Saltar al contingut principal
Índex

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Altres serveisVenda i reparació vehicles de motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat43.19645.079
Despeses de personal per assalariat32.97031.995
Taxa de valor afegit47,647,9
Taxa de despeses de personal63,159,6
Taxa bruta d'explotació5,25,6
Taxa de salarització82,784,0
Taxa d'inversió8,27,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat53.99955.916
Despeses de personal per assalariat40.06940.822
Taxa de valor afegit51,950,8
Taxa de despeses de personal65,564,0
Taxa bruta d'explotació4,95,0
Taxa de salarització88,387,7
Taxa d'inversió10,110,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat27.00125.463
Despeses de personal per assalariat22.75921.622
Taxa de valor afegit61,861,0
Taxa de despeses de personal65,166,4
Taxa bruta d'explotació7,16,7
Taxa de salarització77,278,2
Taxa d'inversió8,38,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Transport i emmagatzematge
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat52.91052.253
Despeses de personal per assalariat38.04837.028
Taxa de valor afegit56,653,3
Taxa de despeses de personal56,756,3
Taxa bruta d'explotació16,616,3
Taxa de salarització78,979,5
Taxa d'inversió18,914,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Hostaleria
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat24.02423.211
Despeses de personal per assalariat21.21619.826
Taxa de valor afegit43,143,3
Taxa de despeses de personal71,370,0
Taxa bruta d'explotació12,312,8
Taxa de salarització80,781,9
Taxa d'inversió8,412,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Informació i comunicacions
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat69.48968.400
Despeses de personal per assalariat52.43248.534
Taxa de valor afegit56,556,9
Taxa de despeses de personal68,163,4
Taxa bruta d'explotació14,016,3
Taxa de salarització90,289,3
Taxa d'inversió17,718,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats immobiliàries
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat74.26558.988
Despeses de personal per assalariat32.49531.663
Taxa de valor afegit63,961,0
Taxa de despeses de personal26,027,7
Taxa bruta d'explotació45,442,4
Taxa de salarització59,451,6
Taxa d'inversió32,360,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats professionals, científiques i tècniques
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat44.44743.669
Despeses de personal per assalariat40.16540.524
Taxa de valor afegit64,363,2
Taxa de despeses de personal65,966,2
Taxa bruta d'explotació17,917,9
Taxa de salarització72,971,4
Taxa d'inversió23,48,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats administratives i serveis auxiliars
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat27.42026.825
Despeses de personal per assalariat22.18021.524
Taxa de valor afegit68,569,6
Taxa de despeses de personal74,373,6
Taxa bruta d'explotació13,814,1
Taxa de salarització91,991,7
Taxa d'inversió13,914,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat35.00636.250
Despeses de personal per assalariat27.42827.858
Taxa de valor afegit63,964,2
Taxa de despeses de personal62,263,3
Taxa bruta d'explotació21,922,4
Taxa de salarització79,382,4
Taxa d'inversió20,819,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Altres serveis
Catalunya. 2015-2016
        2015        2016
Productivitat17.82215.420
Despeses de personal per assalariat19.56817.598
Taxa de valor afegit64,762,9
Taxa de despeses de personal65,969,8
Taxa bruta d'explotació17,615,8
Taxa de salarització60,061,2
Taxa d'inversió9,78,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Persones ocupades i hores treballades
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Principals indicadors
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques