Saltar al contingut principal
Marge comercial brut sobre vendes (%) Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 13,8 12,6 12,2
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 28,6 24,9 24,4
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 12,7 13,4 13,5
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 13,4 13,4 12,7
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 11,4 13,5 15,1
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 21,8 20,6 23,8
Comerç engròs fruites i hortalisses 23,2 22,7 24,8
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 18,6 18,6 18,9
Comerç engròs begudes 23,2 23,0 28,0
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 22,9 20,4 18,7
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 25,4 21,8 29,7
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 18,3 17,7 21,1
Comerç engròs articles d'ús domèstic 34,7 35,9 34,6
Comerç engròs tèxtils 35,8 35,0 35,4
Comerç engròs peces de vestir i calçat 45,9 46,1 43,4
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 21,7 23,8 23,1
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 30,5 32,0 31,8
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 47,0 46,0 42,2
Comerç engròs productes farmacèutics 33,5 34,6 32,6
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 32,0 33,6 34,3
Comerç engròs equips per a les TIC 20,6 18,6 16,1
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 13,9 11,6 10,2
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 31,2 29,4 26,1
Comerç engròs altra maquinària i equips 34,7 33,3 32,3
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 26,2 25,1 25,0
Comerç engròs màquines eina 35,3 32,5 30,2
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 38,5 36,9 35,9
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 41,0 37,8 34,3
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 34,6 33,5 32,7
Altres tipus comerç engròs especialitzat 19,1 19,0 19,8
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 10,0 8,9 10,0
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 17,5 19,6 17,5
Comerç engròs fusta i materials construcció 27,9 30,8 31,6
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 33,2 32,8 31,1
Comerç engròs productes químics 21,2 22,0 22,8
Comerç engròs altres productes semielaborats 28,1 24,6 20,8
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 22,8 18,8 22,6
Comerç engròs no especialitzat 38,6 42,7 43,4
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 30,9 31,0 31,1
Comerç detall establiments no especialitzats 24,8 25,2 24,7
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 23,6 24,0 23,7
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 33,0 34,1 33,4
Comerç detall aliments, begudes i tabac 30,7 31,9 31,6
Comerç detall fruites i hortalisses 30,4 29,2 32,1
Comerç detall carn i productes carnis 37,9 37,1 39,0
Comerç detall peix i marisc 25,8 28,9 26,7
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 69,4 69,0 64,8
Comerç detall begudes i productes de tabac 10,2 9,9 9,5
Comerç detall altres productes alimentaris 33,8 38,4 35,7
Comerç detall carburants per a l'automoció 11,7 12,3 13,9
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 39,3 39,1 38,4
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 43,0 43,6 39,5
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 26,8 26,3 24,7
Comerç detall tèxtils 48,5 46,2 48,5
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 34,1 35,6 36,7
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 39,6 40,4 39,8
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 30,8 31,4 30,1
Comerç detall peces de vestir 45,8 45,0 43,6
Comerç detall calçat i articles cuir 45,7 44,9 44,1
Comerç detall productes farmacèutics 29,3 29,1 30,1
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 48,5 47,1 46,4
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 38,6 35,9 35,6
Comerç detall en parades i mercats ambulants 45,1 39,7 45,8
Comerç detall fora d'establiments 38,1 35,0 33,6
Comerç detall per correspondència i per Internet 35,4 32,8 27,1
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 41,1 37,8 43,0
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.