Saltar al contingut principal
Índex

Venda vehicles de motor
Manteniment i reparació vehicles de motor
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Intermediaris comerç
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Comerç engròs equips per a les TIC
Comerç engròs altra maquinària i equips
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Comerç engròs no especialitzat
Comerç detall establiments no especialitzats
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Comerç detall carburants per a l'automoció
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Comerç detall fora d'establiments
Transport terrestre; transport per canonades
Transport marítim i per vies navegació interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis d'allotjament
Serveis de menjar i begudes
Edició
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Serveis d'informació
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Recerca i desenvolupament
Publicitat i estudis de mercat
Altres activitats professionals i tècniques
Activitats veterinàries
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l'ocupació
Agències de viatges i operadors turístics
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Jocs atzar i apostes
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Altres activitats de serveis personalsVenda vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci9.570.37511.238.278
Vendes a Espanya9.328.44110.934.792
Vendes a la resta de la Unió Europea224.249280.450
Vendes a la resta del món17.70823.036
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Manteniment i reparació vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.653.1041.657.759
Vendes a Espanya1.627.8311.631.856
Vendes a la resta de la Unió Europea22.68824.411
Vendes a la resta del món2.5851.492
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.768.4432.160.149
Vendes a Espanya1.462.8341.685.531
Vendes a la resta de la Unió Europea233.450323.545
Vendes a la resta del món72.160151.074
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Venda i reparació motocicletes i recanvis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci415.681649.826
Vendes a Espanya359.216454.803
Vendes a la resta de la Unió Europea39.65697.736
Vendes a la resta del món16.80797.288
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Intermediaris comerç
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.452.2351.843.280
Vendes a Espanya1.196.1281.689.482
Vendes a la resta de la Unió Europea212.259133.644
Vendes a la resta del món43.84820.155
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs matèries agràries i animals vius
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.745.7584.169.031
Vendes a Espanya3.345.8903.742.319
Vendes a la resta de la Unió Europea294.952244.076
Vendes a la resta del món104.916182.636
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 462 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci18.819.27420.895.460
Vendes a Espanya16.361.44818.071.943
Vendes a la resta de la Unió Europea1.673.4991.942.880
Vendes a la resta del món784.327880.637
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs articles d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.250.33622.610.497
Vendes a Espanya17.065.16218.548.703
Vendes a la resta de la Unió Europea2.551.0072.664.947
Vendes a la resta del món1.634.1681.396.847
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs equips per a les TIC
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.296.2295.208.733
Vendes a Espanya4.648.4143.935.724
Vendes a la resta de la Unió Europea498.0391.098.630
Vendes a la resta del món149.776174.380
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs altra maquinària i equips
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.398.9438.900.189
Vendes a Espanya7.190.8807.535.864
Vendes a la resta de la Unió Europea786.201868.691
Vendes a la resta del món421.862495.634
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres tipus comerç engròs especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci21.282.51124.903.401
Vendes a Espanya18.573.88921.736.577
Vendes a la resta de la Unió Europea1.603.7841.921.891
Vendes a la resta del món1.104.8381.244.933
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 467 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs no especialitzat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci193.452314.396
Vendes a Espanya124.148269.182
Vendes a la resta de la Unió Europea37.51141.588
Vendes a la resta del món31.7923.627
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall establiments no especialitzats
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci13.297.85914.253.695
Vendes a Espanya13.141.41314.108.309
Vendes a la resta de la Unió Europea73.38267.916
Vendes a la resta del món83.05077.470
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 471 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall aliments, begudes i tabac
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.985.2924.534.122
Vendes a Espanya4.974.9554.512.043
Vendes a la resta de la Unió Europea8.94916.096
Vendes a la resta del món1.3885.983
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall carburants per a l'automoció
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.338.4602.428.818
Vendes a Espanya2.312.7172.384.286
Vendes a la resta de la Unió Europea25.74244.486
Vendes a la resta del món~46
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci15.663.02216.082.104
Vendes a Espanya14.605.10015.210.407
Vendes a la resta de la Unió Europea567.310475.294
Vendes a la resta del món490.653396.403
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall en parades i mercats ambulants
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci247.719338.440
Vendes a Espanya246.536338.431
Vendes a la resta de la Unió Europea1.039~
Vendes a la resta del món1448
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Comerç detall fora d'establiments
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.282.0821.723.338
Vendes a Espanya1.169.4941.502.694
Vendes a la resta de la Unió Europea86.657181.186
Vendes a la resta del món25.93239.457
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport terrestre; transport per canonades
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci7.565.0398.294.626
Vendes a Espanya6.818.2027.394.654
Vendes a la resta de la Unió Europea667.067802.694
Vendes a la resta del món79.76897.278
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 49 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport marítim i per vies navegació interiors
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci71.21183.542
Vendes a Espanya66.23173.335
Vendes a la resta de la Unió Europea2.4985.991
Vendes a la resta del món2.4824.216
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport aeri
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.498.0612.925.753
Vendes a Espanya1.248.6481.569.205
Vendes a la resta de la Unió Europea962.9471.104.043
Vendes a la resta del món286.465252.505
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci10.478.59810.106.199
Vendes a Espanya8.403.6517.955.079
Vendes a la resta de la Unió Europea1.339.9661.151.058
Vendes a la resta del món734.9811.000.062
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats postals i de correus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci824.457994.281
Vendes a Espanya818.466972.754
Vendes a la resta de la Unió Europea4.92018.014
Vendes a la resta del món1.0713.513
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'allotjament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.799.0514.674.736
Vendes a Espanya3.124.7023.721.500
Vendes a la resta de la Unió Europea483.179712.052
Vendes a la resta del món191.171241.184
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de menjar i begudes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci8.296.3958.319.585
Vendes a Espanya8.235.8348.272.694
Vendes a la resta de la Unió Europea34.26725.581
Vendes a la resta del món26.29421.310
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Edició
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.852.1001.836.266
Vendes a Espanya1.448.6801.411.710
Vendes a la resta de la Unió Europea182.154177.409
Vendes a la resta del món221.278247.147
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 58 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.504.2111.453.927
Vendes a Espanya1.387.4511.268.083
Vendes a la resta de la Unió Europea49.883121.980
Vendes a la resta del món66.89063.865
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Ràdio i televisió
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci180.703207.633
Vendes a Espanya162.858186.822
Vendes a la resta de la Unió Europea7.79612.975
Vendes a la resta del món10.0497.836
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Telecomunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.188.2134.289.180
Vendes a Espanya4.072.4674.160.937
Vendes a la resta de la Unió Europea85.88564.732
Vendes a la resta del món29.86163.510
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis de tecnologies de la informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci5.082.7345.646.004
Vendes a Espanya4.195.6774.675.046
Vendes a la resta de la Unió Europea527.248565.792
Vendes a la resta del món359.810405.165
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis d'informació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci392.209464.674
Vendes a Espanya262.541302.992
Vendes a la resta de la Unió Europea85.58180.378
Vendes a la resta del món44.08881.304
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci6.112.7346.036.593
Vendes a Espanya6.026.3865.961.697
Vendes a la resta de la Unió Europea79.91061.795
Vendes a la resta del món6.43813.101
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 68 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.723.6724.577.427
Vendes a Espanya4.445.8514.358.067
Vendes a la resta de la Unió Europea216.142169.618
Vendes a la resta del món61.62149.742
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.631.8222.846.047
Vendes a Espanya2.170.2832.336.626
Vendes a la resta de la Unió Europea249.892266.072
Vendes a la resta del món211.594243.349
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci3.269.8323.809.339
Vendes a Espanya2.518.1303.065.208
Vendes a la resta de la Unió Europea340.647376.881
Vendes a la resta del món411.054367.249
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 71 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Recerca i desenvolupament
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci748.203436.378
Vendes a Espanya565.506328.085
Vendes a la resta de la Unió Europea141.26582.836
Vendes a la resta del món41.43325.456
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Publicitat i estudis de mercat
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.090.3933.826.925
Vendes a Espanya3.340.0753.116.465
Vendes a la resta de la Unió Europea369.937372.728
Vendes a la resta del món380.381337.733
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats professionals i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.292.3641.288.639
Vendes a Espanya1.096.9441.132.150
Vendes a la resta de la Unió Europea112.89490.331
Vendes a la resta del món82.54166.158
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 74 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats veterinàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci170.020172.952
Vendes a Espanya164.492172.952
Vendes a la resta de la Unió Europea142~
Vendes a la resta del món5.386~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats de lloguer
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.859.7381.991.660
Vendes a Espanya1.723.9841.906.918
Vendes a la resta de la Unió Europea114.74471.562
Vendes a la resta del món21.01013.180
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats relacionades amb l'ocupació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.192.7741.405.472
Vendes a Espanya1.158.7221.388.836
Vendes a la resta de la Unió Europea31.47312.725
Vendes a la resta del món2.5793.911
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Agències de viatges i operadors turístics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.746.1263.103.966
Vendes a Espanya2.062.3932.342.986
Vendes a la resta de la Unió Europea418.390435.736
Vendes a la resta del món265.376325.244
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de seguretat i investigació
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci673.961661.841
Vendes a Espanya664.215660.272
Vendes a la resta de la Unió Europea8.6261.024
Vendes a la resta del món1.121544
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.767.2942.945.393
Vendes a Espanya2.731.7842.935.988
Vendes a la resta de la Unió Europea33.4438.587
Vendes a la resta del món2.067819
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives d'oficina i auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci4.208.7593.967.457
Vendes a Espanya3.339.8363.581.190
Vendes a la resta de la Unió Europea592.006301.956
Vendes a la resta del món276.91784.312
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 82 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci644.819596.365
Vendes a Espanya593.448563.393
Vendes a la resta de la Unió Europea22.61718.559
Vendes a la resta del món28.75414.413
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats de biblioteques, arxius i museus
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci117.709160.486
Vendes a Espanya109.109152.731
Vendes a la resta de la Unió Europea5.0875.528
Vendes a la resta del món3.5142.228
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Jocs atzar i apostes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci975.953633.072
Vendes a Espanya975.953631.169
Vendes a la resta de la Unió Europea~1.902
Vendes a la resta del món~~
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Activitats esportives, recreatives i entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci2.540.7772.627.044
Vendes a Espanya2.329.6992.274.936
Vendes a la resta de la Unió Europea115.707221.961
Vendes a la resta del món95.370130.148
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci382.317499.237
Vendes a Espanya367.269484.894
Vendes a la resta de la Unió Europea14.37513.831
Vendes a la resta del món672511
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres activitats de serveis personals
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Volum de negoci1.326.8881.187.313
Vendes a Espanya1.321.4611.179.058
Vendes a la resta de la Unió Europea4.9867.675
Vendes a la resta del món441579
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques