Saltar al contingut principal
Dotacions per a amortitzacions
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total6.532.354z6.518.554
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes120.05596.56983.912
Venda vehicles de motor51.48442.62840.863
Manteniment i reparació vehicles de motor46.38629.32726.808
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor17.16320.64713.720
Venda i reparació motocicletes i recanvis5.0223.9672.522
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor746.231756.742775.854
Intermediaris comerç21.37020.90329.562
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls2.4122.6651.816
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria3.4353.9497.650
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir5.5996.2039.906
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos5.5684.1846.215
       Intermediaris especialitzats venda altres productes4.3563.9023.976
Comerç engròs matèries agràries i animals vius19.33123.06221.390
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar13.32116.78215.197
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells6.0106.2806.193
Comerç engròs aliments, begudes i tabac148.087149.290178.121
       Comerç engròs fruites i hortalisses50.19349.92956.588
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos17.77914.97215.442
       Comerç engròs begudes17.39717.80140.934
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau10.3809.5449.756
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments27.37324.36725.890
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac24.96532.67829.511
Comerç engròs articles d'ús domèstic279.060268.601258.089
       Comerç engròs tèxtils7.6616.96112.499
       Comerç engròs peces de vestir i calçat62.69061.57658.854
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió10.79613.02210.133
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja8.7377.2487.479
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica12.28012.18410.413
       Comerç engròs productes farmacèutics123.514120.467124.192
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic53.38147.14334.520
Comerç engròs equips per a les TIC32.32232.64325.426
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes14.94314.36412.270
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions17.37918.27913.156
Comerç engròs altra maquinària i equips86.14090.90189.119
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles6.0498.3017.135
       Comerç engròs màquines eina6.4126.0597.090
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils4.5626.3186.516
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina3.2514.3914.816
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips65.86665.83263.563
Altres tipus comerç engròs especialitzat159.203168.546171.588
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos38.14938.78041.108
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics13.74715.47818.586
       Comerç engròs fusta i materials construcció29.47228.90328.823
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció22.04821.73419.678
       Comerç engròs productes químics29.26237.56138.989
       Comerç engròs altres productes semielaborats3.9925.6515.305
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig22.53420.44019.099
Comerç engròs no especialitzat7182.7952.559
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes722.305644.300642.140
Comerç detall establiments no especialitzats269.348269.904290.988
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats221.856219.405237.664
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats47.49350.49953.324
Comerç detall aliments, begudes i tabac54.36141.14933.831
       Comerç detall fruites i hortalisses4.9485.0205.474
       Comerç detall carn i productes carnis9.5438.5287.776
       Comerç detall peix i marisc4.4421.816961
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria22.92218.20914.097
       Comerç detall begudes i productes de tabac7.7873.7361.265
       Comerç detall altres productes alimentaris4.7193.8414.259
Comerç detall carburants per a l'automoció24.81321.42222.491
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic345.097281.213267.482
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous60.09162.48969.229
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics13.48210.7197.751
       Comerç detall tèxtils4.3163.6483.021
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre12.82212.94413.382
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic24.40323.48628.520
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria10.9437.8887.481
       Comerç detall peces de vestir117.07085.96090.229
       Comerç detall calçat i articles cuir14.52713.77828.264
       Comerç detall productes farmacèutics70.48246.5895.306
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà5.1593.7224.881
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics11.8029.9899.418
Comerç detall en parades i mercats ambulants8261.691340
Comerç detall fora d'establiments27.86028.92127.008
       Comerç detall per correspondència i per Internet8.71210.3519.609
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments19.14818.57017.399
Transport i emmagatzematge1.141.7731.266.6891.072.501
Transport terrestre; transport per canonades501.612470.652404.298
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera272.113269.762222.620
       Transport mercaderies per carretera i per canonada229.499200.890181.678
Transport marítim i per vies navegació interiors11.8876.2415.081
Transport aeri23.77226.57131.877
Emmagatzematge i activitats afins al transport581.021739.965609.945
       Dipòsit i emmagatzematge64.79564.28372.967
       Activitats afins al transport516.226675.682536.978
Activitats postals i de correus23.48123.25921.300
Hostaleria501.009486.440499.385
Serveis d'allotjament316.939303.099340.821
       Hotels i allotjaments similars260.844250.207282.150
       Allotjaments turístics i altres de curta durada19.66416.17421.683
       Càmpings i altres tipus allotjaments36.43036.71836.988
Serveis de menjar i begudes184.070183.341158.564
       Restaurants i establiments de menjars118.907123.477103.691
       Provisió de menjars preparats20.37023.35522.811
       Establiments de begudes44.79336.50932.062
Informació i comunicacions916.781928.746991.653
Edició56.76550.78760.860
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició53.33346.00555.299
       Edició programes informàtics3.4324.7815.561
Cinema i vídeo; enregistrament de so84.27566.73854.550
Ràdio i televisió28.16632.14420.189
Telecomunicacions566.874537.116570.755
       Telecomunicacions per cable372.507358.955375.448
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres194.367178.161195.307
Serveis de tecnologies de la informació161.344227.289263.445
Serveis d'informació19.35614.67321.853
Activitats immobiliàries957.5761.065.7231.034.585
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi916.921992.879965.714
       Activitats immobiliàries per compte d'altri40.65572.84368.871
Activitats professionals, científiques i tècniques397.919458.662471.208
Activitats jurídiques i de comptabilitat86.22378.92777.490
       Activitats jurídiques22.05620.83514.875
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal64.16758.09262.616
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial68.32197.93098.628
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques76.59484.276117.131
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria56.02465.45596.681
       Anàlisis i assajos tècnics20.56918.82220.450
Recerca i desenvolupament66.93578.22786.129
Publicitat i estudis de mercat44.75248.81337.243
       Publicitat38.70544.01730.245
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública6.0474.7966.997
Altres activitats professionals i tècniques50.99867.21651.096
       Activitats de disseny especialitzat20.26025.00315.842
       Activitats de fotografia5.3474.0172.892
       Activitats de traducció i d'interpretació1.1051.7301.199
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa24.28636.46631.162
Activitats veterinàries4.0963.2713.491
Activitats administratives i serveis auxiliars586.902555.854536.655
Activitats de lloguer438.848381.233367.621
       Lloguer vehicles de motor332.404288.304287.450
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual6.4279.7575.596
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles100.01783.17274.576
Activitats relacionades amb l'ocupació3.4073.3682.361
Agències de viatges i operadors turístics18.84919.21318.922
Activitats de seguretat i investigació19.08415.28215.940
Serveis a edificis i activitats de jardineria34.53824.45935.993
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions1.7091.2512.000
       Activitats de neteja25.59417.67229.128
       Activitats de jardineria7.2365.5364.865
Activitats administratives d'oficina i auxiliars72.175112.29895.818
       Activitats administratives i auxiliars oficina13.60213.45818.328
       Activitats de centres d'atenció telefònica11.1657.86719.694
       Organització convencions i fires de mostres10.7388.55211.821
       Altres activitats de suport a les empreses36.67082.42145.974
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment372.146348.230360.472
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles14.34616.25929.685
Activitats de biblioteques, arxius i museus26.92527.34925.571
Jocs atzar i apostes63.59668.89260.810
Activitats esportives, recreatives i entreteniment267.279235.730244.406
Altres serveis69.65846.71650.189
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics10.0735.2424.471
       Reparació ordinadors i equips de comunicació6.8711.9962.560
       Reparació efectes personals i domèstics3.2023.2461.912
Altres activitats de serveis personals59.58441.47445.718
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)