Saltar al contingut principal
Marge comercial brut
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszzz
Venda vehicles de motor910.467959.2241.118.719
Manteniment i reparació vehicles de motorzzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor570.082513.374418.201
Venda i reparació motocicletes i recanviszzz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzzz
Intermediaris comerçzzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszzz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazzz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszzz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszzz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius506.820513.182505.536
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar350.660328.518309.947
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells156.159184.663195.589
Comerç engròs aliments, begudes i tabac3.961.3773.919.4084.479.050
       Comerç engròs fruites i hortalisses867.151833.0621.084.076
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos616.967570.642601.180
       Comerç engròs begudes552.244609.141831.247
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau422.888400.291361.292
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments877.715801.144916.712
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac624.412705.128684.543
Comerç engròs articles d'ús domèstic7.150.9597.520.7197.330.608
       Comerç engròs tèxtils299.727320.917400.356
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.531.9041.683.5321.580.454
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió489.669564.409468.229
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja203.780220.815210.613
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica560.957595.333588.806
       Comerç engròs productes farmacèutics2.776.1632.906.2362.846.655
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.288.7591.229.4771.235.495
Comerç engròs equips per a les TIC930.615890.196839.251
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes386.677337.495332.477
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions543.938552.702506.774
Comerç engròs altra maquinària i equips2.399.7192.573.2412.661.915
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles91.229120.949105.618
       Comerç engròs màquines eina205.429250.719247.295
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils111.725121.568150.503
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina141.452172.269149.962
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips1.849.8841.907.7362.008.537
Altres tipus comerç engròs especialitzat3.688.3363.887.2574.198.320
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos691.404643.916702.550
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics308.737280.008344.769
       Comerç engròs fusta i materials construcció666.454758.763808.991
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció540.256584.377606.752
       Comerç engròs productes químics957.3081.064.3041.214.802
       Comerç engròs altres productes semielaborats192.476192.417175.233
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig331.701363.471345.224
Comerç engròs no especialitzat59.296120.73283.579
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes11.324.22611.122.75611.717.333
Comerç detall establiments no especialitzats3.154.9353.225.1213.284.160
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats2.624.5362.700.4292.796.746
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats530.400524.692487.413
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.627.1671.548.5531.569.731
       Comerç detall fruites i hortalisses164.202208.608205.698
       Comerç detall carn i productes carnis464.788390.280392.742
       Comerç detall peix i marisc97.30484.145107.900
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria562.499568.655539.382
       Comerç detall begudes i productes de tabac196.443161.134154.131
       Comerç detall altres productes alimentaris141.930135.732169.877
Comerç detall carburants per a l'automoció333.424327.308320.904
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic5.537.6525.463.5015.999.909
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous1.540.7231.497.3631.631.332
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics247.571258.835155.232
       Comerç detall tèxtils98.51191.483122.930
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre291.745366.735404.549
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic504.544534.258503.333
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria176.110161.070169.168
       Comerç detall peces de vestir1.457.9741.368.3871.678.539
       Comerç detall calçat i articles cuir306.788307.781330.375
       Comerç detall productes farmacèutics642.757619.469683.980
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà104.555100.092131.795
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics166.375158.028188.676
Comerç detall en parades i mercats ambulants133.227103.687113.361
Comerç detall fora d'establiments537.820454.586429.269
       Comerç detall per correspondència i per Internet260.589241.934205.261
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments277.231212.651224.008
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte seleccionat Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)