Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
De 16 a 19 anys 19,9
De 20 a 24 anys 180,1
De 25 a 29 anys 311,8
De 30 a 34 anys 341,4
De 35 a 39 anys 396,4
De 40 a 44 anys 516,3
De 45 a 49 anys 527,9
De 50 a 54 anys 449,9
De 55 a 59 anys 372,3
De 60 a 64 anys 212,5
De 65 anys i més 45,3
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles