Saltar al contingut principal
Despeses en serveis exteriors
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Total31.114.545z36.825.663
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes1.154.9281.056.5021.135.254
Venda vehicles de motor656.093627.887712.566
Manteniment i reparació vehicles de motor243.371191.072211.755
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor197.774199.198172.968
Venda i reparació motocicletes i recanvis57.69038.34637.965
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor8.325.3328.617.9979.331.508
Intermediaris comerç346.748341.479463.252
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls38.00332.94244.785
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria56.20365.65465.072
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir61.57056.08194.780
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos80.81697.714140.879
       Intermediaris especialitzats venda altres productes110.15789.087117.736
Comerç engròs matèries agràries i animals vius190.469187.685187.047
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar132.191125.460110.809
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells58.27862.22576.238
Comerç engròs aliments, begudes i tabac1.746.7581.801.2122.059.574
       Comerç engròs fruites i hortalisses256.375284.763344.167
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos239.816258.742257.814
       Comerç engròs begudes265.583301.795464.590
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau225.764223.901206.950
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments490.906436.231487.103
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac268.314295.781298.951
Comerç engròs articles d'ús domèstic3.312.1943.492.4903.625.617
       Comerç engròs tèxtils104.278120.788158.490
       Comerç engròs peces de vestir i calçat742.970852.786931.119
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió269.962291.115279.935
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja82.53383.23783.091
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica330.767322.606317.808
       Comerç engròs productes farmacèutics1.185.9291.273.2641.285.541
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic595.755548.693569.633
Comerç engròs equips per a les TIC396.767385.899361.489
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes196.049193.415191.308
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions200.718192.484170.181
Comerç engròs altra maquinària i equips794.804847.169899.815
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles33.17741.57334.142
       Comerç engròs màquines eina76.95487.66790.521
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils39.24944.82852.824
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina49.88657.50150.566
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips595.537615.601671.762
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.513.2991.516.2921.698.824
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos350.315329.593337.385
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics127.393105.515137.039
       Comerç engròs fusta i materials construcció266.613276.247296.938
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció188.602196.604227.465
       Comerç engròs productes químics358.333398.019475.831
       Comerç engròs altres productes semielaborats65.09265.92669.729
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig156.952144.388154.436
Comerç engròs no especialitzat24.29245.77235.890
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes4.099.0894.025.1004.354.812
Comerç detall establiments no especialitzats1.233.6041.251.4821.287.515
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats1.012.5611.036.1041.081.899
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats221.043215.378205.616
Comerç detall aliments, begudes i tabac379.425375.665377.525
       Comerç detall fruites i hortalisses44.36757.70851.800
       Comerç detall carn i productes carnis86.90890.42580.314
       Comerç detall peix i marisc25.08620.91126.379
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria135.698131.491131.410
       Comerç detall begudes i productes de tabac39.86731.82930.561
       Comerç detall altres productes alimentaris47.49943.30357.059
Comerç detall carburants per a l'automoció156.365133.996134.146
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic2.049.8851.998.3632.294.604
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous519.485520.290616.125
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics113.309115.05569.550
       Comerç detall tèxtils37.46534.32942.677
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre123.036122.840152.308
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic219.239223.155214.373
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria55.07054.92657.558
       Comerç detall peces de vestir630.683587.441730.672
       Comerç detall calçat i articles cuir123.486126.445143.457
       Comerç detall productes farmacèutics115.223106.671130.475
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà39.98938.96759.003
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics72.90068.24478.407
Comerç detall en parades i mercats ambulants25.77117.60826.872
Comerç detall fora d'establiments254.039247.986234.149
       Comerç detall per correspondència i per Internet150.912157.364140.604
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments103.12690.62293.546
Transport i emmagatzematge4.162.7204.537.1665.000.387
Transport terrestre; transport per canonades1.647.2881.732.4951.437.236
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera783.577843.770491.976
       Transport mercaderies per carretera i per canonada863.711888.725945.260
Transport marítim i per vies navegació interiors33.08821.82524.572
Transport aeri836.163988.9741.359.984
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.521.3271.664.4452.004.870
       Dipòsit i emmagatzematge261.174269.661287.831
       Activitats afins al transport1.260.1531.394.7841.717.039
Activitats postals i de correus124.854129.427173.724
Hostaleria2.701.0962.662.3552.895.732
Serveis d'allotjament1.235.3261.208.4361.397.501
       Hotels i allotjaments similars1.027.547984.0261.170.166
       Allotjaments turístics i altres de curta durada81.166113.443102.860
       Càmpings i altres tipus allotjaments126.613110.967124.474
Serveis de menjar i begudes1.465.7701.453.9191.498.231
       Restaurants i establiments de menjars914.224902.395875.107
       Provisió de menjars preparats122.277136.952129.210
       Establiments de begudes429.268414.572493.914
Informació i comunicacions2.862.2952.912.8183.568.048
Edició520.739499.795634.152
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició484.068454.599569.436
       Edició programes informàtics36.67045.19764.716
Cinema i vídeo; enregistrament de so172.897170.918215.087
Ràdio i televisió172.402154.831153.613
Telecomunicacions873.312822.139957.835
       Telecomunicacions per cable471.713440.862508.216
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres401.599381.277449.618
Serveis de tecnologies de la informació1.010.3981.178.1391.473.747
Serveis d'informació112.54786.995133.615
Activitats immobiliàries1.363.8811.541.2141.722.384
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi1.044.3551.224.5901.302.897
       Activitats immobiliàries per compte d'altri319.525316.624419.487
Activitats professionals, científiques i tècniques3.156.6923.729.7544.597.601
Activitats jurídiques i de comptabilitat882.930956.1001.522.167
       Activitats jurídiques344.753314.722536.353
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal538.177641.379985.815
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial570.005800.8391.025.467
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques600.756775.915721.692
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria430.426621.378564.795
       Anàlisis i assajos tècnics170.329154.536156.897
Recerca i desenvolupament239.588308.992441.669
Publicitat i estudis de mercat568.060615.354586.467
       Publicitat497.403539.458506.905
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública70.65775.89679.562
Altres activitats professionals i tècniques271.742250.211274.007
       Activitats de disseny especialitzat69.06833.48241.789
       Activitats de fotografia26.55125.65827.805
       Activitats de traducció i d'interpretació14.82317.29023.363
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa161.300173.781181.050
Activitats veterinàries23.61122.34326.132
Activitats administratives i serveis auxiliars1.865.6442.032.5562.513.777
Activitats de lloguer458.430435.302462.569
       Lloguer vehicles de motor267.354243.049253.102
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual26.14634.43127.380
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles164.929157.821182.088
Activitats relacionades amb l'ocupació63.51966.841101.417
Agències de viatges i operadors turístics314.283322.987365.295
Activitats de seguretat i investigació108.08295.17989.450
Serveis a edificis i activitats de jardineria239.647227.365322.515
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions31.65222.11941.340
       Activitats de neteja163.601162.958221.737
       Activitats de jardineria44.39542.28859.438
Activitats administratives d'oficina i auxiliars681.682884.8831.172.531
       Activitats administratives i auxiliars oficina91.86497.712149.930
       Activitats de centres d'atenció telefònica97.34476.702161.555
       Organització convencions i fires de mostres136.662160.544280.640
       Altres activitats de suport a les empreses355.812549.924580.405
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment1.039.9431.017.4391.336.922
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles145.420134.081208.012
Activitats de biblioteques, arxius i museus63.34569.35589.281
Jocs atzar i apostes172.396219.420188.648
Activitats esportives, recreatives i entreteniment658.782594.584850.981
Altres serveis382.925365.624369.237
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics73.06461.48660.850
       Reparació ordinadors i equips de comunicació31.31122.13419.763
       Reparació efectes personals i domèstics41.75339.35241.087
Altres activitats de serveis personals309.861304.138308.387
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)