Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris comerç
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Comerç engròs equips per a les TIC
Comerç engròs altra maquinària i equips
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall fora d'establiments
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Edició
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals i tècniques
Activitats veterinàries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat66.31969.813
Despeses de personal per assalariat38.65037.725
Taxa de valor afegit54,150,7
Taxa de despeses de personal53,749,5
Taxa bruta d'explotació4,75,1
Taxa de salarització92,191,5
Taxa d'inversió10,47,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat26.76425.844
Despeses de personal per assalariat27.66426.655
Taxa de valor afegit35,736,5
Taxa de despeses de personal76,778,8
Taxa bruta d'explotació7,97,4
Taxa de salarització74,276,4
Taxa d'inversió6,56,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat46.68050.533
Despeses de personal per assalariat34.98033.332
Taxa de valor afegit62,466,5
Taxa de despeses de personal67,160,9
Taxa bruta d'explotació5,87,1
Taxa de salarització89,592,3
Taxa d'inversió5,19,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat34.05438.325
Despeses de personal per assalariat28.91029.799
Taxa de valor afegit46,151,6
Taxa de despeses de personal68,559,3
Taxa bruta d'explotació4,55,3
Taxa de salarització80,776,3
Taxa d'inversió4,24,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris comerç
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat46.86946.198
Despeses de personal per assalariat43.45945.843
Taxa de valor afegit63,957,8
Taxa de despeses de personal47,445,4
Taxa bruta d'explotació32,830,2
Taxa de salarització51,145,7
Taxa d'inversió3,54,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat48.82758.935
Despeses de personal per assalariat31.22133.532
Taxa de valor afegit46,646,2
Taxa de despeses de personal53,649,3
Taxa bruta d'explotació2,83,5
Taxa de salarització83,886,7
Taxa d'inversió14,110,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat45.26047.238
Despeses de personal per assalariat31.98931.403
Taxa de valor afegit46,944,3
Taxa de despeses de personal65,361,7
Taxa bruta d'explotació3,94,1
Taxa de salarització92,492,9
Taxa d'inversió16,111,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat61.02259.669
Despeses de personal per assalariat44.82344.348
Taxa de valor afegit46,746,4
Taxa de despeses de personal67,167,8
Taxa bruta d'explotació5,65,2
Taxa de salarització91,391,2
Taxa d'inversió9,713,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs equips per a les TIC
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat52.55751.662
Despeses de personal per assalariat44.30848.015
Taxa de valor afegit63,061,6
Taxa de despeses de personal82,191,3
Taxa bruta d'explotació2,31,2
Taxa de salarització97,498,2
Taxa d'inversió5,44,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altra maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat57.50462.554
Despeses de personal per assalariat42.48045.000
Taxa de valor afegit62,561,4
Taxa de despeses de personal68,767,1
Taxa bruta d'explotació6,56,6
Taxa de salarització93,093,3
Taxa d'inversió7,77,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat56.84563.680
Despeses de personal per assalariat39.80041.031
Taxa de valor afegit53,554,3
Taxa de despeses de personal64,559,9
Taxa bruta d'explotació3,64,2
Taxa de salarització92,192,9
Taxa d'inversió10,613,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat28.37318.792
Despeses de personal per assalariat23.34626.804
Taxa de valor afegit54,640,9
Taxa de despeses de personal52,488,1
Taxa bruta d'explotació11,01,3
Taxa de salarització63,761,8
Taxa d'inversió5,110,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat32.71931.207
Despeses de personal per assalariat24.17823.178
Taxa de valor afegit63,463,1
Taxa de despeses de personal67,368,6
Taxa bruta d'explotació5,85,4
Taxa de salarització91,192,3
Taxa d'inversió11,48,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.34816.590
Despeses de personal per assalariat17.75416.345
Taxa de valor afegit67,864,9
Taxa de despeses de personal62,467,2
Taxa bruta d'explotació8,17,0
Taxa de salarització68,068,2
Taxa d'inversió4,37,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat37.82936.872
Despeses de personal per assalariat27.22725.574
Taxa de valor afegit61,158,8
Taxa de despeses de personal69,668,1
Taxa bruta d'explotació3,13,2
Taxa de salarització96,698,2
Taxa d'inversió7,88,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat27.21125.753
Despeses de personal per assalariat23.24421.703
Taxa de valor afegit60,360,4
Taxa de despeses de personal64,964,9
Taxa bruta d'explotació8,38,2
Taxa de salarització76,077,1
Taxa d'inversió7,39,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat9.8599.321
Despeses de personal per assalariat10.48812.039
Taxa de valor afegit71,261,1
Taxa de despeses de personal21,225,8
Taxa bruta d'explotació25,818,2
Taxa de salarització19,920,0
Taxa d'inversió0,52,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat36.28535.765
Despeses de personal per assalariat30.27332.548
Taxa de valor afegit48,647,5
Taxa de despeses de personal68,673,7
Taxa bruta d'explotació5,64,8
Taxa de salarització82,281,0
Taxa d'inversió13,816,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre; transport per canonades
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat42.51641.859
Despeses de personal per assalariat35.69734.411
Taxa de valor afegit65,061,6
Taxa de despeses de personal54,955,1
Taxa bruta d'explotació22,420,8
Taxa de salarització65,467,0
Taxa d'inversió18,315,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat77.83085.021
Despeses de personal per assalariat30.73431.105
Taxa de valor afegit41,743,0
Taxa de despeses de personal36,829,9
Taxa bruta d'explotació23,722,5
Taxa de salarització93,281,7
Taxa d'inversió2,33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat87.57386.995
Despeses de personal per assalariat57.76261.113
Taxa de valor afegit18,317,4
Taxa de despeses de personal65,670,0
Taxa bruta d'explotació6,45,3
Taxa de salarització99,499,7
Taxa d'inversió47,12,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat77.71777.503
Despeses de personal per assalariat42.64541.468
Taxa de valor afegit64,161,0
Taxa de despeses de personal53,151,9
Taxa bruta d'explotació16,317,0
Taxa de salarització96,897,1
Taxa d'inversió17,515,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat24.14525.245
Despeses de personal per assalariat25.95424.855
Taxa de valor afegit67,868,4
Taxa de despeses de personal101,991,7
Taxa bruta d'explotació-0,93,3
Taxa de salarització94,893,1
Taxa d'inversió4,85,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'allotjament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat43.07643.100
Despeses de personal per assalariat27.24026.073
Taxa de valor afegit49,550,0
Taxa de despeses de personal60,157,5
Taxa bruta d'explotació19,420,4
Taxa de salarització95,095,1
Taxa d'inversió12,317,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de menjar i begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.28917.686
Despeses de personal per assalariat19.37317.719
Taxa de valor afegit40,239,7
Taxa de despeses de personal77,578,4
Taxa bruta d'explotació9,08,6
Taxa de salarització77,278,3
Taxa d'inversió6,28,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat58.29355.935
Despeses de personal per assalariat45.81646.433
Taxa de valor afegit44,548,6
Taxa de despeses de personal72,473,7
Taxa bruta d'explotació10,210,2
Taxa de salarització92,288,7
Taxa d'inversió10,310,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat62.85361.851
Despeses de personal per assalariat41.67336.511
Taxa de valor afegit57,563,0
Taxa de despeses de personal56,651,8
Taxa bruta d'explotació10,414,0
Taxa de salarització85,487,7
Taxa d'inversió20,417,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat44.14146.844
Despeses de personal per assalariat57.14055.427
Taxa de valor afegit144,1134,8
Taxa de despeses de personal124,9115,5
Taxa bruta d'explotació-29,9-17,4
Taxa de salarització96,597,6
Taxa d'inversió7,85,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat196.044211.150
Despeses de personal per assalariat104.70974.254
Taxa de valor afegit56,954,6
Taxa de despeses de personal49,832,8
Taxa bruta d'explotació22,327,9
Taxa de salarització93,393,4
Taxa d'inversió21,125,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat53.12753.093
Despeses de personal per assalariat45.29846.458
Taxa de valor afegit57,056,7
Taxa de despeses de personal76,477,4
Taxa bruta d'explotació11,411,0
Taxa de salarització89,688,4
Taxa d'inversió17,919,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.40249.935
Despeses de personal per assalariat38.10639.139
Taxa de valor afegit60,063,6
Taxa de despeses de personal78,468,9
Taxa bruta d'explotació12,118,2
Taxa de salarització85,287,9
Taxa d'inversió15,86,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat74.26558.988
Despeses de personal per assalariat32.49531.663
Taxa de valor afegit63,961,0
Taxa de despeses de personal26,027,7
Taxa bruta d'explotació45,442,4
Taxa de salarització59,451,6
Taxa d'inversió32,360,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat42.05444.665
Despeses de personal per assalariat36.65537.020
Taxa de valor afegit63,765,1
Taxa de despeses de personal62,157,0
Taxa bruta d'explotació23,027,6
Taxa de salarització71,268,7
Taxa d'inversió3,94,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat75.69456.411
Despeses de personal per assalariat64.75062.610
Taxa de valor afegit57,250,9
Taxa de despeses de personal75,698,4
Taxa bruta d'explotació13,50,8
Taxa de salarització88,488,6
Taxa d'inversió8,614,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.68344.646
Despeses de personal per assalariat38.00238.994
Taxa de valor afegit71,866,8
Taxa de despeses de personal61,159,3
Taxa bruta d'explotació23,222,7
Taxa de salarització67,067,9
Taxa d'inversió10,46,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat49.15643.740
Despeses de personal per assalariat41.32339.212
Taxa de valor afegit85,9134,7
Taxa de despeses de personal78,182,6
Taxa bruta d'explotació20,024,0
Taxa de salarització92,992,1
Taxa d'inversió26,020,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat i estudis de mercat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat41.96640.327
Despeses de personal per assalariat37.86934.524
Taxa de valor afegit53,852,2
Taxa de despeses de personal73,564,7
Taxa bruta d'explotació7,19,9
Taxa de salarització81,575,6
Taxa d'inversió126,36,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat34.13333.515
Despeses de personal per assalariat32.03733.812
Taxa de valor afegit68,166,8
Taxa de despeses de personal52,151,9
Taxa bruta d'explotació28,129,1
Taxa de salarització55,551,4
Taxa d'inversió8,47,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat20.73418.641
Despeses de personal per assalariat19.53418.816
Taxa de valor afegit65,162,1
Taxa de despeses de personal62,567,0
Taxa bruta d'explotació16,014,7
Taxa de salarització66,466,4
Taxa d'inversió15,213,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de lloguer
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat93.19194.509
Despeses de personal per assalariat33.98535.628
Taxa de valor afegit51,652,4
Taxa de despeses de personal29,028,7
Taxa bruta d'explotació33,932,1
Taxa de salarització79,576,2
Taxa d'inversió79,787,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.72624.722
Despeses de personal per assalariat21.06623.760
Taxa de valor afegit91,291,6
Taxa de despeses de personal95,794,7
Taxa bruta d'explotació3,94,8
Taxa de salarització98,798,5
Taxa d'inversió0,40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat39.72743.659
Despeses de personal per assalariat32.71733.371
Taxa de valor afegit49,753,4
Taxa de despeses de personal71,967,1
Taxa bruta d'explotació4,04,9
Taxa de salarització87,387,8
Taxa d'inversió7,35,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat29.32527.286
Despeses de personal per assalariat24.03524.148
Taxa de valor afegit80,079,3
Taxa de despeses de personal80,787,1
Taxa bruta d'explotació15,010,1
Taxa de salarització98,598,4
Taxa d'inversió2,01,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.03419.652
Despeses de personal per assalariat17.26616.541
Taxa de valor afegit83,882,1
Taxa de despeses de personal79,080,3
Taxa bruta d'explotació16,615,2
Taxa de salarització96,295,4
Taxa d'inversió1,22,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat29.61328.326
Despeses de personal per assalariat27.68124.458
Taxa de valor afegit60,161,4
Taxa de despeses de personal76,570,8
Taxa bruta d'explotació12,215,3
Taxa de salarització81,982,0
Taxa d'inversió10,69,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat19.90118.234
Despeses de personal per assalariat18.11516.562
Taxa de valor afegit71,467,3
Taxa de despeses de personal55,054,3
Taxa bruta d'explotació24,821,6
Taxa de salarització60,459,7
Taxa d'inversió9,64,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat31.86136.756
Despeses de personal per assalariat29.24830.739
Taxa de valor afegit94,686,0
Taxa de despeses de personal78,271,0
Taxa bruta d'explotació28,531,7
Taxa de salarització85,284,8
Taxa d'inversió11,512,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat60.95763.616
Despeses de personal per assalariat29.12028.816
Taxa de valor afegit57,348,0
Taxa de despeses de personal41,344,9
Taxa bruta d'explotació23,421,7
Taxa de salarització86,599,2
Taxa d'inversió15,925,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat37.88840.150
Despeses de personal per assalariat29.78730.178
Taxa de valor afegit62,265,2
Taxa de despeses de personal67,466,6
Taxa bruta d'explotació20,222,1
Taxa de salarització85,788,7
Taxa d'inversió25,521,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat21.41924.510
Despeses de personal per assalariat24.47925.588
Taxa de valor afegit64,964,3
Taxa de despeses de personal62,760,2
Taxa bruta d'explotació19,218,9
Taxa de salarització54,857,7
Taxa d'inversió4,95,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.00413.565
Despeses de personal per assalariat18.56616.078
Taxa de valor afegit64,762,4
Taxa de despeses de personal66,873,3
Taxa bruta d'explotació17,114,5
Taxa de salarització61,261,9
Taxa d'inversió11,18,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques