Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Comerç engròs fruites i hortalisses
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Comerç engròs begudes
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Comerç engròs tèxtils
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Comerç engròs productes farmacèutics
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Comerç engròs màquines eina
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Comerç engròs fusta i materials construcció
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Comerç engròs productes químics
Comerç engròs altres productes semielaborats
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall fruites i hortalisses
Comerç detall carn i productes carnis
Comerç detall peix i marisc
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Comerç detall begudes i productes de tabac
Comerç detall altres productes alimentaris
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Comerç detall tèxtils
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Comerç detall peces de vestir
Comerç detall calçat i articles cuir
Comerç detall productes farmacèutics
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall per correspondència i per Internet
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Dipòsit i emmagatzematge
Activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Hotels i allotjaments similars
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Càmpings i altres tipus allotjaments
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats
Establiments de begudes
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Edició programes informàtics
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions per cable
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Activitats jurídiques
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Anàlisis i assajos tècnics
Recerca i desenvolupament
Publicitat
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Activitats de disseny especialitzat
Activitats de fotografia
Activitats de traducció i d'interpretació
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Activitats veterinàries
Lloguer vehicles de motor
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Activitats de neteja
Activitats de jardineria
Activitats administratives i auxiliars oficina
Activitats de centres d'atenció telefònica
Organització convencions i fires de mostres
Altres activitats de suport a les empreses
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Reparació efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.1272.568
Nombre d'establiments2.5962.867
Persones ocupades14.63716.198
Ingressos d'explotació9.950.93911.648.232
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Treballs realitzats per a l'actiu1.4471.065
Subvencions a l'explotació2.0454.196
Resta d'ingressos d'explotació377.072404.693
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies218.690214.238
Variació existències productes acabats i en curs10.253-83.557
Despeses d'explotació9.837.16611.366.128
Consum de mercaderies8.088.3219.253.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.800186.942
Treballs realitzats per altres empreses76.53277.001
Despeses de personal520.905559.218
       Sous i salaris404.160435.819
       Càrregues socials i altres despeses de personal116.745123.399
Despeses en serveis exteriors712.566897.307
Dotacions per a amortitzacions40.86347.967
Resta de despeses d'explotació301.179343.976
Inversió bruta en actius materials99.70383.777
Inversió bruta en actius intangibles1.4102.667
Resultat de l'exercici59.604152.421
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.7027.709
Nombre d'establiments7.3157.965
Persones ocupades21.03822.247
Ingressos d'explotació1.672.2961.677.879
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Treballs realitzats per a l'actiu267287
Subvencions a l'explotació143142
Resta d'ingressos d'explotació18.78319.691
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies14.249-2.973
Variació existències productes acabats i en curs4.6435.056
Despeses d'explotació1.577.2271.600.391
Consum de mercaderies38.23849.575
Consum de primeres matèries i altres proveïments794.888756.333
Treballs realitzats per altres empreses61.37056.875
Despeses de personal431.910453.099
       Sous i salaris339.845356.463
       Càrregues socials i altres despeses de personal92.06596.636
Despeses en serveis exteriors211.755238.529
Dotacions per a amortitzacions26.80824.175
Resta de despeses d'explotació12.25921.806
Inversió bruta en actius materials36.21838.299
Inversió bruta en actius intangibles619878
Resultat de l'exercici80.224-5.036
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9961.209
Nombre d'establiments1.3001.468
Persones ocupades6.6847.741
Ingressos d'explotació1.802.4192.193.677
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Treballs realitzats per a l'actiu1.9141.502
Subvencions a l'explotació210198
Resta d'ingressos d'explotació31.85431.827
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3.37922.741
Variació existències productes acabats i en curs11.6453.650
Despeses d'explotació1.731.0382.097.727
Consum de mercaderies1.298.2001.526.104
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.470-20.459
Treballs realitzats per altres empreses15.73083.003
Despeses de personal209.223238.182
       Sous i salaris166.620188.241
       Càrregues socials i altres despeses de personal42.60349.941
Despeses en serveis exteriors172.968212.581
Dotacions per a amortitzacions13.72020.421
Resta de despeses d'explotació9.72837.895
Inversió bruta en actius materials14.63133.408
Inversió bruta en actius intangibles1.2344.259
Resultat de l'exercici49.76271.490
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses515751
Nombre d'establiments621822
Persones ocupades1.7552.210
Ingressos d'explotació419.849654.011
Volum de negoci415.681649.826
Treballs realitzats per a l'actiu821~
Subvencions a l'explotació4891
Resta d'ingressos d'explotació3.2994.094
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies4.497235
Variació existències productes acabats i en curs4071.241
Despeses d'explotació406.178629.411
Consum de mercaderies288.085486.363
Consum de primeres matèries i altres proveïments30.66026.667
Treballs realitzats per altres empreses2.5184.645
Despeses de personal40.93850.234
       Sous i salaris32.40739.242
       Càrregues socials i altres despeses de personal8.53110.992
Despeses en serveis exteriors37.96551.384
Dotacions per a amortitzacions2.5222.984
Resta de despeses d'explotació3.4897.134
Inversió bruta en actius materials2.2683.618
Inversió bruta en actius intangibles243316
Resultat de l'exercici10.87814.144
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.8012.951
Nombre d'establiments1.8102.647
Persones ocupades2.2903.208
Ingressos d'explotació191.062197.554
Volum de negoci178.390187.818
Treballs realitzats per a l'actiu339~
Subvencions a l'explotació1534
Resta d'ingressos d'explotació12.3189.702
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-119376
Variació existències productes acabats i en curs201.641
Despeses d'explotació125.373140.032
Consum de mercaderies4.5242.131
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.16428.019
Treballs realitzats per altres empreses15.33610.898
Despeses de personal47.53947.473
       Sous i salaris38.67337.569
       Càrregues socials i altres despeses de personal8.8669.905
Despeses en serveis exteriors44.78547.728
Dotacions per a amortitzacions1.8162.800
Resta de despeses d'explotació6.209982
Inversió bruta en actius materials6.3067.367
Inversió bruta en actius intangibles25425
Resultat de l'exercici21.68117.778
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.2272.408
Nombre d'establiments2.3062.269
Persones ocupades3.3193.219
Ingressos d'explotació217.236271.432
Volum de negoci211.209252.272
Treballs realitzats per a l'actiu1.19656
Subvencions a l'explotació66152
Resta d'ingressos d'explotació4.76518.952
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies171.833
Variació existències productes acabats i en curs61-157
Despeses d'explotació169.137212.062
Consum de mercaderies7.6068.538
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.77330.891
Treballs realitzats per altres empreses5.3397.042
Despeses de personal74.23377.942
       Sous i salaris59.11863.660
       Càrregues socials i altres despeses de personal15.11514.282
Despeses en serveis exteriors65.07279.353
Dotacions per a amortitzacions7.6505.009
Resta de despeses d'explotació4.4643.287
Inversió bruta en actius materials5.4853.943
Inversió bruta en actius intangibles461.802
Resultat de l'exercici18.48516.853
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.8321.650
Nombre d'establiments1.8591.675
Persones ocupades3.1852.779
Ingressos d'explotació261.544249.137
Volum de negoci245.385241.603
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació17216
Resta d'ingressos d'explotació16.1427.317
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-33-24
Variació existències productes acabats i en curs-56-221
Despeses d'explotació183.306165.532
Consum de mercaderies1.9261.150
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.76810.810
Treballs realitzats per altres empreses2.9974.489
Despeses de personal67.24057.810
       Sous i salaris54.08745.882
       Càrregues socials i altres despeses de personal13.15311.928
Despeses en serveis exteriors94.78081.456
Dotacions per a amortitzacions9.9068.617
Resta de despeses d'explotació-3111.201
Inversió bruta en actius materials11.0168.556
Inversió bruta en actius intangibles3417
Resultat de l'exercici29.72517.966
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.1575.183
Nombre d'establiments3.1994.973
Persones ocupades6.0637.615
Ingressos d'explotació411.290680.381
Volum de negoci406.421666.484
Treballs realitzats per a l'actiu295222
Subvencions a l'explotació361151
Resta d'ingressos d'explotació4.21313.525
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies15-700
Variació existències productes acabats i en curs-74099
Despeses d'explotació308.659499.660
Consum de mercaderies4.9394.005
Consum de primeres matèries i altres proveïments15.97478.886
Treballs realitzats per altres empreses12.77670.610
Despeses de personal107.459134.025
       Sous i salaris87.221109.836
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.23724.189
Despeses en serveis exteriors140.879195.907
Dotacions per a amortitzacions6.21513.207
Resta de despeses d'explotació20.4183.020
Inversió bruta en actius materials5.48714.009
Inversió bruta en actius intangibles9031.912
Resultat de l'exercici34.90643.966
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris especialitzats venda altres productes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.5973.259
Nombre d'establiments2.6103.071
Persones ocupades4.4645.209
Ingressos d'explotació422.198515.687
Volum de negoci410.830495.104
Treballs realitzats per a l'actiu~165
Subvencions a l'explotació349828
Resta d'ingressos d'explotació11.01919.591
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1673
Variació existències productes acabats i en curs-4147
Despeses d'explotació310.388388.217
Consum de mercaderies19.46421.133
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.53143.656
Treballs realitzats per altres empreses9.09522.831
Despeses de personal132.811144.393
       Sous i salaris108.249117.930
       Càrregues socials i altres despeses de personal24.56326.462
Despeses en serveis exteriors117.736140.406
Dotacions per a amortitzacions3.9765.917
Resta de despeses d'explotació15.7759.881
Inversió bruta en actius materials2.5057.577
Inversió bruta en actius intangibles93613
Resultat de l'exercici52.11252.207
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses559777
Nombre d'establiments616822
Persones ocupades2.5613.059
Ingressos d'explotació2.463.9702.628.535
Volum de negoci2.445.4602.599.757
Treballs realitzats per a l'actiu2.5459.256
Subvencions a l'explotació1.6744.778
Resta d'ingressos d'explotació14.29114.744
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-6.043-7.895
Variació existències productes acabats i en curs11.2252.741
Despeses d'explotació2.423.5752.558.355
Consum de mercaderies2.129.6572.197.445
Consum de primeres matèries i altres proveïments57.94647.946
Treballs realitzats per altres empreses30.24236.184
Despeses de personal74.58491.823
       Sous i salaris60.28574.714
       Càrregues socials i altres despeses de personal14.29817.109
Despeses en serveis exteriors110.809150.970
Dotacions per a amortitzacions15.19728.299
Resta de despeses d'explotació5.1415.687
Inversió bruta en actius materials21.88321.721
Inversió bruta en actius intangibles7321.343
Resultat de l'exercici45.69758.637
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses567518
Nombre d'establiments612570
Persones ocupades2.1181.833
Ingressos d'explotació1.308.8251.577.904
Volum de negoci1.300.2981.569.274
Treballs realitzats per a l'actiu256383
Subvencions a l'explotació1.9502.548
Resta d'ingressos d'explotació6.3205.698
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies9.681-1.200
Variació existències productes acabats i en curs1.031966
Despeses d'explotació1.281.1081.546.936
Consum de mercaderies1.102.7521.307.238
Consum de primeres matèries i altres proveïments16.72450.451
Treballs realitzats per altres empreses28.65235.788
Despeses de personal47.81250.409
       Sous i salaris38.56241.238
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.2509.171
Despeses en serveis exteriors76.23890.444
Dotacions per a amortitzacions6.1936.668
Resta de despeses d'explotació2.7385.940
Inversió bruta en actius materials8.8907.608
Inversió bruta en actius intangibles678597
Resultat de l'exercici20.44825.660
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0491.178
Nombre d'establiments1.2941.376
Persones ocupades13.80712.858
Ingressos d'explotació4.439.0255.393.933
Volum de negoci4.383.3485.332.593
Treballs realitzats per a l'actiu349521
Subvencions a l'explotació24.59533.534
Resta d'ingressos d'explotació30.73427.285
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies13.73210.940
Variació existències productes acabats i en curs2997.280
Despeses d'explotació4.333.0625.210.869
Consum de mercaderies3.287.7854.103.515
Consum de primeres matèries i altres proveïments207.948176.799
Treballs realitzats per altres empreses83.62085.854
Despeses de personal325.593327.628
       Sous i salaris261.661257.252
       Càrregues socials i altres despeses de personal63.93270.375
Despeses en serveis exteriors344.167426.182
Dotacions per a amortitzacions56.58868.454
Resta de despeses d'explotació27.36222.437
Inversió bruta en actius materials174.27560.934
Inversió bruta en actius intangibles1.8271.363
Resultat de l'exercici57.32058.174
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2001.184
Nombre d'establiments1.2831.210
Persones ocupades5.7145.662
Ingressos d'explotació3.209.5803.622.209
Volum de negoci3.189.7843.600.552
Treballs realitzats per a l'actiu390343
Subvencions a l'explotació8891.255
Resta d'ingressos d'explotació18.51720.060
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3.093-2.548
Variació existències productes acabats i en curs-3.46715.113
Despeses d'explotació3.140.2123.567.068
Consum de mercaderies2.584.8922.877.171
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.434129.103
Treballs realitzats per altres empreses63.13678.785
Despeses de personal160.797152.394
       Sous i salaris127.608121.678
       Càrregues socials i altres despeses de personal33.18930.716
Despeses en serveis exteriors257.814312.633
Dotacions per a amortitzacions15.44217.768
Resta de despeses d'explotació1.697-787
Inversió bruta en actius materials20.35631.545
Inversió bruta en actius intangibles98917.782
Resultat de l'exercici57.08363.530
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1821.212
Nombre d'establiments1.3371.240
Persones ocupades7.6277.418
Ingressos d'explotació3.053.4633.228.456
Volum de negoci2.975.4433.162.711
Treballs realitzats per a l'actiu343
Subvencions a l'explotació108135
Resta d'ingressos d'explotació77.87965.607
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies12.46024.094
Variació existències productes acabats i en curs7.092375
Despeses d'explotació2.936.1483.090.118
Consum de mercaderies2.137.4642.142.447
Consum de primeres matèries i altres proveïments14.027144.143
Treballs realitzats per altres empreses5.7069.535
Despeses de personal258.681243.613
       Sous i salaris202.380188.968
       Càrregues socials i altres despeses de personal56.30154.645
Despeses en serveis exteriors464.590488.177
Dotacions per a amortitzacions40.93447.389
Resta de despeses d'explotació14.74514.814
Inversió bruta en actius materials47.48771.879
Inversió bruta en actius intangibles5.3875.124
Resultat de l'exercici94.171134.084
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses330339
Nombre d'establiments390368
Persones ocupades2.4962.575
Ingressos d'explotació1.961.5401.646.585
Volum de negoci1.932.9711.615.042
Treballs realitzats per a l'actiu579378
Subvencions a l'explotació3654
Resta d'ingressos d'explotació27.95431.112
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies16.196-9.366
Variació existències productes acabats i en curs690-446
Despeses d'explotació1.908.8611.600.632
Consum de mercaderies1.567.5791.275.201
Consum de primeres matèries i altres proveïments9.6047.209
Treballs realitzats per altres empreses6.6918.940
Despeses de personal100.16996.977
       Sous i salaris78.78577.538
       Càrregues socials i altres despeses de personal21.38419.440
Despeses en serveis exteriors206.950188.063
Dotacions per a amortitzacions9.75610.694
Resta de despeses d'explotació8.11413.549
Inversió bruta en actius materials9.79714.248
Inversió bruta en actius intangibles1.678880
Resultat de l'exercici32.90933.432
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2811.139
Nombre d'establiments1.4411.309
Persones ocupades7.7647.959
Ingressos d'explotació3.149.3123.417.439
Volum de negoci3.094.7303.359.215
Treballs realitzats per a l'actiu210295
Subvencions a l'explotació2.6711.218
Resta d'ingressos d'explotació51.70256.710
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies18.7299.144
Variació existències productes acabats i en curs53.043
Despeses d'explotació3.007.6383.335.746
Consum de mercaderies2.175.0232.404.272
Consum de primeres matèries i altres proveïments48.35937.106
Treballs realitzats per altres empreses29.71829.062
Despeses de personal258.664267.081
       Sous i salaris205.709214.412
       Càrregues socials i altres despeses de personal52.95552.668
Despeses en serveis exteriors487.103559.864
Dotacions per a amortitzacions25.89030.175
Resta de despeses d'explotació-17.1198.185
Inversió bruta en actius materials47.78622.872
Inversió bruta en actius intangibles3.3475.521
Resultat de l'exercici115.59791.776
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2991.470
Nombre d'establiments1.4551.559
Persones ocupades9.58810.775
Ingressos d'explotació3.271.1813.858.824
Volum de negoci3.242.9993.825.347
Treballs realitzats per a l'actiu3~
Subvencions a l'explotació893549
Resta d'ingressos d'explotació27.28532.927
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies18.68515.371
Variació existències productes acabats i en curs502.978
Despeses d'explotació3.219.2603.763.573
Consum de mercaderies2.558.4373.042.637
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.96721.325
Treballs realitzats per altres empreses18.45658.914
Despeses de personal285.159290.343
       Sous i salaris222.951226.908
       Càrregues socials i altres despeses de personal62.20763.434
Despeses en serveis exteriors298.951319.781
Dotacions per a amortitzacions29.51128.701
Resta de despeses d'explotació14.7791.872
Inversió bruta en actius materials25.17627.357
Inversió bruta en actius intangibles5.2933.456
Resultat de l'exercici22.04064.040
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses905858
Nombre d'establiments1.045921
Persones ocupades4.0973.778
Ingressos d'explotació1.141.4021.194.821
Volum de negoci1.131.9781.187.191
Treballs realitzats per a l'actiu426307
Subvencions a l'explotació228266
Resta d'ingressos d'explotació8.7707.057
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-7.458-3.102
Variació existències productes acabats i en curs10.9295.931
Despeses d'explotació1.112.5151.147.003
Consum de mercaderies731.622731.401
Consum de primeres matèries i altres proveïments24.06745.952
Treballs realitzats per altres empreses64.290108.826
Despeses de personal116.701116.535
       Sous i salaris94.53894.030
       Càrregues socials i altres despeses de personal22.16422.505
Despeses en serveis exteriors158.490129.021
Dotacions per a amortitzacions12.4997.905
Resta de despeses d'explotació4.8447.363
Inversió bruta en actius materials10.27612.149
Inversió bruta en actius intangibles1.028579
Resultat de l'exercici26.17638.349
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs peces de vestir i calçat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.8871.916
Nombre d'establiments2.3062.310
Persones ocupades12.42812.684
Ingressos d'explotació3.932.1033.438.178
Volum de negoci3.646.0573.228.105
Treballs realitzats per a l'actiu6861.026
Subvencions a l'explotació3.0133.903
Resta d'ingressos d'explotació282.348205.144
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies87.665-13.953
Variació existències productes acabats i en curs10.365-28.359
Despeses d'explotació3.803.3523.388.961
Consum de mercaderies2.061.3761.754.236
Consum de primeres matèries i altres proveïments230.862211.835
Treballs realitzats per altres empreses119.223100.822
Despeses de personal372.832375.953
       Sous i salaris293.813294.538
       Càrregues socials i altres despeses de personal79.01981.415
Despeses en serveis exteriors931.119890.077
Dotacions per a amortitzacions58.85455.360
Resta de despeses d'explotació29.086678
Inversió bruta en actius materials81.473150.809
Inversió bruta en actius intangibles9.6588.931
Resultat de l'exercici90.09918.651
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0431.049
Nombre d'establiments1.1171.113
Persones ocupades4.3114.366
Ingressos d'explotació2.103.5112.370.857
Volum de negoci2.035.9242.289.194
Treballs realitzats per a l'actiu4.95539.459
Subvencions a l'explotació1.1292.377
Resta d'ingressos d'explotació61.50439.828
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies10.81317.348
Variació existències productes acabats i en curs2.937-513
Despeses d'explotació2.064.6782.320.072
Consum de mercaderies1.563.0971.806.155
Consum de primeres matèries i altres proveïments18.07526.850
Treballs realitzats per altres empreses3.8518.828
Despeses de personal171.586149.292
       Sous i salaris136.246118.718
       Càrregues socials i altres despeses de personal35.34030.574
Despeses en serveis exteriors279.935302.084
Dotacions per a amortitzacions10.1339.889
Resta de despeses d'explotació18.00116.974
Inversió bruta en actius materials11.18011.597
Inversió bruta en actius intangibles4.1643.128
Resultat de l'exercici38.72833.116
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses609685
Nombre d'establiments630702
Persones ocupades2.4972.678
Ingressos d'explotació674.597605.668
Volum de negoci663.275590.824
Treballs realitzats per a l'actiu206312
Subvencions a l'explotació2323
Resta d'ingressos d'explotació11.09214.509
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-626-1.546
Variació existències productes acabats i en curs60-165
Despeses d'explotació652.228573.756
Consum de mercaderies452.272401.595
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.7392.780
Treballs realitzats per altres empreses6.3731.586
Despeses de personal81.60183.412
       Sous i salaris64.95366.246
       Càrregues socials i altres despeses de personal16.64817.166
Despeses en serveis exteriors83.09168.950
Dotacions per a amortitzacions7.4799.773
Resta de despeses d'explotació7.6745.660
Inversió bruta en actius materials10.78811.969
Inversió bruta en actius intangibles787156
Resultat de l'exercici17.68516.720
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs perfumeria i cosmètica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses849757
Nombre d'establiments1.028927
Persones ocupades4.4054.515
Ingressos d'explotació1.413.2051.551.636
Volum de negoci1.396.0081.535.048
Treballs realitzats per a l'actiu1159
Subvencions a l'explotació284148
Resta d'ingressos d'explotació16.90316.382
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies6.03212.129
Variació existències productes acabats i en curs1.0471.310
Despeses d'explotació1.332.1671.442.931
Consum de mercaderies806.225907.564
Consum de primeres matèries i altres proveïments22.17711.769
Treballs realitzats per altres empreses20.52830.709
Despeses de personal150.011149.747
       Sous i salaris119.847120.172
       Càrregues socials i altres despeses de personal30.16429.574
Despeses en serveis exteriors317.808323.743
Dotacions per a amortitzacions10.41311.644
Resta de despeses d'explotació5.0057.754
Inversió bruta en actius materials17.91726.699
Inversió bruta en actius intangibles3.0281.858
Resultat de l'exercici57.05678.189
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1521.202
Nombre d'establiments1.2991.323
Persones ocupades17.63818.410
Ingressos d'explotació8.975.2499.557.508
Volum de negoci8.759.5099.311.168
Treballs realitzats per a l'actiu12.5399.917
Subvencions a l'explotació1.8512.131
Resta d'ingressos d'explotació201.351234.292
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies39.57029.770
Variació existències productes acabats i en curs16.42525.078
Despeses d'explotació8.619.7729.205.423
Consum de mercaderies5.874.8306.403.775
Consum de primeres matèries i altres proveïments117.24781.604
Treballs realitzats per altres empreses48.49238.036
Despeses de personal1.097.8551.134.639
       Sous i salaris872.501898.546
       Càrregues socials i altres despeses de personal225.355236.093
Despeses en serveis exteriors1.285.5411.341.836
Dotacions per a amortitzacions124.192156.661
Resta de despeses d'explotació71.61548.872
Inversió bruta en actius materials88.421126.077
Inversió bruta en actius intangibles34.65051.106
Resultat de l'exercici374.758363.028
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.2843.466
Nombre d'establiments3.7484.000
Persones ocupades14.00614.484
Ingressos d'explotació3.664.3824.522.282
Volum de negoci3.617.5864.468.968
Treballs realitzats per a l'actiu1.8761.341
Subvencions a l'explotació1.4431.427
Resta d'ingressos d'explotació43.47650.546
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies20.01024.200
Variació existències productes acabats i en curs3.07818.418
Despeses d'explotació3.532.5324.397.888
Consum de mercaderies2.364.8383.060.378
Consum de primeres matèries i altres proveïments40.19053.179
Treballs realitzats per altres empreses44.80150.900
Despeses de personal439.223453.319
       Sous i salaris353.209364.096
       Càrregues socials i altres despeses de personal86.01489.222
Despeses en serveis exteriors569.633683.266
Dotacions per a amortitzacions34.52046.927
Resta de despeses d'explotació39.32849.919
Inversió bruta en actius materials71.55863.424
Inversió bruta en actius intangibles5.4357.160
Resultat de l'exercici85.581117.327
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses488513
Nombre d'establiments549572
Persones ocupades6.3816.685
Ingressos d'explotació3.533.2173.315.628
Volum de negoci3.349.1703.183.153
Treballs realitzats per a l'actiu366895
Subvencions a l'explotació1.9591.875
Resta d'ingressos d'explotació181.722129.705
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies62.138-16.285
Variació existències productes acabats i en curs763252
Despeses d'explotació3.463.4923.341.509
Consum de mercaderies2.937.3282.714.132
Consum de primeres matèries i altres proveïments7.8437.128
Treballs realitzats per altres empreses30.82948.814
Despeses de personal273.137340.809
       Sous i salaris218.500267.862
       Càrregues socials i altres despeses de personal54.63772.947
Despeses en serveis exteriors191.308210.296
Dotacions per a amortitzacions12.27012.397
Resta de despeses d'explotació10.7787.933
Inversió bruta en actius materials10.55712.250
Inversió bruta en actius intangibles8.0622.895
Resultat de l'exercici39.00831.906
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses627628
Nombre d'establiments851851
Persones ocupades6.4126.648
Ingressos d'explotació1.970.4622.061.118
Volum de negoci1.947.0592.025.580
Treballs realitzats per a l'actiu2.005995
Subvencions a l'explotació49497
Resta d'ingressos d'explotació20.90334.446
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies9.9848.215
Variació existències productes acabats i en curs1.7892.088
Despeses d'explotació1.948.3582.020.861
Consum de mercaderies1.431.4831.467.957
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.80319.513
Treballs realitzats per altres empreses27.29327.415
Despeses de personal278.784288.053
       Sous i salaris220.929229.302
       Càrregues socials i altres despeses de personal57.85558.751
Despeses en serveis exteriors170.181190.047
Dotacions per a amortitzacions13.15615.984
Resta de despeses d'explotació6.65911.892
Inversió bruta en actius materials15.03514.379
Inversió bruta en actius intangibles2.7264.327
Resultat de l'exercici39.07529.989
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses233297
Nombre d'establiments280336
Persones ocupades1.7262.002
Ingressos d'explotació442.145589.323
Volum de negoci437.401581.422
Treballs realitzats per a l'actiu164113
Subvencions a l'explotació2038
Resta d'ingressos d'explotació4.5597.750
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.016694
Variació existències productes acabats i en curs-2081.959
Despeses d'explotació426.185559.536
Consum de mercaderies317.225405.716
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.8655.508
Treballs realitzats per altres empreses1.8718.302
Despeses de personal59.53474.398
       Sous i salaris46.56058.728
       Càrregues socials i altres despeses de personal12.97415.670
Despeses en serveis exteriors34.14252.854
Dotacions per a amortitzacions7.13511.729
Resta de despeses d'explotació4141.030
Inversió bruta en actius materials11.7436.727
Inversió bruta en actius intangibles461849
Resultat de l'exercici14.28921.139
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines eina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses454593
Nombre d'establiments482636
Persones ocupades2.7723.038
Ingressos d'explotació838.2361.025.651
Volum de negoci827.8121.012.655
Treballs realitzats per a l'actiu41666
Subvencions a l'explotació3765
Resta d'ingressos d'explotació10.34512.265
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies9.1221.809
Variació existències productes acabats i en curs5333.375
Despeses d'explotació806.007981.790
Consum de mercaderies572.256684.955
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.35813.847
Treballs realitzats per altres empreses11.47423.972
Despeses de personal116.315134.852
       Sous i salaris93.420109.274
       Càrregues socials i altres despeses de personal22.89625.578
Despeses en serveis exteriors90.521112.570
Dotacions per a amortitzacions7.0907.337
Resta de despeses d'explotació3.9944.258
Inversió bruta en actius materials5.18315.878
Inversió bruta en actius intangibles2201.223
Resultat de l'exercici23.73245.072
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses314294
Nombre d'establiments338338
Persones ocupades1.6051.664
Ingressos d'explotació435.481501.287
Volum de negoci428.641493.031
Treballs realitzats per a l'actiu509442
Subvencions a l'explotació165117
Resta d'ingressos d'explotació6.1677.696
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies4.7164.876
Variació existències productes acabats i en curs1.0492.404
Despeses d'explotació409.803480.050
Consum de mercaderies268.429324.137
Consum de primeres matèries i altres proveïments9.38010.990
Treballs realitzats per altres empreses7.0468.699
Despeses de personal62.19970.043
       Sous i salaris49.91156.076
       Càrregues socials i altres despeses de personal12.28813.968
Despeses en serveis exteriors52.82456.742
Dotacions per a amortitzacions6.5165.986
Resta de despeses d'explotació3.4103.452
Inversió bruta en actius materials14.02914.408
Inversió bruta en actius intangibles350976
Resultat de l'exercici15.31516.975
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses326359
Nombre d'establiments366389
Persones ocupades2.8442.787
Ingressos d'explotació469.918520.471
Volum de negoci464.924514.225
Treballs realitzats per a l'actiu108~
Subvencions a l'explotació2421
Resta d'ingressos d'explotació4.8616.225
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.463-626
Variació existències productes acabats i en curs1.28556
Despeses d'explotació472.518495.986
Consum de mercaderies286.868306.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.58112.206
Treballs realitzats per altres empreses12.69811.425
Despeses de personal102.10596.108
       Sous i salaris81.13975.616
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.96620.492
Despeses en serveis exteriors50.56662.511
Dotacions per a amortitzacions4.8165.540
Resta de despeses d'explotació3.8852.132
Inversió bruta en actius materials8.37110.259
Inversió bruta en actius intangibles576595
Resultat de l'exercici8.31226.419
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.7633.213
Nombre d'establiments4.2423.425
Persones ocupades21.21819.226
Ingressos d'explotació6.341.8816.436.192
Volum de negoci6.240.1646.298.856
Treballs realitzats per a l'actiu60217.189
Subvencions a l'explotació8751.066
Resta d'ingressos d'explotació100.239119.081
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies30.72532.685
Variació existències productes acabats i en curs16.26746.316
Despeses d'explotació5.994.2296.143.378
Consum de mercaderies4.135.5824.308.224
Consum de primeres matèries i altres proveïments95.89365.308
Treballs realitzats per altres empreses154.904114.574
Despeses de personal852.231830.155
       Sous i salaris687.270669.611
       Càrregues socials i altres despeses de personal164.961160.544
Despeses en serveis exteriors671.762725.510
Dotacions per a amortitzacions63.56363.952
Resta de despeses d'explotació20.29435.655
Inversió bruta en actius materials86.10268.463
Inversió bruta en actius intangibles7.3167.048
Resultat de l'exercici281.502250.020
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses166184
Nombre d'establiments226293
Persones ocupades1.2341.635
Ingressos d'explotació7.090.5458.704.544
Volum de negoci7.060.2858.654.837
Treballs realitzats per a l'actiu86
Subvencions a l'explotació6061
Resta d'ingressos d'explotació30.19249.640
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies22.02856.724
Variació existències productes acabats i en curs-8894.784
Despeses d'explotació7.000.3318.641.777
Consum de mercaderies6.353.7087.854.657
Consum de primeres matèries i altres proveïments24.16051.304
Treballs realitzats per altres empreses173.553146.382
Despeses de personal59.65978.828
       Sous i salaris46.44863.088
       Càrregues socials i altres despeses de personal13.21115.741
Despeses en serveis exteriors337.385366.377
Dotacions per a amortitzacions41.10846.663
Resta de despeses d'explotació10.75897.566
Inversió bruta en actius materials22.92128.819
Inversió bruta en actius intangibles3.6757.263
Resultat de l'exercici54.138161.285
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses404376
Nombre d'establiments655545
Persones ocupades3.9023.802
Ingressos d'explotació1.989.0261.816.105
Volum de negoci1.972.0501.802.741
Treballs realitzats per a l'actiu2.743244
Subvencions a l'explotació988146
Resta d'ingressos d'explotació13.24512.974
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-8.68716.951
Variació existències productes acabats i en curs-1.924-55
Despeses d'explotació1.952.3871.739.931
Consum de mercaderies1.626.3521.405.944
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.59911.551
Treballs realitzats per altres empreses25.44925.167
Despeses de personal146.216151.550
       Sous i salaris115.702120.265
       Càrregues socials i altres despeses de personal30.51431.284
Despeses en serveis exteriors137.039139.840
Dotacions per a amortitzacions18.58614.268
Resta de despeses d'explotació-14.855-8.388
Inversió bruta en actius materials15.50538.806
Inversió bruta en actius intangibles1.9643.530
Resultat de l'exercici39.00055.562
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs fusta i materials construcció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.8441.941
Nombre d'establiments2.4022.290
Persones ocupades11.35010.191
Ingressos d'explotació2.607.5002.840.876
Volum de negoci2.575.7992.816.776
Treballs realitzats per a l'actiu3.708175
Subvencions a l'explotació356513
Resta d'ingressos d'explotació27.63723.412
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies50.80820.630
Variació existències productes acabats i en curs-1.622-8.251
Despeses d'explotació2.519.9682.783.539
Consum de mercaderies1.754.7281.990.870
Consum de primeres matèries i altres proveïments25.9606.637
Treballs realitzats per altres empreses47.84446.792
Despeses de personal339.304295.620
       Sous i salaris267.290230.351
       Càrregues socials i altres despeses de personal72.01565.268
Despeses en serveis exteriors296.938305.967
Dotacions per a amortitzacions28.823123.264
Resta de despeses d'explotació26.37014.390
Inversió bruta en actius materials50.81782.150
Inversió bruta en actius intangibles3.8622.119
Resultat de l'exercici74.75728.841
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1581.230
Nombre d'establiments1.4401.539
Persones ocupades8.63210.641
Ingressos d'explotació1.975.0392.676.339
Volum de negoci1.952.5262.655.106
Treballs realitzats per a l'actiu224291
Subvencions a l'explotació575974
Resta d'ingressos d'explotació21.71419.968
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies14.94235.290
Variació existències productes acabats i en curs6.709-4.979
Despeses d'explotació1.933.1962.695.845
Consum de mercaderies1.344.2641.843.562
Consum de primeres matèries i altres proveïments19.5469.411
Treballs realitzats per altres empreses27.70435.092
Despeses de personal293.771398.101
       Sous i salaris232.822315.940
       Càrregues socials i altres despeses de personal60.94982.161
Despeses en serveis exteriors227.465303.651
Dotacions per a amortitzacions19.67822.442
Resta de despeses d'explotació76983.586
Inversió bruta en actius materials34.81438.208
Inversió bruta en actius intangibles3.0216.321
Resultat de l'exercici41.954-12.140
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs productes químics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0251.160
Nombre d'establiments1.1861.367
Persones ocupades7.1958.385
Ingressos d'explotació5.392.8266.629.038
Volum de negoci5.341.7206.556.836
Treballs realitzats per a l'actiu1.3731.490
Subvencions a l'explotació689872
Resta d'ingressos d'explotació49.04469.840
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies26.20042.658
Variació existències productes acabats i en curs3.1047.609
Despeses d'explotació5.126.9866.258.966
Consum de mercaderies4.121.7535.062.433
Consum de primeres matèries i altres proveïments47.63477.772
Treballs realitzats per altres empreses33.35345.981
Despeses de personal391.367444.779
       Sous i salaris319.618360.373
       Càrregues socials i altres despeses de personal71.74984.406
Despeses en serveis exteriors475.831575.607
Dotacions per a amortitzacions38.98960.492
Resta de despeses d'explotació18.058-8.098
Inversió bruta en actius materials41.43996.285
Inversió bruta en actius intangibles5.8305.474
Resultat de l'exercici195.964752.848
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altres productes semielaborats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses252230
Nombre d'establiments284249
Persones ocupades1.6851.664
Ingressos d'explotació861.3401.015.082
Volum de negoci850.1781.004.447
Treballs realitzats per a l'actiu953
Subvencions a l'explotació3046
Resta d'ingressos d'explotació11.12410.537
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies11.48215.531
Variació existències productes acabats i en curs1.949-73
Despeses d'explotació831.386976.672
Consum de mercaderies668.038742.894
Consum de primeres matèries i altres proveïments9.29730.169
Treballs realitzats per altres empreses14.44832.560
Despeses de personal59.33171.351
       Sous i salaris48.38057.029
       Càrregues socials i altres despeses de personal10.95114.322
Despeses en serveis exteriors69.72987.989
Dotacions per a amortitzacions5.3057.329
Resta de despeses d'explotació5.2384.380
Inversió bruta en actius materials3.70710.772
Inversió bruta en actius intangibles363269
Resultat de l'exercici25.99529.336
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs ferralla i productes rebuig
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses937983
Nombre d'establiments1.0211.102
Persones ocupades4.1854.349
Ingressos d'explotació1.533.1401.418.730
Volum de negoci1.529.9531.412.659
Treballs realitzats per a l'actiu9942.727
Subvencions a l'explotació3611.040
Resta d'ingressos d'explotació1.8322.304
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-5.1192.027
Variació existències productes acabats i en curs8.357773
Despeses d'explotació1.513.1821.394.062
Consum de mercaderies1.182.7021.064.302
Consum de primeres matèries i altres proveïments7.08522.772
Treballs realitzats per altres empreses24.21723.375
Despeses de personal110.622110.416
       Sous i salaris90.45188.134
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.17222.283
Despeses en serveis exteriors154.436144.377
Dotacions per a amortitzacions19.09920.222
Resta de despeses d'explotació15.0198.600
Inversió bruta en actius materials40.91821.064
Inversió bruta en actius intangibles690748
Resultat de l'exercici28.68518.304
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7971.339
Nombre d'establiments8031.241
Persones ocupades1.5751.857
Ingressos d'explotació193.585315.411
Volum de negoci193.452314.396
Treballs realitzats per a l'actiu~273
Subvencions a l'explotació522
Resta d'ingressos d'explotació81741
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.748418
Variació existències productes acabats i en curs84835
Despeses d'explotació176.367314.643
Consum de mercaderies108.853225.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments9987.411
Treballs realitzats per altres empreses2.9735.448
Despeses de personal23.40730.736
       Sous i salaris20.26124.781
       Càrregues socials i altres despeses de personal3.1455.954
Despeses en serveis exteriors35.89042.464
Dotacions per a amortitzacions2.5592.863
Resta de despeses d'explotació1.687352
Inversió bruta en actius materials2.1332.931
Inversió bruta en actius intangibles162802
Resultat de l'exercici17.478-5.712
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.8006.143
Nombre d'establiments8.1179.051
Persones ocupades63.07168.384
Ingressos d'explotació12.204.67513.076.514
Volum de negoci11.835.34812.676.821
Treballs realitzats per a l'actiu7221.442
Subvencions a l'explotació3.6154.057
Resta d'ingressos d'explotació364.990394.195
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies32.64139.694
Variació existències productes acabats i en curs6.869944
Despeses d'explotació11.838.24012.715.790
Consum de mercaderies9.019.8869.750.062
Consum de primeres matèries i altres proveïments25.14824.135
Treballs realitzats per altres empreses21.51023.196
Despeses de personal1.366.2651.442.837
       Sous i salaris1.067.1171.070.995
       Càrregues socials i altres despeses de personal299.149371.842
Despeses en serveis exteriors1.081.8991.146.215
Dotacions per a amortitzacions237.664271.920
Resta de despeses d'explotació85.86757.425
Inversió bruta en actius materials225.307177.813
Inversió bruta en actius intangibles15.68610.556
Resultat de l'exercici272.174221.732
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9321.101
Nombre d'establiments1.2461.236
Persones ocupades8.6909.765
Ingressos d'explotació1.515.1641.630.869
Volum de negoci1.462.5101.576.874
Treballs realitzats per a l'actiu12.74312.535
Subvencions a l'explotació1.048479
Resta d'ingressos d'explotació38.86340.981
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies18.68916.308
Variació existències productes acabats i en curs299281
Despeses d'explotació1.494.2511.588.224
Consum de mercaderies969.8291.063.079
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.9817.499
Treballs realitzats per altres empreses3.5034.220
Despeses de personal215.020229.418
       Sous i salaris166.595178.152
       Càrregues socials i altres despeses de personal48.42551.266
Despeses en serveis exteriors205.616204.633
Dotacions per a amortitzacions53.32452.456
Resta de despeses d'explotació39.97826.919
Inversió bruta en actius materials20.0668.190
Inversió bruta en actius intangibles7.61812.605
Resultat de l'exercici-18.812-1.139
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall fruites i hortalisses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.6143.136
Nombre d'establiments3.3053.694
Persones ocupades7.5528.715
Ingressos d'explotació644.206768.248
Volum de negoci640.826767.052
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació49784
Resta d'ingressos d'explotació2.8831.112
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies241-6
Variació existències productes acabats i en curs~142
Despeses d'explotació601.310710.115
Consum de mercaderies434.230542.034
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.3315.325
Treballs realitzats per altres empreses5.5016.867
Despeses de personal92.22986.415
       Sous i salaris72.11667.412
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.11319.003
Despeses en serveis exteriors51.80060.399
Dotacions per a amortitzacions5.4745.843
Resta de despeses d'explotació5.7453.233
Inversió bruta en actius materials6.26910.492
Inversió bruta en actius intangibles309384
Resultat de l'exercici10.9251.986
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall carn i productes carnis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.6864.524
Nombre d'establiments5.1825.239
Persones ocupades14.51414.876
Ingressos d'explotació1.008.221883.664
Volum de negoci1.006.367881.562
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació560184
Resta d'ingressos d'explotació1.2941.918
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies6.8241.515
Variació existències productes acabats i en curs775-441
Despeses d'explotació905.944817.869
Consum de mercaderies613.602542.945
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.62114.557
Treballs realitzats per altres empreses2.8061.127
Despeses de personal177.832169.474
       Sous i salaris139.930135.311
       Càrregues socials i altres despeses de personal37.90234.163
Despeses en serveis exteriors80.31478.879
Dotacions per a amortitzacions7.7769.350
Resta de despeses d'explotació2.9931.538
Inversió bruta en actius materials12.1688.484
Inversió bruta en actius intangibles551.298
Resultat de l'exercici15.0904.243
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall peix i marisc
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.6571.540
Nombre d'establiments2.0621.687
Persones ocupades4.3654.019
Ingressos d'explotació404.515339.427
Volum de negoci404.252334.289
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació9479
Resta d'ingressos d'explotació2544.660
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies157278
Variació existències productes acabats i en curs106519
Despeses d'explotació371.328309.977
Consum de mercaderies296.309253.664
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.6342.186
Treballs realitzats per altres empreses~16
Despeses de personal43.18432.753
       Sous i salaris33.64225.929
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.5416.824
Despeses en serveis exteriors26.37919.724
Dotacions per a amortitzacions9611.991
Resta de despeses d'explotació860-357
Inversió bruta en actius materials1.3247.389
Inversió bruta en actius intangibles~352
Resultat de l'exercici2.2591.470
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.7425.549
Nombre d'establiments6.0636.742
Persones ocupades18.66520.370
Ingressos d'explotació848.153871.024
Volum de negoci837.420863.590
Treballs realitzats per a l'actiu2.644289
Subvencions a l'explotació42354
Resta d'ingressos d'explotació8.0486.791
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-6563.383
Variació existències productes acabats i en curs3801.382
Despeses d'explotació775.337809.653
Consum de mercaderies293.120316.163
Consum de primeres matèries i altres proveïments85.19361.156
Treballs realitzats per altres empreses1.5171.415
Despeses de personal243.657257.055
       Sous i salaris188.912202.257
       Càrregues socials i altres despeses de personal54.74554.798
Despeses en serveis exteriors131.410162.761
Dotacions per a amortitzacions14.09712.831
Resta de despeses d'explotació6.343-1.728
Inversió bruta en actius materials13.07416.526
Inversió bruta en actius intangibles1282.223
Resultat de l'exercici48.3176.321
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall begudes i productes de tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.6481.724
Nombre d'establiments1.6911.716
Persones ocupades3.8384.063
Ingressos d'explotació1.623.4511.238.922
Volum de negoci1.617.4261.238.051
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació86067
Resta d'ingressos d'explotació5.164804
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-1.415-932
Variació existències productes acabats i en curs227477
Despeses d'explotació1.541.5951.188.417
Consum de mercaderies1.462.0401.101.010
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.3081.641
Treballs realitzats per altres empreses24179
Despeses de personal42.94843.925
       Sous i salaris33.86735.259
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.0818.667
Despeses en serveis exteriors30.56138.819
Dotacions per a amortitzacions1.2652.347
Resta de despeses d'explotació2.232596
Inversió bruta en actius materials4.5879.580
Inversió bruta en actius intangibles399800
Resultat de l'exercici21.09613.436
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall altres productes alimentaris
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.6102.728
Nombre d'establiments2.9812.798
Persones ocupades6.7096.067
Ingressos d'explotació479.847450.624
Volum de negoci479.001449.579
Treballs realitzats per a l'actiu218177
Subvencions a l'explotació2126
Resta d'ingressos d'explotació626742
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2.1334.404
Variació existències productes acabats i en curs1.001-532
Despeses d'explotació453.021431.852
Consum de mercaderies306.023296.440
Consum de primeres matèries i altres proveïments6.4348.782
Treballs realitzats per altres empreses4.5205.279
Despeses de personal72.15058.393
       Sous i salaris55.94347.379
       Càrregues socials i altres despeses de personal16.20711.014
Despeses en serveis exteriors57.05957.483
Dotacions per a amortitzacions4.2594.142
Resta de despeses d'explotació2.5751.332
Inversió bruta en actius materials7.7809.129
Inversió bruta en actius intangibles92537
Resultat de l'exercici5.9141.106
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses592626
Nombre d'establiments1.2441.256
Persones ocupades6.3676.715
Ingressos d'explotació2.388.6432.468.811
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Treballs realitzats per a l'actiu890434
Subvencions a l'explotació485295
Resta d'ingressos d'explotació48.80839.263
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies3.1151.696
Variació existències productes acabats i en curs1.4401.035
Despeses d'explotació2.339.7932.406.397
Consum de mercaderies1.991.8172.042.829
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.61217.589
Treballs realitzats per altres empreses3.3835.407
Despeses de personal167.532168.717
       Sous i salaris130.162131.950
       Càrregues socials i altres despeses de personal37.37036.766
Despeses en serveis exteriors134.146151.934
Dotacions per a amortitzacions22.49119.133
Resta de despeses d'explotació7.812789
Inversió bruta en actius materials16.59419.196
Inversió bruta en actius intangibles2.1111.293
Resultat de l'exercici41.24450.577
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses11.50411.606
Nombre d'establiments14.66114.201
Persones ocupades39.88140.815
Ingressos d'explotació4.213.4864.621.865
Volum de negoci4.147.7614.568.352
Treballs realitzats per a l'actiu9231.484
Subvencions a l'explotació3.4802.938
Resta d'ingressos d'explotació61.32349.091
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies8.42625.674
Variació existències productes acabats i en curs-1.1627.507
Despeses d'explotació4.020.9614.410.766
Consum de mercaderies2.501.7112.885.583
Consum de primeres matèries i altres proveïments25.51323.745
Treballs realitzats per altres empreses28.69632.096
Despeses de personal726.924705.179
       Sous i salaris574.427553.370
       Càrregues socials i altres despeses de personal152.497151.810
Despeses en serveis exteriors616.125625.932
Dotacions per a amortitzacions69.22974.040
Resta de despeses d'explotació52.76464.191
Inversió bruta en actius materials49.59068.840
Inversió bruta en actius intangibles9.08917.106
Resultat de l'exercici95.77094.274
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.6481.688
Nombre d'establiments1.8032.045
Persones ocupades4.7585.322
Ingressos d'explotació645.978801.330
Volum de negoci634.135783.020
Treballs realitzats per a l'actiu9485
Subvencions a l'explotació50714
Resta d'ingressos d'explotació11.78417.111
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies6.082-6.803
Variació existències productes acabats i en curs362.013
Despeses d'explotació638.460792.003
Consum de mercaderies472.849577.943
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.4122.637
Treballs realitzats per altres empreses1.6875.787
Despeses de personal85.099103.359
       Sous i salaris67.58983.502
       Càrregues socials i altres despeses de personal17.50919.858
Despeses en serveis exteriors69.55092.023
Dotacions per a amortitzacions7.7518.041
Resta de despeses d'explotació1142.212
Inversió bruta en actius materials5.3917.808
Inversió bruta en actius intangibles622827
Resultat de l'exercici-913-9.358
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall tèxtils
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.1062.028
Nombre d'establiments2.5082.215
Persones ocupades4.4074.429
Ingressos d'explotació254.469263.560
Volum de negoci253.547262.505
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació5027
Resta d'ingressos d'explotació8731.028
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies6.814127
Variació existències productes acabats i en curs322422
Despeses d'explotació227.312239.153
Consum de mercaderies130.617143.173
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.372951
Treballs realitzats per altres empreses1.280830
Despeses de personal46.22048.516
       Sous i salaris36.26938.352
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.95110.164
Despeses en serveis exteriors42.67741.660
Dotacions per a amortitzacions3.0213.089
Resta de despeses d'explotació2.126933
Inversió bruta en actius materials2.6047.262
Inversió bruta en actius intangibles67110
Resultat de l'exercici7.8291.772
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.1953.202
Nombre d'establiments3.6523.378
Persones ocupades10.16210.343
Ingressos d'explotació1.108.7241.177.398
Volum de negoci1.101.4821.166.444
Treballs realitzats per a l'actiu8134
Subvencions a l'explotació237746
Resta d'ingressos d'explotació6.99710.074
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies14.71014.252
Variació existències productes acabats i en curs2.1231.997
Despeses d'explotació1.056.3911.135.301
Consum de mercaderies696.594726.389
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.7444.335
Treballs realitzats per altres empreses11.04420.115
Despeses de personal174.658202.307
       Sous i salaris139.019160.568
       Càrregues socials i altres despeses de personal35.63941.739
Despeses en serveis exteriors152.308154.902
Dotacions per a amortitzacions13.38218.425
Resta de despeses d'explotació4.6628.829
Inversió bruta en actius materials16.74113.632
Inversió bruta en actius intangibles193841
Resultat de l'exercici31.2028.370
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.8024.024
Nombre d'establiments4.6594.681
Persones ocupades11.41711.666
Ingressos d'explotació1.278.1441.335.977
Volum de negoci1.267.1351.317.611
Treballs realitzats per a l'actiu692139
Subvencions a l'explotació469305
Resta d'ingressos d'explotació9.84817.922
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies12.77915.021
Variació existències productes acabats i en curs4.5501.061
Despeses d'explotació1.221.7171.255.399
Consum de mercaderies760.197804.230
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.6762.504
Treballs realitzats per altres empreses5.52913.801
Despeses de personal194.521174.900
       Sous i salaris151.967137.553
       Càrregues socials i altres despeses de personal42.55437.346
Despeses en serveis exteriors214.373222.600
Dotacions per a amortitzacions28.52023.184
Resta de despeses d'explotació16.90114.180
Inversió bruta en actius materials15.97417.503
Inversió bruta en actius intangibles3.9582.286
Resultat de l'exercici28.08437.624
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.4452.921
Nombre d'establiments2.6723.017
Persones ocupades5.7216.112
Ingressos d'explotació575.359543.867
Volum de negoci562.332537.878
Treballs realitzats per a l'actiu~52
Subvencions a l'explotació1.204848
Resta d'ingressos d'explotació11.8225.090
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3.2132.340
Variació existències productes acabats i en curs1.583437
Despeses d'explotació539.053507.810
Consum de mercaderies392.525360.533
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.8043.462
Treballs realitzats per altres empreses665916
Despeses de personal68.61175.224
       Sous i salaris53.96859.562
       Càrregues socials i altres despeses de personal14.64315.662
Despeses en serveis exteriors57.55856.717
Dotacions per a amortitzacions7.4817.769
Resta de despeses d'explotació9.4093.190
Inversió bruta en actius materials4.2335.362
Inversió bruta en actius intangibles603624
Resultat de l'exercici8.4433.394
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall peces de vestir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses8.1759.358
Nombre d'establiments11.18712.140
Persones ocupades30.66434.352
Ingressos d'explotació3.916.8463.437.287
Volum de negoci3.859.9733.383.177
Treballs realitzats per a l'actiu5344
Subvencions a l'explotació2.3781.655
Resta d'ingressos d'explotació54.44152.410
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies17.63235.925
Variació existències productes acabats i en curs2.49710.709
Despeses d'explotació3.637.8873.258.721
Consum de mercaderies2.174.0091.891.338
Consum de primeres matèries i altres proveïments38.77731.917
Treballs realitzats per altres empreses38.30217.185
Despeses de personal537.983539.867
       Sous i salaris417.003420.182
       Càrregues socials i altres despeses de personal120.980119.686
Despeses en serveis exteriors730.672679.793
Dotacions per a amortitzacions90.22976.899
Resta de despeses d'explotació27.91521.722
Inversió bruta en actius materials120.933130.588
Inversió bruta en actius intangibles9.2715.913
Resultat de l'exercici182.44592.182
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall calçat i articles cuir
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.8341.723
Nombre d'establiments3.1012.657
Persones ocupades8.4657.529
Ingressos d'explotació753.139763.449
Volum de negoci749.439756.724
Treballs realitzats per a l'actiu128101
Subvencions a l'explotació140148
Resta d'ingressos d'explotació3.4336.476
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-1.7241.340
Variació existències productes acabats i en curs5.2623.569
Despeses d'explotació738.483749.725
Consum de mercaderies419.038426.734
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.7462.801
Treballs realitzats per altres empreses1.151305
Despeses de personal132.888127.926
       Sous i salaris101.25499.096
       Càrregues socials i altres despeses de personal31.63428.830
Despeses en serveis exteriors143.457165.070
Dotacions per a amortitzacions28.26417.320
Resta de despeses d'explotació7.9399.568
Inversió bruta en actius materials9.60427.809
Inversió bruta en actius intangibles1.7806.336
Resultat de l'exercici-11.3321.344
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes farmacèutics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.8983.263
Nombre d'establiments3.0023.308
Persones ocupades12.61516.434
Ingressos d'explotació2.281.8782.514.742
Volum de negoci2.272.5992.503.535
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació340642
Resta d'ingressos d'explotació8.93910.566
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-47-1.069
Variació existències productes acabats i en curs5751.722
Despeses d'explotació2.031.9592.184.629
Consum de mercaderies1.588.6191.683.549
Consum de primeres matèries i altres proveïments8.7773.951
Treballs realitzats per altres empreses3.2951.217
Despeses de personal283.757314.896
       Sous i salaris219.154244.890
       Càrregues socials i altres despeses de personal64.60270.006
Despeses en serveis exteriors130.475157.012
Dotacions per a amortitzacions5.30614.973
Resta de despeses d'explotació11.7309.031
Inversió bruta en actius materials8.92814.468
Inversió bruta en actius intangibles9434.554
Resultat de l'exercici143.52586.985
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall articles mèdics i de segona mà
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2191.243
Nombre d'establiments1.4541.446
Persones ocupades3.1823.211
Ingressos d'explotació287.279260.059
Volum de negoci284.347254.893
Treballs realitzats per a l'actiu3236
Subvencions a l'explotació682406
Resta d'ingressos d'explotació2.2184.725
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-184767
Variació existències productes acabats i en curs391-185
Despeses d'explotació276.379251.664
Consum de mercaderies152.552138.468
Consum de primeres matèries i altres proveïments367377
Treballs realitzats per altres empreses3972.883
Despeses de personal57.25558.098
       Sous i salaris45.44446.416
       Càrregues socials i altres despeses de personal11.81111.682
Despeses en serveis exteriors59.00344.629
Dotacions per a amortitzacions4.8815.467
Resta de despeses d'explotació1.9241.742
Inversió bruta en actius materials5.1105.043
Inversió bruta en actius intangibles59139
Resultat de l'exercici4.7835.065
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall productes cosmètics i higiènics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0941.185
Nombre d'establiments1.7131.721
Persones ocupades4.8115.619
Ingressos d'explotació544.007563.244
Volum de negoci530.273547.965
Treballs realitzats per a l'actiu~1
Subvencions a l'explotació35256
Resta d'ingressos d'explotació13.69915.022
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.00812.779
Variació existències productes acabats i en curs1.220527
Despeses d'explotació525.840547.735
Consum de mercaderies341.326353.366
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.4411.903
Treballs realitzats per altres empreses2.1291.413
Despeses de personal94.92488.385
       Sous i salaris74.25368.662
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.67119.723
Despeses en serveis exteriors78.40788.578
Dotacions per a amortitzacions9.41810.565
Resta de despeses d'explotació-1.8043.525
Inversió bruta en actius materials4.7127.748
Inversió bruta en actius intangibles316480
Resultat de l'exercici7.6672.158
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.1027.119
Nombre d'establiments6.2216.710
Persones ocupades8.2118.901
Ingressos d'explotació248.355339.562
Volum de negoci247.719338.440
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació4318
Resta d'ingressos d'explotació5921.104
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies12-504
Variació existències productes acabats i en curs~4.214
Despeses d'explotació184.898280.628
Consum de mercaderies134.358206.773
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.2418.185
Treballs realitzats per altres empreses2001.296
Despeses de personal17.14321.384
       Sous i salaris13.01117.076
       Càrregues socials i altres despeses de personal4.1314.308
Despeses en serveis exteriors26.87241.672
Dotacions per a amortitzacions340738
Resta de despeses d'explotació1.745580
Inversió bruta en actius materials3812.071
Inversió bruta en actius intangibles40193
Resultat de l'exercici8.508273
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall per correspondència i per Internet
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7261.282
Nombre d'establiments7641.279
Persones ocupades2.8804.418
Ingressos d'explotació795.3881.169.503
Volum de negoci756.6011.122.002
Treballs realitzats per a l'actiu2.8709.373
Subvencions a l'explotació181167
Resta d'ingressos d'explotació35.73637.961
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies13.40615.530
Variació existències productes acabats i en curs282222
Despeses d'explotació789.2681.171.878
Consum de mercaderies550.870776.868
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.1896.397
Treballs realitzats per altres empreses4.2498.123
Despeses de personal74.753129.688
       Sous i salaris59.96187.473
       Càrregues socials i altres despeses de personal14.79242.215
Despeses en serveis exteriors140.604218.105
Dotacions per a amortitzacions9.60911.557
Resta de despeses d'explotació7.99421.138
Inversió bruta en actius materials3.1394.744
Inversió bruta en actius intangibles3.81816.637
Resultat de l'exercici1.091-25.814
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall altres tipus fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses8271.127
Nombre d'establiments9341.268
Persones ocupades3.4374.470
Ingressos d'explotació531.122608.512
Volum de negoci525.481601.335
Treballs realitzats per a l'actiu389195
Subvencions a l'explotació36669
Resta d'ingressos d'explotació4.8876.913
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2211.871
Variació existències productes acabats i en curs130406
Despeses d'explotació502.609577.849
Consum de mercaderies296.391318.332
Consum de primeres matèries i altres proveïments5.3926.642
Treballs realitzats per altres empreses3.5024.299
Despeses de personal82.538104.739
       Sous i salaris65.11982.810
       Càrregues socials i altres despeses de personal17.42021.929
Despeses en serveis exteriors93.546118.619
Dotacions per a amortitzacions17.39922.427
Resta de despeses d'explotació3.8402.791
Inversió bruta en actius materials23.27628.289
Inversió bruta en actius intangibles1.2891.243
Resultat de l'exercici18.99026.291
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses11.86112.408
Nombre d'establiments12.17212.453
Persones ocupades36.73137.961
Ingressos d'explotació2.392.8942.682.967
Volum de negoci1.725.5491.953.835
Treballs realitzats per a l'actiu~661
Subvencions a l'explotació609.369662.339
Resta d'ingressos d'explotació57.97666.130
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-682413
Variació existències productes acabats i en curs-180-7
Despeses d'explotació2.079.8632.290.024
Consum de mercaderies1.6615.325
Consum de primeres matèries i altres proveïments285.589279.597
Treballs realitzats per altres empreses92.435150.921
Despeses de personal985.1501.019.812
       Sous i salaris755.920780.922
       Càrregues socials i altres despeses de personal229.230238.889
Despeses en serveis exteriors491.976577.178
Dotacions per a amortitzacions222.620255.507
Resta de despeses d'explotació4321.686
Inversió bruta en actius materials272.231279.439
Inversió bruta en actius intangibles39.37514.497
Resultat de l'exercici69.25643.948
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Transport mercaderies per carretera i per canonada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses20.31822.098
Nombre d'establiments20.69821.663
Persones ocupades51.51253.900
Ingressos d'explotació5.931.6576.437.887
Volum de negoci5.839.4896.340.791
Treballs realitzats per a l'actiu3.26013.149
Subvencions a l'explotació9.3527.760
Resta d'ingressos d'explotació79.55676.187
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies5509.319
Variació existències productes acabats i en curs-2.020-166
Despeses d'explotació4.937.3825.514.700
Consum de mercaderies12.49323.766
Consum de primeres matèries i altres proveïments884.7141.026.238
Treballs realitzats per altres empreses1.824.2612.030.795
Despeses de personal1.074.1031.099.182
       Sous i salaris844.347846.326
       Càrregues socials i altres despeses de personal229.756252.855
Despeses en serveis exteriors945.2601.145.070
Dotacions per a amortitzacions181.678176.280
Resta de despeses d'explotació14.87213.369
Inversió bruta en actius materials370.427281.760
Inversió bruta en actius intangibles2.7294.907
Resultat de l'exercici604.545187.831
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4889
Nombre d'establiments5485
Persones ocupades343315
Ingressos d'explotació74.38985.548
Volum de negoci71.21183.542
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació22518
Resta d'ingressos d'explotació2.9531.987
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-15275
Variació existències productes acabats i en curs~~
Despeses d'explotació62.35971.698
Consum de mercaderies649309
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.54211.703
Treballs realitzats per altres empreses9.46222.891
Despeses de personal9.8378.003
       Sous i salaris7.8556.200
       Càrregues socials i altres despeses de personal1.9821.803
Despeses en serveis exteriors24.57223.625
Dotacions per a amortitzacions5.0814.694
Resta de despeses d'explotació1.217473
Inversió bruta en actius materials599834
Inversió bruta en actius intangibles1817
Resultat de l'exercici2.6676.369
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4337
Nombre d'establiments5146
Persones ocupades5.2695.922
Ingressos d'explotació2.547.0932.970.333
Volum de negoci2.498.0612.925.753
Treballs realitzats per a l'actiu2.1525.421
Subvencions a l'explotació4901.024
Resta d'ingressos d'explotació46.39038.134
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies9.268-2.159
Variació existències productes acabats i en curs27370
Despeses d'explotació2.404.2112.879.913
Consum de mercaderies314.619
Consum de primeres matèries i altres proveïments698.764738.726
Treballs realitzats per altres empreses24.57910.821
Despeses de personal302.613360.842
       Sous i salaris246.598285.299
       Càrregues socials i altres despeses de personal56.01575.544
Despeses en serveis exteriors1.359.9841.698.408
Dotacions per a amortitzacions31.87757.386
Resta de despeses d'explotació-13.6389.110
Inversió bruta en actius materials189.74412.102
Inversió bruta en actius intangibles27.3561.388
Resultat de l'exercici127.06583.665
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Dipòsit i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses424450
Nombre d'establiments668591
Persones ocupades5.6335.571
Ingressos d'explotació944.119893.210
Volum de negoci922.403872.530
Treballs realitzats per a l'actiu41459
Subvencions a l'explotació404409
Resta d'ingressos d'explotació20.89920.213
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3851.521
Variació existències productes acabats i en curs2781.105
Despeses d'explotació834.799794.778
Consum de mercaderies4.86820.244
Consum de primeres matèries i altres proveïments56.77558.587
Treballs realitzats per altres empreses193.033164.954
Despeses de personal200.264204.680
       Sous i salaris153.682157.491
       Càrregues socials i altres despeses de personal46.58247.189
Despeses en serveis exteriors287.831274.013
Dotacions per a amortitzacions72.96761.348
Resta de despeses d'explotació19.06210.953
Inversió bruta en actius materials57.63294.850
Inversió bruta en actius intangibles2.5073.851
Resultat de l'exercici74.10773.868
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses3.7563.443
Nombre d'establiments4.7124.346
Persones ocupades41.18440.503
Ingressos d'explotació10.561.0189.622.977
Volum de negoci9.556.1959.233.669
Treballs realitzats per a l'actiu5.865-1.158
Subvencions a l'explotació736.099168.837
Resta d'ingressos d'explotació262.858221.630
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies12.9067.156
Variació existències productes acabats i en curs11.999-318
Despeses d'explotació10.527.7849.262.788
Consum de mercaderies49.704268.868
Consum de primeres matèries i altres proveïments654.648610.467
Treballs realitzats per altres empreses4.850.3584.032.004
Despeses de personal1.731.6781.650.113
       Sous i salaris1.378.0671.287.412
       Càrregues socials i altres despeses de personal353.611362.701
Despeses en serveis exteriors1.717.0391.458.756
Dotacions per a amortitzacions536.978470.872
Resta de despeses d'explotació987.379771.707
Inversió bruta en actius materials536.050390.691
Inversió bruta en actius intangibles41.32165.217
Resultat de l'exercici263.547806.205
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.1361.732
Nombre d'establiments2.1192.471
Persones ocupades15.13615.720
Ingressos d'explotació859.7981.032.481
Volum de negoci824.457994.281
Treballs realitzats per a l'actiu19361
Subvencions a l'explotació29.61628.863
Resta d'ingressos d'explotació5.5339.276
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-90542
Variació existències productes acabats i en curs-115796
Despeses d'explotació890.9341.030.912
Consum de mercaderies3.4745.486
Consum de primeres matèries i altres proveïments26.96031.918
Treballs realitzats per altres empreses287.139418.874
Despeses de personal372.568363.799
       Sous i salaris293.983293.035
       Càrregues socials i altres despeses de personal78.58570.764
Despeses en serveis exteriors173.724176.986
Dotacions per a amortitzacions21.30026.594
Resta de despeses d'explotació5.7697.256
Inversió bruta en actius materials9.90016.843
Inversió bruta en actius intangibles7.7754.835
Resultat de l'exercici-393-3.847
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hotels i allotjaments similars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.2132.360
Nombre d'establiments2.5752.661
Persones ocupades34.35642.398
Ingressos d'explotació3.281.6484.012.002
Volum de negoci3.183.1073.912.515
Treballs realitzats per a l'actiu1.908974
Subvencions a l'explotació4.3022.137
Resta d'ingressos d'explotació92.33196.376
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-182-1.175
Variació existències productes acabats i en curs-1.583-898
Despeses d'explotació2.937.6313.489.532
Consum de mercaderies32.70230.053
Consum de primeres matèries i altres proveïments344.434468.221
Treballs realitzats per altres empreses112.745207.875
Despeses de personal939.4371.099.505
       Sous i salaris724.061844.709
       Càrregues socials i altres despeses de personal215.376254.795
Despeses en serveis exteriors1.170.1661.337.117
Dotacions per a amortitzacions282.150265.177
Resta de despeses d'explotació55.99781.586
Inversió bruta en actius materials167.305303.327
Inversió bruta en actius intangibles2.3828.996
Resultat de l'exercici225.367290.862
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Allotjaments turístics i altres de curta durada
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.5871.872
Nombre d'establiments1.6851.980
Persones ocupades4.5465.510
Ingressos d'explotació296.943417.163
Volum de negoci277.247398.929
Treballs realitzats per a l'actiu1.337173
Subvencions a l'explotació7.3118.074
Resta d'ingressos d'explotació11.0489.987
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies57516
Variació existències productes acabats i en curs1.157-668
Despeses d'explotació285.143382.221
Consum de mercaderies2.1714.913
Consum de primeres matèries i altres proveïments43.47241.644
Treballs realitzats per altres empreses27.75532.444
Despeses de personal71.70294.188
       Sous i salaris56.08073.940
       Càrregues socials i altres despeses de personal15.62220.248
Despeses en serveis exteriors102.860169.254
Dotacions per a amortitzacions21.68331.455
Resta de despeses d'explotació15.4998.324
Inversió bruta en actius materials26.36828.977
Inversió bruta en actius intangibles1.4431.892
Resultat de l'exercici2.69017.910
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Càmpings i altres tipus allotjaments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses373363
Nombre d'establiments429382
Persones ocupades3.8494.185
Ingressos d'explotació351.961372.613
Volum de negoci338.697363.292
Treballs realitzats per a l'actiu268461
Subvencions a l'explotació1.876577
Resta d'ingressos d'explotació11.1198.283
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies149-444
Variació existències productes acabats i en curs1.45969
Despeses d'explotació303.668317.051
Consum de mercaderies3.9628.263
Consum de primeres matèries i altres proveïments23.98525.214
Treballs realitzats per altres empreses11.32110.101
Despeses de personal94.94197.692
       Sous i salaris74.01076.422
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.93121.270
Despeses en serveis exteriors124.474131.797
Dotacions per a amortitzacions36.98836.607
Resta de despeses d'explotació7.9977.378
Inversió bruta en actius materials29.40843.295
Inversió bruta en actius intangibles3993.715
Resultat de l'exercici33.05638.922
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Restaurants i establiments de menjars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses12.62314.533
Nombre d'establiments14.05615.285
Persones ocupades80.19993.676
Ingressos d'explotació4.413.8624.699.806
Volum de negoci4.358.2274.637.412
Treballs realitzats per a l'actiu41363
Subvencions a l'explotació1.9673.154
Resta d'ingressos d'explotació53.25459.177
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies17.05718.146
Variació existències productes acabats i en curs6.3879.446
Despeses d'explotació4.199.2284.507.414
Consum de mercaderies65.07849.495
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.671.5131.766.584
Treballs realitzats per altres empreses9.4737.113
Despeses de personal1.440.1491.588.258
       Sous i salaris1.122.3001.240.566
       Càrregues socials i altres despeses de personal317.849347.692
Despeses en serveis exteriors875.107964.941
Dotacions per a amortitzacions103.691143.633
Resta de despeses d'explotació34.218-12.610
Inversió bruta en actius materials121.442184.328
Inversió bruta en actius intangibles17.33319.103
Resultat de l'exercici131.118128.711
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Provisió de menjars preparats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.4972.767
Nombre d'establiments4.0054.006
Persones ocupades24.91827.639
Ingressos d'explotació1.037.7911.096.120
Volum de negoci1.025.3231.083.637
Treballs realitzats per a l'actiu111233
Subvencions a l'explotació2.8102.139
Resta d'ingressos d'explotació9.54610.110
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3801.581
Variació existències productes acabats i en curs1442.994
Despeses d'explotació995.5061.043.209
Consum de mercaderies3.6589.149
Consum de primeres matèries i altres proveïments397.646405.995
Treballs realitzats per altres empreses20.64616.999
Despeses de personal418.910430.831
       Sous i salaris324.220334.373
       Càrregues socials i altres despeses de personal94.68996.458
Despeses en serveis exteriors129.210154.998
Dotacions per a amortitzacions22.81121.803
Resta de despeses d'explotació2.6263.435
Inversió bruta en actius materials20.39117.278
Inversió bruta en actius intangibles1.3011.978
Resultat de l'exercici18.87133.535
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Establiments de begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses24.23327.589
Nombre d'establiments25.22626.578
Persones ocupades66.90266.183
Ingressos d'explotació2.931.8812.638.877
Volum de negoci2.912.8442.598.536
Treballs realitzats per a l'actiu86~
Subvencions a l'explotació5683.063
Resta d'ingressos d'explotació18.38437.279
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2.578-124
Variació existències productes acabats i en curs-1.382-316
Despeses d'explotació2.624.0132.360.114
Consum de mercaderies23.7453.377
Consum de primeres matèries i altres proveïments1.341.5741.284.964
Treballs realitzats per altres empreses5.4506.214
Despeses de personal712.307581.981
       Sous i salaris552.973450.886
       Càrregues socials i altres despeses de personal159.334131.095
Despeses en serveis exteriors493.914420.751
Dotacions per a amortitzacions32.06232.815
Resta de despeses d'explotació14.96030.012
Inversió bruta en actius materials40.22449.320
Inversió bruta en actius intangibles5.0374.322
Resultat de l'exercici53.792-25.903
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.7931.788
Nombre d'establiments1.9701.832
Persones ocupades9.74610.309
Ingressos d'explotació1.718.2231.659.970
Volum de negoci1.588.7681.568.135
Treballs realitzats per a l'actiu7.5744.871
Subvencions a l'explotació12.30011.354
Resta d'ingressos d'explotació109.58175.610
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.180-277
Variació existències productes acabats i en curs-6.2041.643
Despeses d'explotació1.603.5371.592.137
Consum de mercaderies142.367190.271
Consum de primeres matèries i altres proveïments223.356183.576
Treballs realitzats per altres empreses243.890225.249
Despeses de personal386.101400.512
       Sous i salaris306.543320.857
       Càrregues socials i altres despeses de personal79.55879.654
Despeses en serveis exteriors569.436491.750
Dotacions per a amortitzacions55.29968.815
Resta de despeses d'explotació-16.91331.964
Inversió bruta en actius materials10.66911.368
Inversió bruta en actius intangibles37.44552.262
Resultat de l'exercici175.91365.385
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició programes informàtics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses242492
Nombre d'establiments252448
Persones ocupades2.0062.378
Ingressos d'explotació275.633280.891
Volum de negoci263.332268.130
Treballs realitzats per a l'actiu4.8396.103
Subvencions a l'explotació602599
Resta d'ingressos d'explotació6.8606.058
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies151159
Variació existències productes acabats i en curs-190-21
Despeses d'explotació236.181265.753
Consum de mercaderies15.26110.851
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.8394.276
Treballs realitzats per altres empreses35.57441.521
Despeses de personal110.136122.146
       Sous i salaris87.89299.254
       Càrregues socials i altres despeses de personal22.24422.892
Despeses en serveis exteriors64.71679.004
Dotacions per a amortitzacions5.5615.877
Resta de despeses d'explotació1.0942.078
Inversió bruta en actius materials5.2602.811
Inversió bruta en actius intangibles17.4037.783
Resultat de l'exercici27.91615.169
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.4851.671
Nombre d'establiments1.6641.697
Persones ocupades5.7116.830
Ingressos d'explotació1.538.9901.498.270
Volum de negoci1.504.2111.453.927
Treballs realitzats per a l'actiu4.7157.766
Subvencions a l'explotació16.24318.625
Resta d'ingressos d'explotació13.82217.952
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-1.343-995
Variació existències productes acabats i en curs1.3632.119
Despeses d'explotació1.451.8061.428.592
Consum de mercaderies698.859556.141
Consum de primeres matèries i altres proveïments61.45732.619
Treballs realitzats per altres empreses200.231254.450
Despeses de personal203.248218.725
       Sous i salaris163.647175.467
       Càrregues socials i altres despeses de personal39.60043.258
Despeses en serveis exteriors215.087229.449
Dotacions per a amortitzacions54.550111.769
Resta de despeses d'explotació18.37425.440
Inversió bruta en actius materials22.03627.375
Inversió bruta en actius intangibles51.10144.555
Resultat de l'exercici84.84167.970
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses209236
Nombre d'establiments265265
Persones ocupades4.9084.959
Ingressos d'explotació486.744489.506
Volum de negoci180.703207.633
Treballs realitzats per a l'actiu267548
Subvencions a l'explotació295.054272.723
Resta d'ingressos d'explotació10.7198.603
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies94
Variació existències productes acabats i en curs-6.318-3.297
Despeses d'explotació551.936550.011
Consum de mercaderies2.70911.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments73.46365.305
Treballs realitzats per altres empreses27.27228.431
Despeses de personal270.605268.421
       Sous i salaris215.019213.018
       Càrregues socials i altres despeses de personal55.58655.403
Despeses en serveis exteriors153.613145.746
Dotacions per a amortitzacions20.18923.069
Resta de despeses d'explotació4.0857.268
Inversió bruta en actius materials4.9705.629
Inversió bruta en actius intangibles12.0235.900
Resultat de l'exercici-31.523-24.677
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions per cable
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses91173
Nombre d'establiments174287
Persones ocupades4.4974.186
Ingressos d'explotació2.441.8572.366.549
Volum de negoci2.356.9082.295.898
Treballs realitzats per a l'actiu55.68247.097
Subvencions a l'explotació1.4401.138
Resta d'ingressos d'explotació27.82822.415
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies7.672-5.255
Variació existències productes acabats i en curs-2.800-280
Despeses d'explotació2.333.0612.007.992
Consum de mercaderies185.974313.065
Consum de primeres matèries i altres proveïments166.38514.099
Treballs realitzats per altres empreses288.773409.148
Despeses de personal724.376397.701
       Sous i salaris644.394325.358
       Càrregues socials i altres despeses de personal79.98272.343
Despeses en serveis exteriors508.216456.681
Dotacions per a amortitzacions375.448346.223
Resta de despeses d'explotació83.88871.074
Inversió bruta en actius materials258.453252.437
Inversió bruta en actius intangibles25.83133.862
Resultat de l'exercici-96.388171.600
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses828944
Nombre d'establiments882951
Persones ocupades4.9814.249
Ingressos d'explotació2.149.1432.066.635
Volum de negoci1.831.3051.993.282
Treballs realitzats per a l'actiu28.72726.915
Subvencions a l'explotació251.92518.161
Resta d'ingressos d'explotació37.18728.276
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies322-2.745
Variació existències productes acabats i en curs812-198
Despeses d'explotació1.981.6881.846.229
Consum de mercaderies242.153248.325
Consum de primeres matèries i altres proveïments458.580472.938
Treballs realitzats per altres empreses352.988180.046
Despeses de personal201.752187.042
       Sous i salaris160.591148.906
       Càrregues socials i altres despeses de personal41.16138.137
Despeses en serveis exteriors449.618473.150
Dotacions per a amortitzacions195.307216.029
Resta de despeses d'explotació81.29068.698
Inversió bruta en actius materials75.604125.868
Inversió bruta en actius intangibles31.93233.413
Resultat de l'exercici97.421140.170
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7.6189.204
Nombre d'establiments7.9398.782
Persones ocupades46.20751.843
Ingressos d'explotació5.248.2475.864.725
Volum de negoci5.082.7345.646.004
Treballs realitzats per a l'actiu84.957106.089
Subvencions a l'explotació33.92627.175
Resta d'ingressos d'explotació46.63085.457
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-4801.734
Variació existències productes acabats i en curs26.63280.914
Despeses d'explotació5.004.6975.662.345
Consum de mercaderies174.146190.645
Consum de primeres matèries i altres proveïments403.951353.199
Treballs realitzats per altres empreses761.676875.322
Despeses de personal1.876.4572.129.228
       Sous i salaris1.481.2591.670.333
       Càrregues socials i altres despeses de personal395.198458.895
Despeses en serveis exteriors1.473.7471.765.533
Dotacions per a amortitzacions263.445302.596
Resta de despeses d'explotació51.27545.822
Inversió bruta en actius materials73.55374.077
Inversió bruta en actius intangibles365.890450.250
Resultat de l'exercici89.09229.208
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0951.027
Nombre d'establiments1.1251.013
Persones ocupades5.3265.458
Ingressos d'explotació407.720479.652
Volum de negoci392.209464.674
Treballs realitzats per a l'actiu8.7397.917
Subvencions a l'explotació3.2163.051
Resta d'ingressos d'explotació3.5554.010
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3439
Variació existències productes acabats i en curs-255186
Despeses d'explotació386.412427.210
Consum de mercaderies8.1958.483
Consum de primeres matèries i altres proveïments15.92821.964
Treballs realitzats per altres empreses28.61739.568
Despeses de personal172.893187.803
       Sous i salaris137.246147.841
       Càrregues socials i altres despeses de personal35.64739.963
Despeses en serveis exteriors133.615136.320
Dotacions per a amortitzacions21.85328.346
Resta de despeses d'explotació5.3114.726
Inversió bruta en actius materials9.7546.916
Inversió bruta en actius intangibles25.06411.894
Resultat de l'exercici13.59140.476
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses24.38134.636
Nombre d'establiments24.99634.601
Persones ocupades33.85940.971
Ingressos d'explotació5.440.3385.074.037
Volum de negoci4.914.2174.720.813
Treballs realitzats per a l'actiu35.24054.326
Subvencions a l'explotació66.22167.446
Resta d'ingressos d'explotació424.659231.452
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-2.393-14.551
Variació existències productes acabats i en curs-131.383-64.969
Despeses d'explotació3.711.3513.580.589
Consum de mercaderies191.929238.965
Consum de primeres matèries i altres proveïments42.420159.580
Treballs realitzats per altres empreses97.59090.419
Despeses de personal640.283615.524
       Sous i salaris528.532511.906
       Càrregues socials i altres despeses de personal111.750103.618
Despeses en serveis exteriors1.302.8971.294.061
Dotacions per a amortitzacions965.7141.016.107
Resta de despeses d'explotació470.517165.933
Inversió bruta en actius materials1.104.1011.994.177
Inversió bruta en actius intangibles12.9376.476
Resultat de l'exercici1.401.1641.137.341
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries per compte d'altri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7.5948.668
Nombre d'establiments8.1708.907
Persones ocupades16.64219.115
Ingressos d'explotació1.231.2021.399.352
Volum de negoci1.198.5171.315.780
Treballs realitzats per a l'actiu9267.060
Subvencions a l'explotació3.1373.651
Resta d'ingressos d'explotació28.62272.862
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-5.197-102.155
Variació existències productes acabats i en curs566-10.782
Despeses d'explotació989.0121.111.135
Consum de mercaderies57.55553.099
Consum de primeres matèries i altres proveïments14.46419.732
Treballs realitzats per altres empreses78.51179.908
Despeses de personal334.198367.001
       Sous i salaris268.834295.958
       Càrregues socials i altres despeses de personal65.36471.043
Despeses en serveis exteriors419.487489.335
Dotacions per a amortitzacions68.87172.362
Resta de despeses d'explotació15.92629.698
Inversió bruta en actius materials78.119140.714
Inversió bruta en actius intangibles14.87511.610
Resultat de l'exercici135.557160.268
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses12.89212.668
Nombre d'establiments13.12912.478
Persones ocupades25.71726.111
Ingressos d'explotació1.948.2412.016.858
Volum de negoci1.929.0691.988.243
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació8777.005
Resta d'ingressos d'explotació18.29421.611
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies716-4
Variació existències productes acabats i en curs-5.7382.725
Despeses d'explotació1.258.7591.268.262
Consum de mercaderies1.1281.166
Consum de primeres matèries i altres proveïments57.82933.456
Treballs realitzats per altres empreses121.755103.853
Despeses de personal508.931475.120
       Sous i salaris388.063380.813
       Càrregues socials i altres despeses de personal120.86894.307
Despeses en serveis exteriors536.353612.188
Dotacions per a amortitzacions14.87524.229
Resta de despeses d'explotació17.88818.249
Inversió bruta en actius materials22.67142.850
Inversió bruta en actius intangibles2.4413.518
Resultat de l'exercici220.278248.102
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses11.76612.276
Nombre d'establiments12.39712.545
Persones ocupades42.28939.559
Ingressos d'explotació2.861.9612.738.291
Volum de negoci2.794.6022.589.184
Treballs realitzats per a l'actiu1.2261.737
Subvencions a l'explotació1.5941.121
Resta d'ingressos d'explotació64.539146.248
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies706189
Variació existències productes acabats i en curs2.785-136
Despeses d'explotació2.620.1652.428.693
Consum de mercaderies6.6384.905
Consum de primeres matèries i altres proveïments31.09856.655
Treballs realitzats per altres empreses185.224133.578
Despeses de personal1.266.8221.195.914
       Sous i salaris1.018.999992.007
       Càrregues socials i altres despeses de personal247.823203.907
Despeses en serveis exteriors985.815854.130
Dotacions per a amortitzacions62.61681.969
Resta de despeses d'explotació81.953101.542
Inversió bruta en actius materials50.14560.597
Inversió bruta en actius intangibles35.29712.129
Resultat de l'exercici517.24276.074
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.4755.088
Nombre d'establiments4.6065.143
Persones ocupades19.31324.718
Ingressos d'explotació2.824.4503.146.559
Volum de negoci2.631.8222.846.047
Treballs realitzats per a l'actiu8.3729.169
Subvencions a l'explotació70.74712.294
Resta d'ingressos d'explotació113.510279.048
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2422.067
Variació existències productes acabats i en curs-7091.329
Despeses d'explotació5.802.7823.323.632
Consum de mercaderies39.478114.981
Consum de primeres matèries i altres proveïments125.056137.379
Treballs realitzats per altres empreses145.538249.496
Despeses de personal1.105.7911.371.808
       Sous i salaris890.2671.110.280
       Càrregues socials i altres despeses de personal215.524261.528
Despeses en serveis exteriors1.025.4671.204.524
Dotacions per a amortitzacions98.628120.588
Resta de despeses d'explotació3.262.824124.856
Inversió bruta en actius materials70.566102.696
Inversió bruta en actius intangibles55.259103.653
Resultat de l'exercici1.591.3391.725.911
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses15.57917.356
Nombre d'establiments15.88216.851
Persones ocupades35.88336.448
Ingressos d'explotació2.875.3943.325.794
Volum de negoci2.535.7272.974.350
Treballs realitzats per a l'actiu27.23524.277
Subvencions a l'explotació294.945312.020
Resta d'ingressos d'explotació17.48815.147
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies11.359106
Variació existències productes acabats i en curs43.06322.365
Despeses d'explotació2.385.3582.727.605
Consum de mercaderies42.41585.508
Consum de primeres matèries i altres proveïments292.734400.074
Treballs realitzats per altres empreses546.796519.546
Despeses de personal830.059886.309
       Sous i salaris648.692701.377
       Càrregues socials i altres despeses de personal181.368184.932
Despeses en serveis exteriors564.795666.474
Dotacions per a amortitzacions96.681139.474
Resta de despeses d'explotació11.87730.220
Inversió bruta en actius materials165.93777.228
Inversió bruta en actius intangibles15.76234.880
Resultat de l'exercici-15.80265.767
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Anàlisis i assajos tècnics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.9822.455
Nombre d'establiments2.0912.388
Persones ocupades10.83811.100
Ingressos d'explotació753.309851.899
Volum de negoci734.105834.989
Treballs realitzats per a l'actiu6.1744.616
Subvencions a l'explotació6.9104.342
Resta d'ingressos d'explotació6.1207.952
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-173231
Variació existències productes acabats i en curs-459811
Despeses d'explotació652.210785.743
Consum de mercaderies4.09923.994
Consum de primeres matèries i altres proveïments35.83761.382
Treballs realitzats per altres empreses62.38978.201
Despeses de personal360.233371.877
       Sous i salaris283.239293.011
       Càrregues socials i altres despeses de personal76.99578.866
Despeses en serveis exteriors156.897228.487
Dotacions per a amortitzacions20.45024.627
Resta de despeses d'explotació12.306-2.825
Inversió bruta en actius materials14.01213.317
Inversió bruta en actius intangibles7.5827.198
Resultat de l'exercici126.51783.162
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.0361.314
Nombre d'establiments1.2431.407
Persones ocupades13.89313.716
Ingressos d'explotació1.324.566985.731
Volum de negoci748.203436.378
Treballs realitzats per a l'actiu86.51751.496
Subvencions a l'explotació428.105471.849
Resta d'ingressos d'explotació61.74126.009
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies8365.270
Variació existències productes acabats i en curs6536.892
Despeses d'explotació1.276.3891.002.992
Consum de mercaderies12.47513.331
Consum de primeres matèries i altres proveïments96.64671.667
Treballs realitzats per altres empreses89.63962.072
Despeses de personal533.393495.387
       Sous i salaris419.645383.420
       Càrregues socials i altres despeses de personal113.748111.967
Despeses en serveis exteriors441.669242.847
Dotacions per a amortitzacions86.12980.893
Resta de despeses d'explotació16.43936.796
Inversió bruta en actius materials105.56566.728
Inversió bruta en actius intangibles71.74555.804
Resultat de l'exercici50.74512.818
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.3088.901
Nombre d'establiments6.3578.420
Persones ocupades22.74122.349
Ingressos d'explotació3.838.3273.613.683
Volum de negoci3.796.7453.543.626
Treballs realitzats per a l'actiu4.5053.207
Subvencions a l'explotació1.6181.027
Resta d'ingressos d'explotació35.46065.823
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies116.897-251
Variació existències productes acabats i en curs-1.885114
Despeses d'explotació3.637.2183.405.064
Consum de mercaderies1.696.9591.443.953
Consum de primeres matèries i altres proveïments329.268256.586
Treballs realitzats per altres empreses336.616362.463
Despeses de personal699.409588.823
       Sous i salaris568.858472.100
       Càrregues socials i altres despeses de personal130.552116.723
Despeses en serveis exteriors506.905619.928
Dotacions per a amortitzacions30.24546.751
Resta de despeses d'explotació37.81586.559
Inversió bruta en actius materials64.78246.992
Inversió bruta en actius intangibles1.314.8099.891
Resultat de l'exercici121.228327.751
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses869773
Nombre d'establiments879767
Persones ocupades3.3844.169
Ingressos d'explotació308.541297.171
Volum de negoci293.648283.299
Treballs realitzats per a l'actiu82190
Subvencions a l'explotació319403
Resta d'ingressos d'explotació14.49313.279
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-7130
Variació existències productes acabats i en curs2.002-44
Despeses d'explotació294.814260.600
Consum de mercaderies9867.390
Consum de primeres matèries i altres proveïments22.34819.294
Treballs realitzats per altres empreses67.20544.246
Despeses de personal106.747103.463
       Sous i salaris85.77382.894
       Càrregues socials i altres despeses de personal20.97420.569
Despeses en serveis exteriors79.56278.285
Dotacions per a amortitzacions6.9974.203
Resta de despeses d'explotació10.9683.720
Inversió bruta en actius materials4.2123.633
Inversió bruta en actius intangibles4908.733
Resultat de l'exercici10.19026.039
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de disseny especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.8121.505
Nombre d'establiments1.8191.521
Persones ocupades3.0282.541
Ingressos d'explotació320.003280.661
Volum de negoci304.342253.056
Treballs realitzats per a l'actiu14.86725.981
Subvencions a l'explotació10922
Resta d'ingressos d'explotació6851.602
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.269-2.148
Variació existències productes acabats i en curs-1.160827
Despeses d'explotació220.561184.203
Consum de mercaderies14.98513.624
Consum de primeres matèries i altres proveïments57.61937.424
Treballs realitzats per altres empreses35.50521.188
Despeses de personal49.52855.540
       Sous i salaris39.83344.349
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.69511.191
Despeses en serveis exteriors41.78937.172
Dotacions per a amortitzacions15.84217.544
Resta de despeses d'explotació5.2921.712
Inversió bruta en actius materials11.76711.857
Inversió bruta en actius intangibles11.15422.276
Resultat de l'exercici51.81369.593
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de fotografia
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.7992.431
Nombre d'establiments1.8482.352
Persones ocupades2.7883.315
Ingressos d'explotació101.298115.777
Volum de negoci100.647115.361
Treballs realitzats per a l'actiu74
Subvencions a l'explotació~31
Resta d'ingressos d'explotació644383
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.066139
Variació existències productes acabats i en curs30988
Despeses d'explotació80.50890.377
Consum de mercaderies5.0093.399
Consum de primeres matèries i altres proveïments13.74013.435
Treballs realitzats per altres empreses6.30512.203
Despeses de personal22.82924.305
       Sous i salaris18.39218.990
       Càrregues socials i altres despeses de personal4.4375.316
Despeses en serveis exteriors27.80533.637
Dotacions per a amortitzacions2.8923.069
Resta de despeses d'explotació1.927329
Inversió bruta en actius materials3.1493.312
Inversió bruta en actius intangibles62111
Resultat de l'exercici-1.057-732
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de traducció i d'interpretació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.4842.608
Nombre d'establiments2.5052.472
Persones ocupades3.6053.880
Ingressos d'explotació155.671172.069
Volum de negoci153.310170.239
Treballs realitzats per a l'actiu36108
Subvencions a l'explotació28299
Resta d'ingressos d'explotació2.2961.421
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-45~
Variació existències productes acabats i en curs19300
Despeses d'explotació105.151119.228
Consum de mercaderies834.989
Consum de primeres matèries i altres proveïments4.6553.309
Treballs realitzats per altres empreses28.22031.090
Despeses de personal44.64848.844
       Sous i salaris35.24838.472
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.40010.372
Despeses en serveis exteriors23.36329.010
Dotacions per a amortitzacions1.1991.028
Resta de despeses d'explotació2.982958
Inversió bruta en actius materials1.7513.735
Inversió bruta en actius intangibles274482
Resultat de l'exercici5.4277.369
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques ncaa
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses5.1867.950
Nombre d'establiments5.5337.346
Persones ocupades12.80313.500
Ingressos d'explotació785.739782.812
Volum de negoci734.064749.983
Treballs realitzats per a l'actiu1.7663.740
Subvencions a l'explotació20.53618.155
Resta d'ingressos d'explotació29.37310.935
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies106445
Variació existències productes acabats i en curs1.858-836
Despeses d'explotació661.554623.813
Consum de mercaderies4.3575.500
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.08353.749
Treballs realitzats per altres empreses134.12674.470
Despeses de personal278.216275.293
       Sous i salaris217.951213.547
       Càrregues socials i altres despeses de personal60.26561.746
Despeses en serveis exteriors181.050190.789
Dotacions per a amortitzacions31.16217.814
Resta de despeses d'explotació12.5596.198
Inversió bruta en actius materials24.56312.304
Inversió bruta en actius intangibles10.8854.900
Resultat de l'exercici19.49828.843
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2101.462
Nombre d'establiments1.3531.530
Persones ocupades3.4984.120
Ingressos d'explotació170.666175.654
Volum de negoci170.020172.952
Treballs realitzats per a l'actiu~~
Subvencions a l'explotació10972
Resta d'ingressos d'explotació5372.630
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies543572
Variació existències productes acabats i en curs190-16
Despeses d'explotació148.261153.527
Consum de mercaderies54.06143.808
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.37014.915
Treballs realitzats per altres empreses5.2797.990
Despeses de personal45.35651.450
       Sous i salaris35.36740.466
       Càrregues socials i altres despeses de personal9.98910.984
Despeses en serveis exteriors26.13231.597
Dotacions per a amortitzacions3.4913.195
Resta de despeses d'explotació1.572572
Inversió bruta en actius materials10.90710.301
Inversió bruta en actius intangibles149105
Resultat de l'exercici4.8283.718
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses473591
Nombre d'establiments620783
Persones ocupades2.1492.156
Ingressos d'explotació915.095998.466
Volum de negoci877.477957.227
Treballs realitzats per a l'actiu31~
Subvencions a l'explotació3.5367.216
Resta d'ingressos d'explotació34.05034.022
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies3.9839.642
Variació existències productes acabats i en curs-89999
Despeses d'explotació766.758868.925
Consum de mercaderies109.28662.426
Consum de primeres matèries i altres proveïments45.734154.441
Treballs realitzats per altres empreses13.37812.709
Despeses de personal67.15566.021
       Sous i salaris52.24851.067
       Càrregues socials i altres despeses de personal14.90614.954
Despeses en serveis exteriors253.102279.148
Dotacions per a amortitzacions287.450318.690
Resta de despeses d'explotació-9.345-24.510
Inversió bruta en actius materials541.933605.759
Inversió bruta en actius intangibles3.5581.800
Resultat de l'exercici77.82971.027
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses789693
Nombre d'establiments828715
Persones ocupades1.7281.614
Ingressos d'explotació118.045141.555
Volum de negoci116.466139.960
Treballs realitzats per a l'actiu~55
Subvencions a l'explotació977
Resta d'ingressos d'explotació1.5701.465
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-3741.015
Variació existències productes acabats i en curs360432
Despeses d'explotació99.858115.245
Consum de mercaderies7.1678.046
Consum de primeres matèries i altres proveïments11.86017.477
Treballs realitzats per altres empreses22.8255.763
Despeses de personal22.98228.555
       Sous i salaris18.50922.712
       Càrregues socials i altres despeses de personal4.4725.843
Despeses en serveis exteriors27.38042.967
Dotacions per a amortitzacions5.59616.693
Resta de despeses d'explotació2.048-4.256
Inversió bruta en actius materials10.3319.208
Inversió bruta en actius intangibles205285
Resultat de l'exercici6.99517.378
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.7702.120
Nombre d'establiments1.8672.109
Persones ocupades5.6435.710
Ingressos d'explotació914.278931.285
Volum de negoci865.795894.473
Treballs realitzats per a l'actiu1.5639.614
Subvencions a l'explotació35154
Resta d'ingressos d'explotació46.88627.043
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies8021.018
Variació existències productes acabats i en curs-8232.303
Despeses d'explotació822.633844.527
Consum de mercaderies37.175145.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments304.735116.507
Treballs realitzats per altres empreses33.012121.838
Despeses de personal166.966162.632
       Sous i salaris133.575127.916
       Càrregues socials i altres despeses de personal33.39134.716
Despeses en serveis exteriors182.088200.161
Dotacions per a amortitzacions74.57686.396
Resta de despeses d'explotació24.08111.849
Inversió bruta en actius materials149.053162.087
Inversió bruta en actius intangibles1.9862.245
Resultat de l'exercici56.14364.253
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses9251.091
Nombre d'establiments1.2031.315
Persones ocupades49.39251.521
Ingressos d'explotació1.197.1491.414.032
Volum de negoci1.192.7741.405.472
Treballs realitzats per a l'actiu244736
Subvencions a l'explotació1.4203.721
Resta d'ingressos d'explotació2.7104.103
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies405-103
Variació existències productes acabats i en curs36767
Despeses d'explotació1.157.3251.353.618
Consum de mercaderies1622.604
Consum de primeres matèries i altres proveïments3.3614.878
Treballs realitzats per altres empreses18.44816.225
Despeses de personal1.027.1681.206.114
       Sous i salaris776.614910.371
       Càrregues socials i altres despeses de personal250.554295.744
Despeses en serveis exteriors101.417114.791
Dotacions per a amortitzacions2.3615.162
Resta de despeses d'explotació4.4093.844
Inversió bruta en actius materials3.6594.560
Inversió bruta en actius intangibles8371.575
Resultat de l'exercici33.14531.257
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.1202.513
Nombre d'establiments2.5812.865
Persones ocupades9.85610.607
Ingressos d'explotació2.810.3573.180.358
Volum de negoci2.746.1263.103.966
Treballs realitzats per a l'actiu2.4782.880
Subvencions a l'explotació9.01813.214
Resta d'ingressos d'explotació52.73560.298
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies99479
Variació existències productes acabats i en curs396456
Despeses d'explotació2.742.0083.082.191
Consum de mercaderies1.367.9991.608.673
Consum de primeres matèries i altres proveïments37.13412.396
Treballs realitzats per altres empreses643.962690.804
Despeses de personal281.503310.892
       Sous i salaris220.812246.761
       Càrregues socials i altres despeses de personal60.69264.130
Despeses en serveis exteriors365.295401.372
Dotacions per a amortitzacions18.92223.343
Resta de despeses d'explotació27.19334.712
Inversió bruta en actius materials11.76112.063
Inversió bruta en actius intangibles16.94912.215
Resultat de l'exercici45.85074.012
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses527532
Nombre d'establiments595585
Persones ocupades17.87618.885
Ingressos d'explotació700.593685.378
Volum de negoci673.961661.841
Treballs realitzats per a l'actiu13.18511.474
Subvencions a l'explotació5.8711.707
Resta d'ingressos d'explotació7.57610.356
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.309670
Variació existències productes acabats i en curs3991.426
Despeses d'explotació630.380658.580
Consum de mercaderies6.4075.563
Consum de primeres matèries i altres proveïments47.07552.541
Treballs realitzats per altres empreses33.06529.726
Despeses de personal423.238448.718
       Sous i salaris320.255338.702
       Càrregues socials i altres despeses de personal102.984110.016
Despeses en serveis exteriors89.45082.860
Dotacions per a amortitzacions15.94018.662
Resta de despeses d'explotació15.20520.510
Inversió bruta en actius materials10.0607.117
Inversió bruta en actius intangibles342379
Resultat de l'exercici12.5687.760
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis integrals a edificis i instal·lacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses205140
Nombre d'establiments234277
Persones ocupades11.91412.281
Ingressos d'explotació264.768282.730
Volum de negoci259.761276.727
Treballs realitzats per a l'actiu~74
Subvencions a l'explotació3.7714.026
Resta d'ingressos d'explotació1.2361.904
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-295432
Variació existències productes acabats i en curs741447
Despeses d'explotació253.545293.987
Consum de mercaderies1.1242.445
Consum de primeres matèries i altres proveïments8.48711.762
Treballs realitzats per altres empreses12.51224.951
Despeses de personal187.999199.304
       Sous i salaris148.741151.830
       Càrregues socials i altres despeses de personal39.25847.474
Despeses en serveis exteriors41.34042.635
Dotacions per a amortitzacions2.0003.156
Resta de despeses d'explotació849.735
Inversió bruta en actius materials3.2561.518
Inversió bruta en actius intangibles184327
Resultat de l'exercici6.2612.132
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de neteja
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses4.1704.839
Nombre d'establiments5.3565.537
Persones ocupades84.61196.154
Ingressos d'explotació2.289.0722.467.628
Volum de negoci2.255.6452.426.942
Treballs realitzats per a l'actiu771.997
Subvencions a l'explotació22.44820.713
Resta d'ingressos d'explotació10.90217.976
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.25575.107
Variació existències productes acabats i en curs320-180
Despeses d'explotació1.919.7032.110.059
Consum de mercaderies5.61013.467
Consum de primeres matèries i altres proveïments117.789152.636
Treballs realitzats per altres empreses137.248141.007
Despeses de personal1.393.7381.482.773
       Sous i salaris1.062.1481.127.686
       Càrregues socials i altres despeses de personal331.590355.087
Despeses en serveis exteriors221.737262.507
Dotacions per a amortitzacions29.12846.696
Resta de despeses d'explotació14.45410.973
Inversió bruta en actius materials13.86734.472
Inversió bruta en actius intangibles6142.696
Resultat de l'exercici40.37744.454
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.9452.217
Nombre d'establiments2.0622.240
Persones ocupades7.0927.328
Ingressos d'explotació315.890304.871
Volum de negoci251.888241.724
Treballs realitzats per a l'actiu208-66
Subvencions a l'explotació56.53754.320
Resta d'ingressos d'explotació7.2568.893
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.015300
Variació existències productes acabats i en curs525573
Despeses d'explotació287.302274.058
Consum de mercaderies14.6254.459
Consum de primeres matèries i altres proveïments51.01941.041
Treballs realitzats per altres empreses15.92818.604
Despeses de personal139.280144.752
       Sous i salaris109.429112.929
       Càrregues socials i altres despeses de personal29.85131.823
Despeses en serveis exteriors59.43857.553
Dotacions per a amortitzacions4.8656.155
Resta de despeses d'explotació2.1481.493
Inversió bruta en actius materials6.81810.853
Inversió bruta en actius intangibles419134
Resultat de l'exercici8.0575.379
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i auxiliars oficina
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.6651.848
Nombre d'establiments1.7111.746
Persones ocupades6.2646.021
Ingressos d'explotació424.044444.884
Volum de negoci414.835438.726
Treballs realitzats per a l'actiu1.741743
Subvencions a l'explotació374157
Resta d'ingressos d'explotació7.0955.259
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.736154
Variació existències productes acabats i en curs271151
Despeses d'explotació383.957393.813
Consum de mercaderies3.9643.114
Consum de primeres matèries i altres proveïments20.57518.334
Treballs realitzats per altres empreses33.01236.787
Despeses de personal149.071146.657
       Sous i salaris115.929114.102
       Càrregues socials i altres despeses de personal33.14232.556
Despeses en serveis exteriors149.930169.858
Dotacions per a amortitzacions18.32815.379
Resta de despeses d'explotació9.0763.683
Inversió bruta en actius materials3.9897.722
Inversió bruta en actius intangibles16.85213.049
Resultat de l'exercici24.91417.285
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de centres d'atenció telefònica
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses104105
Nombre d'establiments167154
Persones ocupades15.56117.659
Ingressos d'explotació738.450726.090
Volum de negoci714.570705.176
Treballs realitzats per a l'actiu523503
Subvencions a l'explotació3.6763.607
Resta d'ingressos d'explotació19.68216.804
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies79161
Variació existències productes acabats i en curs-232117
Despeses d'explotació725.148679.243
Consum de mercaderies3.5681.761
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.91514.654
Treballs realitzats per altres empreses102.81186.215
Despeses de personal426.074418.055
       Sous i salaris329.085322.887
       Càrregues socials i altres despeses de personal96.98995.168
Despeses en serveis exteriors161.555134.070
Dotacions per a amortitzacions19.69419.502
Resta de despeses d'explotació8.5304.986
Inversió bruta en actius materials17.70928.908
Inversió bruta en actius intangibles31.72712.089
Resultat de l'exercici19.48033.166
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Organització convencions i fires de mostres
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.2741.444
Nombre d'establiments1.4191.442
Persones ocupades4.4904.634
Ingressos d'explotació624.456608.846
Volum de negoci611.829571.999
Treballs realitzats per a l'actiu37114
Subvencions a l'explotació10.50828.348
Resta d'ingressos d'explotació2.0828.385
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-375-3.376
Variació existències productes acabats i en curs10-337
Despeses d'explotació606.423578.580
Consum de mercaderies13.50614.498
Consum de primeres matèries i altres proveïments33.53667.617
Treballs realitzats per altres empreses144.424126.784
Despeses de personal110.358109.582
       Sous i salaris85.71986.468
       Càrregues socials i altres despeses de personal24.64023.114
Despeses en serveis exteriors280.640241.948
Dotacions per a amortitzacions11.82112.569
Resta de despeses d'explotació12.1385.582
Inversió bruta en actius materials7.5638.876
Inversió bruta en actius intangibles1.8201.249
Resultat de l'exercici15.66430.714
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de suport a les empreses
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses14.64015.343
Nombre d'establiments15.03414.980
Persones ocupades47.30444.823
Ingressos d'explotació2.620.5602.490.477
Volum de negoci2.467.5262.251.556
Treballs realitzats per a l'actiu561819
Subvencions a l'explotació53.20478.540
Resta d'ingressos d'explotació99.269159.562
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies7.64234.473
Variació existències productes acabats i en curs78612.617
Despeses d'explotació2.334.7222.164.229
Consum de mercaderies20.622206.333
Consum de primeres matèries i altres proveïments250.326140.327
Treballs realitzats per altres empreses390.637321.596
Despeses de personal982.653792.324
       Sous i salaris722.660608.138
       Càrregues socials i altres despeses de personal259.993184.186
Despeses en serveis exteriors580.405606.981
Dotacions per a amortitzacions45.97461.449
Resta de despeses d'explotació64.10535.219
Inversió bruta en actius materials124.53783.598
Inversió bruta en actius intangibles26.50333.082
Resultat de l'exercici375.907243.347
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses7.2665.523
Nombre d'establiments7.3875.166
Persones ocupades17.89115.481
Ingressos d'explotació798.599694.278
Volum de negoci644.819596.365
Treballs realitzats per a l'actiu25-29
Subvencions a l'explotació118.71177.095
Resta d'ingressos d'explotació35.04320.846
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-265263
Variació existències productes acabats i en curs-725366
Despeses d'explotació680.729585.750
Consum de mercaderies73.88358.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments48.55211.347
Treballs realitzats per altres empreses105.427139.789
Despeses de personal195.920153.181
       Sous i salaris155.226123.092
       Càrregues socials i altres despeses de personal40.69430.089
Despeses en serveis exteriors208.012199.543
Dotacions per a amortitzacions29.68517.935
Resta de despeses d'explotació19.2505.520
Inversió bruta en actius materials33.69411.976
Inversió bruta en actius intangibles3901.075
Resultat de l'exercici31.76776.314
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses989806
Nombre d'establiments1.077849
Persones ocupades4.8274.763
Ingressos d'explotació259.684301.931
Volum de negoci117.709160.486
Treballs realitzats per a l'actiu1.75749
Subvencions a l'explotació84.72379.962
Resta d'ingressos d'explotació55.49561.434
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies63266
Variació existències productes acabats i en curs-55924
Despeses d'explotació253.866289.448
Consum de mercaderies6.1729.789
Consum de primeres matèries i altres proveïments2.7581.426
Treballs realitzats per altres empreses5.6648.513
Despeses de personal120.236124.240
       Sous i salaris93.72097.072
       Càrregues socials i altres despeses de personal26.51627.168
Despeses en serveis exteriors89.281105.063
Dotacions per a amortitzacions25.57129.738
Resta de despeses d'explotació4.18310.679
Inversió bruta en actius materials15.51317.820
Inversió bruta en actius intangibles2.1264.489
Resultat de l'exercici2.8635.643
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.180344
Nombre d'establiments1.358485
Persones ocupades6.3903.927
Ingressos d'explotació1.079.834651.794
Volum de negoci975.953633.072
Treballs realitzats per a l'actiu4824
Subvencions a l'explotació77.99721
Resta d'ingressos d'explotació25.83618.677
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies254754
Variació existències productes acabats i en curs-313-15
Despeses d'explotació956.731577.854
Consum de mercaderies70.73748.736
Consum de primeres matèries i altres proveïments12.44020.288
Treballs realitzats per altres empreses250.53581.261
Despeses de personal160.926112.218
       Sous i salaris125.95989.849
       Càrregues socials i altres despeses de personal34.96722.369
Despeses en serveis exteriors188.648140.899
Dotacions per a amortitzacions60.81046.194
Resta de despeses d'explotació212.636128.257
Inversió bruta en actius materials42.86043.589
Inversió bruta en actius intangibles19.26720.152
Resultat de l'exercici67.00172.728
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses6.4506.144
Nombre d'establiments6.9557.272
Persones ocupades41.49543.334
Ingressos d'explotació2.805.0802.946.999
Volum de negoci2.540.7772.627.044
Treballs realitzats per a l'actiu3.1923.872
Subvencions a l'explotació82.76874.755
Resta d'ingressos d'explotació178.344241.327
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-11.785-1.876
Variació existències productes acabats i en curs-13.9733.340
Despeses d'explotació2.614.9282.709.555
Consum de mercaderies97.864104.011
Consum de primeres matèries i altres proveïments148.80364.769
Treballs realitzats per altres empreses80.418100.503
Despeses de personal1.059.2811.159.486
       Sous i salaris887.668980.564
       Càrregues socials i altres despeses de personal171.613178.923
Despeses en serveis exteriors850.981902.846
Dotacions per a amortitzacions244.406247.803
Resta de despeses d'explotació133.175130.138
Inversió bruta en actius materials232.316268.578
Inversió bruta en actius intangibles168.294111.609
Resultat de l'exercici-27.794332.763
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors i equips de comunicació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses1.4121.988
Nombre d'establiments1.4131.881
Persones ocupades3.6673.905
Ingressos d'explotació168.968213.881
Volum de negoci164.540211.688
Treballs realitzats per a l'actiu3.5651.051
Subvencions a l'explotació646359
Resta d'ingressos d'explotació217783
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies2.690-839
Variació existències productes acabats i en curs51400
Despeses d'explotació147.902169.731
Consum de mercaderies14.92216.323
Consum de primeres matèries i altres proveïments28.91721.426
Treballs realitzats per altres empreses16.88730.595
Despeses de personal61.49863.420
       Sous i salaris49.08950.433
       Càrregues socials i altres despeses de personal12.40912.986
Despeses en serveis exteriors19.76333.963
Dotacions per a amortitzacions2.5602.976
Resta de despeses d'explotació3.3551.028
Inversió bruta en actius materials8972.473
Inversió bruta en actius intangibles3.7741.031
Resultat de l'exercici2.26929.393
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses2.9883.400
Nombre d'establiments3.2273.466
Persones ocupades5.5055.796
Ingressos d'explotació217.945298.157
Volum de negoci217.777287.549
Treballs realitzats per a l'actiu~1.455
Subvencions a l'explotació362
Resta d'ingressos d'explotació1659.091
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies29.513873
Variació existències productes acabats i en curs1102.756
Despeses d'explotació175.988255.034
Consum de mercaderies47.23578.127
Consum de primeres matèries i altres proveïments16.09325.956
Treballs realitzats per altres empreses4.39820.012
Despeses de personal61.60979.794
       Sous i salaris48.37962.911
       Càrregues socials i altres despeses de personal13.22916.883
Despeses en serveis exteriors41.08747.315
Dotacions per a amortitzacions1.9122.970
Resta de despeses d'explotació3.655861
Inversió bruta en actius materials4.5318.993
Inversió bruta en actius intangibles3951.317
Resultat de l'exercici7.49214.072
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Nombre d'empreses16.87921.637
Nombre d'establiments17.83721.646
Persones ocupades40.29347.532
Ingressos d'explotació1.369.4391.227.812
Volum de negoci1.326.8881.187.313
Treballs realitzats per a l'actiu1106
Subvencions a l'explotació19.2174.367
Resta d'ingressos d'explotació23.22436.126
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies4.848-14.594
Variació existències productes acabats i en curs1.683285
Despeses d'explotació1.198.6911.102.085
Consum de mercaderies162.442136.567
Consum de primeres matèries i altres proveïments77.04871.764
Treballs realitzats per altres empreses130.64553.096
Despeses de personal457.647472.816
       Sous i salaris362.808373.675
       Càrregues socials i altres despeses de personal94.83999.141
Despeses en serveis exteriors308.387315.623
Dotacions per a amortitzacions45.71846.489
Resta de despeses d'explotació16.8045.731
Inversió bruta en actius materials71.68255.609
Inversió bruta en actius intangibles4.3602.029
Resultat de l'exercici44.58817.036
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques