Saltar al contingut principal
Índex

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Altres serveisVenda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.407.60315.706.012
Vendes a Espanya12.778.32214.706.982
Vendes a la resta de la Unió Europea520.043726.141
Vendes a la resta del món109.260272.890
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci80.438.73888.844.987
Vendes a Espanya68.505.95975.529.792
Vendes a la resta de la Unió Europea7.657.2518.916.347
Vendes a la resta del món4.275.5284.398.849
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci37.814.43439.360.517
Vendes a Espanya36.450.21638.056.170
Vendes a la resta de la Unió Europea763.079784.978
Vendes a la resta del món601.166519.368
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.437.36522.404.402
Vendes a Espanya17.355.19917.965.028
Vendes a la resta de la Unió Europea2.977.3983.081.799
Vendes a la resta del món1.104.7671.357.574
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hostaleria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci12.095.44612.994.321
Vendes a Espanya11.360.53611.994.194
Vendes a la resta de la Unió Europea517.446737.633
Vendes a la resta del món217.465262.494
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Informació i comunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.200.17113.897.683
Vendes a Espanya11.529.67412.005.590
Vendes a la resta de la Unió Europea938.5461.023.266
Vendes a la resta del món731.976868.828
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci6.112.7346.036.593
Vendes a Espanya6.026.3865.961.697
Vendes a la resta de la Unió Europea79.91061.795
Vendes a la resta del món6.43813.101
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats professionals, científiques i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci16.926.30516.957.707
Vendes a Espanya14.301.28114.509.554
Vendes a la resta de la Unió Europea1.430.9201.358.465
Vendes a la resta del món1.194.0091.089.688
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i serveis auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.448.65314.075.789
Vendes a Espanya11.680.93412.816.191
Vendes a la resta de la Unió Europea1.198.681831.589
Vendes a la resta del món569.071428.009
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.279.2584.016.967
Vendes a Espanya4.008.2093.622.229
Vendes a la resta de la Unió Europea143.412247.949
Vendes a la resta del món127.638146.788
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres serveis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.709.2051.686.550
Vendes a Espanya1.688.7311.663.953
Vendes a la resta de la Unió Europea19.36021.507
Vendes a la resta del món1.1141.091
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques