1
Taxa d'inversió26,020,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat42.21041.312
Despeses de personal per assalariat38.23736.114
Taxa de valor afegit53,351,2
Taxa de despeses de personal72,963,8
Taxa bruta d'explotació6,99,4
Taxa de salarització80,473,0
Taxa d'inversió143,76,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat40.32935.049
Despeses de personal per assalariat35.62327.607
Taxa de valor afegit57,059,8
Taxa de despeses de personal78,270,8
Taxa bruta d'explotació10,115,1
Taxa de salarització88,689,9
Taxa d'inversió3,48,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de disseny especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat55.49867.367
Despeses de personal per assalariat32.85637.571
Taxa de valor afegit62,769,4
Taxa de despeses de personal29,532,5
Taxa bruta d'explotació38,945,7
Taxa de salarització49,858,2
Taxa d'inversió13,619,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de fotografia
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.23915.719
Despeses de personal per assalariat24.54320.610
Taxa de valor afegit53,252,0
Taxa de despeses de personal47,546,6
Taxa bruta d'explotació25,124,1
Taxa de salarització33,435,6
Taxa d'inversió6,76,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de traducció i d'interpretació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat27.26426.657
Despeses de personal per assalariat32.94730.217
Taxa de valor afegit77,276,1
Taxa de despeses de personal45,447,2
Taxa bruta d'explotació35,032,1
Taxa de salarització37,641,7
Taxa d'inversió2,14,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat34.69333.486
Despeses de personal per assalariat32.56335.874
Taxa de valor afegit70,766,2
Taxa de despeses de personal62,660,9
Taxa bruta d'explotació22,623,6
Taxa de salarització66,756,8
Taxa d'inversió8,03,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat20.73418.641
Despeses de personal per assalariat19.53418.816
Taxa de valor afegit65,162,1
Taxa de despeses de personal62,567,0
Taxa bruta d'explotació16,014,7
Taxa de salarització66,466,4
Taxa d'inversió15,213,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Lloguer vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat226.603223.654
Despeses de personal per assalariat35.59336.482
Taxa de valor afegit61,752,6
Taxa de despeses de personal13,813,7
Taxa bruta d'explotació47,843,5
Taxa de salarització87,883,9
Taxa d'inversió112,0126,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat28.16341.493
Despeses de personal per assalariat22.43926.580
Taxa de valor afegit55,152,3
Taxa de despeses de personal47,242,7
Taxa bruta d'explotació22,127,4
Taxa de salarització59,366,6
Taxa d'inversió21,614,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat62.31060.724
Despeses de personal per assalariat35.87337.515
Taxa de valor afegit41,752,0
Taxa de despeses de personal47,546,9
Taxa bruta d'explotació21,320,6
Taxa de salarització82,575,9
Taxa d'inversió43,047,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.72624.722
Despeses de personal per assalariat21.06623.760
Taxa de valor afegit91,291,6
Taxa de despeses de personal95,794,7
Taxa bruta d'explotació3,94,8
Taxa de salarització98,798,5
Taxa d'inversió0,40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat39.72743.659
Despeses de personal per assalariat32.71733.371
Taxa de valor afegit49,753,4
Taxa de despeses de personal71,967,1
Taxa bruta d'explotació4,04,9
Taxa de salarització87,387,8
Taxa d'inversió7,35,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat29.32527.286
Despeses de personal per assalariat24.03524.148
Taxa de valor afegit80,079,3
Taxa de despeses de personal80,787,1
Taxa bruta d'explotació15,010,1
Taxa de salarització98,598,4
Taxa d'inversió2,01,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat16.93016.345
Despeses de personal per assalariat15.84516.266
Taxa de valor afegit81,379,8
Taxa de despeses de personal93,299,3
Taxa bruta d'explotació5,30,5
Taxa de salarització99,699,8
Taxa d'inversió1,70,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.31619.678
Despeses de personal per assalariat16.93516.011
Taxa de valor afegit84,982,6
Taxa de despeses de personal77,378,4
Taxa bruta d'explotació18,216,9
Taxa de salarització97,396,3
Taxa d'inversió0,82,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat24.56624.853
Despeses de personal per assalariat25.26325.919
Taxa de valor afegit76,179,9
Taxa de despeses de personal79,979,5
Taxa bruta d'explotació13,915,5
Taxa de salarització77,776,2
Taxa d'inversió4,26,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i auxiliars oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat34.43235.308
Despeses de personal per assalariat29.56431.543
Taxa de valor afegit55,752,7
Taxa de despeses de personal69,169,0
Taxa bruta d'explotació16,115,0
Taxa de salarització80,577,2
Taxa d'inversió9,79,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de centres d'atenció telefònica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat29.85827.671
Despeses de personal per assalariat27.40123.690
Taxa de valor afegit74,177,0
Taxa de despeses de personal91,785,6
Taxa bruta d'explotació5,410,0
Taxa de salarització99,999,9
Taxa d'inversió10,68,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Organització convencions i fires de mostres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat32.87133.284
Despeses de personal per assalariat30.06229.385
Taxa de valor afegit32,535,2
Taxa de despeses de personal74,871,0
Taxa bruta d'explotació6,17,8
Taxa de salarització81,880,5
Taxa d'inversió6,46,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de suport a les empreses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat28.58427.134
Despeses de personal per assalariat27.29523.346
Taxa de valor afegit62,764,1
Taxa de despeses de personal72,765,1
Taxa bruta d'explotació15,018,8
Taxa de salarització76,175,7
Taxa d'inversió11,29,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.90118.234
Despeses de personal per assalariat18.11516.562
Taxa de valor afegit71,467,3
Taxa de despeses de personal55,054,3
Taxa bruta d'explotació24,821,6
Taxa de salarització60,459,7
Taxa d'inversió9,64,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat31.86136.756
Despeses de personal per assalariat29.24830.739
Taxa de valor afegit94,686,0
Taxa de despeses de personal78,271,0
Taxa bruta d'explotació28,531,7
Taxa de salarització85,284,8
Taxa d'inversió11,512,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat60.95763.616
Despeses de personal per assalariat29.12028.816
Taxa de valor afegit57,348,0
Taxa de despeses de personal41,344,9
Taxa bruta d'explotació23,421,7
Taxa de salarització86,599,2
Taxa d'inversió15,925,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat37.88840.150
Despeses de personal per assalariat29.78730.178
Taxa de valor afegit62,265,2
Taxa de despeses de personal67,466,6
Taxa bruta d'explotació20,222,1
Taxa de salarització85,788,7
Taxa d'inversió25,521,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat24.06128.077
Despeses de personal per assalariat26.38927.094
Taxa de valor afegit64,665,7
Taxa de despeses de personal69,757,8
Taxa bruta d'explotació16,321,8
Taxa de salarització63,559,9
Taxa d'inversió5,33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.66022.107
Despeses de personal per assalariat22.83024.505
Taxa de valor afegit65,163,2
Taxa de despeses de personal56,962,3
Taxa bruta d'explotació21,416,8
Taxa de salarització49,056,2
Taxa d'inversió4,68,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.00413.565
Despeses de personal per assalariat18.56616.078
Taxa de valor afegit64,762,4
Taxa de despeses de personal66,873,3
Taxa bruta d'explotació17,114,5
Taxa de salarització61,261,9
Taxa d'inversió11,18,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques