Saltar al contingut principal
Excedent brut d'explotació
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total20.811.586z23.175.234
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes466.239599.264703.463
Venda vehicles de motor225.696368.447450.119
Manteniment i reparació vehicles de motor83.084130.231131.725
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor149.33382.881102.795
Venda i reparació motocicletes i recanvis8.12617.70518.824
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor3.207.2773.643.2453.969.090
Intermediaris comerç295.833358.904476.349
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls37.91855.69273.314
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria46.32449.65159.542
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir49.55353.45785.932
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos72.94995.717127.032
       Intermediaris especialitzats venda altres productes89.090104.386130.530
Comerç engròs matèries agràries i animals vius116.498105.256106.608
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar96.68177.76969.715
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells19.81627.48736.893
Comerç engròs aliments, begudes i tabac650.937572.160738.055
       Comerç engròs fruites i hortalisses220.543124.960179.648
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos74.03165.34179.068
       Comerç engròs begudes100.67299.463174.806
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau84.05294.12670.262
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments89.69194.717144.006
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac81.94793.55390.263
Comerç engròs articles d'ús domèstic1.213.6681.306.2421.193.899
       Comerç engròs tèxtils36.28532.29350.203
       Comerç engròs peces de vestir i calçat337.738365.290217.296
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió56.69490.48165.330
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja27.69231.06033.136
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica57.00474.07689.755
       Comerç engròs productes farmacèutics546.283565.426541.748
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic151.971147.615196.431
Comerç engròs equips per a les TIC89.46891.034120.472
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes52.29857.98880.655
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions37.17033.04539.817
Comerç engròs altra maquinària i equips374.401468.060542.266
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles16.21328.60222.456
       Comerç engròs màquines eina17.14134.16342.357
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils15.48921.40335.518
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina13.81310.3545.994
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips311.745373.538435.940
Altres tipus comerç engròs especialitzat456.756709.102770.164
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos89.350129.404127.406
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics5.07138.33732.696
       Comerç engròs fusta i materials construcció47.266117.060132.688
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció44.10560.03361.544
       Comerç engròs productes químics197.440251.443317.442
       Comerç engròs altres productes semielaborats22.77032.25641.391
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig50.75480.56856.997
Comerç engròs no especialitzat9.71832.48821.277
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes2.435.5852.409.7072.683.083
Comerç detall establiments no especialitzats684.260668.253766.641
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats535.390551.681662.340
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats148.870116.573104.301
Comerç detall aliments, begudes i tabac408.565386.059406.187
       Comerç detall fruites i hortalisses29.89047.50751.886
       Comerç detall carn i productes carnis139.524104.918112.386
       Comerç detall peix i marisc26.41322.21134.281
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria79.78387.15590.749
       Comerç detall begudes i productes de tabac104.49990.17884.005
       Comerç detall altres productes alimentaris28.45534.08932.880
Comerç detall carburants per a l'automoció51.04755.09373.313
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic1.116.9571.184.9531.300.859
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous287.800327.614300.125
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics21.91125.03413.734
       Comerç detall tèxtils20.93914.55731.030
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre36.31678.09566.410
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic81.67081.55996.736
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria48.95939.69053.271
       Comerç detall peces de vestir281.065285.209383.483
       Comerç detall calçat i articles cuir43.44547.46652.870
       Comerç detall productes farmacèutics262.549247.981261.038
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà7.21511.76917.326
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics25.08725.97824.836
Comerç detall en parades i mercats ambulants78.10061.06064.116
Comerç detall fora d'establiments96.65554.28871.966
       Comerç detall per correspondència i per Internet24.9197.19123.082
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments71.73647.09848.884
Transport i emmagatzematge4.403.5504.413.9503.569.826
Transport terrestre; transport per canonades1.765.8231.965.9791.694.747
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera850.108802.533529.088
       Transport mercaderies per carretera i per canonada915.7151.163.4461.165.659
Transport marítim i per vies navegació interiors22.47718.29516.890
Transport aeri193.755132.710158.792
Emmagatzematge i activitats afins al transport2.376.6422.220.1561.706.503
       Dipòsit i emmagatzematge118.543128.826189.796
       Activitats afins al transport2.258.0992.091.3291.516.708
Activitats postals i de correus44.85476.810-7.106
Hostaleria1.154.0061.217.2151.484.835
Serveis d'allotjament530.219512.423735.412
       Hotels i allotjaments similars436.497427.314604.090
       Allotjaments turístics i altres de curta durada24.36014.40544.611
       Càmpings i altres tipus allotjaments69.36170.70386.711
Serveis de menjar i begudes623.788704.792749.423
       Restaurants i establiments de menjars287.950325.290337.894
       Provisió de menjars preparats41.18161.60866.514
       Establiments de begudes294.657317.894345.015
Informació i comunicacions2.254.8902.042.6641.848.806
Edició119.604159.093188.813
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició104.498130.142143.218
       Edició programes informàtics15.10528.95145.595
Cinema i vídeo; enregistrament de so133.40694.966155.707
Ràdio i televisió-59.286-66.613-53.942
Telecomunicacions1.591.2151.340.727932.124
       Telecomunicacions per cable1.088.206925.321521.469
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres503.008415.406410.656
Serveis de tecnologies de la informació424.258469.886578.477
Serveis d'informació45.69544.60547.626
Activitats immobiliàries2.552.2922.024.7452.777.667
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi2.392.5041.855.0412.466.567
       Activitats immobiliàries per compte d'altri159.789169.704311.101
Activitats professionals, científiques i tècniques2.115.4452.891.1003.044.266
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.030.8061.123.9421.097.694
       Activitats jurídiques666.520663.489723.111
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal364.286460.454374.583
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial118.327357.163356.075
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques284.387656.014759.040
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria222.042540.026627.572
       Anàlisis i assajos tècnics62.345115.988131.467
Recerca i desenvolupament92.074118.898149.540
Publicitat i estudis de mercat271.381288.664290.627
       Publicitat253.855300.178260.486
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública17.526-11.51530.141
Altres activitats professionals i tècniques296.731324.626363.988
       Activitats de disseny especialitzat102.414129.552118.773
       Activitats de fotografia12.21820.34625.337
       Activitats de traducció i d'interpretació46.14043.17153.899
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa135.959131.558165.979
Activitats veterinàries21.73821.79227.302
Activitats administratives i serveis auxiliars1.270.9851.011.2201.857.453
Activitats de lloguer638.304617.909630.074
       Lloguer vehicles de motor458.260409.068419.733
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual15.09424.14925.697
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles164.950184.692184.644
Activitats relacionades amb l'ocupació22.53976.74545.947
Agències de viatges i operadors turístics88.533126.070110.051
Activitats de seguretat i investigació173.76475.183100.972
Serveis a edificis i activitats de jardineria93.428144.156458.497
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions15.6727.30013.707
       Activitats de neteja53.106114.036409.841
       Activitats de jardineria24.65022.82034.949
Activitats administratives d'oficina i auxiliars254.417-28.843511.912
       Activitats administratives i auxiliars oficina65.06361.11466.650
       Activitats de centres d'atenció telefònica21.46640.63938.536
       Organització convencions i fires de mostres-63419.13037.215
       Altres activitats de suport a les empreses168.524-149.727369.511
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment675.629859.170935.738
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles75.68799.111160.600
Activitats de biblioteques, arxius i museus35.25148.71433.557
Jocs atzar i apostes184.480219.315228.590
Activitats esportives, recreatives i entreteniment380.212492.030512.991
Altres serveis275.686248.635301.008
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics66.61862.96973.529
       Reparació ordinadors i equips de comunicació23.64823.17426.739
       Reparació efectes personals i domèstics42.97139.79446.790
Altres activitats de serveis personals209.068185.666227.478
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)