Saltar al contingut principal
Inversió bruta en actius intangibles
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total1.158.570z2.654.344
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes4.4195.8883.471
Venda vehicles de motor2.3121.1331.407
Manteniment i reparació vehicles de motor9092.952613
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.0681.5251.230
Venda i reparació motocicletes i recanvis130278221
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor100.977110.547113.427
Intermediaris comerç5641.284385
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls~~23
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria11529544
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir34433
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos366844254
       Intermediaris especialitzats venda altres productes5014230
Comerç engròs matèries agràries i animals vius4.9961.7181.394
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar4.8481.624716
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells14894678
Comerç engròs aliments, begudes i tabac14.41118.38418.201
       Comerç engròs fruites i hortalisses2.3934.3181.827
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos1.1911.010896
       Comerç engròs begudes1.2791.9495.335
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.6746211.646
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.4545.5803.332
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac4.4204.9055.165
Comerç engròs articles d'ús domèstic58.05063.31356.593
       Comerç engròs tèxtils178565696
       Comerç engròs peces de vestir i calçat11.52414.4679.613
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.5953.6874.106
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja1.61914.498184
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.1341.7142.665
       Comerç engròs productes farmacèutics37.23325.57633.965
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic4.7662.8055.363
Comerç engròs equips per a les TIC8.4696.77810.632
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes4.1473.4257.928
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions4.3223.3532.703
Comerç engròs altra maquinària i equips6.2137.7928.796
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles268717415
       Comerç engròs màquines eina155438200
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils301352340
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina1171.244576
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips5.3735.0417.264
Altres tipus comerç engròs especialitzat8.07111.27217.266
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos3.1395.6923.662
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics4075261.896
       Comerç engròs fusta i materials construcció7451.2473.485
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.1121.2342.965
       Comerç engròs productes químics2.4812.1634.295
       Comerç engròs altres productes semielaborats154229278
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig33182685
Comerç engròs no especialitzat2046162
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes85.72757.55950.664
Comerç detall establiments no especialitzats17.96532.66823.304
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats15.56827.47415.686
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats2.3975.1947.618
Comerç detall aliments, begudes i tabac675574910
       Comerç detall fruites i hortalisses37169309
       Comerç detall carn i productes carnis1018834
       Comerç detall peix i marisc219~~
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria9762128
       Comerç detall begudes i productes de tabac267347
       Comerç detall altres productes alimentaris3128992
Comerç detall carburants per a l'automoció6735492.101
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic15.64211.91921.378
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous3.7293.5519.078
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics219437622
       Comerç detall tèxtils2988667
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre437209178
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic130536434
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria854645586
       Comerç detall peces de vestir4.0623.1518.565
       Comerç detall calçat i articles cuir270593548
       Comerç detall productes farmacèutics4.2741.628939
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà19448050
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics1.176602311
Comerç detall en parades i mercats ambulants~3840
Comerç detall fora d'establiments50.77311.8102.930
       Comerç detall per correspondència i per Internet49.4088.8561.641
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments1.3652.9551.289
Transport i emmagatzematge88.18969.944120.177
Transport terrestre; transport per canonades18.9539.10741.761
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera16.6467.03239.216
       Transport mercaderies per carretera i per canonada2.3072.0752.545
Transport marítim i per vies navegació interiors42112
Transport aeri17.97820.29627.356
Emmagatzematge i activitats afins al transport46.81535.44843.274
       Dipòsit i emmagatzematge1.7302.2542.507
       Activitats afins al transport45.08533.19540.767
Activitats postals i de correus4.4015.0927.775
Hostaleria20.5649.58625.580
Serveis d'allotjament3.4253.7052.897
       Hotels i allotjaments similars2.1632.8192.289
       Allotjaments turístics i altres de curta durada430164209
       Càmpings i altres tipus allotjaments831722399
Serveis de menjar i begudes17.1405.88122.683
       Restaurants i establiments de menjars15.3592.61916.389
       Provisió de menjars preparats1.4942.6181.257
       Establiments de begudes2876445.037
Informació i comunicacions427.829521.821522.714
Edició43.10197.73053.986
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició40.71296.62836.700
       Edició programes informàtics2.3891.10217.286
Cinema i vídeo; enregistrament de so48.65711.84420.209
Ràdio i televisió12.1629.82112.023
Telecomunicacions68.76064.05951.693
       Telecomunicacions per cable35.69936.14625.831
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres33.06127.91225.862
Serveis de tecnologies de la informació227.071331.828360.671
Serveis d'informació28.0786.53924.132
Activitats immobiliàries24.426260.85123.542
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi20.32018.2268.912
       Activitats immobiliàries per compte d'altri4.105242.62614.631
Activitats professionals, científiques i tècniques180.167171.1311.497.892
Activitats jurídiques i de comptabilitat28.57215.46630.616
       Activitats jurídiques1.9561.7612.186
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal26.61613.70528.430
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial16.19230.97654.440
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques9.27114.50221.386
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria7.74410.87213.815
       Anàlisis i assajos tècnics1.5273.6307.570
Recerca i desenvolupament15.86117.99665.111
Publicitat i estudis de mercat33.69458.0161.314.528
       Publicitat33.14457.9281.314.045
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública55088484
Altres activitats professionals i tècniques76.50833.97111.764
       Activitats de disseny especialitzat72.78630.092669
       Activitats de fotografia4024462
       Activitats de traducció i d'interpretació347129226
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa3.3343.50710.808
Activitats veterinàries7020346
Activitats administratives i serveis auxiliars50.91865.41399.041
Activitats de lloguer2.8736.5755.235
       Lloguer vehicles de motor1.6072.4723.558
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual73248182
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles1.1933.8551.495
Activitats relacionades amb l'ocupació1.864978819
Agències de viatges i operadors turístics7.9077.26115.782
Activitats de seguretat i investigació1.919686320
Serveis a edificis i activitats de jardineria1.6933.2241.099
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions91599183
       Activitats de neteja1.4122.257497
       Activitats de jardineria190368419
Activitats administratives d'oficina i auxiliars34.66246.68975.785
       Activitats administratives i auxiliars oficina4.30410.42916.732
       Activitats de centres d'atenció telefònica4.4273.85631.726
       Organització convencions i fires de mostres1.8721.9021.618
       Altres activitats de suport a les empreses24.05930.50225.708
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment172.755120.637189.306
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles8971.101308
Activitats de biblioteques, arxius i museus1.3791.2352.126
Jocs atzar i apostes40.10225.33919.267
Activitats esportives, recreatives i entreteniment130.37792.962167.605
Altres serveis2.59716.6288.529
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics1.1951724.170
       Reparació ordinadors i equips de comunicació76283.774
       Reparació efectes personals i domèstics1.118144395
Altres activitats de serveis personals1.40316.4564.360
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte seleccionat Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)