Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Comerç engròs fruites i hortalisses
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Comerç engròs begudes
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Comerç engròs tèxtils
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Comerç engròs productes farmacèutics
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Comerç engròs màquines eina
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Comerç engròs fusta i materials construcció
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Comerç engròs productes químics
Comerç engròs altres productes semielaborats
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall fruites i hortalisses
Comerç detall carn i productes carnis
Comerç detall peix i marisc
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Comerç detall begudes i productes de tabac
Comerç detall altres productes alimentaris
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Comerç detall tèxtils
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Comerç detall peces de vestir
Comerç detall calçat i articles cuir
Comerç detall productes farmacèutics
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall per correspondència i per Internet
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Dipòsit i emmagatzematge
Activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Càmpings i altres tipus allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats
Establiments de begudes
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Edició programes informàtics
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions per cable
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Activitats jurídiques
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Anàlisis i assajos tècnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Activitats de disseny especialitzat
Activitats de fotografia
Activitats de traducció i d'interpretació
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Activitats veterinàries
Lloguer vehicles de motor
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Activitats de neteja
Activitats de jardineria
Activitats administratives i auxiliars oficina
Activitats de centres d'atenció telefònica
Organització convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Reparació efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades14.63716.198
Persones assalariades13.47814.823
Persones no assalariades1.1591.374
Personal assalariat equivalent a jornada completa13.13114.003
Hores treballades pel personal assalariat..25.389
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades21.03822.247
Persones assalariades15.61316.999
Persones no assalariades5.4255.249
Personal assalariat equivalent a jornada completa14.73614.898
Hores treballades pel personal assalariat..26.983
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.6847.741
Persones assalariades5.9817.146
Persones no assalariades703596
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.8446.718
Hores treballades pel personal assalariat..12.183
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.7552.210
Persones assalariades1.4161.686
Persones no assalariades339524
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.2931.496
Hores treballades pel personal assalariat..2.713
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.2903.208
Persones assalariades795859
Persones no assalariades1.4952.350
Personal assalariat equivalent a jornada completa774817
Hores treballades pel personal assalariat..1.490
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.3193.219
Persones assalariades1.5591.312
Persones no assalariades1.7601.907
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.4731.265
Hores treballades pel personal assalariat..2.304
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.1852.779
Persones assalariades1.7221.417
Persones no assalariades1.4621.363
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.6161.278
Hores treballades pel personal assalariat..2.331
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.0637.615
Persones assalariades3.2743.813
Persones no assalariades2.7893.802
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.0763.513
Hores treballades pel personal assalariat..6.408
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.4645.209
Persones assalariades2.5272.670
Persones no assalariades1.9362.539
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.3452.469
Hores treballades pel personal assalariat..4.504
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.5613.059
Persones assalariades2.2242.656
Persones no assalariades337403
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.1542.506
Hores treballades pel personal assalariat..4.575
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.1181.833
Persones assalariades1.6971.586
Persones no assalariades422247
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.6191.493
Hores treballades pel personal assalariat..2.722
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades13.80712.858
Persones assalariades13.20312.649
Persones no assalariades604209
Personal assalariat equivalent a jornada completa12.08012.413
Hores treballades pel personal assalariat..22.658
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.7145.662
Persones assalariades5.2015.110
Persones no assalariades513552
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.9654.726
Hores treballades pel personal assalariat..8.629
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades7.6277.418
Persones assalariades7.0566.606
Persones no assalariades570812
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.7356.397
Hores treballades pel personal assalariat..11.680
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.4962.575
Persones assalariades2.3282.407
Persones no assalariades167168
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.2732.227
Hores treballades pel personal assalariat..4.067
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades7.7647.959
Persones assalariades6.9187.279
Persones no assalariades846680
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.6386.817
Hores treballades pel personal assalariat..12.436
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.58810.775
Persones assalariades8.7189.831
Persones no assalariades871944
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.3189.339
Hores treballades pel personal assalariat..17.045
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.0973.778
Persones assalariades3.7373.359
Persones no assalariades360419
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.4883.139
Hores treballades pel personal assalariat..5.731
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades12.42812.684
Persones assalariades11.36611.685
Persones no assalariades1.062999
Personal assalariat equivalent a jornada completa10.56410.120
Hores treballades pel personal assalariat..18.475
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.3114.366
Persones assalariades3.7983.656
Persones no assalariades513710
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.6933.377
Hores treballades pel personal assalariat..6.166
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.4972.678
Persones assalariades2.0142.024
Persones no assalariades483654
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.9031.880
Hores treballades pel personal assalariat..3.432
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.4054.515
Persones assalariades3.8214.174
Persones no assalariades584341
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.6563.847
Hores treballades pel personal assalariat..7.024
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades17.63818.410
Persones assalariades17.30618.018
Persones no assalariades332392
Personal assalariat equivalent a jornada completa16.94417.588
Hores treballades pel personal assalariat..32.094
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades14.00614.484
Persones assalariades12.16712.619
Persones no assalariades1.8391.865
Personal assalariat equivalent a jornada completa11.56311.703
Hores treballades pel personal assalariat..21.366
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.3816.685
Persones assalariades6.2136.526
Persones no assalariades168159
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.0276.354
Hores treballades pel personal assalariat..11.602
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.4126.648
Persones assalariades6.2446.571
Persones no assalariades16977
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.0816.251
Hores treballades pel personal assalariat..11.412
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.7262.002
Persones assalariades1.6211.901
Persones no assalariades106100
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.5831.855
Hores treballades pel personal assalariat..3.386
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs màquines eina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.7723.038
Persones assalariades2.5012.794
Persones no assalariades271244
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.3722.654
Hores treballades pel personal assalariat..4.846
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.6051.664
Persones assalariades1.5181.521
Persones no assalariades87143
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.4551.461
Hores treballades pel personal assalariat..2.666
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.8442.787
Persones assalariades2.7002.607
Persones no assalariades144180
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.6302.506
Hores treballades pel personal assalariat..4.576
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades21.21819.226
Persones assalariades19.73017.968
Persones no assalariades1.4881.259
Personal assalariat equivalent a jornada completa19.00417.294
Hores treballades pel personal assalariat..31.564
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.2341.635
Persones assalariades1.1451.568
Persones no assalariades8967
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.1081.509
Hores treballades pel personal assalariat..2.757
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.9023.802
Persones assalariades3.6973.712
Persones no assalariades20590
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.6303.607
Hores treballades pel personal assalariat..6.585
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs fusta i materials construcció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades11.35010.191
Persones assalariades10.2479.016
Persones no assalariades1.1031.174
Personal assalariat equivalent a jornada completa9.6878.652
Hores treballades pel personal assalariat..15.798
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades8.63210.641
Persones assalariades7.98410.084
Persones no assalariades648557
Personal assalariat equivalent a jornada completa7.7809.771
Hores treballades pel personal assalariat..17.840
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs productes químics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades7.1958.385
Persones assalariades6.8128.076
Persones no assalariades383310
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.6477.850
Hores treballades pel personal assalariat..14.332
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs altres productes semielaborats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.6851.664
Persones assalariades1.5781.559
Persones no assalariades107105
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.5501.510
Hores treballades pel personal assalariat..2.757
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.1854.349
Persones assalariades3.7203.777
Persones no assalariades465572
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.5013.554
Hores treballades pel personal assalariat..6.488
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.5751.857
Persones assalariades1.0031.147
Persones no assalariades572710
Personal assalariat equivalent a jornada completa9691.052
Hores treballades pel personal assalariat..1.920
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades63.07168.384
Persones assalariades57.65763.425
Persones no assalariades5.4144.959
Personal assalariat equivalent a jornada completa52.08055.172
Hores treballades pel personal assalariat..100.097
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades8.6909.765
Persones assalariades7.7448.722
Persones no assalariades9461.043
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.3347.208
Hores treballades pel personal assalariat..13.077
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades7.5528.715
Persones assalariades5.0385.437
Persones no assalariades2.5153.278
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.5874.778
Hores treballades pel personal assalariat..8.672
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall carn i productes carnis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades14.51414.876
Persones assalariades10.00110.820
Persones no assalariades4.5134.056
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.9929.618
Hores treballades pel personal assalariat..17.458
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall peix i marisc
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.3654.019
Persones assalariades2.6302.288
Persones no assalariades1.7351.731
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.2331.980
Hores treballades pel personal assalariat..3.593
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades18.66520.370
Persones assalariades13.42414.827
Persones no assalariades5.2415.544
Personal assalariat equivalent a jornada completa11.76912.418
Hores treballades pel personal assalariat..22.524
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall begudes i productes de tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.8384.063
Persones assalariades2.3302.641
Persones no assalariades1.5081.422
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.0292.172
Hores treballades pel personal assalariat..3.942
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall altres productes alimentaris
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.7096.067
Persones assalariades4.4273.633
Persones no assalariades2.2822.434
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.9132.887
Hores treballades pel personal assalariat..5.236
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.3676.715
Persones assalariades6.1536.597
Persones no assalariades214118
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.0246.178
Hores treballades pel personal assalariat..11.210
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades39.88140.815
Persones assalariades30.53631.746
Persones no assalariades9.3459.070
Personal assalariat equivalent a jornada completa27.26725.852
Hores treballades pel personal assalariat..46.906
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.7585.322
Persones assalariades3.9564.238
Persones no assalariades8031.084
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.5303.702
Hores treballades pel personal assalariat..6.710
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.4074.429
Persones assalariades2.2312.564
Persones no assalariades2.1771.866
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.9032.095
Hores treballades pel personal assalariat..3.802
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades10.16210.343
Persones assalariades7.2588.005
Persones no assalariades2.9052.337
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.9107.070
Hores treballades pel personal assalariat..12.830
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades11.41711.666
Persones assalariades8.9958.453
Persones no assalariades2.4233.213
Personal assalariat equivalent a jornada completa7.8597.031
Hores treballades pel personal assalariat..12.760
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.7216.112
Persones assalariades3.3333.828
Persones no assalariades2.3882.283
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.7883.065
Hores treballades pel personal assalariat..5.561
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall peces de vestir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades30.66434.352
Persones assalariades24.01727.289
Persones no assalariades6.6477.062
Personal assalariat equivalent a jornada completa19.96821.106
Hores treballades pel personal assalariat..38.295
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades8.4657.529
Persones assalariades6.9306.421
Persones no assalariades1.5351.108
Personal assalariat equivalent a jornada completa6.3145.406
Hores treballades pel personal assalariat..9.808
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades12.61516.434
Persones assalariades9.67712.988
Persones no assalariades2.9383.447
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.71811.211
Hores treballades pel personal assalariat..20.344
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.1823.211
Persones assalariades2.1422.135
Persones no assalariades1.0401.077
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.9771.885
Hores treballades pel personal assalariat..3.420
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.8115.619
Persones assalariades4.3004.699
Persones no assalariades511919
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.9173.997
Hores treballades pel personal assalariat..7.252
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades8.2118.901
Persones assalariades1.6341.776
Persones no assalariades6.5767.125
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.0241.311
Hores treballades pel personal assalariat..2.378
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall per correspondència i per Internet
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.8804.418
Persones assalariades2.3153.577
Persones no assalariades565840
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.2323.211
Hores treballades pel personal assalariat..5.827
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.4374.470
Persones assalariades2.8813.625
Persones no assalariades556845
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.5793.228
Hores treballades pel personal assalariat..5.857
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades36.73137.961
Persones assalariades24.78326.439
Persones no assalariades11.94911.522
Personal assalariat equivalent a jornada completa22.76323.643
Hores treballades pel personal assalariat..42.592
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades51.51253.900
Persones assalariades32.90435.139
Persones no assalariades18.60818.761
Personal assalariat equivalent a jornada completa30.99831.265
Hores treballades pel personal assalariat..56.339
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades343315
Persones assalariades320257
Persones no assalariades2358
Personal assalariat equivalent a jornada completa314247
Hores treballades pel personal assalariat..471
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.2695.922
Persones assalariades5.2395.904
Persones no assalariades3018
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.0425.718
Hores treballades pel personal assalariat..10.830
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Dipòsit i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.6335.571
Persones assalariades5.5425.453
Persones no assalariades90118
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.2625.269
Hores treballades pel personal assalariat..9.181
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades41.18440.503
Persones assalariades39.76139.275
Persones no assalariades1.4231.228
Personal assalariat equivalent a jornada completa37.68236.916
Hores treballades pel personal assalariat..64.391
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades15.13615.720
Persones assalariades14.35514.637
Persones no assalariades7811.084
Personal assalariat equivalent a jornada completa13.51913.294
Hores treballades pel personal assalariat..22.503
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Hotels i allotjaments similars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades34.35642.398
Persones assalariades33.61341.423
Persones no assalariades743975
Personal assalariat equivalent a jornada completa31.97339.172
Hores treballades pel personal assalariat..73.384
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.5465.510
Persones assalariades3.3134.078
Persones no assalariades1.2321.432
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.9353.682
Hores treballades pel personal assalariat..6.892
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Càmpings i altres tipus allotjaments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.8494.185
Persones assalariades3.6794.028
Persones no assalariades170157
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.3043.758
Hores treballades pel personal assalariat..7.049
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Restaurants i establiments de menjars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades80.19993.676
Persones assalariades68.54582.083
Persones no assalariades11.65411.593
Personal assalariat equivalent a jornada completa56.20759.689
Hores treballades pel personal assalariat..113.155
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Provisió de menjars preparats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades24.91827.639
Persones assalariades22.74625.614
Persones no assalariades2.1722.024
Personal assalariat equivalent a jornada completa17.12217.048
Hores treballades pel personal assalariat..32.402
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Establiments de begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades66.90266.183
Persones assalariades41.43639.102
Persones no assalariades25.46627.081
Personal assalariat equivalent a jornada completa31.81125.059
Hores treballades pel personal assalariat..48.353
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.74610.309
Persones assalariades9.0009.197
Persones no assalariades7461.112
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.5528.697
Hores treballades pel personal assalariat..15.335
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Edició programes informàtics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.0062.378
Persones assalariades1.8312.059
Persones no assalariades175318
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.7952.003
Hores treballades pel personal assalariat..3.532
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.7116.830
Persones assalariades4.8775.991
Persones no assalariades834840
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.3245.285
Hores treballades pel personal assalariat..9.472
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.9084.959
Persones assalariades4.7364.843
Persones no assalariades173117
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.6034.688
Hores treballades pel personal assalariat..7.846
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Telecomunicacions per cable
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.4974.186
Persones assalariades4.4304.107
Persones no assalariades6879
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.3674.073
Hores treballades pel personal assalariat..7.266
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.9814.249
Persones assalariades4.4153.767
Persones no assalariades566481
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.1053.607
Hores treballades pel personal assalariat..6.436
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades46.20751.843
Persones assalariades41.42545.831
Persones no assalariades4.7836.011
Personal assalariat equivalent a jornada completa39.77644.731
Hores treballades pel personal assalariat..78.747
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.3265.458
Persones assalariades4.5374.798
Persones no assalariades789660
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.1474.563
Hores treballades pel personal assalariat..8.147
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades33.85940.971
Persones assalariades18.92117.171
Persones no assalariades14.93823.800
Personal assalariat equivalent a jornada completa17.40715.587
Hores treballades pel personal assalariat..27.962
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades16.64219.115
Persones assalariades11.06713.859
Persones no assalariades5.5755.256
Personal assalariat equivalent a jornada completa10.00312.176
Hores treballades pel personal assalariat..21.846
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats jurídiques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades25.71726.111
Persones assalariades13.88914.429
Persones no assalariades11.82811.682
Personal assalariat equivalent a jornada completa12.60512.691
Hores treballades pel personal assalariat..22.535
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades42.28939.559
Persones assalariades34.55630.710
Persones no assalariades7.7338.849
Personal assalariat equivalent a jornada completa31.96427.485
Hores treballades pel personal assalariat..48.801
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades19.31324.718
Persones assalariades17.07821.910
Persones no assalariades2.2352.808
Personal assalariat equivalent a jornada completa16.26420.766
Hores treballades pel personal assalariat..36.619
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades35.88336.448
Persones assalariades21.75622.404
Persones no assalariades14.12814.044
Personal assalariat equivalent a jornada completa20.51321.119
Hores treballades pel personal assalariat..37.636
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Anàlisis i assajos tècnics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades10.83811.100
Persones assalariades9.5679.862
Persones no assalariades1.2711.238
Personal assalariat equivalent a jornada completa9.0889.418
Hores treballades pel personal assalariat..16.785
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades13.89313.716
Persones assalariades12.90812.634
Persones no assalariades9851.082
Personal assalariat equivalent a jornada completa12.24711.831
Hores treballades pel personal assalariat..20.028
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Publicitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades22.74122.349
Persones assalariades18.29116.305
Persones no assalariades4.4506.044
Personal assalariat equivalent a jornada completa16.86814.668
Hores treballades pel personal assalariat..26.243
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.3844.169
Persones assalariades2.9973.748
Persones no assalariades387422
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.7153.180
Hores treballades pel personal assalariat..5.694
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de disseny especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.0282.541
Persones assalariades1.5071.478
Persones no assalariades1.5201.062
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.4371.363
Hores treballades pel personal assalariat..2.388
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de fotografia
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.7883.315
Persones assalariades9301.179
Persones no assalariades1.8582.136
Personal assalariat equivalent a jornada completa848961
Hores treballades pel personal assalariat..1.696
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de traducció i d'interpretació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.6053.880
Persones assalariades1.3551.616
Persones no assalariades2.2502.263
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.2371.423
Hores treballades pel personal assalariat..2.490
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades12.80313.500
Persones assalariades8.5447.674
Persones no assalariades4.2595.826
Personal assalariat equivalent a jornada completa7.8416.960
Hores treballades pel personal assalariat..12.170
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.4984.120
Persones assalariades2.3222.734
Persones no assalariades1.1761.385
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.0072.168
Hores treballades pel personal assalariat..3.921
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Lloguer vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades2.1492.156
Persones assalariades1.8871.810
Persones no assalariades262347
Personal assalariat equivalent a jornada completa1.7851.730
Hores treballades pel personal assalariat..3.174
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades1.7281.614
Persones assalariades1.0241.074
Persones no assalariades704539
Personal assalariat equivalent a jornada completa915940
Hores treballades pel personal assalariat..1.722
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.6435.710
Persones assalariades4.6544.335
Persones no assalariades9891.375
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.4374.075
Hores treballades pel personal assalariat..7.477
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades49.39251.521
Persones assalariades48.76150.762
Persones no assalariades632759
Personal assalariat equivalent a jornada completa44.69846.801
Hores treballades pel personal assalariat..88.350
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades9.85610.607
Persones assalariades8.6049.316
Persones no assalariades1.2521.291
Personal assalariat equivalent a jornada completa7.9818.749
Hores treballades pel personal assalariat..15.542
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades17.87618.885
Persones assalariades17.60918.582
Persones no assalariades266303
Personal assalariat equivalent a jornada completa16.04516.075
Hores treballades pel personal assalariat..30.447
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades11.91412.281
Persones assalariades11.86512.253
Persones no assalariades5028
Personal assalariat equivalent a jornada completa10.3899.645
Hores treballades pel personal assalariat..16.565
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades84.61196.154
Persones assalariades82.29992.608
Persones no assalariades2.3123.546
Personal assalariat equivalent a jornada completa61.62359.654
Hores treballades pel personal assalariat..101.822
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades7.0927.328
Persones assalariades5.5135.585
Persones no assalariades1.5791.743
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.1045.137
Hores treballades pel personal assalariat..8.768
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats administratives i auxiliars oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.2646.021
Persones assalariades5.0424.649
Persones no assalariades1.2221.372
Personal assalariat equivalent a jornada completa4.7674.328
Hores treballades pel personal assalariat..7.591
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de centres d'atenció telefònica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades15.56117.659
Persones assalariades15.55017.647
Persones no assalariades1113
Personal assalariat equivalent a jornada completa13.23414.940
Hores treballades pel personal assalariat..26.202
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Organització convencions i fires de mostres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.4904.634
Persones assalariades3.6713.729
Persones no assalariades819905
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.1703.284
Hores treballades pel personal assalariat..5.759
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres activitats de suport a les empreses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades47.30444.823
Persones assalariades36.00233.938
Persones no assalariades11.30310.884
Personal assalariat equivalent a jornada completa31.28828.685
Hores treballades pel personal assalariat..49.722
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades17.89115.481
Persones assalariades10.8159.249
Persones no assalariades7.0766.232
Personal assalariat equivalent a jornada completa8.8107.616
Hores treballades pel personal assalariat..13.415
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades4.8274.763
Persones assalariades4.1114.042
Persones no assalariades716722
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.5233.355
Hores treballades pel personal assalariat..5.710
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades6.3903.927
Persones assalariades5.5263.894
Persones no assalariades86432
Personal assalariat equivalent a jornada completa5.0383.537
Hores treballades pel personal assalariat..5.683
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades41.49543.334
Persones assalariades35.56138.422
Persones no assalariades5.9334.912
Personal assalariat equivalent a jornada completa24.84425.486
Hores treballades pel personal assalariat..46.464
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades3.6673.905
Persones assalariades2.3302.341
Persones no assalariades1.3371.564
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.2442.153
Hores treballades pel personal assalariat..3.867
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Reparació efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades5.5055.796
Persones assalariades2.6993.256
Persones no assalariades2.8072.540
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.2602.705
Hores treballades pel personal assalariat..4.876
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Persones ocupades40.29347.532
Persones assalariades24.65029.408
Persones no assalariades15.64318.124
Personal assalariat equivalent a jornada completa21.06523.513
Hores treballades pel personal assalariat..42.338
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques