Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
2 mesos i menys 138,0
De 3 a 5 mesos 149,8
De 6 a 11 mesos 179,6
D'1 a 2 anys 302,0
De 2 a 3 anys 238,5
De 3 a 6 anys 512,6
De 6 a 12 anys 596,7
12 anys i més 1.256,7
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles