Saltar al contingut principal
Treballs fets per altres empreses
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total14.255.686z15.059.846
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes232.964206.851156.150
Venda vehicles de motor76.44087.33676.532
Manteniment i reparació vehicles de motor83.53945.58861.370
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor67.32370.37615.730
Venda i reparació motocicletes i recanvis5.6623.5512.518
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor1.390.7241.344.9571.214.976
Intermediaris comerç105.92278.67245.543
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls2.1363.36115.336
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria16.32612.4105.339
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir15.9317.4222.997
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos39.58223.47412.776
       Intermediaris especialitzats venda altres productes31.94832.0049.095
Comerç engròs matèries agràries i animals vius58.34257.92558.894
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar31.49723.37830.242
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells26.84534.54728.652
Comerç engròs aliments, begudes i tabac247.890226.167207.326
       Comerç engròs fruites i hortalisses64.89459.04583.620
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos82.82059.31663.136
       Comerç engròs begudes34.41928.3595.706
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau13.30313.6616.691
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments36.77534.95529.718
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac15.67930.83018.456
Comerç engròs articles d'ús domèstic388.960440.678307.557
       Comerç engròs tèxtils37.45545.86864.290
       Comerç engròs peces de vestir i calçat96.505121.081119.223
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió31.41438.2943.851
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja15.44316.9286.373
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica21.29436.81020.528
       Comerç engròs productes farmacèutics97.258101.47048.492
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic89.59280.22644.801
Comerç engròs equips per a les TIC81.15768.20258.122
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes46.50034.09730.829
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions34.65734.10527.293
Comerç engròs altra maquinària i equips163.215158.332187.991
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles5.3786.0631.871
       Comerç engròs màquines eina11.16419.66411.474
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils5.7896.3847.046
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina13.77613.03012.698
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips127.108113.191154.904
Altres tipus comerç engròs especialitzat340.704306.943346.569
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos141.94784.668173.553
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics22.23617.22325.449
       Comerç engròs fusta i materials construcció41.78355.27947.844
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció31.86029.90227.704
       Comerç engròs productes químics52.50053.49533.353
       Comerç engròs altres productes semielaborats32.45337.59714.448
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig17.92628.77924.217
Comerç engròs no especialitzat4.5348.0362.973
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes200.312209.620145.107
Comerç detall establiments no especialitzats19.17545.76125.013
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats15.32441.03521.510
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats3.8514.7273.503
Comerç detall aliments, begudes i tabac11.5019.66714.585
       Comerç detall fruites i hortalisses1.0191.9825.501
       Comerç detall carn i productes carnis4.2001.3632.806
       Comerç detall peix i marisc158~~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria1.6013.4901.517
       Comerç detall begudes i productes de tabac249391241
       Comerç detall altres productes alimentaris4.2732.4414.520
Comerç detall carburants per a l'automoció7.5106.4193.383
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic129.757129.02194.174
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous53.17559.74228.696
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics4.5384.9371.687
       Comerç detall tèxtils7181.2601.280
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre8.19610.85411.044
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic8.63519.7115.529
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria1.0972.760665
       Comerç detall peces de vestir37.52424.35138.302
       Comerç detall calçat i articles cuir5.8485411.151
       Comerç detall productes farmacèutics6.0897453.295
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà3.0722.865397
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics8651.2552.129
Comerç detall en parades i mercats ambulants586507200
Comerç detall fora d'establiments31.78318.2447.751
       Comerç detall per correspondència i per Internet18.92011.2774.249
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments12.8636.9673.502
Transport i emmagatzematge6.471.0507.278.5887.281.267
Transport terrestre; transport per canonades1.901.2702.056.3711.916.697
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera94.93796.55792.435
       Transport mercaderies per carretera i per canonada1.806.3331.959.8141.824.261
Transport marítim i per vies navegació interiors14.35411.5219.462
Transport aeri182.791195.68224.579
Emmagatzematge i activitats afins al transport3.992.3324.611.1505.043.390
       Dipòsit i emmagatzematge145.556184.385193.033
       Activitats afins al transport3.846.7764.426.7654.850.358
Activitats postals i de correus380.304403.864287.139
Hostaleria213.686232.441187.390
Serveis d'allotjament175.983187.773151.821
       Hotels i allotjaments similars130.724149.381112.745
       Allotjaments turístics i altres de curta durada31.21429.05427.755
       Càmpings i altres tipus allotjaments14.0449.33711.321
Serveis de menjar i begudes37.70344.66835.569
       Restaurants i establiments de menjars18.19116.4999.473
       Provisió de menjars preparats17.11623.67820.646
       Establiments de begudes2.3974.4915.450
Informació i comunicacions1.959.3272.197.3001.939.022
Edició311.282340.412279.464
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició282.147311.564243.890
       Edició programes informàtics29.13528.84835.574
Cinema i vídeo; enregistrament de so198.861328.374200.231
Ràdio i televisió50.19544.22727.272
Telecomunicacions616.541572.825641.762
       Telecomunicacions per cable394.831368.999288.773
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres221.710203.826352.988
Serveis de tecnologies de la informació750.588847.705761.676
Serveis d'informació31.86063.75528.617
Activitats immobiliàries213.878223.824176.101
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi122.724142.08497.590
       Activitats immobiliàries per compte d'altri91.15581.74078.511
Activitats professionals, científiques i tècniques2.141.7122.721.9851.764.599
Activitats jurídiques i de comptabilitat600.010611.210306.979
       Activitats jurídiques294.686250.787121.755
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal305.324360.423185.224
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial381.201570.268145.538
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques544.719871.829609.185
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria447.026805.121546.796
       Anàlisis i assajos tècnics97.69366.70862.389
Recerca i desenvolupament75.32085.77889.639
Publicitat i estudis de mercat325.091371.310403.821
       Publicitat268.826315.642336.616
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública56.26555.66867.205
Altres activitats professionals i tècniques209.212203.145204.157
       Activitats de disseny especialitzat20.37645.45335.505
       Activitats de fotografia17.6578.5236.305
       Activitats de traducció i d'interpretació35.37432.00928.220
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa135.805117.160134.126
Activitats veterinàries6.1598.4455.279
Activitats administratives i serveis auxiliars929.1351.181.0391.601.262
Activitats de lloguer82.09399.70869.215
       Lloguer vehicles de motor18.42514.93513.378
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual8.10314.44622.825
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles55.56670.32733.012
Activitats relacionades amb l'ocupació14.30515.74418.448
Agències de viatges i operadors turístics345.925369.252643.962
Activitats de seguretat i investigació29.08136.84133.065
Serveis a edificis i activitats de jardineria82.955108.095165.688
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions14.07813.17412.512
       Activitats de neteja57.30584.238137.248
       Activitats de jardineria11.57210.68315.928
Activitats administratives d'oficina i auxiliars374.775551.399670.884
       Activitats administratives i auxiliars oficina32.65339.32233.012
       Activitats de centres d'atenció telefònica26.59354.925102.811
       Organització convencions i fires de mostres133.622121.396144.424
       Altres activitats de suport a les empreses181.906335.755390.637
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment408.036327.156442.043
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles161.72582.193105.427
Activitats de biblioteques, arxius i museus11.03614.3345.664
Jocs atzar i apostes90.96372.042250.535
Activitats esportives, recreatives i entreteniment144.312158.58780.418
Altres serveis94.861111.791151.929
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics45.09927.81221.285
       Reparació ordinadors i equips de comunicació29.06411.73716.887
       Reparació efectes personals i domèstics16.03416.0754.398
Altres activitats de serveis personals49.76283.979130.645
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)