Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Cursa estudis 530,3
No cursa estudis 2.843,5
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles